Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Đoàn Thanh Phương
Ngày sinh: 1980
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Hòa Phát, Hoà Vang, TP. Đà Nẵng
Quê quán: Hòa Phát, Hoà Vang, TP. Đà Nẵng
Dân tộc:
Đơn vị công tác: Khoa Sinh - Môi trường, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Thạc sĩ (2006)
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: 153 Lê Lợi, Hải Châu, ĐN
Điện thoại cơ quan:
E-mail: dtphuong@dce.udn.vn
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~doan-thanh-phuong

Các đề tài khoa học
[1] Cấp cơ sở (Trường): Nghiên cứu xây dựng mô hình phân loại rác sinh hoạt tại nguồn ở phường Hải Châu I – Quận Hải Châu – TP Đà Nẵng
Chủ nhiệm: , Thành viên: Đoàn Thanh Phương , Mã số: AD52473

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG THEO PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN ABCD (ASSET – BASED COMMUNITY DEVELOPMENT) TẠI XÃ CẨM THANH, TP. HỘI AN, TỈNH QUẢNG NAM
Constructing a community - based water quality monitoring program via the ABCD (Asset – Based Community Development) approach in Cam Thanh commune, Hoi An city, Quang Nam province

Tác giả: Đoàn Thanh Phương Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 20(03) Trang: 36 Năm: 2016
[2] Bài báo: ỨNG DỤNG WEBQUEST TRONG GIÁO DỤC VỀ NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ CHO HỌC SINH LỚP 10, TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Applying webquest in organic agriculture education for 10th grade high school students

Tác giả: Đoàn Thanh Phương Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 19(02) Trang: 112 Năm: 2016
Quốc tế