Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Đoạn Chí Cường
Ngày sinh: 1985
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Quảng Trị
Quê quán: Quảng Trị
Dân tộc: Kinh
Đơn vị công tác: Khoa Sinh - Môi trường, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Giảng viên
Học vị - Chức danh KH: Thạc sĩ (2010)
Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học Môi trường
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: Khoa Sinh Môi trường, 459 Tôn Đức Thắng, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Điện thoại cơ quan:
E-mail: doanchicuong@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~doan-chi-cuong

Các đề tài khoa học
[1] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Nghiên cứu xây dựng chương trình môn học "Công nghệ thực vật kiểm soát ô nhiễm" phục vụ dạy học tăng cường tiếng Anh tại Đại học Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Võ Văn Minh , Thành viên: Đoạn Chí Cường , Mã số: D2013-03-52-BS
[2] Cấp cơ sở (Trường): Xây dựng các bài giảng thực hành môn Nông hóa thổ nhưỡng bằng phương pháp hiện thực ảo
Chủ nhiệm: Đàm Minh Anh , Thành viên: Đoạn Chí Cường , Mã số: SP2012

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: Mức độ ô nhiễm và rủi ro của thủy ngân và chì trong trầm tích mặt tại cửa An Hòa, sông Trường Giang, tỉnh Quảng Nam
Tác giả: Võ Văn Minh, Đoạn Chí Cường Tạp chí: TC Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng Số: Trang: Năm: 2017
[2] Bài báo: Hàm lượng XYANUA tổng số trong nước tại một số khu vực thuộc xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam
Tác giả: Võ Văn Minh, Đoạn Chí Cường Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng Số: 3(112).2017 Trang: Năm: 2017
[3] Bài báo: HÀM LƯỢNG NITRAT TRONG ĐẤT, NƯỚC TƯỚI VÀ MỘT SỐ LOẠI RAU TRỒNG TẠI LÀNG TRÀ QUẾ, XÃ CẨM HÀ, Thành Phố HỘI AN
Tác giả: Võ Văn Minh, Đoạn Chí Cường, Cộng sự Tạp chí: Hội thảo nghiên cứu và giảng dạy sinh học ở Việt Nam Số: Trang: Năm: 2016
[4] Bài báo: MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA THẢM THỰC VẬT Ở RỪNG PHÒNG HỘ VEN BIỂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Tác giả: Võ Văn Minh, Đoạn Chí Cường, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2 Tạp chí: Hội thảo nghiên cứu và giảng dạy sinh học ở Việt Nam Số: Trang: Năm: 2016
[5] Bài báo: THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC NGOẠI KHÓA CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG DỰA VÀO MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA HỆ SINH THÁI RỪNG SƠN TRÀ, TP. ĐÀ NẴNG
DESIGNING EXTRACURRICULAR FOR HIGH SCHOOL STUDENTS BASED ON SOME GENERAL CHARACTERISTICS OF SON TRA FOREST ECOSYSTEM, DANANG CITY

Tác giả: Đàm Minh Anh, Võ Văn Minh, Đoạn Chí Cường Tạp chí: Hội thảo nghiên cứu và giảng dạy sinh học ở Việt Nam Số: Trang: 1393-1409 Năm: 2016
[6] Bài báo: Đánh giá sự tích lũy kim loại nặng trong một số loại rau trồng ở vùng nông nghiệp bị ảnh hưởng bởi nước thải công nghiệp, Đà Nẵng, Việt Nam
Tác giả: Võ Văn Minh, Đoạn Chí Cường, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2 Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 12(97).2015 Trang: 14 Năm: 2015
[7] Bài báo: ẢNH HƯỞNG CỦANỒNG ĐỘ KIM LOẠI ĐỒNG (CU) ĐẾN KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ HẤP THỤ CỦACÂY PHÁT LỘC (DRACAENA SANDERIANA) TRONG ĐẤT
INFLUENCE OF COPPER CONTAMINATION ON GROWTH AND ABSORPTION OF DRACAENA SANDERIANA IN SOIL

Tác giả: Đàm Minh Anh, Võ Văn Minh, Đoạn Chí Cường Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: Trang: Năm: 2015
[8] Bài báo: Tác động của xâm nhập mặn đến hoạt động nuôi trồng thủy sản tại hạ lưu Sông Thu Bồn – Quảng Nam
Tác giả: Võ Văn Minh, Đoạn Chí Cường, Cộng sự Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 9(94).2015 Trang: 84 Năm: 2015
[9] Bài báo: Đánh giá rủi ro sức khỏe của con người do kim loại nặng (Cr và Pb) trong rau xà lách (Lactuca sativa L.) trồng tại vùng rau chuyên canh thôn Khúc Lũy, xã Điện Minh, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Tác giả: Võ Văn Minh, Đoạn Chí Cường, Cộng sự Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 03(88).2015 Trang: 104 Năm: 2015
[10] Bài báo: Đánh giá rủi ro kim loại nặng trong trầm tích mặt ở hạ lưu sông Cu Đê bằng chỉ số rủi ro sinh thái tiềm năng (PERI)
Tác giả: Đoạn Chí Cường, Võ Văn Minh Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 1(86). 2015 Trang: 113-117 Năm: 2015
[11] Bài báo: Tác động của biến đồi khí hậu đến ngành du lịch thành phố Đà Nẵng đến năm 2030
Tác động của biến đồi khí hậu đến ngành du lịch thành phố Đà Nẵng đến năm 2030

