Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Đinh Thị Lựu
Ngày sinh: 1970
Giới tính:
Nơi sinh:
Quê quán:
Dân tộc:
Đơn vị công tác: Khác, -
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Chọn trình độ
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ:
Điện thoại cơ quan:
E-mail:
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~dinh-thi-luu

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: Du lịch cộng đồng - Hướng phát triển cho khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm
Community-based tourism - a new direction for the development of Cham Island World Biosphere Reserve

Tác giả: Đinh Thị Lựu, Trương Phước Minh Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 14(01) - 2015 Trang: 50 Năm: 2015
Quốc tế