Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Võ Châu Tuấn
Ngày sinh: 1974
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Tam Giang, Tx Tam Kỳ, Quảng Nam
Quê quán: Tam Giang, Tx Tam Kỳ, Quảng Nam
Dân tộc: cần cập nhật
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: , Tại: - Việt Nam, Năm: 1997
Đơn vị công tác: Khoa Sinh - Môi trường, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: trưởng Khoa
Học vị - Chức danh KH: Thạc sĩ (2000)
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy: Công nghệ sinh học; Sinh học môi trường; Sinh học thực nghiệm
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 182 Tô Hiệu Liên Chiểu, ĐN
Điện thoại cơ quan:
E-mail: vochautuan@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~vo-chau-tuan

Quá trình đào tạo
Từ Năm đến Năm 1997: Trình độ - Cử nhân/Kỹ sư; Chuyên ngành - Tại , Việt Nam
Từ Năm đến Năm 2000: Trình độ - Thạc sĩ; Chuyên ngành - Tại Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế, Việt Nam
Từ Năm 2007 đến Năm 2010: Trình độ - Nghiên cứu sinh; Chuyên ngành - Tại Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế, Việt Nam

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 01-01-2000 đến nay: - Giảng viên, khoa Sinh - Môi trường, Đại học Sư phạm- ĐHĐN
Từ 01-01-2002 đến 01-01-2006: - P. Bí thư  và  Q. Bí thư  Đoàn trường Đại học Sư phạm-Đại học Đà Nẵng
Từ 01-01-2010 đến nay: - Trưởng Bộ môn: Công nghệ Sinh học;  P. Trưởng khoa Sinh - Môi trường, Đại học Sư phạm-ĐHĐN

Các đề tài khoa học
[1] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Nghiên cứu nhân giống in vitro cây sâm cau (Curculigo orchiodes Gaertn)
Chủ nhiệm: Võ Châu Tuấn , Thành viên: Trần Quang Dần , Mã số: Đ2012-03-17
[2] Cấp Bộ: Nghiên cứu nhân giống cây ba kích (Morinda officinalis How ) bằng kỹ thuật nuôi cấy in vitro
Chủ nhiệm: Võ Châu Tuấn , Thành viên: Trương Thị Thanh Mai , Mã số: B2010-ĐN03-47
[3] Cấp cơ sở (Trường): Tối ưu hóa điều kiện nuôi cấy và khảo sát sự tích luỹ một số hoạt chất sinh học của tế bào cây nghệ đen trọng hệ lên men 10 lít
Chủ nhiệm: Võ Châu Tuấn , Mã số: ĐH-2010
[4] Cấp cơ sở (Trường): Nghiên cứu ảnh hưởng của nguồn carbon đến sự tích luỹ sinh khối tế bào huyền phù cây nghệ đen (Curcuma zedoaria Roscoe)
Chủ nhiệm: Võ Châu Tuấn , Thành viên: Đoàn Hữu Nhật Bình , Mã số: ĐH-2009
[5] Cấp Bộ: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số điều kiện nuôi cấy đến khả năng tích luỹ sinh khối tế bào cây nghệ đen trong nuôi cấy tế bào huyền phù
Chủ nhiệm: Võ Châu Tuấn , Thành viên: Trương Thị Thanh Mai , Mã số: B2007-ĐN03-19
[6] Cấp Bộ: Nghiên cứu khả năng hấp thụ một số kim loại nặng trong đất bằng cỏ Vetiver
Chủ nhiệm: Võ Văn Minh , Thành viên: Nguyễn Văn Khánh ,Võ Châu Tuấn , Mã số: B2006-ĐN03-03
[7] Cấp cơ sở (Trường): Nghiên cứu tuyển chọn một số chủng vi khuẩn, xạ khuẩn ưa nhiệt có khả năng phân huỷ cellulose cao trong đất tại một số địa điểm ở thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Võ Châu Tuấn , Mã số: T02-16-41

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: Nhân giống in vitro cây Cẩm báo (Hygrochilus parishii Pfitz): một loài phong lan quý hiếm
IN VITRO PROPAGATION OF A RARE AND ENDANGERED ORCHID SPECIES Hygrochilus parishii Pfitz

