Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Phùng Việt Hải
Ngày sinh: 1970
Giới tính:
Nơi sinh:
Quê quán:
Dân tộc:
Đơn vị công tác: Khác, -
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Chọn trình độ
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ:
Điện thoại cơ quan:
E-mail:
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~phung-viet-hai

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: Mô hình học tập trải nghiệm với việc phát triển năng lực dạy học cho sinh viên
Using experiential learning to develop teaching competence of students

Tác giả: Phùng Việt Hải, Lê Thanh Huy Tạp chí: KY Hội nghị Cán bộ trẻ toàn quốc lần thứ V - 2015 Số: Đặc biệt Trang: 42-53 Năm: 2015
Quốc tế