Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Trần Ngọc Sơn
Ngày sinh: 1984
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Quảng Trị
Quê quán: Quảng Trị
Dân tộc: Kinh
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: , Tại: Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng - Việt Nam, Năm: 2006
Đơn vị công tác: Khoa Sinh - Môi trường, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: UVBTV Công đoàn Trường ĐHSP
Học vị - Chức danh KH: Thạc sĩ (2010)
Lĩnh vực nghiên cứu: Sinh thái học động vật (Zoo - ecology), Môi trường; Giáo dục ngoại khóa; Sinh học cơ bản
Chuyên ngành giảng dạy: Phân tích môi trường; Quan trắc môi trường
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Hoà Khánh, Liên Chiểu, ĐN
Điện thoại cơ quan:
E-mail: tranngocsondhsp@gmail.com; tnson@ued.udn.vn
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~tran-ngoc-son

Quá trình đào tạo
Từ Năm đến Năm 2006: Trình độ - Cử nhân/Kỹ sư; Chuyên ngành - Tại Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng, Việt Nam
Từ Năm 2007 đến Năm 2010: Trình độ - Thạc sĩ; Chuyên ngành - Tại Đại học Đà Nẵng, Việt Nam

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 01-01-2007 đến nay: - Cán bộ khoa Sinh - Môi trường – Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng. Thành viên nhóm nghiên cứu và giảng dạy (TRT): Môi trường và Tài nguyên sinh vật (DN-EBR)
Từ 01-01-2012 đến 01-01-2015: Chủ nhiệm UB Kiểm tra - Cán bộ khoa Sinh - Môi trường – Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng. Thành viên nhóm nghiên cứu và giảng dạy (TRT): Môi trường và Tài nguyên sinh vật (DN-EBR), BCH Công đoàn trường Đại học Sư phạm nhiệm kì 2012 - nay

Các đề tài khoa học
[1] Cấp cơ sở (Trường): Nghiên cứu quy trình phân lập, nhân giống và trồng nấm bào ngư vàng (Pleurotus citrinopileatus) tại Đà Nẵng
Chủ nhiệm: , Thành viên: Trần Ngọc Sơn , Mã số: T2015-03-09
[2] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Nghiên cứu các chủng vi khuẩn Bacillus có khả năng phân giải hợp chất hữu cơ nhằm ứng dụng trong xử lý nước thải từ khu công nghiệp dịch vụ thủy sản Thọ Quang, Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Lan Phương , Thành viên: Trần Ngọc Sơn , Mã số: Đ2014-03-65
[3] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Đánh giá rủi ro kim loại nặng trong gạo ở một số vùng sản xuất nông nghiệp tại Quảng Nam và Đà Nẵng
Chủ nhiệm: , Thành viên: Trần Ngọc Sơn , Mã số: Đ2014-03-60
[4] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Đánh giá rủi ro kim loại nặng trong gạo ở một số vùng sản xuất nông nghiệp tại Quảng Nam và Đà Nẵng
Chủ nhiệm: , Thành viên: Trần Ngọc Sơn ,Nguyễn Văn Khánh , Mã số: Đ2014-03-60
[5] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Đánh giá rủi ro kim loại nặng trong gạo ở một số vùng sản xuất nông nghiệp tại Quảng Nam và Đà Nẵng
Chủ nhiệm: , Thành viên: Nguyễn Văn Khánh ,Trần Ngọc Sơn , Mã số: Đ2014-03-60
[6] Cấp cơ sở (Trường): Xây dựng quy trình khai thác dữ liệu dạy học trực tuyến cho các môn học thực hành ngành Sinh học và Môi trường, trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng
Chủ nhiệm: , Thành viên: Trần Ngọc Sơn , Mã số: T2012-03-01
[7] Cấp cơ sở (Trường): Xây dựng các bài giảng thực hành môn Tế bào học bằng phương pháp hiện thực ảo
Chủ nhiệm: Trần Ngọc Sơn , Mã số: SP 2012
[8] Cấp cơ sở (Trường): Nghiên cứu xây dựng video hướng dẫn một số kỹ năng thao tác cơ bản và an toàn trong các phòng thí nghiệm sinh học, trường Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Kiều Thị Kính , Thành viên: Nguyễn Thị Hải Yến ,Trần Ngọc Sơn , Mã số: T2012-03-03
[9] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Nghiên cứu khả năng giám sát ô nhiễm Cd và Pb trong trầm tích tại khu vực Vũng Thùng - Đà Nẵng bằng động vật hai mảnh vỏ
Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Khánh , Thành viên: Trần Ngọc Sơn ,Cáp Kim Cương , Mã số: Đ2011-03-09
[10] Cấp cơ sở (Trường): Biên soạn ngân hàng câu hỏi vấn đáp cho các môn học về môi trường
Chủ nhiệm: Cáp Kim Cương , Thành viên: Võ Văn Minh ,Trần Ngọc Sơn , Mã số: T2011-ĐN03-08
[11] Cấp cơ sở (Trường): Xây dựng ngân hàng câu hỏi dùng trong kiểm tra đánh giá các học phần thuộc bộ môn Khoa học môi trường và Tài nguyên sinh vật
Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Tường Vi , Thành viên: Trần Ngọc Sơn ,Cáp Kim Cương , Mã số: T2011-ĐN03-09
[12] Cấp cơ sở (Trường): Biên soạn ngân hàng câu hỏi vấn đáp cho các môn học về môi trường
Chủ nhiệm: Cáp Kim Cương , Thành viên: Võ Văn Minh ,Trần Ngọc Sơn , Mã số: T2011-ĐN03-08
[13] Cấp cơ sở (Trường): Xây dựng ngân hàng câu hỏi dùng trong kiểm tra đánh giá các học phần thuộc bộ môn Khoa học môi trường và Tài nguyên sinh vật
Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Tường Vi , Thành viên: Trần Ngọc Sơn ,Cáp Kim Cương , Mã số: T2011-ĐN03-09
[14] : Biodiversity Survey of Macaque, Langur and Duoc Monkey in and around the Phong Nha - Ke Bang national park, Quang Binh, Viet Nam, A report for the nature conservation and sustainable natural resource managenment in Phong Nha - Ke Bang National Park Region Project
Chủ nhiệm: Hà Thăng Long , Thành viên: Trần Ngọc Sơn ,Trần Văn Bằng ,Nguyễn Ái Tâm ,Bùi Văn Tuấn ,Trần Hữu Vỹ , Mã số: QB-NCKH 12/3
[15] Cấp Bộ: Nghiên cứu ứng dụng Hệ thống quan trắc sinh học BMWP<sup>VIET</sup> (Biological Monitoring Working Party) giám sát chất lượng môi trường nước sông ở thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Khánh , Thành viên: Trần Ngọc Sơn , Mã số: B2009-ĐN-09-37
[16] Cấp cơ sở (Trường): Xây dựng quy trình khai thác dữ liệu dạy học trực tuyến cho các môn học thực hành ngành Sinh học và Môi trường, trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng
Chủ nhiệm: , Thành viên: Trần Ngọc Sơn , Mã số: T2012-03-01.
[17] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Đánh giá rủi ro kim loại nặng trong gạo ở một số vùng sản xuất nông nghiệp tại Quảng Nam và Đà Nẵng
Chủ nhiệm: , Thành viên: Trần Ngọc Sơn ,Nguyễn Văn Khánh , Mã số: Đ2014-03-60

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của potassium dichromate lên loài Moina micrura Kurz. 1875 (Cladocera: Moinidae)
Effects of potassium dichromate on Moina micrura Kurz. 1875 (Cladocera: Moinidae)

Tác giả: Trần Ngọc Sơn, Trịnh Đăng Mậu Tạp chí: Journal of Mathematical Sciences Số: 41 Trang: 1-16 Năm: 2019
[2] Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của potassium dichromate lên loài Moina micrura Kurz. 1875 (Cladocera: Moinidae)
Effects of potassium dichromate on Moina micrura Kurz. 1875 (Cladocera: Moinidae)

Tác giả: Trần Ngọc Sơn, Trịnh Đăng Mậu Tạp chí: Journal of Mathematical Sciences Số: 41 Trang: 1-16 Năm: 2019
[3] Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của potassium dichromate lên loài Moina micrura Kurz. 1875 (Cladocera: Moinidae)
Effects of potassium dichromate on Moina micrura Kurz. 1875 (Cladocera: Moinidae)

Tác giả: Trần Ngọc Sơn, Trịnh Đăng Mậu Tạp chí: Journal of Mathematical Sciences Số: 41 Trang: 1-16 Năm: 2019
[4] Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của potassium dichromate lên loài Moina micrura Kurz. 1875 (Cladocera: Moinidae)
Effects of potassium dichromate on Moina micrura Kurz. 1875 (Cladocera: Moinidae)

Tác giả: Trần Ngọc Sơn, Trịnh Đăng Mậu Tạp chí: Journal of Mathematical Sciences Số: 41 Trang: 1-16 Năm: 2019
[5] Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của potassium dichromate lên loài Moina micrura Kurz. 1875 (Cladocera: Moinidae)
Effects of potassium dichromate on the survival and reproduction of Moina micrura Kurz. 1875 (Cladocera: Moinidae)

Tác giả: Trịnh Đăng Mậu, Võ Văn Minh, Trần Ngọc Sơn, Cộng Sự 1, Lê Vũ Khánh Trang Tạp chí: TC sinh học Số: 41 Trang: 101-107 Năm: 2019
[6] Bài báo: HIỆN TRẠNG CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC VÀ MỐI TƯƠNG QUAN VỚI CẤU TRÚC QUẦN XÃ TRÙNG BÁNH XE Ở HỒ PHÚ NINH, TỈNH QUẢNG NAM
THE STATUS OF WATER QUALITY AND CORRELATION WITH ROTIFERS COMMUNITY STRUCTURE IN PHU NINH LAKE, QUANG NAM PROVINCE

Tác giả: Trần Nguyễn Quỳnh Anh, Trịnh Đăng Mậu, Võ Văn Minh, Trần Ngọc Sơn, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2 Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP Đà Nẵng, Số: 30(04).2018 Trang: 20 Năm: 2018
[7] Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của thức ăn đến các đặc điểm sinh học của Moina micrura (Cladocera: moinidae)
Nghiên cứu ảnh hưởng của thức ăn đến các đặc điểm sinh học của Moina micrura (Cladocera: moinidae)

Tác giả: Trịnh Đăng Mậu, Võ Văn Minh, Trần Ngọc Sơn, Cộng Sự 1 Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 7 Trang: 56 Năm: 2018
[8] Bài báo: NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG VÀ NATRI ACETAT LÊN SỰ SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA VI TẢO LỤC HAEMATOCOCCUS PLUVIALIS
STUDY ON EFFECT OF GROWTH REGULATORS AND SODIUM ACETAT ON GROWTH OF HAEMATOCOCCUS PLUVIALIS

Tác giả: Trịnh Đăng Mậu, Trần Ngọc Sơn, Lê Vũ Khánh Trang, Võ Châu Tuấn Tạp chí: Hội thảo nghiên cứu và giảng dạy sinh học ở Việt Nam Số: 3 Trang: 961-968 Năm: 2018
[9] Bài báo: Sử dụng chỉ số WQI để đánh giá chất lượng nước mặt sông Cu Đê – thành phố Đà Nẵng
Using WQI in assessing surface water quality in Cu De river

Tác giả: Trần Ngọc Sơn Tạp chí: kỷ yếu thội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường sư phạm toàn quốc năm 2016- điểm 1.00 Số: 2016 Trang: 915 - 924 Năm: 2016
[10] Bài báo: Nghiên cứu sự phân bố loài khỉ Vàng (Macaca mulatta) tại bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
Research on distribution of Rhesus Macaque (Macaca mulatta) in Son Tra peninsula, Da Nang city

