Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Võ Văn Minh
Ngày sinh: 1976
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Bình Phước, Bình Sơn, Quảng Ngãi
Quê quán: Bình Phước, Bình Sơn, Quảng Ngãi
Dân tộc: Kinh
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: , Tại: Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế - Việt Nam, Năm: 1998
Đơn vị công tác: Ban Giám hiệu, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Học vị - Chức danh KH: Phó giáo sư, Tiến sĩ (2010)
Lĩnh vực nghiên cứu: Công nghệ thực vật xử lý ô nhiễm; Đánh giá tác động môi trường; Môi trường nông thôn; Quản lý môi trường
Chuyên ngành giảng dạy: Công nghệ thực vật xử lý ô nhiễm; Đánh giá nhanh môi trường; Đánh giá tác động môi trường; Luật và chính sách môi trường; Môi trường và con người; Môi trường và phát triển; Môi trường và sức khoẻ; Nông nghiệp và môi trường; Phương pháp luận nghiên cứu môi trường; Quản lý môi trường
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: P.208 KCC Hòa Thuận
Điện thoại cơ quan:
E-mail: vominhdn@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~vo-van-minh

Quá trình đào tạo
Từ Năm đến Năm 1998: Trình độ - Cử nhân/Kỹ sư; Chuyên ngành - Tại Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế, Việt Nam
Từ Năm đến Năm 2003: Trình độ - Thạc sĩ; Chuyên ngành - Tại , Việt Nam
Từ Năm đến Năm 2009: Trình độ - Tiến sĩ; Chuyên ngành - Tại Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 01-01-1999 đến nay: - Giảng viên Khoa Sinh–Môi trường, Trường Đại học Sư phạm –  Đại học Đà Nẵng
Từ 01-01-2006 đến 01-01-2008: - Trưởng Bộ môn Môi trường, Trường Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng
Từ 03-01-2010 đến nay: - Trưởng Khoa Sinh - Môi trường, Trường Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng
Từ 11-06-2015 đến nay: Phó trưởng phòng - Phòng Đào tạo, trường ĐHSP

Các đề tài khoa học
[1] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Xây dựng mô hình đào tạo & bồi dưỡng giáo viên phổ thông theo hướng dạy học tích hợp các kiến thức về khoa học sự sống phù hợp với điều kiện tự nhiên khu vực duyên hải miền Trung (nghiên cứu trường hợp tại Quảng Nam & Đà Nẵng)
Chủ nhiệm: Võ Văn Minh , Mã số: B2016-ĐNA-20
[2] Cấp Bộ: Xây dựng mô hình đào tạo & bồi dưỡng giáo viên phổ thông theo hướng dạy học tích hợp các kiến thức về khoa học sự sống phù hợp với điều kiện tự nhiên khu vực duyên hải miền Trung (nghiên cứu trường hợp tại Quảng Nam & Đà Nẵng)
Chủ nhiệm: Võ Văn Minh , Mã số: B2016-ĐNA-20
[3] Cấp Bộ: Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất giải pháp sử dụng động vật hai mảnh vỏ để giám sát ô nhiễm kim loại nặng ở các cửa sông
Chủ nhiệm: , Thành viên: Võ Văn Minh , Mã số: B2012-03-05
[4] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Nghiên cứu xây dựng chương trình môn học "Công nghệ thực vật kiểm soát ô nhiễm" phục vụ dạy học tăng cường tiếng Anh tại Đại học Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Võ Văn Minh , Thành viên: Đoạn Chí Cường , Mã số: D2013-03-52-BS
[5] Tỉnh/Thành phố:  Xây dựng và phát triển mô hình trồng rau an toàn bằng phương pháp thủy canh tại Cù Lao Chàm, Tp. Hội An, tỉnh Quang Nam
Chủ nhiệm: Võ Văn Minh , Mã số: KC.03.12
[6] Cấp Bộ: Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất giải pháp sử dụng động vật hai mảnh vỏ để giám sát ô nhiễm kim loại nặng ở các cửa sông
Chủ nhiệm: , Thành viên: Võ Văn Minh , Mã số: B2012-03-05
[7] Tỉnh/Thành phố: Xây dựng và phát tiển mô hình trồng rau an toàn bằng phương pháp thuỷ canh tại Cù Lao Chàm, Hội An, Quảng Nam
Chủ nhiệm: Võ Văn Minh , Thành viên: Đàm Minh Anh , Mã số: KC.03.12
[8] Cấp Bộ: Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất giải pháp sử dụng động vật hai mảnh vỏ để giám sát ô nhiễm kim loại nặng ở các cửa sông
Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Khánh , Thành viên: Phạm Thị Hồng Hà ,Lê Tự Hải ,Võ Văn Minh ,Lê Trọng Sơn , Mã số: B2012-03-05
[9] Tỉnh/Thành phố: Xây dựng và phát triển mô hình trồng rau an toàn bằng phương pháp thuỷ canh tại Cù Lao Chàm, Tp. Hội An, tỉnh Quang Nam
Chủ nhiệm: Võ Văn Minh , Mã số: KC.03.12
[10] Cấp Bộ: Nghiên cứu ứng dụng Hệ thống quan trắc sinh học BMWPVIET (Biological Monitoring Working Party) giám sát chất lượng môi trường nước sông ở thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Khánh , Thành viên: Võ Văn Minh , Mã số: T2007-03-19
[11] Cấp cơ sở (Trường): Biên soạn ngân hàng câu hỏi vấn đáp cho các môn học về môi trường
Chủ nhiệm: Cáp Kim Cương , Thành viên: Võ Văn Minh ,Trần Ngọc Sơn , Mã số: T2011-ĐN03-08
[12] Cấp cơ sở (Trường): Biên soạn ngân hàng câu hỏi vấn đáp cho các môn học về môi trường
Chủ nhiệm: Cáp Kim Cương , Thành viên: Võ Văn Minh ,Trần Ngọc Sơn , Mã số: T2011-ĐN03-08
[13] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Nghiên cứu một số tiêu chí để làm cơ sở khoa học cho việc xây dựng mô hình nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu vùng ven biển Quảng Nam – Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Võ Văn Minh , Thành viên: Nguyễn Văn Khánh , Mã số: Đ2011-03-08
[14] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Nghiên cứu một số tiêu chí để làm cơ sở khoa học cho việc xây dựng mô hình nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu vùng ven biển Quảng Nam – Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Võ Văn Minh , Thành viên: Nguyễn Văn Khánh , Mã số: Đ2011-03-08
[15] : Xây dựng mô hình trồng rau sạch trong nhà bằng phương pháp thuỷ canh hồi lưu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Võ Văn Minh , Thành viên: Nguyễn Văn Khánh , Mã số: LMHTX
[16] Cấp cơ sở (Trường): Biên soạn ngân hàng câu hỏi thi kết thúc một số học phần thuộc bộ môn Khoa học Môi trường quản lý
Chủ nhiệm: Võ Văn Minh , Thành viên: Phùng Khánh Chuyên , Mã số: T2010-35
[17] Cấp Bộ: Nghiên cứu thiết kế bể lọc thực vật xử lý nước cấp quy mô hộ gia đình nông thôn
Chủ nhiệm: Võ Văn Minh , Thành viên: Nguyễn Văn Khánh , Mã số: B2009-3-36
[18] Cấp Bộ: Nghiên cứu khả năng hấp thụ một số kim loại nặng trong đất bằng cỏ Vetiver
Chủ nhiệm: Võ Văn Minh , Thành viên: Nguyễn Văn Khánh ,Võ Châu Tuấn , Mã số: B2006-ĐN03-03
[19] Cấp Bộ: Nghiên cứu khả năng hấp thụ một số KLN trong đất bằng cỏ Vetiver
Chủ nhiệm: Võ Văn Minh , Thành viên: Nguyễn Văn Khánh , Mã số: B2006-ĐN-03-03
[20] Cấp cơ sở (Trường): Nghiên cứu ứng dụng Hệ thống BMWP<sup>VIET</sup> (Biologycal Monioring Working Parrty) để đánh giá chất lượng nước bề mặt ở cánh đồng Xuân Thiều, Phường Hoà Hiệp, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng.
Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Khánh , Thành viên: Võ Văn Minh , Mã số: T2007-03-19
[21] Cấp cơ sở (Trường): Nghiên cứu ứng dụng Hệ thống BMWP<sup>VIET</sup> (Biologycal Monioring Working Parrty) để đánh giá chất lượng nước bề mặt ở cánh đồng Xuân Thiều, Phường Hoà Hiệp, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng.
Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Khánh , Thành viên: Võ Văn Minh , Mã số: T2007-03-19
[22] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Nghiên cứu hiện trạng môi trường, dự báo xu thế diễn biến và đề xuất các giải pháp cải thiện môi trường ở một số làng nghề tỉnh Quảng Nam
Chủ nhiệm: Võ Văn Minh , Mã số: T03-16-58
[23] Cấp Bộ: Biên soạn tài liệu và tổ chức tập huấn về dạy học tích hợp giáo dục tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học vùng ven biển cho sinh viên ngành sư phạm
Chủ nhiệm: Võ Văn Minh , Mã số: B2017-DNA- 19-MT

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN Bacillus thuringiensis TỪ MỘT SỐ MẪU ĐẤT TẠI XÃ TIÊN CẢNH, TỈNH QUẢNG NAM
ISOLATED AND SELECTION Bacillus thuringiensis FROM OF SOME SOIL IN TIEN CANH COMMUNE, QUANG NAM PROVINCE

Tác giả: Võ Văn Minh, Lê Thị Mai, Cộng Sự 4, Lê Vũ Khánh Trang Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 32(01).2019 Trang: 18 Năm: 2019
[2] Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của potassium dichromate lên loài Moina micrura Kurz. 1875 (Cladocera: Moinidae)
Effects of potassium dichromate on the survival and reproduction of Moina micrura Kurz. 1875 (Cladocera: Moinidae)

Tác giả: Trịnh Đăng Mậu, Võ Văn Minh, Trần Ngọc Sơn, Cộng Sự 1, Lê Vũ Khánh Trang Tạp chí: TC sinh học Số: 41 Trang: 101-107 Năm: 2019
[3] Bài báo: HIỆN TRẠNG CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC VÀ MỐI TƯƠNG QUAN VỚI CẤU TRÚC QUẦN XÃ TRÙNG BÁNH XE Ở HỒ PHÚ NINH, TỈNH QUẢNG NAM
THE STATUS OF WATER QUALITY AND CORRELATION WITH ROTIFERS COMMUNITY STRUCTURE IN PHU NINH LAKE, QUANG NAM PROVINCE

Tác giả: Trần Nguyễn Quỳnh Anh, Trịnh Đăng Mậu, Võ Văn Minh, Trần Ngọc Sơn, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2 Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP Đà Nẵng, Số: 30(04).2018 Trang: 20 Năm: 2018
[4] Bài báo: Associations between nutrition, gut microbiome, and health in a novel nonhuman primate model
Associations between nutrition, gut microbiome, and health in a novel nonhuman primate model

Tác giả: Võ Văn Minh, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3, Cộng Sự 4, Cộng Sự 5, Cộng sự Tạp chí: Scientific reports Số: 8 Trang: Năm: 2018
[5] Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của thức ăn đến các đặc điểm sinh học của Moina micrura (Cladocera: moinidae)
Nghiên cứu ảnh hưởng của thức ăn đến các đặc điểm sinh học của Moina micrura (Cladocera: moinidae)

Tác giả: Trịnh Đăng Mậu, Võ Văn Minh, Trần Ngọc Sơn, Cộng Sự 1 Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 7 Trang: 56 Năm: 2018
[6] Bài báo: MÔ HÌNH CẢI CÁCH TRONG ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN: TỪ THỰC TIỄN THẾ GIỚI ĐẾN VIỆT NAM
TEACHER EDUCATION REFORM MODELS: FROM A WORLDWIDE OVERVIEW TO VIETNAM’S REALITY

Tác giả: Phạm Quý Mười, Võ Văn Minh, Kiều Thị Kính Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 26(05).2017 Trang: 74 Năm: 2017
[7] Tham luận: ÁP DỤNG MÔ HÌNH KNOW – DO – BE TRONG XÂY DỰNG CHỦ ĐỀ DẠY HỌC TÍCH HỢP TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
APPLICATION OF KNOW - DO - BE MODEL IN DESIGNING INTEGRATED LESSONS AT UNIVERSITY OF EDUCATION - DA NANG UNIVERSITY

Tác giả: Võ Văn Minh, Kiều Thị Kính Tạp chí: Hội thảo Quốc gia Nâng cao năng lực sư phạm cho đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông 2017 Số: Trang: Năm: 2017
[8] Tham luận: ÁP DỤNG MÔ HÌNH KNOW – DO – BE TRONG XÂY DỰNG CHỦ ĐỀ DẠY HỌC TÍCH HỢP TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
APPLICATION OF KNOW - DO - BE MODEL IN DESIGNING INTEGRATED LESSONS AT UNIVERSITY OF EDUCATION - DA NANG UNIVERSITY

