Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Ngô Minh Đức
Ngày sinh: 1983
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Thừa Thiên huế
Quê quán: Thừa Thiên huế
Dân tộc: Kinh
Đơn vị công tác: Khoa Hóa học, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Giảng viên
Học vị - Chức danh KH: Giảng viên, Tiến sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu: Phương pháp dạy – học Hoá học; hóa học
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 320/28 nguyễn phước nguyên
Điện thoại cơ quan: 0236333327
E-mail: duc0111hh01@yahoo.com ; ngominhduccatalyst@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~ngo-minh-duc

Các đề tài khoa học
[1] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Nghiên cứu biến tính sợi xơ dừa bằng axit acrylic và ứng dụng hấp phụ các ion Cu2+, Zn2+,
Chủ nhiệm: Trần Mạnh Lục , Thành viên: Phan Văn An ,Ngô Minh Đức ,Nguyễn Bốn , Mã số: Đ2012-03-23
[2] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Nghiên cứu biến tính sợi xơ dừa bằng axit acrylic và ứng dụng hấp phụ các ion Cu<sup>2+</sup>, Zn<sup>2+</sup>
Chủ nhiệm: Trần Mạnh Lục , Thành viên: Phan Văn An ,Nguyễn Bốn ,Ngô Minh Đức ,Lê Thị Kim Ly , Mã số: Đ2012-03-23
[3] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Nghiên cứu điều chế nano oxit hỗn hợp sắt và mangan phân tán trên nền silicagel để tách loại ion Mn<sup>2+</sup> trong nước
Chủ nhiệm: Phạm Văn Hai , Thành viên: Ngô Minh Đức , Mã số: D2011_07-01

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: Dạy học tích hợp liên môn theo định hướng phát triển năng lực người học thông qua chủ đề "Sét"
Tác giả: Phan Văn An, Ngô Minh Đức Tạp chí: TC Hóa học và ứng dụng Số: 4(40).2017 Trang: 4-7 Năm: 2017
[2] Bài báo: Nghiên cứu thiết kế bài giảng Eleanning nhằm hỗ trợ lớp học đảo ngược thông qua "Chương 6: Oxi - Lưu huỳnh" để phát triển năng lực cho học sinh lớp 10
Tác giả: Phan Văn An, Ngô Minh Đức Tạp chí: TC Hóa học và ứng dụng Số: 3 Trang: 11-16 Năm: 2017
[3] Bài báo: NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ BÀI GIẢNG E-LEARNING NHẰM HỖ TRỢ LỚP HỌC ĐẢO NGƯỢC THÔNG QUA “CHƯƠNG 5: NHÓM HALOGEN” ĐỂ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CHO HỌC SINH LỚP 10
A study of designing E-learning lessons to support the flipped classroom through “Chapter 5: Halogen groups” to develop the 10th grade students’ competence

Tác giả: Ngô Minh Đức Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 22(01).2017 Trang: 102 Năm: 2017
[4] Bài báo: Khảo sát hàm lượng hydrotanxit Mg-Al được tích hợp trên nền γ-Al2O3 để chế tạo hệ xúc tác cho phản ứng este hóa chéo dầu ăn thải bằng metanol
Tác giả: Ngô Minh Đức, Nguyễn Bá Trung Tạp chí: TC Xúc tác và hấp Phụ - Điểm : 1.00 Số: 4B Trang: 65-70 Năm: 2015
[5] Bài báo: Dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh theo định hướng phát triển năng lực thông qua bài hợp chất của canxi
Tác giả: Ngô Minh Đức Tạp chí: ky hội thảo khoa học toàn quốc bồi dưỡng năng lực cho giảng viên trương các trường Đại học Sư Phạm Số: Trang: 113-120 Năm: 2015
[6] Bài báo: Tổng hợp, đặc trưng và đánh giá khả năng xúc tác của Mg-Al hydrotancite cho phản ứng este chéo hóa dầu jatropha bằng methanol
Tổng hợp, đặc trưng và đánh giá khả năng xúc tác của Mg-Al hydrotancite cho phản ứng este chéo hóa dầu jatropha bằng methanol

