Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Đàm Minh Anh
Ngày sinh: 1988
Giới tính: Nam
Nơi sinh:
Quê quán:
Dân tộc:
Đơn vị công tác: Khoa Sinh - Môi trường, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Cử nhân/Kỹ sư (2010)
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: Hạ Lý, Quảng Châu, Quảng Trạch, Quảng Bình
Điện thoại cơ quan:
E-mail: minhanhcsm@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~dam-minh-anh

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 01-01-2011 đến nay: - Cán bộ thí nghiệm, Phó chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học sư Phạm, Đại học Đà Nẵng.

Các đề tài khoa học
[1] Tỉnh/Thành phố: Xây dựng và phát tiển mô hình trồng rau an toàn bằng phương pháp thuỷ canh tại Cù Lao Chàm, Hội An, Quảng Nam
Chủ nhiệm: Võ Văn Minh , Thành viên: Đàm Minh Anh , Mã số: KC.03.12
[2] Cấp cơ sở (Trường): Xây dựng các bài giảng thực hành môn Nông hóa thổ nhưỡng bằng phương pháp hiện thực ảo
Chủ nhiệm: Đàm Minh Anh , Thành viên: Đoạn Chí Cường , Mã số: SP2012

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: Nhân giống in vitro cây Cẩm báo (Hygrochilus parishii Pfitz): một loài phong lan quý hiếm
IN VITRO PROPAGATION OF A RARE AND ENDANGERED ORCHID SPECIES Hygrochilus parishii Pfitz

Tác giả: Võ Châu Tuấn, Trần Quang Dần, Đàm Minh Anh, Cộng sự Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 36(05).2019 Trang: 9 Năm: 2019
[2] Tham luận: Khả năng ứng dụng kỹ thuật thủy canh trồng sạch tại đảo Cù Lao Chàm, thành phố Hội An,tỉnh Quảng Nam
Tác giả: Võ Văn Minh, Đàm Minh Anh Tạp chí: Hội nghị sinh lý thực vật toàn quốc lần thứ 1 Số: Trang: 211-216 Năm: 2014
[3] Bài báo: Sự biến động mật độ tảo silic phù du ở vùng nuôi tôm ven biển xã Quỳnh Bảng, Quỳnh Lưu, Nghệ An
Tác giả: Đàm Minh Anh, Đoạn Chí Cường, Võ Văn Minh Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 5(78) Trang: 134-140 Năm: 2014
[4] Bài báo: Sự biến động mật độ tảo silic phù du ở vùng nuôi tôm ven biển xã Quỳnh Bảng, Quỳnh Lưu, Nghệ An
The density fluctuations of planktonic diatom species in coastal shrimp ponds at Quynhbang commune, Quynhluu district, Nghean province

Tác giả: Đàm Minh Anh, Đoạn Chí Cường, Võ Văn Minh Tạp chí: TC Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng Số: 5(78).2014 Trang: 128-133 Năm: 2014
[5] Tham luận: Triển vọng ứng dụng mái nhà xanh và vườn đứng tại các đô thị Việt Nam
The application of the models of green roof anh verticalgardenin urban in Viet Nam

Tác giả: Đàm Minh Anh, Ngô Ngọc Dung, Dương Công Vinh Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo Khoa học cán bộ trẻ các trường Đại học Sư phạm lần thứ III Số: Trang: 10--14 Năm: 2013
[6] Tham luận: Sử dụng chỉ số tổ hợp sinh học IBI để đánh giá chất lượng môi trường nước sông Hàn thành phố Đà Nẵng
Using IBI index to assess water quality of Han river in Da Nang City

Tác giả: Trương Thị Hiền Lương, Đàm Minh Anh, Nguyễn Văn Khánh Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị Khoa học trẻ lần thứ VII, Hà Nội. Số: Trang: 186-191 Năm: 2012
[7] Bài báo: Đánh giá hàm lượng cadmium (Cd) tích lũy trong trầm tích và một số loài hai mảnh vỏ tại Vũng Thùng
Assess levels of cadmium (Cd) accumulation in sediments and some bivalve species in Vung Thung

Tác giả: Trần Duy Vinh, Đàm Minh Anh, Nguyễn Văn Khánh Tạp chí: Tạp chí KHGD Số: 2(01) Trang: 27-32 Năm: 2012
[8] Bài báo: Accumulation of lead and cadmium in vegetables and farmland near Hoa Khanh industrial zone, Da Nang city
Accumulation of lead and cadmium in vegetables and farmland near Hoa Khanh industrial zone, Da Nang city

Tác giả: Nguyễn Văn Khánh, Trần Duy Vinh, Võ Văn Minh, Đàm Minh Anh Tạp chí: Journal of Science, Earths Sciences Số: volume 28, No. 3 Trang: 198 - 204 Năm: 2012
[9] Bài báo: Accumulation of lead and cadmium in vegetables and farmland near Hoa Khanh industrial zone, Danang city
Accumulation of lead and cadmium in vegetables and farmland near Hoa Khanh industrial zone, Danang city

Tác giả: Trần Duy Vinh, Võ Văn Minh, Nguyễn Văn Khánh, Đàm Minh Anh Tạp chí: Tạp chí khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội Số: 28, No. 3 Trang: 198-204 Năm: 2012
[10] Bài báo: Sử dụng chỉ số tổ hợp sinh học IBI để đánh giá chất lượng môi trường nước sông Hàn thành phố Đà Nẵng
USING AN INDEX OF BIOLOGICAL INTERGRITY IBI FOR WATER ENVIRONMENTAL QUALITY ASSESSMENT OF HAN RIVER IN DA NANG CITY

Tác giả: Nguyễn Văn Khánh, Đàm Minh Anh, Đoạn Chí Cường, Trương Thị Hiền Lương Tạp chí: KY Hội nghị Khoa học trẻ lần thứ VII Số: lâ`n thu´ 7 Trang: 186-192 Năm: 2012
[11] Bài báo: Một số mô hình trồng cây cải tạo đất và chống xói mòn cần áp dụng trên vùng đất gò đồi ở xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
Some models of cultivation for soil improvement and erosion control applied to the slops in Hoa Ninh, Hoa Vang, Da Nang city

Tác giả: Đàm Minh Anh, Võ Văn Minh, Nguyễn Văn Khánh Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 6 (47) Trang: 55-61 Năm: 2011
[12] Bài báo: Khả năng áp dụng kỹ thuật Thuỷ canh trồng rau sạch bằng phương pháp Thuỷ canh hồi lưu tại thành phố Đà Nẵng
Application of circular hydroponic system to growing safe vegetable in Danang city.

Tác giả: Võ Văn Minh, Trần Thị Tâm, Đàm Minh Anh Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 6 (47) Trang: 71-76 Năm: 2011
[13] Bài báo: Một số mô hình trồng cây cải tạo đất và chống xói mòn cần áp dụng trên vùng đất gò đồi ở xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
Some models of cultivation for soil improvement and erosion control need apply at the slopes in Hoa Ninh, Hoa Vang district, Da Nang city

Tác giả: Võ Văn Minh, Đàm Minh Anh, Nguyễn Văn Khánh Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 6 (47) Trang: 40-45 Năm: 2011
Quốc tế

Khen thưởng
[1] Giấy khen - Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm - Cấp trường ; Năm: 2013.
[2] Giấy khen - Giấy khen của Đoàn Đại học Đà Nẵng - Đoàn thanh niên ; Năm: 2012.
[3] Bằng khen - Bằng khen của Thành Đoàn Đà Nẵng - Thành phố ; Năm: 2009.