Tác giả: Ngô Thị Hoàng Vân, Võ Văn Minh, Kiều Thị Kính Tạp chí: Hội thảo Quốc gia Nâng cao năng lực sư phạm cho đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông 2017 Số: Trang: Năm: 2017
[9] Bài báo: Áp dụng mô hình Know - Do - Be trong xây dựng chủ đề dạy học tích hợp
Tác giả: Võ Văn Minh, Kiều Thị Kính, Cộng sự Tạp chí: TẠP CHÍ GIÁO DỤC - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 1 Trang: Năm: 2017
[10] Bài báo: Quan hệ trường đại học - doanh nghiệp và vai trò của các nhóm nghiên cứu - giảng dạy
Tác giả: Võ Văn Minh, Phạm Tài Minh Tạp chí: Hội thảo "gắn kết giữa trường ĐH với doanh nghiệp trong đào tạo đại học: mô hình & giải pháp" Số: Trang: Năm: 2017
[11] Bài báo: Mức độ ô nhiễm và rủi ro của thủy ngân và chì trong trầm tích mặt tại cửa An Hòa, sông Trường Giang, tỉnh Quảng Nam
Tác giả: Võ Văn Minh, Đoạn Chí Cường Tạp chí: TC Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng Số: Trang: Năm: 2017
[12] Bài báo: Vai trò của các nhóm nghiên cứu - giảng dạy đối với nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ
Tác giả: Võ Văn Minh Tạp chí: Hội thảo gắn kết đào tạo với NCKH & CGCN trong các cơ sở GDĐH Số: Trang: 38-46 Năm: 2017
[13] Bài báo: HIỆN TRẠNG QUẦN THỂ DỪA NƯỚC (Nipa fruticans Wurmb) TẠI XÃ TAM NGHĨA, HUYỆN NÚI THÀNH, TỈNH QUẢNG NAM VÀ MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG QUẢN LÝ BỀN VỮNG TÀI NGUYÊN
Tác giả: Võ Văn Minh, Nguyễn Thị Kim Yến, Cộng sự Tạp chí: TC Khoa học Lâm nghiệp Số: 4/2016 (4676 - 4684) Trang: Năm: 2017
[14] Bài báo: Hàm lượng XYANUA tổng số trong nước tại một số khu vực thuộc xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam
Tác giả: Võ Văn Minh, Đoạn Chí Cường Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng Số: 3(112).2017 Trang: Năm: 2017
[15] Bài báo: MÔ HÌNH HỢP TÁC GIỮA CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ VÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG NĂNG LỰC VÀ HƯỚNG NGHIỆP SINH VIÊN TỚI CÔNG TÁC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN TẠI MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN VIỆT NAM
Tác giả: Võ Văn Minh, Võ Châu Tuấn, Nguyễn Thị Kim Yến, Hà Thăng Long, Cộng sự Tạp chí: Hội thảo nghiên cứu và giảng dạy sinh học ở Việt Nam Số: Trang: Năm: 2016
[16] Bài báo: HÀM LƯỢNG NITRAT TRONG ĐẤT, NƯỚC TƯỚI VÀ MỘT SỐ LOẠI RAU TRỒNG TẠI LÀNG TRÀ QUẾ, XÃ CẨM HÀ, Thành Phố HỘI AN
Tác giả: Võ Văn Minh, Đoạn Chí Cường, Cộng sự Tạp chí: Hội thảo nghiên cứu và giảng dạy sinh học ở Việt Nam Số: Trang: Năm: 2016
[17] Bài báo: MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA THẢM THỰC VẬT Ở RỪNG PHÒNG HỘ VEN BIỂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Tác giả: Võ Văn Minh, Đoạn Chí Cường, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2 Tạp chí: Hội thảo nghiên cứu và giảng dạy sinh học ở Việt Nam Số: Trang: Năm: 2016
[18] Bài báo: NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ GIỮA SỰ PHÂN BỐ HỆ THỰC VẬT BẬC CAO VÀ THỰC TRẠNG SẠT LỞ BỜ SÔNG Ở KHU VỰC HẠ LƯU SÔNG THU BỒN - HỘI AN
Tác giả: Võ Văn Minh, Nguyễn Thị Kim Yến, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2 Tạp chí: Hội thảo nghiên cứu và giảng dạy sinh học ở Việt Nam Số: Trang: Năm: 2016
[19] Bài báo: THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC NGOẠI KHÓA CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG DỰA VÀO MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA HỆ SINH THÁI RỪNG SƠN TRÀ, TP. ĐÀ NẴNG
DESIGNING EXTRACURRICULAR FOR HIGH SCHOOL STUDENTS BASED ON SOME GENERAL CHARACTERISTICS OF SON TRA FOREST ECOSYSTEM, DANANG CITY

Tác giả: Đàm Minh Anh, Võ Văn Minh, Đoạn Chí Cường Tạp chí: Hội thảo nghiên cứu và giảng dạy sinh học ở Việt Nam Số: Trang: 1393-1409 Năm: 2016
[20] Bài báo: TỔ CHỨC GIÁO DỤC NGOẠI KHÓA MÔN SINH HỌC Ở BÁN ĐẢO SƠN TRÀ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ
Conducting extracurricular education in teaching biology at the Son Tra peninsula, Da Nang city for secondary school students

Tác giả: Trần Ngọc Sơn, Võ Văn Minh Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 17B(04) - 2015 Trang: 103 Năm: 2015
[21] Bài báo: Đánh giá sự tích lũy kim loại nặng trong một số loại rau trồng ở vùng nông nghiệp bị ảnh hưởng bởi nước thải công nghiệp, Đà Nẵng, Việt Nam
Tác giả: Võ Văn Minh, Đoạn Chí Cường, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2 Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 12(97).2015 Trang: 14 Năm: 2015
[22] Bài báo: ẢNH HƯỞNG CỦANỒNG ĐỘ KIM LOẠI ĐỒNG (CU) ĐẾN KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ HẤP THỤ CỦACÂY PHÁT LỘC (DRACAENA SANDERIANA) TRONG ĐẤT
INFLUENCE OF COPPER CONTAMINATION ON GROWTH AND ABSORPTION OF DRACAENA SANDERIANA IN SOIL

Tác giả: Đàm Minh Anh, Võ Văn Minh, Đoạn Chí Cường Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: Trang: Năm: 2015
[23] Bài báo: Tác động của xâm nhập mặn đến hoạt động nuôi trồng thủy sản tại hạ lưu Sông Thu Bồn – Quảng Nam
Tác giả: Võ Văn Minh, Đoạn Chí Cường, Cộng sự Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 9(94).2015 Trang: 84 Năm: 2015
[24] Bài báo: Nghiên cứu sự phân bố của vi sinh vật đất trong vùng rễ cỏ Vetiver (Vetiveria zizanioides) ở một số địa phương tại tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng
Tác giả: Đỗ Thu Hà, Võ Văn Minh Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 5 (90) Trang: Năm: 2015
[25] Tham luận: Sự nhầm lẫn giữa loài cỏ Đế và cỏ Vetiver tại núi Bồ Bồ, tỉnh Quảng Nam
Confusion between Chrysopogon nemoralis and Chrysopogon zizanioides at Bo Bo Mountain in Quang Nam province, Vietnam

Tác giả: Đoạn Chí Cường, Võ Văn Minh Tạp chí: The Sixth International Conference on Vetiver (ICV6) Số: 5.2015 Trang: Năm: 2015
[26] Bài báo: Đa dạng sinh học của vi sinh vật vùng rễ của cỏ Vetiver trồng ở tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
Microbial biodiversity in the rhizosphere of Vetiver grass grown in Quang Nam Province and Da Nang City, Vietnam

