Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Đỗ Thu Hà
Ngày sinh: 1956
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Bệnh viện C, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Quê quán: Bệnh viện C, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Dân tộc:
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: , Tại: Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội - Việt Nam, Năm: 1977
Đơn vị công tác: Khoa Sinh - Môi trường, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Tiến sĩ (2004)
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy: các chuyên đề về vi sinh vật; Hình thái giải phẫu thực vật; Tế bào học; Tế bào học; Vi sinh học đại cương
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Nga
Địa chỉ liên hệ: 47/4 Nguyễn Du, hải Châu, ĐN
Điện thoại cơ quan:
E-mail: dothuha09@yahoo.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~do-thu-ha

Quá trình đào tạo
Từ Năm đến Năm 1977: Trình độ - Cử nhân/Kỹ sư; Chuyên ngành - Tại Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, Việt Nam
Từ Năm đến Năm 1995: Trình độ - Thạc sĩ; Chuyên ngành - Tại , Việt Nam
Từ Năm đến Năm 2004: Trình độ - Tiến sĩ; Chuyên ngành - Tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội I, Việt Nam

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 27-11-2020 đến 12-01-1978: - Công tác tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng 
Từ 01-01-1979 đến nay: -  Giảng viên Khoa Hoá-Sinh, Khoa Khoa học tự nhiên –  Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam-Đà Nẵng
Từ 01-01-1995 đến nay: - Khoa Hoá Sinh, Khoa Sinh-Môi trường – Trường Đại học Sư phạm –  Đại học Đà Nẵng

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: Nghiên cứu sự phân bố của vi sinh vật đất trong vùng rễ cỏ Vetiver (Vetiveria zizanioides) ở một số địa phương tại tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng
Tác giả: Đỗ Thu Hà, Võ Văn Minh Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 5 (90) Trang: Năm: 2015
[2] Bài báo: Đa dạng sinh học của vi sinh vật vùng rễ của cỏ Vetiver trồng ở tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
Microbial biodiversity in the rhizosphere of Vetiver grass grown in Quang Nam Province and Da Nang City, Vietnam

Tác giả: Đoạn Chí Cường, Võ Văn Minh, Đỗ Thu Hà Tạp chí: The Sixth International Conference on Vetiver (ICV6) Số: 8.2015 Trang: 73 Năm: 2015
[3] Bài báo: Nghiên cứu tuyển chọn các chủng nấm Trichoderma có khả năng đối kháng mạnh với nấm bệnh Fusarium. Gây bệnh héo vàng trên cây chuối tại huyện Đại Lộc tỉnh Quảng Nam
Tác giả: Đỗ Thu Hà Tạp chí: tap chi khoa hoc cong nghe DHDN (Ngon ngu) Số: 03 (88) Trang: Năm: 2015
[4] Bài báo: XÁC ĐỊNH CHỦNG VI KHUẨN BACILLUS SP. PHÂN GIẢI PROTEIN VÀ THỬ NGHIỆM XỬ LÝ NƯỚC THẢI THỦY SẢN
TO DETERMINE THE PROTEIN-DECOMPOSING BACTERIA BACILLUS SP. AND APPLY PRIMARILY IN AQUATIC PRODUCTS PROCESSING WASTEWATER TREATMENT

Tác giả: Đỗ Thu Hà, Nguyễn Thị Lan Phương Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 11 Trang: 108-112 Năm: 2014
[5] Bài báo: Nghiên cứu sản xuất giống và nuôi trồng thử nghiệm nấm linh chi lim xanh (Granoderma lucidum) phân lập từ xã Tiên lãnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam
Tác giả: Đỗ Thu Hà Tạp chí: Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học các trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ VII năm 2014 Số: Trang: Năm: 2014
[6] Bài báo: Nghiên cứu sản xuất giống và nuôi trồng thử nghiệm nấm linh chi lim xanh (Granoderma lucidum) phân lập từ xã Tiên lãnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam
Tác giả: Đỗ Thu Hà Tạp chí: Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học các trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ VII năm 2014 Số: Trang: Năm: 2014
[7] Bài báo: NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN CÁC CHỦNG XẠ KHUẨN STREPTOMYCES CHỐNG NẤM GÂY BỆNH THÁN THƯ VÀ HÉO VÀNG TRÊN CÂY ỚT (Capsicum frutescens L)
A STUDY ON THE SELECTION OF STREPTOMYCES ACTINOMYCETE AGAINST ANTHRACNOSE DISEASE AND GOLDEN PIG ON CHILLI (Capsicum frutescens L)

