Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Nguyễn Thị Lan Phương
Ngày sinh: 1987
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Quảng Trạch, Quảng Bình
Quê quán: Quảng Bình
Dân tộc: Kinh
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: , Tại: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng - Việt Nam, Năm: 2009
Đơn vị công tác: Khoa Sinh - Môi trường, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Không
Học vị - Chức danh KH: Thạc sĩ (2013)
Lĩnh vực nghiên cứu: Vi sinh vật
Chuyên ngành giảng dạy: Vi sinh vật
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: K146/59 Phan Văn Định, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Điện thoại cơ quan:
E-mail: nguyenthilanphuongsp@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~nguyen-thi-lan-phuong

Quá trình đào tạo
Từ Năm đến Năm 2009: Trình độ - Cử nhân/Kỹ sư; Chuyên ngành - Tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng, Việt Nam

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 01-01-2009 đến nay: - Giảng viên Khoa Sinh-Môi trường Trường Đại học Sư phạm –  Đại học Đà Nẵng

Các đề tài khoa học
[1] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Nghiên cứu sản xuất chế phẩm vi sinh có hoạt tính xử lý sulfate từ chủng vi khuẩn Desulfovibrio sp. được phân lập từ phân trâu, bò
Chủ nhiệm: , Thành viên: Bùi Xuân Đông ,Nguyễn Thị Lan Phương , Mã số: Đ2015-03-75
[2] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Nghiên cứu sản xuất chế phẩm vi sinh có hoạt tính xử lý sulfate từ chủng vi khuẩn Desulfovibrio sp. được phân lập từ phân trâu, bò
Chủ nhiệm: , Thành viên: Bùi Xuân Đông ,Nguyễn Thị Lan Phương , Mã số: Đ2015-03-75
[3] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Nghiên cứu sản xuất chế phẩm vi sinh có hoạt tính xử lý sulfate từ chủng vi khuẩn Desulfovibrio sp. được phân lập từ phân trâu, bò
Chủ nhiệm: Phạm Thị Mỹ , Thành viên: Nguyễn Thị Lan Phương ,Bùi Xuân Đông , Mã số: Đ2015-03-75
[4] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Nghiên cứu các chủng vi khuẩn Bacillus có khả năng phân giải hợp chất hữu cơ nhằm ứng dụng trong xử lý nước thải từ khu công nghiệp dịch vụ thủy sản Thọ Quang, Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Lan Phương , Thành viên: Trần Ngọc Sơn , Mã số: Đ2014-03-65
[5] Cấp cơ sở (Trường): Xây dựng bài giảng thực hành môn Vi sinh học đại cương bằng phương pháp hiện thực ảo
Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Lan Phương , Thành viên: Trịnh Khắc Đức , Mã số: T2011-03-05
[6] Cấp cơ sở (Trường): xây dựng bài giảng thực hành môn vi sinh đại cương bằng phương pháp hiện thực ảo
Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Lan Phương , Thành viên: Lê Thị Mai , Mã số: T2011- ĐN03-05
[7] Cấp cơ sở (Trường): Phân lập, tuyển chọn các chủng vi khuẩn có hoạt tính sinh tổng hợp IAA (Indol Axetic Axit) và thăm dò ảnh hưởng của chúng đến khả năng nảy mầm của hạt từ đất phường Hoà Hiệp Bắc – Liên Chiểu – TP. Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Lan Phương , Mã số: T2010-03-12

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: NGHIÊN CỨU CÁC CHỦNG XẠ KHUẨN VÀ NẤM MỐC CÓ HOẠT TÍNH CELLULASE Ở KHU VỰC TÂY NAM VƯỜN QUỐC GIA KON KA KINH - GIA LAI
Researching cellulase - active strains of actinomycetes and molds in southwest of Kon Ka Kinh National Park - Gia Lai

Tác giả: Nguyễn Thị Lan Phương Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 23(02).2017 Trang: 24 Năm: 2017
[2] Bài báo: NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP VI SINH VẬT ĐỂ XÁC ĐỊNH KHÁNG SINH TỒN DƯ TRONG THỰC PHẨM
A study on using microbial screening method for detection of antibiotic residues in food

Tác giả: Nguyễn Thị Lan Phương, Cộng sự, Đoàn Thị Vân Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP Đà Nẵng Số: 13(04) - 2014 Trang: 38 Năm: 2014
[3] Bài báo: XÁC ĐỊNH CHỦNG VI KHUẨN BACILLUS SP. PHÂN GIẢI PROTEIN VÀ THỬ NGHIỆM XỬ LÝ NƯỚC THẢI THỦY SẢN
TO DETERMINE THE PROTEIN-DECOMPOSING BACTERIA BACILLUS SP. AND APPLY PRIMARILY IN AQUATIC PRODUCTS PROCESSING WASTEWATER TREATMENT

Tác giả: Đỗ Thu Hà, Nguyễn Thị Lan Phương Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 11 Trang: 108-112 Năm: 2014
Quốc tế