Tác giả: Đoạn Chí Cường, Võ Văn Minh, Đỗ Thu Hà Tạp chí: The Sixth International Conference on Vetiver (ICV6) Số: 8.2015 Trang: 73 Năm: 2015
[27] Bài báo: Đánh giá rủi ro sức khỏe của con người do kim loại nặng (Cr và Pb) trong rau xà lách (Lactuca sativa L.) trồng tại vùng rau chuyên canh thôn Khúc Lũy, xã Điện Minh, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Tác giả: Võ Văn Minh, Đoạn Chí Cường, Cộng sự Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 03(88).2015 Trang: 104 Năm: 2015
[28] Bài báo: Đánh giá rủi ro kim loại nặng trong trầm tích mặt ở hạ lưu sông Cu Đê bằng chỉ số rủi ro sinh thái tiềm năng (PERI)
Ecological risk assessment of some heavy metals in surface sediments of Cu De River downstream based on potential ecological risk index (PERI)

Tác giả: Đoạn Chí Cường, Võ Văn Minh, Trần Ngọc Sơn Tạp chí: TC Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng Số: Số 01(86).2015 Trang: 113-117 Năm: 2015
[29] Bài báo: Đánh giá rủi ro kim loại nặng trong trầm tích mặt ở hạ lưu sông Cu Đê bằng chỉ số rủi ro sinh thái tiềm năng (PERI)
Tác giả: Đoạn Chí Cường, Võ Văn Minh Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 1(86). 2015 Trang: 113-117 Năm: 2015
[30] Bài báo: Tác động của biến đồi khí hậu đến ngành du lịch thành phố Đà Nẵng đến năm 2030
Impacts of climate change on Danang's tourism in 2030

Tác giả: Đoạn Chí Cường, Võ Văn Minh Tạp chí: KY Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc, NXB Đại học Cần Thơ Số: Tập 2(11).2014 Trang: 544-550 Năm: 2014
[31] Bài báo: Đánh giá rủi ro sức khỏe của một số kim loại nặng trong rau muống trồng tại thôn Trung Sơn, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng.
Human health risk assessment of some heavy metals via consumption of water-spinach (Ipomoea aquatica) collected from Trungson village, Hoalien commune, Hoavang district, Danang city

Tác giả: Đoạn Chí Cường, Võ Văn Minh Tạp chí: TC Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng Số: Số: 9(82).2014 Trang: 38-42 Năm: 2014
[32] Bài báo: Tác động của biến đồi khí hậu đến ngành du lịch thành phố Đà Nẵng đến năm 2030
Tác động của biến đồi khí hậu đến ngành du lịch thành phố Đà Nẵng đến năm 2030

Tác giả: Võ Văn Minh, Đoạn Chí Cường, Đỗ Mạnh Thắng Tạp chí: KY hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc năm 2014 Số: Trang: 544-550 Năm: 2014
[33] Bài báo: Sự tích lũy kim loại nặng trong gạo tại một số vùng sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Accumulation of heavy metal in rice at paddy fields, Da Nang city

Tác giả: Đoạn Chí Cường, Võ Văn Minh Tạp chí: TC Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng Số: Số 7(80).2014 Trang: 98-102 Năm: 2014
[34] Bài báo: Rủi ro sức khỏe của một số kim loại nặng trong rau muống trồng tại Trung Sơn và Vân Dương, Hòa Liên, Hòa Vang, Đà Nẵng
Health risk assessment of heavy metals via dietary intake of water-spinach planted at Trung Son and Van Duong villages, Hoa Lien commune, Danang city.

Tác giả: Đoạn Chí Cường, Võ Văn Minh Tạp chí: The 12th annual UNU&GIST Joint program symposium: Issues on Environmental Multi­pollutants Số: 9.2014 Trang: 112 Năm: 2014
[35] Bài báo: Tình hình giảng dạy môn học "Công nghệ thực vật kiểm soát ô nhiễm" bằng tiếng Anh và một số định hướng nhân rộng
The status of teaching “phytoremediation” in English and some recommendations for further development

Tác giả: Đoạn Chí Cường, Võ Văn Minh Tạp chí: TC Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng Số: Số 10(83).2014 Trang: 16-20 Năm: 2014
[36] Bài báo:  Đánh giá rủi ro sức khỏe của một số kim loại nặng trong rau muống trồng tại thôn Trung Sơn, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
Tác giả: Võ Văn Minh, Đoạn Chí Cường, Nguyễn Thị Bích Trâm Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 9(82) Trang: 38-42 Năm: 2014
[37] Bài báo: Diễn biến chất lượng môi trường nước khu vực hạ lưu sông Cu Đê, thành phố Đà Nẵng
Change of the water environmental quality in the downstream of Cu De river, Da Nang city

Tác giả: Nguyễn Thị Kim Thoa, Võ Văn Minh Tạp chí: tap chi khoa hoc cong nghe DHDN (Ngon ngu) Số: 82 Trang: 79-82 Năm: 2014
[38] Bài báo: Ảnh hưởng của độ mặn đến khả năng sinh trưởng của cỏ vetiver (Chrysopogon zizanioides)
Tác giả: Đoạn Chí Cường, Võ Văn Minh, Cộng sự Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: Trang: Năm: 2014
[39] Bài báo: Kết quả bước đầu sử dụng chỉ số EHI đánh giá sức khỏe hệ sinh thái khu vực cửa sông thuộc thành phố Đà Nẵng
Initial results in using EHI to assess estuarine ecosystem health in Danang city

Tác giả: Đoạn Chí Cường, Võ Văn Minh Tạp chí: TC Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng Số: Số 5(78).2014 Trang: 150-154 Năm: 2014
[40] Tham luận: Khả năng ứng dụng kỹ thuật thủy canh trồng sạch tại đảo Cù Lao Chàm, thành phố Hội An,tỉnh Quảng Nam
Tác giả: Võ Văn Minh, Đàm Minh Anh Tạp chí: Hội nghị sinh lý thực vật toàn quốc lần thứ 1 Số: Trang: 211-216 Năm: 2014
[41] Bài báo: Các dạng hóa học và đánh giá rủi ro kim loại chì (Pb) trong trầm tích mặt tại hồ Bàu Tràm, thành phố Đà Nẵng
Chemical forms and assessment of the risks caused by lead in the surface sediments of Bau Tram Lake, Danang city

Tác giả: Đoạn Chí Cường, Lê Thị Mai Hạnh, Võ Văn Minh Tạp chí: TC Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng Số: Số 11(84).2014, Quyển 1 Trang: 97-102 Năm: 2014
[42] Bài báo: Sự biến động mật độ tảo silic phù du ở vùng nuôi tôm ven biển xã Quỳnh Bảng, Quỳnh Lưu, Nghệ An
Tác giả: Đàm Minh Anh, Đoạn Chí Cường, Võ Văn Minh Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 5(78) Trang: 134-140 Năm: 2014
[43] Bài báo: Bài báo: Kết quả bước đầu sử dụng chỉ số EHI đánh giá sức khỏe hệ sinh thái khu vực cửa sông thuộc thành phố Đà Nẵng
Tác giả: Đoạn Chí Cường, Võ Văn Minh Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 5(78) Trang: Năm: 2014
[44] Bài báo:  Sự tích lũy kim loại nặng trong gạo tại một số vùng sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Tác giả: Võ Văn Minh, Đoạn Chí Cường, Dương Thanh Hà Linh Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 7(80) Trang: 80-102 Năm: 2014
[45] Bài báo: Sự biến động mật độ tảo silic phù du ở vùng nuôi tôm ven biển xã Quỳnh Bảng, Quỳnh Lưu, Nghệ An
The density fluctuations of planktonic diatom species in coastal shrimp ponds at Quynhbang commune, Quynhluu district, Nghean province