Tác giả: Lê Thị Mai, Đỗ Thu Hà Tạp chí: Tap chí KHCN Đại học Đà Nẵng Số: T8/2012 Trang: 30-37 Năm: 2012
[8] Bài báo: Nghiên cứu sự phân bố và động thái của hệ vi sinh vật đất tại xã Điện Thắng Nam - Điện Bàn - Quảng Nam.
Tác giả: Đỗ Thu Hà Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 5 (40) Trang: Năm: 2010
[9] Bài báo: Sự phân bố và khả năng sinh chất kháng sinh của một số chủng xạ khuẩn hiếm thuộc chi Micromonospora phân lập từ đất ở Đà Nẵng
Tác giả: Đỗ Thu Hà, Võ Châu Tuấn Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: Trang: Năm: 2004
[10] Bài báo: Sự phân bố khả năng sinh chất khánng sinh của một số chủng xạ khuẩn hiếm thuộc chi Mocromonospora phân lập từ đất bùn thành phố Đà Nẵng
Tác giả: Đỗ Thu Hà Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 1 (5) Trang: Năm: 2004
[11] Bài báo: Sự phân bố của xạ khuẩn sinh các chất kháng sinh chống nấm nhóm Polyen trong đất của khu vực Quảng Nam – Đà Nẵng
Tác giả: Đỗ Thu Hà Tạp chí: Tạp chí Sinh học. Số: T?p 23 s? 4 tháng 12 Trang: 46 – 52 Năm: 2001
[12] Tham luận: Tìm thấy xạ khuẩn (Streptomyces) sinh kháng sinh chống nấm nhóm Polyen tại Quảng Nam – Đà Nẵng
Tác giả: Đỗ Thu Hà Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia và Khu vực Nhân văn Louis Pasteur – Hà Nội. Số: Trang: 574 – 578 Năm: 1995
Quốc tế

Khen thưởng
[1] Chứng nhận - Giảng viên giỏi cấp Đại học Đà Nẵng - Giám đốc ĐHĐN ; Năm: 2001, Quyết định số: 1300/QĐ - TĐKT.
[2] Bằng khen - Lao động giỏi - Thành phố ; Năm: 2001, Quyết định số: QĐ 285/QĐ - HC.
[3] Bằng khen - Bằng khen của UBNDTP.Đà Nẵng - Thành phố ; Năm: 2002, Quyết định số: QĐ 1670/KT.
[4] Chứng nhận - Giảng viên giỏi cấp Đại học Đà Nẵng - Giám đốc ĐHĐN ; Năm: 2002, Quyết định số: QĐ 1501/QĐTĐKT.
[5] Chứng nhận - Giảng viên giỏi cấp Đại học Đà Nẵng - Giám đốc ĐHĐN ; Năm: 2003, Quyết định số: QĐ 1651/QĐ - TĐKT.
[6] Huy chương - Huy chương "vì sự nghiệp giáo dục" - Vì sự nghiệp giáo dục ; Năm: 2004, Quyết định số: QĐ 3292/QN.
[7] Chứng nhận - Giảng viên giỏi cấp Đại học Đà Nẵng - Giám đốc ĐHĐN ; Năm: 2004, Quyết định số: QĐ 1755/TĐKT.
[8] Chứng nhận - Giảng viên giỏi cấp Đại học Đà Nẵng - Giám đốc ĐHĐN ; Năm: 2004, Quyết định số: QĐ 1755/TĐKT.
[9] Bằng khen - Giỏi việc nước - Đảm việc nhà - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ; Năm: 2004, Quyết định số: QĐ 0029KT.
[10] Giấy khen - Giấy khen của Hiệu trưởng Đại học Sư phạm - Cấp trường ; Năm: 2008, Quyết định số: QĐ225/ QĐKT.
[11] Bằng khen - Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD và Đào tạo - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ; Năm: 2001, Quyết định số: 7125/ GDĐT.
[12] Giấy khen - Giấy khen giám đốc ĐHĐN - Giám đốc ĐHĐN ; Năm: 2007, Quyết định số: 4920/QĐKT.
[13] Giấy khen - Giấy khen của Hiệu trưởng Đại học Sư phạm - Cấp trường ; Năm: 2008, Quyết định số: QĐ 225/ QĐKT.
[14] Chứng nhận - Danh hiệu " Giỏi việc trường - Đảm việc nhà" - BCH công đoàn ĐHĐN ; Năm: 2009, Quyết định số: QĐ 55/QĐ/CN.
[15] Giấy khen - Giấy khen Đại học Sư phạm Đà Nẵng - Cấp trường ; Năm: 2010, Quyết định số: 369/QĐ - KT.
[16] Bằng khen - Bẳng khen của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ; Năm: 2010, Quyết định số: 4920/QĐBGDĐT.