Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Kiều Thị Kính
Ngày sinh: 1986
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: c
Quê quán: c
Dân tộc: c
Đơn vị công tác: Khoa Sinh - Môi trường, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: giảng viên
Học vị - Chức danh KH: Thạc sĩ (2013)
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: Tổ 4 Phường Hoà Phát, Q. Cẩm Lệ, Tp. ĐN
Điện thoại cơ quan:
E-mail: kieukinh@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~kieu-thi-kinh

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 01-01-2011 đến nay: - Giảng viên tập sự tại Khoa Sinh Môi trường, trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
Từ 01-01-2012 đến nay: - Giảng viên chính thức tại Khoa Sinh Môi trường, trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng

Các đề tài khoa học
[1] Cấp cơ sở (Trường): Nghiên cứu xây dựng video hướng dẫn một số kỹ năng thao tác cơ bản và an toàn trong các phòng thí nghiệm sinh học, trường Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Kiều Thị Kính , Thành viên: Nguyễn Thị Hải Yến ,Trần Ngọc Sơn , Mã số: T2012-03-03

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Tham luận: NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG CÁ HÒA LAN (Xiphophorus spp.) LÀM SINH VẬT CẢNH BÁO SỚM Ô NHIỄM DO NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP
THE RESEARCH TO USE PLATY FISH (Xiphophorus spp.) AS THE EARLY WARNING CREATURE OF POLLUTION CAUSED BY INDUSTRIAL WASTEWATER

Tác giả: Nguyễn Văn Khánh, Kiều Thị Kính, Vũ Thị Phương Anh Tạp chí: Hội nghị khoa học toàn quốc về Ngư học lần thứ nhất Số: 1 Trang: 111-120 Năm: 2019
[2] Bài báo: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ GIÁO DỤC TRẢI NGHIỆM TRONG DẠY HỌC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ở BẬC ĐẠI HỌC: MỘT TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU
APPLING INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) AND EXPERIENTIAL LEARNING IN CLIMATE CHANGE EDUCATION AT HIGHER EDUCATION: A CASE STUDY

Tác giả: Kiều Thị Kính Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 31(05).2018 Trang: 56 Năm: 2018
[3] Bài báo: MÔ HÌNH CẢI CÁCH TRONG ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN: TỪ THỰC TIỄN THẾ GIỚI ĐẾN VIỆT NAM
TEACHER EDUCATION REFORM MODELS: FROM A WORLDWIDE OVERVIEW TO VIETNAM’S REALITY

Tác giả: Phạm Quý Mười, Võ Văn Minh, Kiều Thị Kính Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 26(05).2017 Trang: 74 Năm: 2017
[4] Tham luận: ÁP DỤNG MÔ HÌNH KNOW – DO – BE TRONG XÂY DỰNG CHỦ ĐỀ DẠY HỌC TÍCH HỢP TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
APPLICATION OF KNOW - DO - BE MODEL IN DESIGNING INTEGRATED LESSONS AT UNIVERSITY OF EDUCATION - DA NANG UNIVERSITY

Tác giả: Võ Văn Minh, Kiều Thị Kính Tạp chí: Hội thảo Quốc gia Nâng cao năng lực sư phạm cho đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông 2017 Số: Trang: Năm: 2017
[5] Tham luận: ÁP DỤNG MÔ HÌNH KNOW – DO – BE TRONG XÂY DỰNG CHỦ ĐỀ DẠY HỌC TÍCH HỢP TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
APPLICATION OF KNOW - DO - BE MODEL IN DESIGNING INTEGRATED LESSONS AT UNIVERSITY OF EDUCATION - DA NANG UNIVERSITY

Tác giả: Ngô Thị Hoàng Vân, Võ Văn Minh, Kiều Thị Kính Tạp chí: Hội thảo Quốc gia Nâng cao năng lực sư phạm cho đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông 2017 Số: Trang: Năm: 2017
[6] Bài báo: Áp dụng mô hình Know - Do - Be trong xây dựng chủ đề dạy học tích hợp
Tác giả: Võ Văn Minh, Kiều Thị Kính, Cộng sự Tạp chí: TẠP CHÍ GIÁO DỤC - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 1 Trang: Năm: 2017
[7] Bài báo: Vai trò của đánh giá rủi ro sinh thái trong quản lý môi trường và khả năng ứng dụng tại Việt Nam
THE ROLE OF ECOLOGICAL RISK ASSESSMENT IN ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND ITS APPLICABILITY IN VIETNAM

