Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Trương Thị Thanh Mai
Ngày sinh: 1978
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Tx Tam Kỳ, Quảng Nam
Quê quán: Tx Tam Kỳ, Quảng Nam
Dân tộc: Kinh
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: , Tại: Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế - Việt Nam, Năm: 2000
Đơn vị công tác: Khoa Sinh - Môi trường, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Giảng viên
Học vị - Chức danh KH: Thạc sĩ (2003)
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy: Di truyền đại cương; Phương pháp giải bài tập di truyền; Phương pháp luận nghiên cứu sinh học; Sinh học phân tử; Tiến hoá
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: Tổ 14, An Mỹ, Tam Kỳ, Quảng Nam
Điện thoại cơ quan:
E-mail: thanhmai221078@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~truong-thi-thanh-mai

Quá trình đào tạo
Từ Năm đến Năm 2000: Trình độ - Cử nhân/Kỹ sư; Chuyên ngành - Tại Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế, Việt Nam
Từ Năm đến Năm 2003: Trình độ - Thạc sĩ; Chuyên ngành - Tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Việt Nam

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 01-01-2000 đến nay: - Giảng viên Khoa Sinh–Môi trường, Trường Đại học Sư phạm –  Đại học Đà Nẵng

Các đề tài khoa học
[1] Cấp cơ sở (Trường): Nghiên cứu xây dựng một số chủ đề tích hợp trong dạy học kiến thức KHTN - chương trình THCS
Chủ nhiệm: Trương Thị Thanh Mai , Mã số: T2014
[2] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Xây dựng bộ tư liệu hỗ trợ việc dạy và học thí nghiệm thực hành môn Sinh học – Trung học phổ thông.
Chủ nhiệm: Trương Thị Thanh Mai , Thành viên: Nguyễn Thị Hải Yến ,Đỗ Thị Trường , Mã số: Đ2012-03-24
[3] Cấp Bộ: Nghiên cứu nhân giống cây ba kích (Morinda officinalis How ) bằng kỹ thuật nuôi cấy in vitro
Chủ nhiệm: Võ Châu Tuấn , Thành viên: Trương Thị Thanh Mai , Mã số: B2010-ĐN03-47
[4] Cấp cơ sở (Trường): Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan (dạng MCQ) trong việc kiểm tra đánh giá các kiến thức thuộc lĩnh vực Sinh học ở bậc Đại học
Chủ nhiệm: Nguyễn Công Thuỳ Trâm , Thành viên: Trương Thị Thanh Mai ,Nguyễn Thị Tường Vi ,Cáp Kim Cương ,Nguyễn Thị Đào , Mã số: T2011-DDN03-03
[5] Cấp cơ sở (Trường): Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan (dạng MCQ) trong việc kiểm tra đánh giá các kiến thức thuộc lĩnh vực Sinh học ở bậc Đại học
Chủ nhiệm: Nguyễn Công Thuỳ Trâm , Thành viên: Trương Thị Thanh Mai ,Nguyễn Thị Tường Vi ,Nguyễn Thị Đào , Mã số: T2011-DDN03-03
[6] Cấp Bộ: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số điều kiện nuôi cấy đến khả năng tích luỹ sinh khối tế bào cây nghệ đen trong nuôi cấy tế bào huyền phù
Chủ nhiệm: Võ Châu Tuấn , Thành viên: Trương Thị Thanh Mai , Mã số: B2007-ĐN03-19
[7] Cấp cơ sở (Trường): Xây dựng và đề xuất phương pháp sử dụng bộ tư liệu, trò chơi ô chữ trong dạy và học kiến thức thuộc lĩnh vực Tiến hoá - lớp 12 – THPT
Chủ nhiệm: Trương Thị Thanh Mai , Mã số: T2007-03-20
[8] Cấp cơ sở (Trường): Nghiên cứu sự đa dạng di truyền một số loài khoai môn sọ (Colocasia esculenta Schott) ở thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Nam bằng kỹ thuật phân tích phổ điện di Isozyme
Chủ nhiệm: Trương Thị Thanh Mai , Mã số: T03-16-57