Tác giả: Ngô Minh Đức, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Nguyễn Bá Trung Tạp chí: Số: 52 Trang: 93-98 Năm: 2015
[7] Bài báo: Testing and increasing capacity of Dung Quat Refinery in Quang Ngai Province -Vietnam using Aspen Hysys7.1 software
Testing and increasing capacity of Dung Quat Refinery in Quang Ngai Province -Vietnam using Aspen Hysys7.1 software

Tác giả: Ngô Minh Đức, Nguyễn Tiên Hoàng Tạp chí: Số: 8/2014 Trang: 29-35 Năm: 2014
[8] Bài báo: TỔNG HỢP, ĐẶC TRƯNG VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG XÚC TÁC CỦA Mg-Al HYDROTALCITE CHO PHẢN ỨNG ESTE CHÉO HÓA DẦU JATROPHA BẰNG METANOL
SYNTHESIZED, CHARACTERIZED AND EVALUATED THE CATALYTIC CAPABILITY OF Mg-Al HYDROTALCITE FOR TRANSESTERIFICATION OF JATROPHA OIL BY METHANOL

Tác giả: Ngô Minh Đức, Nguyễn Bá Trung Tạp chí: Vietnam journal of chemistry Số: Trang: Năm: 2014
[9] Bài báo: TỔNG HỢP Mg-Al HYDROTALCITE ỨNG DỤNG ĐỂ HẤP PHỤ ION Cd2+ TRONG NƯỚC
SYNTHESIS Mg-Al HYDROTALCITE FOR ADSORPTION OF Cd2+ IN WATER

Tác giả: Ngô Minh Đức Tạp chí: journal of science and technology Số: 9(82) 2014 Trang: Năm: 2014
[10] Bài báo: Nghiên cứu chế tạo hệ xúc tác axit rắn La,Zn/Al2O3 để điều chế biodiesel từ mỡ bò đã qua sử dụng có chỉ số axit tự do cao
Nghiên cứu chế tạo hệ xúc tác axit rắn La,Zn/Al2O3 để điều chế biodiesel từ mỡ bò đã qua sử dụng có chỉ số axit tự do cao

Tác giả: Ngô Minh Đức, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2 Tạp chí: TC phân tích Hóa, Lý và Sinh học Số: 19 Trang: 8-15 Năm: 2014
[11] Bài báo: Nghiên cứu chế tạo hệ xúc tác axit rắn La,Zn/Al2O3 để điều chế biodiesel từ mỡ bò đã qua sử dụng có chỉ số axit tự do cao
Tác giả: Ngô Minh Đức, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Nguyễn Bá Trung Tạp chí: TC phân tích Hóa, Lý và Sinh học Số: 3 Trang: 8-15 Năm: 2014
[12] Bài báo: Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng và đánh giá tính chất xúc tác của hệ Mg,Zn/Al2O3– ZrO2-SO42- Trong phản ứng este chéo hóa mỡ bò thành biodiesel
Study on synthesis and characterization of Mg,Zn/Al2O3– ZrO2-SO42- and its catalytic properties for transesterification of waste grease oil to biodiesel

Tác giả: Trần Thị Như Mai, Ngô Minh Đức, Đặng Trần Chiến, Nguyễn Thị Minh Thư Tạp chí: Tạp chí Xúc tác và hấp Phụ Số: Trang: 110 - 116 Năm: 2013
[13] Bài báo: Nghiên cứu chế tạo hệ xúc tác γ-Al2O3 để thực hiện phản ứng etyl este chéo hóa và đánh giá thành phần axit béo đa nối đôi có trong cá Diêu Hồng, cá Mè Hoa
A STUDY ON FABRICATION OF CATALYTIC SYSTEM γ-Al2O3 USED FOR TRANSESTERIFICATION OF OREOCHROMIS SP FAT, ARISTICHTHYS NOBILIS FAT WITH ETHANOL TO EVALUATE POLYUNSATURATED FATTY ACIDS

Tác giả: Ngô Minh Đức Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Số: 8[69] Trang: 141-- 145 Năm: 2013
[14] Bài báo: Nghiên cứu chế tạo hệ xúc tác lưỡng chức Axit - Bazơ K,Mg,Zn,La/g-Al2O3-SO42- Mao Quản trung bình làm xúc tác cho phản ứng Este chéo hóa Triglyxerit bằng Ancol
FABRICATION OF ACID-BASE BASED BIFUCTIONAL MESOPOROUS CATALYST K,Mg,Zn,La/g-Al2O3-SO42- FOR THE TRANSESTERIFICATION OF TRIGLYCERIDE WITH ALCOHOL