Tác giả: Đàm Minh Anh, Đoạn Chí Cường, Võ Văn Minh Tạp chí: TC Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng Số: 5(78).2014 Trang: 128-133 Năm: 2014
[46] Bài báo: Tình hình giảng dạy môn học "Công nghệ thực vật kiểm soát ô nhiễm" bằng tiếng Anh và một số định hướng nhân rộng
Tác giả: Đoạn Chí Cường, Võ Văn Minh Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 10(83) Trang: Năm: 2014
[47] Bài báo: Ảnh hưởng của độ mặn đến khả năng sinh trưởng của cỏ vetiver (Chrysopogon zizanioides)
Effects of salinity on the growth of vetiver grass (Chrysopogon zizanioides)

Tác giả: Đoạn Chí Cường, Võ Văn Minh Tạp chí: TC Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng Số: Số 3(76).2014 Trang: 87-91 Năm: 2014
[48] Bài báo: XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY SẢN XUẤT TINH BỘT SẮN BẰNG CỎ VETIVER (VETIVERIA ZIZANIOIDES)
XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY SẢN XUẤT TINH BỘT SẮN BẰNG CỎ VETIVER (VETIVERIA ZIZANIOIDES)

Tác giả: Võ Văn Minh Tạp chí: KY HTKH HỆ THỐNG THÔNG TIN
The 1st Conference on Information Systems (tháng 04/2014) Số: SỐ 1(74) Quyển 1 Trang: 103-109 Năm: 2014
[49] Bài báo: Khả năng sử dụng bã thải nhà máy tinh bột sắn làm thức ăn nuôi giun quế (Perionyx excavatus)
Khả năng sử dụng bã thải nhà máy tinh bột sắn làm thức ăn nuôi giun quế (Perionyx excavatus)

Tác giả: Võ Văn Minh Tạp chí: KY HTKH HỆ THỐNG THÔNG TIN
The 1st Conference on Information Systems (tháng 04/2014) Số: lần thứ 4 Trang: 432-437 Năm: 2014
[50] Tham luận: Đặc điểm phân bố và sự biến động thành phần loài tảo silic phù du ở vùng nuôi tôm ven biển xã Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
Đặc điểm phân bố và sự biến động thành phần loài tảo silic phù du ở vùng nuôi tôm ven biển xã Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

Tác giả: Võ Văn Minh Tạp chí: KY HTKH HỆ THỐNG THÔNG TIN
The 1st Conference on Information Systems (tháng 04/2014) Số: lần thứ 4 Trang: 438-449 Năm: 2014
[51] Bài báo: Hàm lượng Cadimi (Cd) và Chì (Pb) trong trầm tích và trong sinh vật (Vẹm xanh Perna viridis Linnaeus và Hàu Crassostrea gigas Thunberg) tại Vũng Thùng, Đà Nẵng
CONCENTRATIONOF CADMIUM (Cd) AND LEAD (Pb) IN SEDIMENTS AND ORGANISMS (GREEN MUSSEL Perna viridis Linnaeus AND OYSTER Crassostrea gigas Thunberg) AT VUNG THUNG, DANANG CITY

Tác giả: Trần Duy Vinh, Nguyễn Văn Khánh, Võ Văn Minh Tạp chí: Tạp chí KH&CN Biển Số: 1(t.13) Trang: 80-88 Năm: 2013
[52] Bài báo: Vai trò của đánh giá rủi ro sinh thái trong quản lý môi trường và khả năng ứng dụng tại Việt Nam
THE ROLE OF ECOLOGICAL RISK ASSESSMENT IN ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND ITS APPLICABILITY IN VIETNAM

Tác giả: Nguyễn Văn Khánh, Vũ Thị Phương Anh, Đoạn Chí Cường, Kiều Thị Kính, Võ Văn Minh Tạp chí: Tạp chí khoa học số Số: 2 Trang: 66-74 Năm: 2013
[53] Bài báo: Một số định hướng phát triển nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu khu vực ven biển Quảng Nam - Đà Nẵng
Tác giả: Đoạn Chí Cường, Võ Văn Minh Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo Khoa học cán bộ trẻ các trường Đại học Sư phạm lần thứ III Số: Trang: 58 - 62 Năm: 2013
[54] Tham luận: Định hướng phát triển nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu ở khu vực ven biển miền Trung
Định hướng phát triển nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu ở khu vực ven biển miền Trung

Tác giả: Võ Văn Minh Tạp chí: Hội thảo biến đổi khí hậu khu vực miền Trung & Tây nguyên - thực trạng và giải pháp ứng phó Số: Trang: 1--8 Năm: 2013
[55] Bài báo: Xây dựng hệ thống tái sinh in-vitro cây cà chua phục cụ chọn giống mới bằng kỹ thuật chuyển gen
A study on in-vitro regeneration in tomato for gen transfering

Tác giả: Lê Thị Thính, Võ Văn Minh Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 3(52) Trang: 76-83 Năm: 2012
[56] Bài báo: Potential of using the diversity indexs of earthworms to evaluate the quality of vegetable farmland in Da Nang city
Potential of using the diversity indexs of earthworms to evaluate the quality of vegetable farmland in Da Nang city

Tác giả: Phạm Thị Hồng Hà, Võ Văn Minh, Vũ Thị Phương Anh, Ngô Thị Thuý An, Nguyễn Văn Khánh Tạp chí: Vietnam Journal of Biology Số: Vol 34, No 3 Trang: 362-369 Năm: 2012
[57] Bài báo: Potential of using vetiver grass to remediate soil contaminated with heavy metals
Potential of using vetiver grass to remediate soil contaminated with heavy metals

Tác giả: Lê Văn Khoa, Võ Văn Minh, Nguyễn Văn Khánh Tạp chí: Journal of Science, Earths Sciences Số: 27, No.3 (E.S) Trang: 30-36 Năm: 2012
[58] Tham luận: Một số kết quả bước đầu của việc đổi mới giảng dạy thực hành Sinh học tại trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
Initial results of the innovation practice teaching on biology at the College of Education, Danang University

Tác giả: Võ Văn Minh Tạp chí: Hội thảo quốc gia về giảng dạy sinh học ở trường PT Việt Nam. Số: Trang: 55-60 Năm: 2012
[59] Bài báo: Sử dụng động vật không xương sống cỡ lớn để giám sát chất lượng nước sông Hàn, thành phố Đà Nẵng
Using macrovertebrates as the bio-indicators to monitor the water quality of Han river, Danang city, Vietnam

Tác giả: Võ Văn Minh, Phan Thị Hiền, Nguyễn Văn Khánh Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 3 (02) Trang: 38-45 Năm: 2012
[60] Bài báo: Kỹ thuật trồng cây trên mái nhà và khả năng ứng dụng tại thành phố Đà Nẵng
Green-roof technology and feasibility of applycation in Danang city

