Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Bùi Thị Phương Châu
Ngày sinh: 1988
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Thành phố Huế
Quê quán: Hải Lăng - Quảng Trị
Dân tộc: Kinh
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: , Tại: Đại học Sư phạm - Đai học Đà Nẵng - Việt Nam, Năm: 2010
Đơn vị công tác: Khoa Hóa học, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Giảng viên
Học vị - Chức danh KH: Thạc sĩ (2013)
Lĩnh vực nghiên cứu: hợp chất thiên nhiên, chiết tách hợp chất có hoạt tính sinh học
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 175 Kỳ Đồng, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng
Điện thoại cơ quan: 05113733327
E-mail: bnpchau@ued.udn.vn
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~bui-thi-phuong-chau

Quá trình đào tạo
Từ Năm 2006 đến Năm 2010: Trình độ - Đại học; Ngành - Sư phạm Hóa học; Chuyên ngành - Tại Đại học Sư phạm - Đai học Đà Nẵng, Việt Nam
Từ Năm 2011 đến Năm 2013: Trình độ - Thạc sĩ; Ngành - Hóa học; Chuyên ngành - Hóa hữu cơ Tại Đại học Sư phạm - Đai học Đà Nẵng, Việt Nam

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 01-10-2011 đến nay: Giảng viên - Khoa Hóa - Trường ĐH Sư phạm - ĐHĐN

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: NGHIÊN CỨU CHIẾT TÁCH VÀ XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN HÓA HỌC TRONG MỘT SỐ DỊCH CHIẾT CỦA LÁ VÀ RỄ NON CÂY DỨA DẠI Ở HỘI AN
Extracting and indentifying chemical constituents in the extracts of Pandanus tectorius Sol.’s leaves and roots in Hoi An

Tác giả: Bùi Thị Phương Châu Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 18(01) Trang: 5 Năm: 2016
[2] Bài báo: Nghiên cứu chiết tách và xác định thành phần hóa học trong một số dịch chiết của lá và rễ non cây dứa dại ở Hội An
Tác giả: Bùi Thị Phương Châu, Đào Hùng Cường Tạp chí: tạp chí khoa học và giáo dục trường đại học sư phạm, đại học đà nẵng Số: 18 (01) Trang: 5-9 Năm: 2016
Quốc tế