Tác giả: Ngô Minh Đức, Giang Thị Phương Ly, Trần Thị Như Mai, Nguyễn Bá Trung Tạp chí: Tạp chí Hóa học Số: 51 (6) Trang: 744 - 750 Năm: 2013
[15] Bài báo: TỔNG HỢP g-Al2O3 ỨNG DỤNG ĐỂ HẤP PHỤ ION Pb2+ TRONG NƯỚC
SYNTHESIS OF g-AL2O3 FOR ADSORPTION OF Pb2+ IN WATER

Tác giả: Ngô Minh Đức, Nguyễn Bá Trung Tạp chí: TC Xúc tác và hấp Phụ Số: 3 (2) Trang: 45- 48 Năm: 2013
[16] Bài báo: Nghiên cứu chế tạo hệ xúc tác Zn,P/γ-Al2O3 để thực hiện phản ứng etyl este chéo hóa và đánh giá thành phần axit beo đa nối đôi có trong cá Quả
Synthesize Zn,P/γ-Al2O3 , use it as a catalyst for transesterification of Channa maculata fat with ethanol to evaluate polyunsaturated fatty acids

Tác giả: Đặng Trần Chiến, Bùi Thị Thanh Hà, Trần Thị Như Mai, Trần Văn Phương, Ngô Minh Đức Tạp chí: Tạp chí Hóa học Số: 4A/50 Trang: 333- 336 Năm: 2012
Quốc tế
[1] Bài báo: Biến tính ống nano TiO2 bằng cách ghép với APTS
Sunface modification of TiO2 nanotubes by grafting with APTS coupling agens

Tác giả: Dương thị Hồng Phấn, Ngô Minh Đức Tạp chí: Materials Research Express Số: 4 (2017) 105043 Trang: 1-8 Năm: 2017
[2] Bài báo: Biến tính ống nano TiO2 bằng cách ghép với APTS
Sunface modification of TiO2 nanotubes by grafting with APTS coupling agens

Tác giả: Dương thị Hồng Phấn, Ngô Minh Đức Tạp chí: Materials Research Express Số: 4 (2017) 105043 Trang: 1-8 Năm: 2017
[3] Bài báo: www
Synthesis, characterization, and catalytic ability evaluation of MgO--Al2O3/TiO2-SO42- for transesteirification of waste cooking oil by methanol

Tác giả: Ngô Minh Đức Tạp chí: Asian J. Research Chem Số: Trang: 190-194 Năm: 2016
[4] Bài báo: w
Synthesized and evaluated the catalytic capability of Mg-Al hydrotalcite for transesterification of wasted cooking oil by methanol

Tác giả: Ngô Minh Đức, Nguyễn Bá Trung Tạp chí: Journal “European Applied Sciences” Số: Trang: Năm: 2016
[5] Bài báo: ww
Synthesis of Mg-Al Hydrotalcite/γ-Al2O3 Catalyzing for Methyl ester Transesterification of Wasted Cooking Oil to Produce Biodiesel

Tác giả: Ngô Minh Đức, Nguyễn Bá Trung Tạp chí: Journal “European Applied Sciences” Số: 8 Trang: 70-74 Năm: 2015
[6] Bài báo: Nghiên cứu chế tạo hệ xúc tác Axit rắn La,Zn/γ-Al2O3 để điều chế Biodiesel từ mỡ bò
FABRICATION OF SOLID ACID CATALYST La,Zn/γ-Al2O3 FOR THE PREPARATION OF BIODIESEL FROM BEEF TALLOW

Tác giả: Lưu Văn Bắc, Ngô Minh Đức, Trần Thị Như Mai, Nguyễn Bá Trung Tạp chí: 2013 International symposium on Chemical Engineering ISCE2013 Số: ISCE2013 Trang: 278-282 Năm: 2013

Khen thưởng
[1] Chiến sỹ thi đua - - Giám đốc ĐHĐN ; Năm: 2014.
[2] Chiến sỹ thi đua - - Giám đốc ĐHĐN ; Năm: 2015, Ngày 19-09-2015.