Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Lê Thị Mai
Ngày sinh: 1985
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Sầm sơn - Thanh Hóa
Quê quán: Thiệu Giao - Thiệu Hóa - Thanh Hóa
Dân tộc: Kinh
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: , Tại: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng - Việt Nam, Năm: 2008
Đơn vị công tác: Khoa Sinh - Môi trường, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: cán bộ thí nghiệm
Học vị - Chức danh KH: Thạc sĩ (2015)
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy: Lịch sử thế giới cổ trung đại
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: Số 06, Đường Phong Bắc 16, Phường Hòa Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, ĐN
Điện thoại cơ quan:
E-mail: mailedn610@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~/-le-thi-mai-

Quá trình đào tạo
Từ Năm đến Năm 2008: Trình độ - Cử nhân/Kỹ sư; Chuyên ngành - Tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng, Việt Nam
Từ Năm 2011 đến Năm 2015: Trình độ - Thạc sĩ; Ngành - Sinh học; Chuyên ngành - Sinh Thái học Tại Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng, Việt Nam

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 01-01-2002 đến 01-01-2006: - Học Đại học tại Trường Đại học Sư Phạm Đà Nẵng.
Từ 01-01-2006 đến nay: - Công tác tại Khoa Lịch Sử, Trường Đại học Sư Phạm Đà Nẵng
Từ 01-01-2008 đến nay: - Giảng viên Khoa Sinh-Môi trường Trường Đại học Sư phạm –  Đại học Đà Nẵng, phụ trách phòng thí nghiệm thực vật.

Các đề tài khoa học
[1] Cấp cơ sở (Trường): Nghiên cứu hoạt tính sinh học bảo vệ gan của dịch chiết từ cây dứa dại (Pandanus odoratissimus) phân bố tỉnh Quảng Nam,Việt Nam
Chủ nhiệm: Nguyễn Công Thuỳ Trâm , Thành viên: Lê Thị Mai , Mã số: T2015 -03-27
[2] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Nghiên cứu thử nghiệm chế phẩm sinh học từ xạ khuẩn Streptomyces, để phòng chống bệnh thán thư trên cây ớt ( Capsicum frutescens) tại Thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Lê Thị Mai , Mã số: Đ2013- 03- 39
[3] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Nghiên cứu sự phân bố và kiểm soát sinh học các chủng vi nấm gây bệnh trên cây dưa (Ananas commosus) tại tỉnh Quảng Nam
Chủ nhiệm: , Thành viên: Lê Thị Mai , Mã số: Đ2012-03-19
[4] Cấp cơ sở (Trường): xây dựng bài giảng thực hành môn vi sinh đại cương bằng phương pháp hiện thực ảo
Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Lan Phương , Thành viên: Lê Thị Mai , Mã số: T2011- ĐN03-05
[5] Cấp cơ sở (Trường): Xây dựng bài hướng dẫn thực hành thí nghiệm môn Hình thái và giải phẫu thực vật bằng phương pháp hiện thực ảo
Chủ nhiệm: Lê Thị Mai , Mã số: DD2011-03-10
[6] Cấp cơ sở (Trường): Ngân hàng tự luận các học phần Lịch sử thế giới
Chủ nhiệm: Dương Thị Tuyết , Thành viên: Lê Thị Mai ,Nguyễn Văn Sang , Mã số: T2011
[7] Cấp cơ sở (Trường): Ngân hàng tự luận các học phần Lịch sử thế giới
Chủ nhiệm: Lưu Trang , Thành viên: Lê Thị Mai ,Dương Thị Tuyết , Mã số: T2010
[8] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Nghiên cứu thử nghiệm chế phẩm sinh học từ xạ khuẩn Streptomyces, để phòng chống bệnh thán thư trên cây ớt ( Capsicum frutescens) tại Thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Lê Thị Mai , Mã số: DD2013 03 39

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: PHÂN LẬP VÀ KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI KHẢ NĂNG SẢN XUẤT HỢP CHẤT KHÁNG SINH CỦA CHỦNG Bacillus velezensis
Isolation and identification of factors affecting antimicrobial comproduction of Bacillus velezensis.