Tác giả: Võ Châu Tuấn, Trần Quang Dần, Đàm Minh Anh, Cộng sự Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 36(05).2019 Trang: 9 Năm: 2019
[2] Bài báo: NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG VÀ NATRI ACETAT LÊN SỰ SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA VI TẢO LỤC HAEMATOCOCCUS PLUVIALIS
STUDY ON EFFECT OF GROWTH REGULATORS AND SODIUM ACETAT ON GROWTH OF HAEMATOCOCCUS PLUVIALIS

Tác giả: Trịnh Đăng Mậu, Trần Ngọc Sơn, Lê Vũ Khánh Trang, Võ Châu Tuấn Tạp chí: Hội thảo nghiên cứu và giảng dạy sinh học ở Việt Nam Số: 3 Trang: 961-968 Năm: 2018
[3] Bài báo: NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT CHẾ PHẨM VI SINH KHÁNG NẤM FUSARIUM SP. ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH NẢY MẦM CỦA HẠT CÀ PHÊ TẠI HUYỆN KON RẪY TÌNH KONTUM
STUDY ON MICROBIAL PREPARATIONS PRODUCTION AGAINS FUNGI FUSARIUM SP. AFFECTING THE SPROUT OF COFFE SEED IN KONRAY DISTRICT, KON TUM PROVINCE

Tác giả: Lê Vũ Khánh Trang, Võ Châu Tuấn, Đoàn Thị Vân Tạp chí: Hội thảo Quốc Gia Bệnh hại thực vật Việt Nam lần thứ 16 Số: 16 Trang: 258-266 Năm: 2017
[4] Bài báo: ĐÁNH GIÁ SỰ TÍCH LŨY HOẠT CHẤT EURYCOMANONE TRONG RỄ CÂY MẬT NHÂN (EURYCOMA LONGIFOLIA JACK) NUÔI CẤY MÔ TRỒNG NGOÀI TỰ NHIÊN
Determining the accumulation of eurycomanone in the root of in vitroeurycoma longifolia jack plant growing in the wild

Tác giả: Võ Châu Tuấn, Trần Quang Dần Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 19(02) Trang: 35 Năm: 2016
[5] Bài báo: MÔ HÌNH HỢP TÁC GIỮA CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ VÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG NĂNG LỰC VÀ HƯỚNG NGHIỆP SINH VIÊN TỚI CÔNG TÁC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN TẠI MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN VIỆT NAM
Tác giả: Võ Văn Minh, Võ Châu Tuấn, Nguyễn Thị Kim Yến, Hà Thăng Long, Cộng sự Tạp chí: Hội thảo nghiên cứu và giảng dạy sinh học ở Việt Nam Số: Trang: Năm: 2016
[6] Bài báo: ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY ĐẾN KHẢ NĂNG PHÂN LẬP VÀ NHÂN GIỐNG NẤM LINH CHI (GANODERMA LUCIDUM) TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
THE INFLUENCE OF MEDIA TO THE ISOLATION AND BREEDING REISHI MUSHROOM (GANODERMA LUCIDUM) IN DA NANG

Tác giả: Nguyễn Thị Bích Hằng, Võ Châu Tuấn Tạp chí: KY hội nghị nấm học: Nghiên cứu và ứng dụng phía Nam năm 2014 Số: Trang: Năm: 2014
[7] Bài báo: Nghiên cứu khả năng nảy mầm hạt và tái sinh in vitro cây hoa oải hương (Lavandula Angustifolia)
Studying in vitro seed germination and plantlet development of Lavandula Angustifolia

Tác giả: Lê Thị Huệ, Bùi Thị Thơ, Võ Châu Tuấn Tạp chí: KY hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường Đại học Sư phạm toàn quốc - Lần thứ III Số: Trang: 227-231 Năm: 2013
[8] Bài báo: Nghiên cứu khả năng nảy mầm hạt và tái sinh in vitro cây lan Hoàng long (Coelongyne lawrenceana Rolfe)
A STUDY ON THE IN VITRO SEED GERMINATION AND PLANT REGENERATION OF COELOGYNE LAWRENCEANA ROLFE

Tác giả: Trần Quang Dần, Võ Châu Tuấn Tạp chí: TC Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng Số: 12(61) Trang: 33-37 Năm: 2012
[9] Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ C:N đến thời gian ủ và chất lượng phân hữu cơ sinh học ủ từ phụ phế phẩm nông nghiệp
EFFECTS OF RATIO C:N TO INCUBATION TIME AND QUALITY OF COMPOST FROM AGRICULTURAL BY-PRODUCT