Tác giả: Trần Ngọc Sơn Tạp chí: Hội nghị toàn quốc về nghiên cứu và giảng dạy sinh học lần thứ 2 Số: 2 Trang: 887 - 891 Năm: 2016
[11] Bài báo: NGHIÊN CỨU HIỂU BIẾT CỦA CỘNG ĐỒNG VỀ BẢO TỒN LOÀI VOỌC CHÀ VÁ CHÂN NÂU (PYGATHRIX NEMAEUS) Ở QUẬN SƠN TRÀ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
ASSESSING KNOWLEDGE OF LOCAL RESIDENTS ABOUT CONSERVATION OF RED SHANKED DOUC LANGUR IN SON TRA DISTRIC, DA NANG CITY

Tác giả: Trần Ngọc Sơn Tạp chí: Hội nghị toàn quốc về nghiên cứu và giảng dạy sinh học lần thứ 2 Số: Trang: Năm: 2016
[12] Bài báo: Một số định hướng áp dụng giáo dục ngoại khóa trong giảng dạy sinh học cho học sinh trung học cơ sở
Some orientations to apply the extracurricular education in teaching biology for secondary school students

Tác giả: Trần Ngọc Sơn Tạp chí: TC khoa học và sáng tạo Quảng Nam Số: 153 Trang: 40-46 Năm: 2016
[13] Bài báo: Thiết kế bài thí nghiệm "vai trò của ánh sáng trong quang hợp" cho giảng dạy thực hành sinh học 11
Tác giả: Trần Ngọc Sơn Tạp chí: Số: 2 Trang: 46 - 48 Năm: 2016
[14] Bài báo: TỔ CHỨC GIÁO DỤC NGOẠI KHÓA MÔN SINH HỌC Ở BÁN ĐẢO SƠN TRÀ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ
Conducting extracurricular education in teaching biology at the Son Tra peninsula, Da Nang city for secondary school students

Tác giả: Trần Ngọc Sơn, Võ Văn Minh Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 17B(04) - 2015 Trang: 103 Năm: 2015
[15] Bài báo: Đánh giá rủi ro kim loại nặng trong trầm tích mặt ở hạ lưu sông Cu Đê bằng chỉ số rủi ro sinh thái tiềm năng (PERI)
Ecological risk assessment of some heavy metals in surface sediments of Cu De River downstream based on potential ecological risk index (PERI)

Tác giả: Đoạn Chí Cường, Võ Văn Minh, Trần Ngọc Sơn Tạp chí: TC Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng Số: Số 01(86).2015 Trang: 113-117 Năm: 2015
[16] Bài báo: Sử dụng chỉ số WQI đánh giá chất lượng nước mặt tại hồ Công Viên 29/03 và hồ Bàu Tràm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Using WQI in assessing surface water in the 29/03 Park lake and Bau Tram lake in Da Nang city

Tác giả: Trần Ngọc Sơn Tạp chí: kỷ yếu hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học các trường đại học sư phạm toàn quốc lầ thứ VII-2014 Số: 7 Trang: 522 - 527 Năm: 2014
[17] Tham luận: Nghiên cứu thành phần thức ăn và một số tập tính dinh dưỡng của quần thể khỉ Vàng (Macaca mulatta) vào mùa khô tại Cù Lao Chàm thuộc khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm
Tác giả: Trần Hữu Vỹ, Trần Ngọc Sơn, Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Tường Vi Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: Trang: 186-189 Năm: 2013
Quốc tế
[1] Bài báo: Species diversity of rotifers (Rotifera: Eurotatoria) of Phu Ninh Lake with five new records from Vietnam
Species diversity of rotifers (Rotifera: Eurotatoria) of Phu Ninh Lake with five new records from Vietnam

Tác giả: Trần Nguyễn Quỳnh Anh, Trịnh Đăng Mậu, Võ Văn Minh, Trần Ngọc Sơn, Cộng Sự 1 Tạp chí: International Journal Aquatic Biology Số: 7 Trang: 38-44 Năm: 2019