Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Bùi Thị Thơ
Ngày sinh: 1986
Giới tính: Nữ
Nơi sinh:
Quê quán:
Dân tộc:
Đơn vị công tác: Khoa Sinh - Môi trường, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Thạc sĩ (2012)
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: Tổ 27 Phường Hoà Hiệp Bắc, Liên chiểu, ĐN
Điện thoại cơ quan:
E-mail: buithonh39@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~bui-thi-tho

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 10-01-2011 đến nay: - Làm việc tại khoa Sinh - Môi Trường, Đại học Sư Phạm Đà Nẵng.

Các đề tài khoa học
[1] Cấp cơ sở (Trường): Xây dựng bài giảng thực hành thí nghiệm môn Hóa sinh bằng phương pháp hiện thực ảo
Chủ nhiệm: Bùi Thị Thơ , Mã số: SP2012

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: Nghiên cứu khả năng nảy mầm hạt và tái sinh in vitro cây hoa oải hương (Lavandula Angustifolia)
Studying in vitro seed germination and plantlet development of Lavandula Angustifolia

Tác giả: Lê Thị Huệ, Bùi Thị Thơ, Võ Châu Tuấn Tạp chí: KY hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường Đại học Sư phạm toàn quốc - Lần thứ III Số: Trang: 227-231 Năm: 2013
[2] Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ C:N đến thời gian ủ và chất lượng phân hữu cơ sinh học ủ từ phụ phế phẩm nông nghiệp
EFFECTS OF RATIO C:N TO INCUBATION TIME AND QUALITY OF COMPOST FROM AGRICULTURAL BY-PRODUCT

Tác giả: Bùi Thị Thơ, Võ Châu Tuấn Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 3(02) Trang: 46-53 Năm: 2012
[3] Bài báo: Nghiên cứu kỹ thuật ủ phân hữu cơ sinh học và đánh giá hiệu quả của lượng phân bón phối hợp trên giống lạc L14 trong vụ Xuân tại tỉnh Thừa Thiên Huế
The study of composting techniques and evaluate the effectiveness of fertilizer combination on varieties L14 in spring - in Thua Thien Hue

Tác giả: Trần Thị Lệ, Bùi Thị Thơ Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Số: Tháng 3 Trang: 116-122 Năm: 2012
[4] Bài báo: Nghiên cứu nhân nhanh giống hoa Calla Lily - Light Pink (Zantedeschia Rehmannii Aracea) bằng kỹ thuật nuôi cấy in vitro
Studied strains flower Calla Lily - Light Pink (Zantedeschia Rehmannii Aracea) by in vitro techniques.

Tác giả: Bùi Thị Thơ, Trần Thị Lệ Tạp chí: Báo cáo Khoa học Hội nghị Công nghệ Sinh học toàn quốc Số: Trang: 221 - 224 Năm: 2009
[5] Bài báo: Nghiên cứu nhân nhanh giống hoa Calla Lily - Light Pink (Zantedeschia Rehmannii Aracea) bằng kỹ thuật nuôi cấy in vitro
Studied strains flower Calla Lily - Light Pink (Zantedeschia Rehmannii Aracea) by in vitro techniques.

Tác giả: Trần Thị Lệ, Bùi Thị Thơ Tạp chí: Báo cáo Khoa học Hội nghị Công nghệ Sinh học toàn quốc Số: Trang: 221 - 224 Năm: 2009
Quốc tế

Khen thưởng
[1] - - Học bổng Odon Vallet 2010 - Chọn cấp khen thưởng ; Năm: 2010.
[2] - - Học bổng Odon Vallet 2009 - Chọn cấp khen thưởng ; Năm: 2009.
[3] Giấy khen - Giấy khen đã có nhiều thành tích xuất sắc trong năm học 2012-2013 - Cấp trường ; Năm: 2013, Quyết định số: 280/QĐKT.