Tác giả: Bùi Thị Thơ, Võ Châu Tuấn Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 3(02) Trang: 46-53 Năm: 2012
[10] Bài báo: Nghiên cứu khả năng tái sinh in vitro cây mật nhân (Eurycoma longifolia jack)
A STUDY ON THE IN VITRO PLANTLET REGENERATION OF EURYCOMA LONGIFOLIA JACK

Tác giả: Trần Quang Dần, Võ Châu Tuấn Tạp chí: TC Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng Số: 12(61) Trang: 126-130 Năm: 2012
[11] Bài báo: Nhân giống in vitro cây sâm cau (Curculigo orchiodes Gaertn)-Một loài cây thuốc quý.
In vitro propagation of Curculigo orchiodes Gaertn-A avaluebal medicinal plant.

Tác giả: Trần Quang Dần, Võ Châu Tuấn, Nguyễn Thị Út Tạp chí: TC Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng Số: 6(47) Trang: 163-169 Năm: 2011
[12] Bài báo: Cell suspension culture of zedoary (Curcuma zedoaria Roscoe)
Tác giả: Vũ Đức Hoàng, Võ Châu Tuấn Tạp chí: VNU Journal of Science, Natural Sciences and Technology Số: 27 Trang: 64-70 Năm: 2011
[13] Bài báo: Nhân nhanh in vitro cây lan giáng hương (Aerides crassifolia Parish) - Một loài lan rừng có giá trị
Rapid propagation of Aerides crassifolia Parish- A valuabal tropical forest orchid species

Tác giả: Trần Quang Dần, Nguyễn Văn Song, Võ Châu Tuấn Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 6(47) Trang: 15-20 Năm: 2011
[14] Bài báo: Khảo sát hoạt tính kháng khuẩn của tinh dầu chiết xuất từ tế bào nghệ đen (Curcuma zedoaria Roscoe) nuôi cấy trong hệ lên men 10 lít
Tác giả: Nguyễn Hoàng Lộc, Nguyễn Thị Phúc Lộc, Võ Châu Tuấn Tạp chí: TC Công nghệ Sinh học Số: 3b Trang: Năm: 2010
[15] Bài báo: Nghiên cứu nhân giống in vitro cây ba kích (Morinda officinalis How)
Tác giả: Võ Châu Tuấn, Huỳnh Minh Tư Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: Trang: Năm: 2010
[16] Bài báo: Sản xuất curcumin từ tế bào nghệ đen (Curcuma zedoaria Roscoe) nuôi cấy trong hệ lên men 10 lít
Tác giả: Nguyễn Hoàng Lộc, Võ Châu Tuấn Tạp chí: TC Công nghệ Sinh học Số: 3b Trang: Năm: 2010
[17] Bài báo: Khả năng xử lý Cr trong đất của cỏ Vetiver
Tác giả: Võ Châu Tuấn, Võ Văn Minh Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: s? 1 Trang: Năm: 2007
[18] Bài báo: Ảnh hưởng của nồng độ Chì trong đất đến khả năng sinh trưởng, phát triển và hấp thụ Chì của cỏ Vetiver
Influence of lead concentrations in soil on growth and uptake potential of lead by Vetiver grass

Tác giả: Võ Châu Tuấn, Võ Văn Minh, Nguyễn Văn Khánh Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 6 (23) Trang: Năm: 2007
[19] Bài báo: Khả năng xử lý Cr trong đất của cỏ Vetiver
Tác giả: Võ Châu Tuấn, Võ Văn Minh Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: Trang: Năm: 2007
[20] Bài báo: Ảnh hưởng của nồng độ Chì trong đất đến khả năng sinh trưởng, phát triển và hấp thụ Chì của cỏ Vetiver
Influence of lead concentrations in soil on growth and uptake potential of lead by Vetiver grass