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: XÂY DỰNG BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KĨ NĂNG DẠY HỌC MÔN SINH HỌC CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG SƯ PHẠM
A SET OF CRITERIA FOR EVALUATING BIOLOGY TEACHING SKILL FOR STUDENTS IN UNIVERSITY OF EDUCATION

Tác giả: Trương Thị Thanh Mai, Lê Thị Mai Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 30(04).2018 Trang: 89 Năm: 2018
[2] Bài báo: THỰC TRẠNG VIỆC RÈN LUYỆN KỸ NĂNG DẠY HỌC SINH HỌC CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
The status quo of biology teaching skill training for students in teacher training universities

Tác giả: Trương Thị Thanh Mai Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 18(01) Trang: 127 Năm: 2016
[3] Bài báo: Phân tích đề thi trắc nghiệm khách quan Sinh học lớp 6 bằng phần mềm Vitesta
Tác giả: Trương Thị Thanh Mai Tạp chí: Số: Trang: Năm: 2015
[4] Bài báo: Xây dựng bộ tư liệu hỗ trợ day hoc thực hành môn Sinh học Trung học phổ thông.
Tác giả: Trương Thị Thanh Mai Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục, trường ĐH Sư phạm, ĐH Đà Nẵng Số: Trang: Năm: 2015
[5] Bài báo: Xây dựng bộ tư liệu hỗ trợ day hoc thực hành môn Sinh học Trung học phổ thông.
BUILDING MULTIMEDIA MATERIALS SUPPORTING PRACTICAL LECTURES IN BIOLOGY AT HIGH SCHOOL LEVEL

Tác giả: Nguyễn Thị Hải Yến, Trương Thị Thanh Mai Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục, trường ĐH Sư phạm, ĐH Đà Nẵng Số: 12 Trang: 126-130 Năm: 2015
[6] Bài báo: PHÂN TÍCH ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN SINH HỌC LỚP 6 BẰNG PHẦN MỀM VITESTA
ANALYZING A SIXTH GRADE BIOLOGY OBJECTVE TEST BY VITESTA SOFTWARE

Tác giả: Nguyễn Thị Hải Yến, Trương Thị Thanh Mai Tạp chí: Số: 350 Trang: 45-47 Năm: 2015
[7] Bài báo: Phân tích đề thi trắc nghiệm khách quan Sinh học lớp 6 bằng phần mềm Vitesta.
ANALYZING A SIXTH GRADE BIOLOGY OBJECTVE TEST BY VITESTA SOFTWARE

Tác giả: Trương Thị Thanh Mai, Nguyễn Thị Hải Yến Tạp chí: Số: 350 Trang: Năm: 2015
[8] Bài báo: Dạy học vi mô và vận dụng dạy học vi mô trong rèn luyện kỹ năng dạy học
Microteaching and using microteaching for training teaching skill

Tác giả: Trương Thị Thanh Mai Tạp chí: Số: 341 (kì 1-9/2014). Trang: Năm: 2014
[9] Bài báo: XÂY DỰNG BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG TÓM TẮT NỘI DUNG KIẾN THỨC PHẦN SINH THÁI HỌC - SINH HỌC 12 - THPT
Tác giả: Trương Thị Thanh Mai, Cộng Sự 1, Cộng Sự 3, Cộng Sự 2 Tạp chí: Hội nghị SV NCKH các trường ĐHSP toàn quốc lần thứ VII năm 2014 Số: Trang: Năm: 2014
[10] Bài báo: CẢI TIẾN CÁCH THỨC THỰC HIỆN TIÊU BẢN HIỂN VI CỐ ĐỊNH ĐỂ DẠY HỌC SINH HỌC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Tác giả: Trương Thị Thanh Mai, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3 Tạp chí: Hội nghị SV NCKH các trường ĐHSP toàn quốc lần thứ VII năm 2014 Số: Trang: 1-6 Năm: 2014
[11] Bài báo: Tuổi dậy thì và các yếu tố liên quan ở Nữ HS Trung học thành phố Đà Nẵng
Tác giả: Trương Thị Thanh Mai, Nguyễn Công Thuỳ Trâm Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: Trang: Năm: 2014
[12] Bài báo: XÂY DỰNG BỘ TƯ LIỆU HỖ TRỢ DẠY HỌC THỰC HÀNH MÔN SINH HỌC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Building multimedia materials supporting practical biology lessons at high school