Tác giả: Lê Thị Mai Tạp chí: Young Scientist Số: 24 Trang: Năm: 2019
[2] Bài báo: KHẢO SÁT HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN VÀ KHÁNG NẤM TỪ CAO CHIẾT ETHANOL CÂY SÀI ĐẤT (WEDELIA CHINENSIS (OSBECK)
Studies on antibacterial and antifungal of ethanol extract from wedelia chinensis in Viet Nam

Tác giả: Lê Thị Mai Tạp chí: Young Scientist Số: 20 (258) Trang: 152- 155 Năm: 2019
[3] Bài báo: ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG KHÁNG VIÊM CỦA CAO CHIẾT ETHANOL TỪ CÂY SÀI ĐẤT (Wedelia chinensis (Osbeck) Merr) TRÊN MÔ HÌNH CHUỘT NHẮT TRẮNG DÒNG BALB/c BỊ GÂY VIÊM BẰNG CARRAGEENAN
“EVALUATION OF THE EFFECTS OF THE ANTI -INFLAMMATORY OF EXTRACT FROM WEDELIA CHINENSISIN THE MODEL OF WHITE MICE WITH INFLAMED BALB /C STRAIN WITH CARRAGEENAN ”

Tác giả: Lê Thị Mai Tạp chí: Международный академический вестник Số: Trang: 35 - 42 Năm: 2019
[4] Bài báo: PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN Bacillus thuringiensis TỪ MỘT SỐ MẪU ĐẤT TẠI XÃ TIÊN CẢNH, TỈNH QUẢNG NAM
ISOLATED AND SELECTION Bacillus thuringiensis FROM OF SOME SOIL IN TIEN CANH COMMUNE, QUANG NAM PROVINCE

Tác giả: Võ Văn Minh, Lê Thị Mai, Cộng Sự 4, Lê Vũ Khánh Trang Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 32(01).2019 Trang: 18 Năm: 2019
[5] Bài báo: XÂY DỰNG BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KĨ NĂNG DẠY HỌC MÔN SINH HỌC CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG SƯ PHẠM
A SET OF CRITERIA FOR EVALUATING BIOLOGY TEACHING SKILL FOR STUDENTS IN UNIVERSITY OF EDUCATION

Tác giả: Trương Thị Thanh Mai, Lê Thị Mai Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 30(04).2018 Trang: 89 Năm: 2018
[6] Bài báo: Nghiên cứu ứng dụng phương pháp "StreamDrop" trong chuẩn bị tiêu bản Nhiễm sắc thể Allium ascalonicum L.
Aplication of method “StreamDrop” for chromosome preparation in Allium ascalonicum L.

Tác giả: Lê Thị Mai Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: Trang: Năm: 2016
[7] Bài báo: Nghiên cứu đặc điểm sinh học của chủng xạ khuẩn XK5 sinh kháng sinh chống nấm gây bệnh thán thư trên cây ớt (Capsicum frutescens L.)
A STUDY ON BIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE STRAINS ACTINOMYCETE XK5 ANTIBIOTICS AGAINST ANTHRACNOSE ON CHILLI (CAPSICUM FRUTESCENS L.)

Tác giả: Lê Thị Mai Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: Số 3(76).2014 Trang: 109 - 113 Năm: 2014
[8] Bài báo: NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ CỦA CÁC CHỦNG NẤM MỤC GÂY HẠI CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC Ở MỘT SỐ LĂNG TẨM VÀ ĐẠI NỘI TẠI HUẾ
A STUDY ON THE DISTRIBUTION OF HARMFUL BASIDIOMYCETES FUNGI CATEGORIES AT TOMBS AND CITADEL IN HUE

Tác giả: Lê Thị Mai Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: SỐ 3(76).2014 Trang: 97-102 Năm: 2014
[9] Bài báo: NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN CÁC CHỦNG XẠ KHUẨN STREPTOMYCES CHỐNG NẤM GÂY BỆNH THÁN THƯ VÀ HÉO VÀNG TRÊN CÂY ỚT (Capsicum frutescens L)
A STUDY ON THE SELECTION OF STREPTOMYCES ACTINOMYCETE AGAINST ANTHRACNOSE DISEASE AND GOLDEN PIG ON CHILLI (Capsicum frutescens L)

Tác giả: Lê Thị Mai, Đỗ Thu Hà Tạp chí: Tap chí KHCN Đại học Đà Nẵng Số: T8/2012 Trang: 30-37 Năm: 2012
Quốc tế