Tác giả: Võ Văn Minh, Đoạn Chí Cường, Đỗ Mạnh Thắng Tạp chí: KY hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc năm 2014 Số: Trang: 544-550 Năm: 2014
[12] Bài báo:  Đánh giá rủi ro sức khỏe của một số kim loại nặng trong rau muống trồng tại thôn Trung Sơn, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
Tác giả: Võ Văn Minh, Đoạn Chí Cường, Nguyễn Thị Bích Trâm Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 9(82) Trang: 38-42 Năm: 2014
[13] Bài báo: Ảnh hưởng của độ mặn đến khả năng sinh trưởng của cỏ vetiver (Chrysopogon zizanioides)
Tác giả: Đoạn Chí Cường, Võ Văn Minh, Cộng sự Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: Trang: Năm: 2014
[14] Bài báo: Sự biến động mật độ tảo silic phù du ở vùng nuôi tôm ven biển xã Quỳnh Bảng, Quỳnh Lưu, Nghệ An
Tác giả: Đàm Minh Anh, Đoạn Chí Cường, Võ Văn Minh Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 5(78) Trang: 134-140 Năm: 2014
[15] Bài báo: Bài báo: Kết quả bước đầu sử dụng chỉ số EHI đánh giá sức khỏe hệ sinh thái khu vực cửa sông thuộc thành phố Đà Nẵng
Tác giả: Đoạn Chí Cường, Võ Văn Minh Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 5(78) Trang: Năm: 2014
[16] Bài báo: Tình hình giảng dạy môn học "Công nghệ thực vật kiểm soát ô nhiễm" bằng tiếng Anh và một số định hướng nhân rộng
Tác giả: Đoạn Chí Cường, Võ Văn Minh Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 10(83) Trang: Năm: 2014
[17] Bài báo:  Sự tích lũy kim loại nặng trong gạo tại một số vùng sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Tác giả: Võ Văn Minh, Đoạn Chí Cường, Dương Thanh Hà Linh Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 7(80) Trang: 80-102 Năm: 2014
[18] Bài báo: Vai trò của đánh giá rủi ro sinh thái trong quản lý môi trường và khả năng ứng dụng tại Việt Nam
THE ROLE OF ECOLOGICAL RISK ASSESSMENT IN ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND ITS APPLICABILITY IN VIETNAM

Tác giả: Nguyễn Văn Khánh, Vũ Thị Phương Anh, Đoạn Chí Cường, Kiều Thị Kính, Võ Văn Minh Tạp chí: Tạp chí khoa học số Số: 2 Trang: 66-74 Năm: 2013
[19] Bài báo: Một số định hướng phát triển nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu khu vực ven biển Quảng Nam - Đà Nẵng
Tác giả: Đoạn Chí Cường, Võ Văn Minh Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo Khoa học cán bộ trẻ các trường Đại học Sư phạm lần thứ III Số: Trang: 58 - 62 Năm: 2013
[20] Bài báo: Thành phần loài mối ở rừng phòng hộ Nam Hải Vân và khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà – Núi Chúa
The composition of termite species at southern Hai Van protective forest and Ba Na – Nui Chua Nature Reserve

Tác giả: Nguyễn Văn Khánh, Đoạn Chí Cường, Phạm Thị Hồng Hà Tạp chí: Journal of Science and Education Số: 4 (03) Trang: 22-28 Năm: 2012
[21] Bài báo: Ảnh hưởng của thời tiết cực đoan đến năng suất của một số loại cây trồng ở các xã ven biển huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
Effects of extreme weather on crop plant productivity in the coastal communes of Thangbinh district, Quangnam province

Tác giả: Đoạn Chí Cường, Tống Thị Thuý Hảo, Võ Văn Minh Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 1(50) Trang: 96-101 Năm: 2012
[22] Bài báo: Tình hình sử dụng nước sinh hoạt tại các hộ gia đình nông thôn khu vực Nam Trung Bộ
Situation of using domestic water in rural areas in Southern central Viet Nam

Tác giả: Nguyễn Văn Khánh, Đoạn Chí Cường, Võ Văn Minh Tạp chí: Journal of Science and Education Số: 4 (03) Trang: 44-48 Năm: 2012
[23] Bài báo: Sử dụng chỉ số tổ hợp sinh học IBI để đánh giá chất lượng môi trường nước sông Hàn thành phố Đà Nẵng
USING AN INDEX OF BIOLOGICAL INTERGRITY IBI FOR WATER ENVIRONMENTAL QUALITY ASSESSMENT OF HAN RIVER IN DA NANG CITY

Tác giả: Nguyễn Văn Khánh, Đàm Minh Anh, Đoạn Chí Cường, Trương Thị Hiền Lương Tạp chí: KY Hội nghị Khoa học trẻ lần thứ VII Số: lâ`n thu´ 7 Trang: 186-192 Năm: 2012
Quốc tế
[1] Bài báo: Effects of Sea Water Salinity on the Growth of Vetiver Grass (Chrysopogon Zizanioides L.)
Tác giả: Võ Văn Minh, Đoạn Chí Cường, Cộng sự Tạp chí: Modern Environmental Science and Engineering Số: Volume 1, No. 4 Trang: 185-191 Năm: 2015
[2] Tham luận: Health risk assessment of heavy metals via dietary intake of water-spinach (Ipomoea quatic) planted at Trung Son and Van Duong villages, Hoa Lien commune, Danang city
Health risk assessment of heavy metals via dietary intake of water-spinach (Ipomoea quatic) planted at Trung Son and Van Duong villages, Hoa Lien commune, Danang city

Tác giả: Đoạn Chí Cường, Võ Văn Minh, Phan Nhật Trường Tạp chí: The 12th annual UNU&GIST Joint progaramme symposium: Issues on Environmental Multi-pollutants Số: 112 Trang: Năm: 2014