Tác giả: Võ Văn Minh, Nguyễn Văn Khánh, Kiều Thị Kính Tạp chí: Tạp chí KH&GD Số: Trang: 20-27 Năm: 2012
[61] Tham luận: Triển vọng phát triển mô hình cây xanh đô thị bằng kỹ thuật trồng cây trên mái nhà tại thành phố Đà Nẵng
Prospects of urban plant model by green roof techniques in Da Nang city

Tác giả: Võ Văn Minh, Nguyễn Văn Khánh, Kiều Thị Kính Tạp chí: Hội thảo "Đầu tư cho các nguồn năng lượng mới và tái tạo hướng tới xây dựng nền kinh tế xanh của Việt Nam" Số: Trang: 61-67 Năm: 2012
[62] Bài báo: Kỹ thuật trồng cây trên mái nhà và khả năng áp dụng tại thành phố Đà Nẵng
Green-roof technology and its feasibility to apply in Danang City

Tác giả: Võ Văn Minh, Kiều Thị Kính, Nguyễn Văn Khánh Tạp chí: Tạp chí KH và GD trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng Số: 5(04) Trang: 20-27 Năm: 2012
[63] Bài báo: Feasibility of applying Lucky bamboo to remediate heavy metals in sludge and utilizing for economic purpose
Feasibility of applying Lucky bamboo to remediate heavy metals in sludge and utilizing for economic purpose

Tác giả: Võ Văn Minh, Nguyễn Thị Thu Trang, Kiều Thị Kính, Nguyễn Văn Khánh Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 06 (55) Trang: 79-85 Năm: 2012
[64] Tham luận: Sự chuyển đổi phương thức đào tạo từ niên chế sang tín chỉ qua tư duy so sánh
The transition of training form from unit-based to credit-based in comparative thinking

Tác giả: Võ Văn Minh Tạp chí: Hội thảo khoa học "đào tạo theo học chế tín chỉ và chia sẻ, hợp tác giữa các trường đại học, cao đẳng địa phương". Số: Trang: 77-80 Năm: 2012
[65] Bài báo: Khả năng sử dụng chỉ số đa dạng của giun đất làm chỉ thị đánh giá chất lượng đất canh tác rau ở thành phố Đà Nẵng
Potential of using the diversity indexss of earthworms to evaluate the quality of vegetable farmland in Danang city

Tác giả: Võ Văn Minh, Vũ Thị Phương Anh, Phạm Thị Hồng Hà, Nguyễn Văn Khánh, Ngô Thị Thuý An Tạp chí: Tạp chí Sinh học Số: S? 3, t?p 34 Trang: 362-369 Năm: 2012
[66] Bài báo: Ảnh hưởng của thời tiết cực đoan đến năng suất của một số loại cây trồng ở các xã ven biển huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
Effects of extreme weather on crop plant productivity in the coastal communes of Thangbinh district, Quangnam province

Tác giả: Đoạn Chí Cường, Tống Thị Thuý Hảo, Võ Văn Minh Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 1(50) Trang: 96-101 Năm: 2012
[67] Tham luận: Đặc điểm cơ bản của hệ sinh thái đất ngập nước thành phố Đà Nẵng và một số định hướng quản lý
Basic features of wetlands of Da Nang city and directions for management

Tác giả: Phan Thị Hiền, Võ Văn Minh, Nguyễn Văn Khánh Tạp chí: Hội thảo khoa học Quốc gia “Đất ngập nước và Biến đổi khí hậu, Trung tâm nghiên cứu TN&MT (CREC), ĐHQG - Hà Nội. Số: Trang: 67-75 Năm: 2012
[68] Bài báo: Accumulation of lead and cadmium in vegetables and farmland near Hoa Khanh industrial zone, Da Nang city
Accumulation of lead and cadmium in vegetables and farmland near Hoa Khanh industrial zone, Da Nang city

Tác giả: Nguyễn Văn Khánh, Trần Duy Vinh, Võ Văn Minh, Đàm Minh Anh Tạp chí: Journal of Science, Earths Sciences Số: volume 28, No. 3 Trang: 198 - 204 Năm: 2012
[69] Bài báo: Accumulation of lead and cadmium in vegetables and farmland near Hoa Khanh industrial zone, Danang city
Accumulation of lead and cadmium in vegetables and farmland near Hoa Khanh industrial zone, Danang city

Tác giả: Trần Duy Vinh, Võ Văn Minh, Nguyễn Văn Khánh, Đàm Minh Anh Tạp chí: Tạp chí khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội Số: 28, No. 3 Trang: 198-204 Năm: 2012
[70] Bài báo: Khả năng kiểm soát kim loại nặng trong bùn thải bằng cây phát lộc và sử dụng sinh khối cho mục đích kinh tế
Feasible application of lucky bamboo to remediating heavy metals in sludge and utilizing biomass for economic purposes

Tác giả: Kiều Thị Kính, Dương Hồng Thuỷ, Nguyễn Văn Khánh, Nguyễn Thị Thu Trang, Võ Văn Minh Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 6(55) Trang: 79-85 Năm: 2012
[71] Bài báo: Tình hình sử dụng nước sinh hoạt tại các hộ gia đình nông thôn khu vực Nam Trung Bộ
Situation of using domestic water in rural areas in Southern central Viet Nam

Tác giả: Nguyễn Văn Khánh, Đoạn Chí Cường, Võ Văn Minh Tạp chí: Journal of Science and Education Số: 4 (03) Trang: 44-48 Năm: 2012
[72] Bài báo: Một số mô hình trồng cây cải tạo đất và chống xói mòn cần áp dụng trên vùng đất gò đồi ở xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
Some models of cultivation for soil improvement and erosion control need apply at the slopes in Hoa Ninh, Hoa Vang district, Da Nang city

Tác giả: Võ Văn Minh, Đàm Minh Anh, Nguyễn Văn Khánh Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 6 (47) Trang: 40-45 Năm: 2011
[73] Tham luận: Biến đổi khí hậu và giáo dục ứng phó với Biến đổi khí hậu
Tác giả: Võ Văn Minh Tạp chí: Hội thảo Biến đổi khí hậu và tài nguyên biển đông Số: l?n II Trang: Năm: 2011
[74] Bài báo: Một số mô hình trồng cây cải tạo đất và chống xói mòn cần áp dụng trên vùng đất gò đồi ở xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
Some models of cultivation for soil improvement and erosion control applied to the slops in Hoa Ninh, Hoa Vang, Da Nang city

Tác giả: Đàm Minh Anh, Võ Văn Minh, Nguyễn Văn Khánh Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 6 (47) Trang: 55-61 Năm: 2011
[75] Bài báo: Công nghệ Thuỷ canh hồi lưu cải tiến - hướng đi mới cho nông nghiệp đô thị và thích ứng với biến đổi khí hậu
The improved circular hydroponic technology - new direction for urban agriculture and adaptation to climate change.

Tác giả: Võ Văn Minh Tạp chí: Tạp chí Khoa học & Sáng tạo, tỉnh Quảng Nam. Số: Trang: Năm: 2011
[76] Tham luận: Một số kinh nghiệm về khai thác hiệu quả trang thiết bị hiện đại trong đào tạo giáo viên Sinh học tại Trường ĐHSP - Đại học Đà Nẵng
Some experiments on using modern equipment in training the Biology Teacher in Danang University of Education

Tác giả: Võ Văn Minh Tạp chí: Hội thảo khoa học "Khai thác thiết bị hiện đại phục vụ dạy học ở trường phổ thông. Số: Trang: 119-124 Năm: 2011
[77] Bài báo: Khả năng áp dụng kỹ thuật Thuỷ canh trồng rau sạch bằng phương pháp Thuỷ canh hồi lưu tại thành phố Đà Nẵng
Application of circular hydroponic system to growing safe vegetable in Danang city.

Tác giả: Võ Văn Minh, Trần Thị Tâm, Đàm Minh Anh Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 6 (47) Trang: 71-76 Năm: 2011
[78] Tham luận: Những triển vọng ứng dụng cỏ Vetiver trong cải tạo đất ô nhiễm và phục hồi môi trường ở Việt Nam.
Perspectives of using vetiver grass to remediate contaminated soil and rehabilitate environment in Vietnam.

Tác giả: Võ Văn Minh, Nguyễn Văn Khánh, Trần Duy Vinh Tạp chí: Báo cáo hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ III, Hà Nội Số: Trang: Năm: 2010
[79] Bài báo: Hàm lượng As, Pb tích lũy trong loài Hến (Corbicula sp.) và Hầu sông (Ostrea rivularis Gould, 1861) tại cửa sông Cu Đê, TP. Đà Nẵng.
Accumulation of as, pb in clam (Corbicula sp.) and river oyster (Ostrea rivularis Gould, 1861) in Cu-De estuarine, Danang city.

Tác giả: Võ Văn Minh Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển Số: s? 1 (T10) Trang: Năm: 2010
[80] Tham luận: Khả năng sử dụng cỏ vetiver để cải tạo đất ô nhiễm kim loại nặng
Tác giả: Võ Văn Minh, Nguyễn Văn Khánh, Trần Duy Vinh Tạp chí: Báo cáo hội nghị Công nghệ Sinh học Miền Trung – Tây nguyên Số: L?n th? II, Hu?, 10/20 Trang: Năm: 2010
[81] Bài báo: Tổng quan về đa dạng sinh học ở thành phố Đà Nẵng và một số định hướng bảo tồn
Status of biodiversity in da nang city and some orientations of conservation

Tác giả: Võ Văn Minh, Nguyễn Thị Tường Vi, Nguyễn Văn Khánh Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: T?p 1, s? 5 (40) Trang: Năm: 2010
[82] Tham luận: Khả năng sử dụng cỏ vetiver để cải tạo đất ô nhiễm kim loại nặng
Tác giả: Nguyễn Văn Khánh, Trần Duy Vinh, Võ Văn Minh Tạp chí: Báo cáo hội nghị Công nghệ Sinh học Miền Trung – Tây nguyên lần thứ II, Huế Số: Trang: Năm: 2010
[83] Bài báo: Accumulation of mercury in sediment and bivalves from Cua Dai estuary, Hoi An city
Accumulation of mercury in sediment and bivalves from Cua Dai estuary, Hoi An city

Tác giả: Trần Duy Vinh, Nguyễn Văn Khánh, Võ Văn Minh, Lưu Đức Hải Tạp chí: VNU Journal of Science, Earth Sciences Số: Volume 26, No. 1 Trang: 48-54 Năm: 2010
[84] Bài báo: Phytoremediation of Cadmium and Lead contaminated soil types by Vetiver grass
Tác giả: Võ Văn Minh, Lê Văn Khoa Tạp chí: VNU Journal of Science, Earth Sciences Số: Volume 25, No. 2 Trang: 98-103 Năm: 2009
[85] Bài báo: Khả năng tích lũy kẽm và đồng của cỏ Vetiver trong các môi trường đất khác nhau
Tác giả: Võ Văn Minh Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đất Việt Nam Số: S? 30 Trang: Năm: 2008
[86] Bài báo: Ảnh hưởng của nồng độ Chì trong đất đến khả năng sinh trưởng, phát triển và hấp thụ Chì của cỏ Vetiver
Influence of lead concentrations in soil on growth and uptake potential of lead by Vetiver grass

Tác giả: Võ Châu Tuấn, Võ Văn Minh, Nguyễn Văn Khánh Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 6 (23) Trang: Năm: 2007
[87] Bài báo: Ảnh hưởng của nồng độ Pb trong đất đến khả năng sinh trường, phát triển và hấp thụ Pb của cỏ Vetiver
Tác giả: Võ Văn Minh, Nguyễn Văn Khánh, Võ Châu Tuấn Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: s? 6 Trang: Năm: 2007
[88] Bài báo: Khả năng hấp thụ Cd của cỏ Vetiver
Tác giả: Võ Văn Minh Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: s? 4 Trang: Năm: 2007
[89] Bài báo: Khả năng hấp thụ Cd, Pb, Cr trong đất của cỏ Vetiver
Tác giả: Võ Văn Minh Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đất ViệtNam Số: s? 27 Trang: Năm: 2007
[90] Bài báo: Ảnh hưởng của nồng độ Chì trong đất đến khả năng sinh trưởng, phát triển và hấp thụ Chì của cỏ Vetiver
Influence of lead concentrations in soil on growth and uptake potential of lead by Vetiver grass

Tác giả: Nguyễn Văn Khánh, Võ Châu Tuấn, Võ Văn Minh Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 6 (23) Trang: Năm: 2007
[91] Bài báo: Khả năng xử lý Cr trong đất của cỏ Vetiver
Tác giả: Võ Châu Tuấn, Võ Văn Minh Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: s? 1 Trang: Năm: 2007
[92] Bài báo: Khả năng xử lý Cr trong đất của cỏ Vetiver
Tác giả: Võ Châu Tuấn, Võ Văn Minh Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: Trang: Năm: 2007
[93] Bài báo: Hàm lượng Cd trong các loài cải và trong đất trồng rau tại phường Hòa Hiệp, Q. Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng
Tác giả: Võ Văn Minh Tạp chí: Tạp chí khoa học Đất Việt Nam Số: s? 26 Trang: Năm: 2006
[94] Bài báo: Công nghệ xử lý kim loại nặng trong đất bằng thực vật - Hướng tiếp cận và triển vọng
Tác giả: Võ Châu Tuấn, Võ Văn Minh Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: Trang: Năm: 2005
[95] Bài báo: Công nghệ thực vật xử lý ô nhiễm KLN trong đất: hướng tiếp cận và triển vọng
Tác giả: Võ Châu Tuấn, Võ Văn Minh Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: s? 4 Trang: Năm: 2005
[96] Tham luận: Hiện trạng những vấn đề môi trường bức xúc ở các kiểu vùng sinh thái nông thôn Việt Nam
Tác giả: Võ Văn Minh, Lê Văn Khoa Tạp chí: Hội nghị Khoa học Môi trường và phòng chống thiên tai toàn quốc lần thứ nhất, Hải Phòng Số: Trang: Năm: 2003
[97] Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến quá trình chiết rút Agar từ rau câu cước (Gracilaria heteroclada) trong phòng thí nghiệm
Tác giả: Võ Văn Minh, Võ Thị Mai Hương Tạp chí: Thông tin khoa học Sinh – Địa, Đại học Huế Số: s? 11, t?p 2 Trang: Năm: 1999
Quốc tế
[1] Bài báo: A new rotifer species: Lecane langsenensis n. sp. (Rotifera: Monogononta) from Vietnam
A new rotifer species: Lecane langsenensis n. sp. (Rotifera: Monogononta) from Vietnam