Tác giả: Nguyễn Văn Khánh, Vũ Thị Phương Anh, Đoạn Chí Cường, Kiều Thị Kính, Võ Văn Minh Tạp chí: Tạp chí khoa học số Số: 2 Trang: 66-74 Năm: 2013
[8] Bài báo: Khả năng kiểm soát kim loại nặng trong bùn thải bằng cây phát lộc và sử dụng sinh khối cho mục đích kinh tế
Feasible application of lucky bamboo to remediating heavy metals in sludge and utilizing biomass for economic purposes

Tác giả: Kiều Thị Kính, Dương Hồng Thuỷ, Nguyễn Văn Khánh, Nguyễn Thị Thu Trang, Võ Văn Minh Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 6(55) Trang: 79-85 Năm: 2012
[9] Bài báo: Kỹ thuật trồng cây trên mái nhà và khả năng ứng dụng tại thành phố Đà Nẵng
Green-roof technology and feasibility of applycation in Danang city

Tác giả: Võ Văn Minh, Nguyễn Văn Khánh, Kiều Thị Kính Tạp chí: Tạp chí KH&GD Số: Trang: 20-27 Năm: 2012
[10] Bài báo: Kỹ thuật trồng cây trên mái nhà và khả năng áp dụng tại thành phố Đà Nẵng
Green-roof technology and its feasibility to apply in Danang City

Tác giả: Võ Văn Minh, Kiều Thị Kính, Nguyễn Văn Khánh Tạp chí: Tạp chí KH và GD trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng Số: 5(04) Trang: 20-27 Năm: 2012
[11] Tham luận: Triển vọng phát triển mô hình cây xanh đô thị bằng kỹ thuật trồng cây trên mái nhà tại thành phố Đà Nẵng
Prospects of urban plant model by green roof techniques in Da Nang city

Tác giả: Võ Văn Minh, Nguyễn Văn Khánh, Kiều Thị Kính Tạp chí: Hội thảo "Đầu tư cho các nguồn năng lượng mới và tái tạo hướng tới xây dựng nền kinh tế xanh của Việt Nam" Số: Trang: 61-67 Năm: 2012
[12] Bài báo: Feasibility of applying Lucky bamboo to remediate heavy metals in sludge and utilizing for economic purpose
Feasibility of applying Lucky bamboo to remediate heavy metals in sludge and utilizing for economic purpose

Tác giả: Võ Văn Minh, Nguyễn Thị Thu Trang, Kiều Thị Kính, Nguyễn Văn Khánh Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 06 (55) Trang: 79-85 Năm: 2012
Quốc tế
[1] Bài báo: Transforming education in central vietnam by integrated curriculum approach: from initiatives to sustainability
Transforming education in central vietnam by integrated curriculum approach: from initiatives to sustainability

Tác giả: Võ Văn Minh, Kiều Thị Kính Tạp chí: European Journal of Education Studies Số: Trang: Năm: 2017
[2] Bài báo: MÔ HÌNH CẢI CÁCH TRONG ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN: TỪ THỰC TIỄN THẾ GIỚI ĐẾN VIỆT NAM
Teacher education reform: From the worldwide practices to Vietnam

Tác giả: Kiều Thị Kính, Võ Văn Minh, Phạm Quý Mười Tạp chí: International conference on Training and retraining high school teachers, managers and pedagogical lecturers in the world; Số: Trang: Năm: 2017
[3] Tham luận: Use of BMWPVIET and ASPT indices as bioindicators for testing water quality of rivers in Danang city
Use of BMWPVIET and ASPT indices as bioindicators for testing water quality of rivers in Danang city

Tác giả: Võ Văn Minh, Nguyễn Văn Khánh, Trần Duy Vinh, Kiều Thị Kính, Phan Thị Hiền Tạp chí: INTERNATIONAL CONFERENCE ON BIOSCIENCES AND BIOELECTRONICS, DANANG UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, THE UNIVERSITY OF DANANG Số: ICBSBE 2012 Trang: 88-93 Năm: 2012
[4] Bài báo: Tác động của biến đổi khí hậu - thiên tai đến ngư nghiệp thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
Impacts of Climate Related Disasters on Fisheries in Danang, Vietnam

Tác giả: Cộng sự, Kiều Thị Kính, Rajib Shaw Tạp chí: Asian Journal of Environment and Disaster Management. Số: Vol. 4, No. 1 Trang: 493–512 Năm: 2012
[5] Bài báo: Sổ tay ứng phó với bão và gió lớn dành cho ngư dân
Fisherman’s handbook on typhoons and strong winds

Tác giả: Rajib Shaw, Cộng sự, Kiều Thị Kính Tạp chí: Kyoto University Số: No.1 Trang: Năm: 2011