Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Nguyễn Thị Tường Vi
Ngày sinh: 1968
Giới tính: Nữ
Nơi sinh:
Quê quán:
Dân tộc:
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: , Tại: - Việt Nam, Năm: 1994
Đơn vị công tác: Khoa Sinh - Môi trường, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Thạc sĩ (2004)
Lĩnh vực nghiên cứu: Đa dạng sinh học; Quản lý môi trường biển; Sinh thái học; Thú y thuỷ sản
Chuyên ngành giảng dạy: Chăn nuôi - Thuỷ sản đại cương; Động vật học
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: 306/11 tổ 11 Chính Gián, Thanh Khê, ĐN
Điện thoại cơ quan:
E-mail: vidanang222@yahoo.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~nguyen-thi-tuong-vi

Quá trình đào tạo
Từ Năm đến Năm 1994: Trình độ - Cử nhân/Kỹ sư; Chuyên ngành - Tại , Việt Nam
Từ Năm đến Năm 2003: Trình độ - Thạc sĩ; Chuyên ngành - Tại Trường Đại học Nha Trang, Việt Nam

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 01-01-1995 đến 01-01-2000: - Làm chuyên viên tại Cục Bảo vệ nguồn lợi Thuỷ sản - Bộ Thuỷ sản
Từ 01-01-2000 đến 01-01-2005: - Làm chuyên viên tại Chi cục Bảo vệ nguồn lợi Thuỷ sản - Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Từ 01-01-2005 đến 01-01-2007: - Phó phòng Thú y - Trung tâm kiểm tra chất lượng Thuỷ sản - Cục quản lý chất lượng và an toàn vệ sinh thú y thuỷ sản - Bộ Thuỷ sản
Từ 01-01-2007 đến nay: - Giảng viên khoa Sinh - Môi trường - Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Các đề tài khoa học
[1] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Nghiên cứu nguồn lợi cá trong các hệ sinh thái biển ven bờ Quảng Nam
Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Tường Vi , Mã số: DD2014-03-70
[2] Cấp cơ sở (Trường): Xây dựng ngân hàng câu hỏi dùng trong kiểm tra đánh giá các học phần thuộc bộ môn Khoa học môi trường và Tài nguyên sinh vật
Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Tường Vi , Thành viên: Trần Ngọc Sơn ,Cáp Kim Cương , Mã số: T2011-ĐN03-09
[3] Cấp cơ sở (Trường): Xây dựng bộ ngân hàng câu hỏi dùng trong kiểm tra đánh giá các học phần thuộc bộ môn Khoa học Môi trường và Tài nguyên sinh vật
Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Tường Vi , Mã số: T2011-03-09
[4] Cấp cơ sở (Trường): Xây dựng ngân hàng câu hỏi dùng trong kiểm tra đánh giá các học phần thuộc bộ môn Khoa học môi trường và Tài nguyên sinh vật
Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Tường Vi , Thành viên: Trần Ngọc Sơn ,Cáp Kim Cương , Mã số: T2011-ĐN03-09
[5] Cấp cơ sở (Trường): Xây dựng bộ ngân hàng câu hỏi MCQ trong kiểm tra đánh giá các học phần thuộc bộ môn Sinh học thực nghiệm
Chủ nhiệm: , Thành viên: Nguyễn Thị Tường Vi , Mã số: T2011-04-09
[6] Cấp cơ sở (Trường): Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan (dạng MCQ) trong việc kiểm tra đánh giá các kiến thức thuộc lĩnh vực Sinh học ở bậc Đại học
Chủ nhiệm: Nguyễn Công Thuỳ Trâm , Thành viên: Trương Thị Thanh Mai ,Nguyễn Thị Tường Vi ,Cáp Kim Cương ,Nguyễn Thị Đào , Mã số: T2011-DDN03-03
[7] Cấp cơ sở (Trường): Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan (dạng MCQ) trong việc kiểm tra đánh giá các kiến thức thuộc lĩnh vực Sinh học ở bậc Đại học
Chủ nhiệm: Nguyễn Công Thuỳ Trâm , Thành viên: Trương Thị Thanh Mai ,Nguyễn Thị Tường Vi ,Nguyễn Thị Đào , Mã số: T2011-DDN03-03
[8] Cấp cơ sở (Trường): Nghiên cứu đặc điểm sinh thái học của Ếch đồng Thái Lan (Holobatrachus Rugulosus) trong điều kiện nuôi tại Thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Tường Vi , Mã số: T2008-03-41

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: Kết quả bước đầu nghiên cứu khu hệ cá cửa sông Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam
Tác giả: Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3, Nguyễn Thị Tường Vi Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ Biển Số: 1 Trang: 55-66 Năm: 2015
[2] Bài báo: HIỆN TRẠNG NGHỀ KHAI THÁC THỦY SẢN VÙNG BIỂN VEN BỜ QUẢNG NAM
State of fisheries in the coastal area of Quang Nam province

Tác giả: Cộng sự, Nguyễn Thị Tường Vi Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP Đà Nẵng Số: 13(04) - 2014 Trang: 44 Năm: 2014
[3] Bài báo: HIện trạng và giải pháp sử dụng bền vững nguồn lợi tôm hùng giống ở vùng biển ven bờ bán đảo Sơn Trà
Tác giả: Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Nguyễn Thị Tường Vi Tạp chí: KY HTKH toàn quốc Sinh học biển và phát triển bền vững Số: Trang: Năm: 2014
[4] Tham luận: Nghiên cứu thành phần thức ăn và một số tập tính dinh dưỡng của quần thể khỉ Vàng (Macaca mulatta) vào mùa khô tại Cù Lao Chàm thuộc khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm
Tác giả: Trần Hữu Vỹ, Trần Ngọc Sơn, Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Tường Vi Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: Trang: 186-189 Năm: 2013
[5] Bài báo: Tổng quan về đa dạng sinh học ở thành phố Đà Nẵng và một số định hướng bảo tồn
Status of biodiversity in da nang city and some orientations of conservation

Tác giả: Võ Văn Minh, Nguyễn Thị Tường Vi, Nguyễn Văn Khánh Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: T?p 1, s? 5 (40) Trang: Năm: 2010
Quốc tế