Tác giả: Trịnh Đăng Mậu, Võ Văn Minh, Cộng Sự 1 Tạp chí: zootaxa Số: 4615 Trang: 4615 Năm: 2019
[2] Bài báo: Species diversity of rotifers (Rotifera: Eurotatoria) of Phu Ninh Lake with five new records from Vietnam
Species diversity of rotifers (Rotifera: Eurotatoria) of Phu Ninh Lake with five new records from Vietnam

Tác giả: Trần Nguyễn Quỳnh Anh, Trịnh Đăng Mậu, Võ Văn Minh, Trần Ngọc Sơn, Cộng Sự 1 Tạp chí: International Journal Aquatic Biology Số: 7 Trang: 38-44 Năm: 2019
[3] Bài báo: Transforming education in central vietnam by integrated curriculum approach: from initiatives to sustainability
Transforming education in central vietnam by integrated curriculum approach: from initiatives to sustainability

Tác giả: Võ Văn Minh, Kiều Thị Kính Tạp chí: European Journal of Education Studies Số: Trang: Năm: 2017
[4] Bài báo: MÔ HÌNH CẢI CÁCH TRONG ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN: TỪ THỰC TIỄN THẾ GIỚI ĐẾN VIỆT NAM
Teacher education reform: From the worldwide practices to Vietnam

Tác giả: Kiều Thị Kính, Võ Văn Minh, Phạm Quý Mười Tạp chí: International conference on Training and retraining high school teachers, managers and pedagogical lecturers in the world; Số: Trang: Năm: 2017
[5] Bài báo: Captivity humanizes the primate microbiome
Captivity humanizes the primate microbiome

Tác giả: Võ Văn Minh, Hà Thăng Long, Cộng sự, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 4 Tạp chí: Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) Số: Trang: Năm: 2016
[6] Bài báo: Effects of Sea Water Salinity on the Growth of Vetiver Grass (Chrysopogon Zizanioides L.)
Tác giả: Võ Văn Minh, Đoạn Chí Cường, Cộng sự Tạp chí: Modern Environmental Science and Engineering Số: Volume 1, No. 4 Trang: 185-191 Năm: 2015
[7] Bài báo: Earthworm as bioindicators for testing availability of heavy metal (Cd, Pb and Cu) in soil: A case study in Danang city, Viet Nam
Earthworm as bioindicators for testing availability of heavy metal (Cd, Pb and Cu) in soil: A case study in Danang city, Viet Nam

Tác giả: Nguyễn Văn Khánh, Ngô Ngọc Dung, Phạm Thị Hồng Hà, Lê Tiến Hữu, Võ Văn Minh, Trần Duy Vinh Tạp chí: The 7th Vietnamese - Janpanese Students's Scientific exchange meeting "Shaping and Potentials" Proceding Số: Trang: 51-52 Năm: 2014
[8] Tham luận: Health risk assessment of heavy metals via dietary intake of water-spinach (Ipomoea quatic) planted at Trung Son and Van Duong villages, Hoa Lien commune, Danang city
Health risk assessment of heavy metals via dietary intake of water-spinach (Ipomoea quatic) planted at Trung Son and Van Duong villages, Hoa Lien commune, Danang city

Tác giả: Đoạn Chí Cường, Võ Văn Minh, Phan Nhật Trường Tạp chí: The 12th annual UNU&GIST Joint progaramme symposium: Issues on Environmental Multi-pollutants Số: 112 Trang: Năm: 2014
[9] Bài báo: Medicinal plants used by the Hre community in the BaTo district of central Vietnam
Medicinal plants used by the Hre community in the BaTo district of central Vietnam

Tác giả: Võ Văn Minh, Phạm Thị Kim Thoa, Nguyễn Thị Kim Yến Tạp chí: Journal of Medicinal Plants Studies Số: 2 Trang: 64-7 Năm: 2014
[10] Tham luận: Understanding the Behavior and Ecology of the Red-shanked Douc (Pygathrix nemaeus) in Central Vietnam: Notes from the Field
Understanding the Behavior and Ecology of the Red-shanked Douc (Pygathrix nemaeus) in Central Vietnam: Notes from the Field

Tác giả: Võ Văn Minh, J. Johnson Timothy, B. Clayton Jonathan, Bùi Văn Tuấn, Hà Thăng Long, Nguyễn Ái Tâm Tạp chí: The conference of the College of Veterinary Medicine's annual Points of Pride Research Day, the University of Minnesota Số: Trang: Năm: 2013
[11] Tham luận: Use of BMWPVIET and ASPT indices as bioindicators for testing water quality of rivers in Danang city
Use of BMWPVIET and ASPT indices as bioindicators for testing water quality of rivers in Danang city

Tác giả: Võ Văn Minh, Nguyễn Văn Khánh, Trần Duy Vinh, Kiều Thị Kính, Phan Thị Hiền Tạp chí: INTERNATIONAL CONFERENCE ON BIOSCIENCES AND BIOELECTRONICS, DANANG UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, THE UNIVERSITY OF DANANG Số: ICBSBE 2012 Trang: 88-93 Năm: 2012

Sách - giáo trình
[1] Kỹ thuật xử lý môi trường nông thôn - Năm xuất bản: 2003; Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[2] Khoa học môi trường đại cương - Năm xuất bản: 2014; Nhà xuất bản: Giáo dục Việt NamĐà Nẵng; Loại: Sách giáo trình , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[3] Kiểm soát kim loại nặng trong đất bằng thực vật - Năm xuất bản: 2014; Nhà xuất bản: NXB Giáo dục Việt NamNXB Giáo dục Việt Nam; Loại: Sách chuyên khảo , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam

Khen thưởng
[1] Giấy khen - Giấy khen của Giám đốc ĐH Đà Nẵng - Cấp ĐHĐN ; Năm: 2010.
[2] Giấy khen - Giấy khen của Đảng ủy Trường ĐHSP - Cấp trường .
[3] Bằng khen - Bằng khen Sinh viên NCKH - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ; Năm: 1998.
[4] - - Giấy khen của Giám đốc Sở KHCN&MT Quảng Ngãi (Giải thưởng Sáng tạo KHKT cấp tỉnh) - Khác ; Năm: 1999.
[5] Giấy khen - Giấy khen của CLB Cán Bộ trẻ Thành Phố Đà Nẵng - Thành phố ; Năm: 2011.
[6] Giấy khen - Giấy khen của Đảng ủy Đại học Đà Nẵng - Đảng ủy ; Năm: 2011.
[7] Chiến sỹ thi đua - Chiến sỹ thi đua - Cấp ĐHĐN .