Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Nguyễn Công Thuỳ Trâm
Ngày sinh: 1977
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Bệnh viện C, 901, TP. Đà Nẵng
Quê quán: Điện Minh, ĐIện Bàn, Quảng Nam
Dân tộc: Kinh
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: , Tại: Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế - Việt Nam, Năm: 1999
Đơn vị công tác: Khoa Sinh - Môi trường, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Giảng viên
Học vị - Chức danh KH: Thạc sĩ (2004)
Lĩnh vực nghiên cứu: Sinh học cơ bản (Sinh lý người và động vật)
Chuyên ngành giảng dạy: Giải phẫu sinh lý thần kinh cấp cao; Sinh lý người và động vật; Sinh lý trẻ
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: K82/3 Hải Phòng (55A Hải Phòng - ĐC cũ)
Điện thoại cơ quan:
E-mail: ncthtram@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~nguyen-cong-thuy-tram

Quá trình đào tạo
Từ Năm đến Năm 1999: Trình độ - Cử nhân/Kỹ sư; Chuyên ngành - Tại Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế, Việt Nam
Từ Năm 2002 đến Năm 2004: Trình độ - Thạc sĩ; Ngành - Sinh học ; Chuyên ngành - Sinh học thực nghiệm Tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 01-01-2000 đến nay: - Giảng viên Khoa Sinh-Môi trường – Trường Đại học Sư phạm –  Đại học Đà Nẵng

Các đề tài khoa học
[1] Cấp cơ sở (Trường): Nghiên cứu hoạt tính sinh học bảo vệ gan của dịch chiết từ cây dứa dại (Pandanus odoratissimus) phân bố tỉnh Quảng Nam,Việt Nam
Chủ nhiệm: Nguyễn Công Thuỳ Trâm , Thành viên: Lê Thị Mai , Mã số: T2015 -03-27
[2] Cấp cơ sở (Trường): Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan (dạng MCQ) trong việc kiểm tra đánh giá các kiến thức thuộc lĩnh vực Sinh học ở bậc Đại học
Chủ nhiệm: Nguyễn Công Thuỳ Trâm , Thành viên: Trương Thị Thanh Mai ,Nguyễn Thị Tường Vi ,Nguyễn Thị Đào , Mã số: T2011-DDN03-03
[3] Cấp cơ sở (Trường): Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan (dạng MCQ) trong việc kiểm tra đánh giá các kiến thức thuộc lĩnh vực Sinh học ở bậc Đại học
Chủ nhiệm: Nguyễn Công Thuỳ Trâm , Thành viên: Đào Văn Minh ,Cáp Kim Cương , Mã số: T2011-ĐN03-03
[4] Cấp cơ sở (Trường): Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan (dạng MCQ) trong việc kiểm tra đánh giá các kiến thức thuộc lĩnh vực Sinh học ở bậc Đại học
Chủ nhiệm: Nguyễn Công Thuỳ Trâm , Thành viên: Trương Thị Thanh Mai ,Nguyễn Thị Tường Vi ,Cáp Kim Cương ,Nguyễn Thị Đào , Mã số: T2011-DDN03-03
[5] Cấp cơ sở (Trường): Xây dựng và ứng dụng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm trong việc kiểm tra đánh giá các kiến thức thuộc lĩnh vực sinh học cơ bản ở bậc Đại học
Chủ nhiệm: Nguyễn Công Thuỳ Trâm , Thành viên: Đào Văn Minh ,Nguyễn Thị Đào ,Đinh Thị Phương Anh , Mã số: T2010-03-34
[6] Cấp cơ sở (Trường): Bước đầu nghiên cứu một số chỉ tiêu sinh học và năng lực trí tuệ của học sinh tiểu học thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Nguyễn Công Thuỳ Trâm , Mã số: T04-16-64
[7] Cấp cơ sở (Trường): Nghiên cứu xây dựng các chủ đề tích hợp Sinh học, Vật lý, Hóa học trong môn Khoa học tự nhiên – THCS
Chủ nhiệm: , Thành viên: Nguyễn Thị Hải Yến ,Nguyễn Công Thuỳ Trâm , Mã số: T 2014 – 03 - 38

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: Đánh giá hoạt tính kháng viêm từ dịch chiết cây Sài đất (Wedelia chinensis) trên mô hình chuột nhắt trắng dòng BALB/C
Evaluation of the effects of the anti inflammatory of extract from Wedelia chinensis in the model of white mice with inflamed BALB/C strain with carrageenan

Tác giả: Nguyễn Công Thuỳ Trâm Tạp chí: Proceedings of the VII International scientific conference “ADVANCED SCIENCE” Số: Trang: 35-43 Năm: 2019
[2] Bài báo: TÁC DỤNG BẢO VỆ GAN CỦA DỊCH CHIẾT METHANOL TỪ QUẢ DỨA DẠI (Pandanus odoratissimus) TRÊN CHUỘT NHẮT TRẮNG DÒNG SWISS
The hepatoprotective effects of the methanolic extract from the Pandanus odoratissimus fruit exprimented on the swiss strain of mice

Tác giả: Nguyễn Công Thuỳ Trâm Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 18(01) Trang: 15 Năm: 2016
[3] Bài báo: NGHIÊN CỨU HOẠT TÍNH CHỐNG OXY HÓA, BẢO VỆ TẾ BÀO GAN CHUỘT (Mus musculus Var. Albino) CỦA CAO DỊCH CHIẾT METHANOL TỪ QUẢ DỨA DẠI VIỆT NAM (Pandanus odoratissimus)
Study on the oxidation resistance and liver-protection activities of Mus musculus Var. Albino of methanol extract from Pandanus fruits (Pandanus odoratissimus)

Tác giả: Nguyễn Công Thuỳ Trâm Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP Đà Nẵng Số: 13(04) - 2014 Trang: 34 Năm: 2014
[4] Bài báo: NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG HẠ GLUCOSE HUYẾT CỦA CAO DỊCH CHIẾT TOÀN PHẦN TỪ QUẢ CÂY DỨA DẠI (PANDANUS ODORATISSIMUS) TRÊN CHUỘT NHẮT TRẮNG (MUS MUSCULUS VAR. ALBINO)
Tác giả: Nguyễn Công Thuỳ Trâm, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3 Tạp chí: Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học các trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ VII năm 2014 Số: Trang: Năm: 2014
[5] Bài báo: Tuổi dậy thì và các yếu tố liên quan ở Nữ HS Trung học thành phố Đà Nẵng
Tác giả: Trương Thị Thanh Mai, Nguyễn Công Thuỳ Trâm Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: Trang: Năm: 2014
[6] Bài báo: Nghiên cứu một số chỉ số hình thái, thể lực của học sinh đồng bào dân tộc Cơtu tại trường Trung học phổ thông dân tốc nội trú tỉnh Quảng Nam
Research on parameters of morphology and fitness of Cotu students at ethnic high school in Quang Nam

Tác giả: Nguyễn Công Thuỳ Trâm, Trần Thị Thu Thư Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: Trang: 124-131 Năm: 2012
[7] Bài báo: Sử dụng phương pháp sắm vai trong giáo dục giới tính cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Using role play in gender education for students at University of Education - University of Danang

Tác giả: Nguyễn Công Thuỳ Trâm, Bùi Văn Vân Tạp chí: Tạp chí Khoa học giáo dục - Trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN Số: 1 (01) Trang: 140-145 Năm: 2011
[8] Bài báo: Thực trạng triển khai giáo dục giới tính cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng và những đề xuất cải thiện
Status of implementation of gender education for students at University of Education - The University of Danang and the proposed improvements

Tác giả: Nguyễn Công Thuỳ Trâm Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 1(01) Trang: 110-117 Năm: 2011
[9] Bài báo: Thực trạng triển khai giáo dục giới tính cho sinh viên trường Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng và những đề xuất cải thiện
The actual of the implementation of teaching the course 'Gender education" to students of University of Education- The University of Danang and solutions for improvement

Tác giả: Nguyễn Tấn Lê, Nguyễn Công Thuỳ Trâm Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP Đà Nẵng Số: Trang: 110-117 Năm: 2011
Quốc tế