Tác giả: Nguyễn Văn Khánh, Võ Châu Tuấn, Võ Văn Minh Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 6 (23) Trang: Năm: 2007
[21] Bài báo: Ảnh hưởng của nồng độ Pb trong đất đến khả năng sinh trường, phát triển và hấp thụ Pb của cỏ Vetiver
Tác giả: Võ Văn Minh, Nguyễn Văn Khánh, Võ Châu Tuấn Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: s? 6 Trang: Năm: 2007
[22] Bài báo: Nghiên cứu khả năng tích lũy một số hợp chất chống oxy hóa trong tế bào dịch huyền phù cây nghệ đen (Curcuma zedoaria Roscoe)
Tác giả: Đoàn Thị Hồng Diễm, Nguyễn Hoàng Lộc, Trương Thị Bích Phượng, Võ Châu Tuấn Tạp chí: Hội nghị khoa học sự sống toàn quốc, Qui Nhơn Số: Trang: Năm: 2007
[23] Bài báo: Công nghệ thực vật xử lý ô nhiễm KLN trong đất: hướng tiếp cận và triển vọng
Tác giả: Võ Châu Tuấn, Võ Văn Minh Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: s? 4 Trang: Năm: 2005
[24] Bài báo: Công nghệ xử lý kim loại nặng trong đất bằng thực vật - Hướng tiếp cận và triển vọng
Tác giả: Võ Châu Tuấn, Võ Văn Minh Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: Trang: Năm: 2005
[25] Bài báo: Sự phân bố và khả năng sinh chất kháng sinh của một số chủng xạ khuẩn hiếm thuộc chi Micromonospora phân lập từ đất ở Đà Nẵng
Tác giả: Đỗ Thu Hà, Võ Châu Tuấn Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: Trang: Năm: 2004
[26] Bài báo: Ảnh hưởng của Manitol đến tích luỹ prolin và gluco liên quan đến khả năng điều chỉnh thẩm thấu trong nuôi cấy callus lúa (Oryza sativa L.)
Tác giả: Nguyễn Hoàng Lộc, Lê Thị Thính, Võ Châu Tuấn Tạp chí: TC Công nghệ Sinh học Số: 3b Trang: Năm: 2000
[27] Bài báo: Tuyển chọn một số chủng vi khuẩn cố định Nitrogen cộng sinh trên cây họ đậu ở một số địa điểm tại Thừa Thiên - Huế
Tác giả: Phạm Thị Ngọc Lan, Võ Châu Tuấn Tạp chí: Thông tin Khoa học, Đại học Khoa học Huế Số: 11 Trang: Năm: 1999
[28] Bài báo: Nghiên cứu vi khuẩn phân giải Photpho trong đất ở Thừa Thiên - Huế
Tác giả: Phạm Thị Ngọc Lan, Võ Châu Tuấn Tạp chí: Tuyển tập công trình Hội thảo Đa dạng Sinh học Bắc trường Sơn lần thứ 2 Số: 2 Trang: Năm: 1999
Quốc tế
[1] Bài báo: The effect of nutrients on the growth of microalgae Haematococcus lacustris (Girod-chantrans) Rostafinski 1875
The effect of nutrients on the growth of microalgae Haematococcus lacustris (Girod-chantrans) Rostafinski 1875

Tác giả: Trần Nguyễn Quỳnh Anh, Trịnh Đăng Mậu, Cộng Sự 2, Võ Châu Tuấn Tạp chí: International Journal of Current Research in Biosciences and Plant Biology Số: 6 Trang: 17-23 Năm: 2019
[2] Bài báo: Accumulation of sesquiterpenes and polysaccharides in cells of Zedoary (Curcuma zedoaria Roscoe) cultured in a 10 L bioreactor
Accumulation of sesquiterpenes and polysaccharides in cells of Zedoary (Curcuma zedoaria Roscoe) cultured in a 10 L bioreactor

Tác giả: Đoàn Hữu Nhật Bình, Tae-Geum Kim, Nguyễn Hoàng Lộc, Trương Thị Bích Phượng, Võ Châu Tuấn, Moon-Sik Yang Tạp chí: Biotechnology and Bioprocess Engineering Số: 14 Trang: Năm: 2009

Khen thưởng
[1] Bằng khen - Bằng khen của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ; Năm: 1997.
[2] Bằng khen - Bằng khen của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ; Năm: 2002.
[3] Bằng khen - Bằng khen của BCH TW Đoàn TNCSHCM - Đoàn thanh niên ; Năm: 2002.
[4] Bằng khen - Bằng khen Thành đoàn Tp. Đà Nẵng - Đoàn thanh niên ; Năm: 2003.
[5] Bằng khen - Bằng khen của Thành đoàn Tp. Đà Nẵng - Đoàn thanh niên ; Năm: 2004.
[6] Kỷ niệm chương - Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ của TW Đoàn - Khác ; Năm: 2006.
[7] Giấy khen - Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng - Cấp ĐHĐN ; Năm: 2011.
[8] Chiến sỹ thi đua - Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở - Giám đốc ĐHĐN ; Năm: 2011.