Tác giả: Trương Thị Thanh Mai, Nguyễn Thị Hải Yến Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 12(03) - 2014 Trang: 126 Năm: 2014
[13] Bài báo: Dạy học vi mô và vận dụng dạy học vi mô trong rèn luyện kỹ năng dạy học
Tác giả: Trương Thị Thanh Mai Tạp chí: Số: 341 Trang: Năm: 2014
[14] Bài báo: Tiếp cận sư phạm tương tác- một hướng giải pháp nâng cao chất lượng dạy học.
Tác giả: Nguyễn Thị Hải Yến, Trương Thị Thanh Mai Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục, trường ĐH Sư phạm, ĐH Đà Nẵng Số: Trang: Năm: 2012
[15] Bài báo: Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng dạy học thí nghiệm thực hành môn Sinh học-THPT trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Analysis the status of practical biology experiments and propose the effective ways to improve the quality of teaching and learning practical biology experiments in high schools

Tác giả: Trương Thị Thanh Mai Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: Trang: 25-29 Năm: 2012
[16] Bài báo: Sử dụng bộ tư liệu hỗ trợ dạy học các kiến thức thuộc lĩnh vực tiến hóa (sinh học 12)
Using web-based material source in order to support and enhance the teaching and learning in the area of “Evolution” which is covered in Biology manual for high school students of class 12

Tác giả: Trương Thị Thanh Mai Tạp chí: Tạp chí Giáo dục Số: Trang: 100-105 Năm: 2012
[17] Bài báo: Ảnh hưởng của dịch chiết từ Macuna pruriens đến sự biểu hiện gen tham gia quá trình sinh tổng hợp catecholamine trong não chuột
Effect of Mucuna pruriens on catecholamine biosynthetic enzyme gene expression in rat brain

Tác giả: Bùi Thái Hằng, Nguyễn Thị Hiệp, Kim Sung Jun, Trương Thị Thanh Mai Tạp chí: Tạp chí Khoa học Nông nghiệp và phát triển Số: Trang: 98-103 Năm: 2011
[18] Bài báo: Số lượng nhiễm sắc thể và kiểu nhân một số loài thuộc chi Adora
Chromosome number and karyotypes of some species of Alocasia genus (Araceae) in Northern Vietnam

Tác giả: Trần Xuân Hoành, Trương Thị Thanh Mai, Nguyễn Xuân Viết, Nguyễn Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thị Hạnh Tạp chí: Tạp chí khoa học- trường Đại học Sư phạm Hà Nội Số: Trang: 126-132 Năm: 2006
[19] Bài báo: Kết quả nghiên cứu ban đầu về khả năng tái sinh của một số giống đậu tương phục vụ cho kỹ thuật chuyển gen
Initial research results on plantlets regeneration ability of some soybean varieties for transgenic application

Tác giả: Trương Thị Thanh Mai, Kiều Thị Dung, Đặng Minh Trang, Lê Viết Chung, Nguyễn Thuý Diệp, Đặng Trọng Lương Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn Số: Trang: 35-38 Năm: 2005
[20] Tham luận: Nghiên cứu sự đa dạng di truyền một số giống khoai môn thuộc loài khoai môn sọ (Colocasia esculenta Schoot) ở thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Nam bằng kỹ thuật phân tích phổ điện di isozyme esteraza
Initial research of genetic diversity of Colocasia esculenta species varieties in the cities of Haiphong and Danang by Isozyme Esterase electrophoretic technique, comparation on the morphology and Chromosome number

Tác giả: Trương Thị Thanh Mai Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: Trang: 179-184 Năm: 2005
Quốc tế

Sách - giáo trình
[1] Hành Trình thành niên - Giáo trình điện tử Giáo dục giới tính và Phương pháp giáo dục giới tính - Năm xuất bản: 2009; Nhà xuất bản: Quỹ Dân số thế giới - Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng; Loại: Sách giáo trình , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[2] Chuyên đề sinh học 12: Di truyền học quần thể và di truyền học người - Năm xuất bản: 2009; Nhà xuất bản: NXB Giáo dục Việt Nam , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam