Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Lê Thị Thu Hiền
Ngày sinh: 1981
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Đắk Lắk
Quê quán: Hà Tây
Dân tộc: Kinh
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Lịch sử văn hóa Việt Nam, Tại: ĐH KHXH&NV Hà Nội - Việt Nam, Năm: 2003
Đơn vị công tác: Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Không
Học vị - Chức danh KH: Tiến sĩ (2017)
Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học; Lịch sử Việt Nam; Văn hóa Việt Nam; Du lịch Việt Nam
Chuyên ngành giảng dạy: Lịch sử Việt Nam cổ trung đại; Văn hóa học
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 48 An hải Đông, Sơn Trà, ĐN
Điện thoại cơ quan:
E-mail: lethuhiendn@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~le-thi-thu-hien

Quá trình đào tạo
Từ Năm 1999 đến Năm 2003: Trình độ - Cử nhân/Kỹ sư; Ngành - Lịch sử; Chuyên ngành - Lịch sử văn hóa Việt Nam Tại ĐH KHXH&NV Hà Nội, Việt Nam
Từ Năm 2003 đến Năm 2006: Trình độ - Thạc sĩ; Ngành - Lịch sử; Chuyên ngành - Việt Nam cổ trung đại Tại Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Từ Năm 2011 đến Năm 2017: Trình độ - Tiến sĩ; Ngành - Văn hóa ; Chuyên ngành - Văn hóa học Tại Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam, Việt Nam

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 01-01-2004 đến 01-01-2007: - Giảng viên Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
Từ 01-01-2007 đến nay: - Giảng viên Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng

Các đề tài khoa học
[1] Cấp cơ sở (Trường): Đánh giá mức độ bền vững của loại hình du lịch dựa vào cộng đồng ở Cẩm Thanh, Hội An
Chủ nhiệm: Ngô Thị Hường , Thành viên: Lê Thị Thu Hiền , Mã số: T2018-TN-07
[2] Cấp Bộ: Bảo tồn và phát huy giá trị tín ngưỡng cư dân ven biển Đà Nẵng trong quá trình đô thị hóa hiện nay
Chủ nhiệm: Lê Thị Thu Hiền , Mã số: B2016 - ĐN03 - 01
[3] Cấp cơ sở (Trường): Biên soạn câu hỏi thi (trắc nghiệm) các học phần Đại cương lịch sử Việt Nam, Các tôn giáo ở Việt Nam, Lịch sử tư tưởng phương Đông và Việt Nam, Lịch sử văn minh thế giới thuộc ngành Sư phạm Lịch sử
Chủ nhiệm: Lê Thị Thu Hiền , Thành viên: Nguyễn Mạnh Hồng ,Dương Thị Tuyết , Mã số: T2010-03-41
[4] Cấp cơ sở (Trường): Chính quyền Lê - Trịnh với việc chống tiêu cực trong thi cử thế kỷ XVII - XVIII
Chủ nhiệm: Lê Thị Thu Hiền , Mã số: T2009-03-58

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Tham luận: Phát triển du lịch đường sông kết hợp với khai thác các giá trị văn hóa làng quê ở thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
Tác giả: Lê Thị Thu Hiền, Cộng Sự 1 Tạp chí: KY HTKHQT Văn hóa sông nước ở Đông Nam Á: Bảo tồn và phát triển Số: Trang: 293-303 Năm: 2019
[2] Bài báo: ẨM THỰC ĐƯỜNG PHỐ TRONG PHÁT TRIỂN DU LỊCH PHỐ CỔ HỘI AN, TỈNH QUẢNG NAM
STREET FOOD IN TOURISM DEVELOPMENT IN HOI AN CITY, QUANG NAM PROVINCE

Tác giả: Lê Thị Thu Hiền, Cộng Sự 1 Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 34(03).2019 Trang: 33 Năm: 2019
[3] Bài báo: Tín ngưỡng thờ Thiên Hậu Thánh Mẫu trong cộng đồng người Việt gốc Hoa ở Hội An
Tác giả: Lê Thị Thu Hiền, Cộng Sự 1 Tạp chí: KY HTKH Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa Quảng Nam trong thời kỳ hội nhập và phát triển Số: Trang: 231-238 Năm: 2019
[4] Bài báo: PHÁT TRIỂN DU LỊCH TEAM BUILDING Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG HIỆN NAY
Developing Team building tourism in Da Nang city now

Tác giả: Lê Thị Thu Hiền Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 33(02).2019 Trang: 29 Năm: 2019
[5] Bài báo: Tiêu cực và chống tiêu cực trong thi cử dưới thời Nguyễn
NEGATIVES AND ANTI-NEGATIVES IN NGUYEN DYNASTIES’ EXAMINATIONS

Tác giả: Lê Thị Thu Hiền Tạp chí: tạp chí khoa học và giáo dục trường đại học sư phạm, đại học đà nẵng Số: Trang: Năm: 2019
[6] Bài báo: TIÊU CỰC VÀ CHỐNG TIÊU CỰC TRONG THI CỬ DƯỚI TRIỀU NGUYỄN
NEGATIVES AND ANTI-NEGATIVES IN NGUYEN DYNASTIES’ EXAMINATIONS

Tác giả: Lê Thị Thu Hiền, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3 Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 32(01).2019 Trang: 45 Năm: 2019
[7] Tham luận: Khai thác giá trị lễ hội trong phát triển du lịch vùng Trung Bộ
Tác giả: Lê Thị Thu Hiền Tạp chí: HTKHQT Phát triển du lịch bền vững các tỉnh miền Trung, Việt Nam Số: Trang: 322-337 Năm: 2018
[8] Tham luận: Sự vận động của truyền thống trong quá trình đô thị hóa - Trường hợp làng biển Thanh Khê, TP Đà Nẵng
Tác giả: Lê Thị Thu Hiền Tạp chí: Hội thảo Làng xã Quảng Nam - Đà Nẵng sau ngày đất nước đổi mới Số: Trang: 46-56 Năm: 2018
[9] Tham luận: Bảo tồn và phát huy giá trị tín ngưỡng cư dân ven biển trong phát triển kinh tế - xã hội vùng Trung Bộ
Tác giả: Lê Thị Thu Hiền Tạp chí: HTKH Văn hóa biển trong phát triển kinh tế - xã hội vùng Trung Bộ Số: Trang: Năm: 2018
[10] Bài báo: Bảo tồn tín ngưỡng cư dân ven biển Đà Nẵng trong quá trình đô thị hóa
Tác giả: Lê Thị Thu Hiền Tạp chí: tạp chí khoa học và công nghệ Đà Nẵng Số: 8 Trang: 46-50 Năm: 2018
[11] Bài báo: LỄ HỘI CẦU NGƯ ĐÀ NẴNG - NHỮNG GIÁ TRỊ BỀN VỮNG
DA NANG CAU NGU FESTIVAL - UNSHAKEABLE VALUES

Tác giả: Lê Thị Thu Hiền Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 27(01).2018 Trang: 20 Năm: 2018
[12] Bài báo: Tín ngưỡng của cư dân ven biển Đà Nẵng trong quá trình đô thị hóa (nghiên cứu trường hợp làng biển Mỹ Khê, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng)
Tác giả: Lê Thị Thu Hiền Tạp chí: TC khoa học xã hội miền Trung Số: 04 Trang: 65-73 Năm: 2017
[13] Bài báo: Tín ngưỡng làng biển Mỹ Khê trong quá trình đô thị hóa ở Đà Nẵng
Tác giả: Lê Thị Thu Hiền Tạp chí: TC Nghiên cứu Văn hóa Số: 20 Trang: 32-39 Năm: 2017
[14] Tham luận: Văn hóa vật thể Việt Nam cuối thế kỷ XIX – đầu thế kỉ XX qua nguồn tư liệu tranh ảnh của người Pháp
Tác giả: Lê Thị Thu Hiền, Cộng Sự 1 Tạp chí: KY hội thảo sinh viên và cán bộ trẻ các trường đại học sư phạm toàn quốc năm 2016 Số: Trang: 1390-1404 Năm: 2016
[15] Tham luận: Văn hóa phi vật thể của người Việt thế kỉ XVII – XIX qua nhãn quan người phương Tây
Tác giả: Lê Thị Thu Hiền, Cộng Sự 1, Cộng Sự 3, Cộng Sự 2 Tạp chí: KY hội thảo sinh viên và cán bộ trẻ các trường đại học sư phạm toàn quốc năm 2016 Số: Trang: 1405-1415 Năm: 2016
[16] Bài báo: Các mối quan hệ trong gia đình người Việt thời Lê Thánh Tông qua một số văn bản điển chế và pháp luật
Tác giả: Lê Thị Thu Hiền, Cộng Sự 1 Tạp chí: KY hội thảo sinh viên và cán bộ trẻ các trường đại học sư phạm toàn quốc năm 2016 Số: Trang: 1381-1389 Năm: 2016
[17] Bài báo: Biến đổi trong tín ngưỡng cộng đồng của làng biển Thanh Khê qua quá trình đô thị hóa ở Đà Nẵng
Tác giả: Lê Thị Thu Hiền Tạp chí: KY hội thảo khoa học sinh viên và cán bộ trẻ các trường Đại học Sư phạm Toàn quốc năm 2016 Số: Trang: 1409-1416 Năm: 2016
[18] Bài báo: Niềm tin và thực hành tín ngưỡng của cư dân ven biển Đà Nẵng trong quá trình đô thị hóa
Tác giả: Lê Thị Thu Hiền Tạp chí: Hội thảo Di sản văn hóa biển trong phát triển Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung Số: Trang: 158-167 Năm: 2016
[19] Tham luận: Nâng cao chất lượng dịch vụ ẩm thực trong du lịch Việt Nam: Nghiên cứu trường hợp khu phố cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam
Tác giả: Lê Thị Thu Hiền Tạp chí: HTKH quốc tế Du lịch: Sự khác biệt và đa dạng văn hóa Số: Trang: 530-540 Năm: 2015
[20] Bài báo: Phát triển chất lượng dịch vụ ẩm thực trong du lịch Việt Nam: trường hợp khu phố cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam
Tác giả: Lê Thị Thu Hiền Tạp chí: Hội thảo quốc tế Du lịch: Sự khác nhau và đa dạng hóa Số: Trang: 530-540 Năm: 2015
[21] Bài báo: Lễ hội Cầu ngư của cộng đồng cư dân ven biển Đà Nẵng trong quá trình đô thị hóa
Tác giả: Lê Thị Thu Hiền Tạp chí: TC Nghiên cứu Văn hóa Số: 13 Trang: 40-44 Năm: 2015
[22] Bài báo: VĂN HÓA VẬT CHẤT CỦA NGƯỜI VIỆT THẾ KỶ XVII - XIX QUA CON MẮT NGƯỜI PHƯƠNG TÂY
The material culture of Vietnamese people in the XVII - XIX centuries through Western Eyes

Tác giả: Lê Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Hoa Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 16(03) - 2015 Trang: 32 Năm: 2015
[23] Bài báo: Biến đổi tín ngưỡng thờ cá Voi ở Đà Nẵng trong quá trình đô thị hóa
Tác giả: Lê Thị Thu Hiền Tạp chí: Số: 3 Trang: 87-91 Năm: 2015
[24] Bài báo: Khám phá Đà Nẵng bằng du lịch đường sông
Tác giả: Lê Thị Thu Hiền Tạp chí: Tạp chí Du Lịch Việt Nam Số: 05 Trang: 38-39 Năm: 2015
[25] Bài báo: Chính sách phòng chống thiên tai ở Bắc và Bắc Trung Bộ dưới thời Nguyễn (1802-1883)
PREVENTION AND AGAINT NATURAL DISASTERS MEASURES IN NORTH AND NORTH CENTRAL REGIONS IN THE NGUYEN DYNASTY (1802-1883)

Tác giả: Lê Thị Thu Hiền Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 04 Trang: Năm: 2015
[26] Bài báo: VUA LÊ THÁNH TÔNG VỚI VIỆC BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA DÂN TỘC
King Le Thanh Tong with the national culture preservation and development

Tác giả: Lê Thị Thu Hiền Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 13(04) - 2014 Trang: 51 Năm: 2014
[27] Bài báo: Du lịch cuối tuần ở thành phố Đà Nẵng
Tác giả: Lê Thị Thu Hiền, Cộng Sự 1 Tạp chí: TC Văn hóa Du lịch Đà Nẵng Số: Trang: Năm: 2014
[28] Bài báo: Chính sách nông nghiệp thời Lê sơ
Tác giả: Lê Thị Thu Hiền, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3 Tạp chí: Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học các trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ VII năm 2014 Số: Trang: Năm: 2014
[29] Tham luận: Biến đổi trong tín ngưỡng cộng đồng của cư dân làng Mân Quang qua quá trình đô thị hóa ở Đà Nẵng
Tác giả: Lê Thị Thu Hiền Tạp chí: KY Hội thảo Khoa học Cán bộ trẻ các trường ĐHSP toàn quốc Số: Trang: 121-126 Năm: 2014
[30] Bài báo: Thực trạng phát triển du lịch Homestay ở Đà Nẵng
Tác giả: Lê Thị Thu Hiền Tạp chí: TC Văn hóa - Du lịch Đà Nẵng Số: 23 Trang: 39-42 Năm: 2013
[31] Bài báo: "Lấy thủ làm chiến" - Chiến thuật đánh Pháp chủ đạo tại mặt trận Đà Nẵng của danh tướng Nguyễn Tri Phương
Tác giả: Lê Thị Thu Hiền Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục Số: Trang: 17-21 Năm: 2013
[32] Bài báo: Khai thác nghệ thuật âm nhạc truyền thống vào phát triển du lịch Đà Nẵng: Thực trạng và giải pháp
Tác giả: Lê Thị Thu Hiền, Tăng Chánh Tín Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 9 Trang: 78-83 Năm: 2013
[33] Bài báo: Nhận thức của Thiền sư Thích Đại Sán về Phật giáo dưới thời Chúa Nguyễn Phúc Chu qua tác phầm Hải ngoại ký sự.
Tác giả: Lê Thị Thu Hiền, Nguyễn Văn Sang Tạp chí: Hội thảo Chúa – Nguyễn Phúc Chu (1675 – 1725) và sự nghiệp mở mang bờ cõi, phát triển đất nước, Viện Nghiên cứu Việt Nam, Viện Nghiên cứu Tôn giáo tổ chức. Số: Trang: 516 - 524 Năm: 2011
[34] Bài báo: Từ tư tưởng giáo dục lấy người học làm trung tâm của Khổng Tử nghĩ về giáo dục đại học Việt Nam hiện nay
Tác giả: Lê Thị Thu Hiền, Nguyễn Văn Sang Tạp chí: Tạp chí Dạy và học ngày nay. Số: Trang: 21 - 24 Năm: 2011
[35] Tham luận: Chính quyền Lê - Trịnh với việc chống tiêu cực trong thi cử ở thế kỷ XVII - XVIII
Tác giả: Lê Thị Thu Hiền Tạp chí: Kỷ yếu "Hội thảo Cán bộ trẻ các trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ nhất". Số: Trang: 318-325 Năm: 2011
[36] Bài báo: Chính sách phát triển quan lại dưới thời Lê Thánh Tông (1460 - 1497) - Nhìn từ việc tuyển dụng
Tác giả: Lê Thị Thu Hiền Tạp chí: Thông tin Khoa học Lịch sử. Số: Trang: Năm: 2011
[37] Tham luận: Từ tư tưởng giáo dục lấy người học làm trung tâm của Khổng Tử nghĩ về chiến lược giáo dục của Việt Nam hiện nay
Tác giả: Lê Thị Thu Hiền Tạp chí: Kỷ yếu "Hội thảo quốc gia về khoa học giáo dục Việt Nam". Số: Trang: 119-123 Năm: 2011
[38] Tham luận: Vai trò của đội ngũ Tăng quan đối với sự phát triển của Đại Việt dưới triều Lý (1010 -1225)
Tác giả: Lê Thị Thu Hiền, Nguyễn Văn Sang Tạp chí: Hội thảo Văn học, Phật giáo với 1000 năm Thăng Long-Hà Nội, Học viện Phật giáo Việt Nam và Trường Đại học KHXHNV TPHCM tổ chức. Số: Trang: 45 - 56 Năm: 2010
[39] Tham luận: Vai trò của đội ngũ tăng quan đối với sự phát triển của Đại Việt dưới thời Lý
Tác giả: Lê Thị Thu Hiền Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo “Văn học, Phật giáo với 1000 năm Thăng Long – Hà Nội”, Nxb Văn hóa – thông tin. Số: Trang: 46-56 Năm: 2010
[40] Tham luận: Các hướng vận dụng, nguyên tắc, yêu cầu khi khai thác, sử dụng Microsoft Powpoint trong dạy học Lịch sử ở trường phổ thông.
Tác giả: Lê Thị Thu Hiền Tạp chí: Kỷ yếu "Hội thảo Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực". Số: Trang: 54-60 Năm: 2010
[41] Bài báo: Tiêu cực trong thi cử thời Lê – Trịnh
NEGATIVES IN LE - TRINH DYNASTIES’ EXAMINATIONS ( 1592 - 1768).

Tác giả: Lê Thị Thu Hiền Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: Trang: 231-237 Năm: 2010
[42] Tham luận: Phong tục người Hà Nội đầu thế kỷ XX qua tranh khắc của Henri Oger
Tác giả: Lê Thị Thu Hiền Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo “TP Hồ Chí Minh hướng về 1000 năm Thăng Long – Hà Nội”, Nxb Tổng hợp TP HCM. Số: Trang: 527-538 Năm: 2010
[43] Tham luận: Vị trí và vai trò của Hội An đối với hoạt động thương mại trên biển Đông của Nhật Bản thế kỷ XVI - XVII
Tác giả: Lê Thị Thu Hiền, Nguyễn Văn Sang Tạp chí: Hội thảo Quốc tế Nhật Bản - Tiểu vùng sông Mekong mối quan hệ lịch sử, Trường Đại học KHXHNV tổ chức. Số: Trang: Năm: 2010
[44] Tham luận: Một số biện pháp sư phạm để nâng cao năng lực tự học, tự nghiên cứu cho sinh viên trong quá trình giảng dạy bộ môn Lịch sử ở trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
Tác giả: Lê Thị Thu Hiền Tạp chí: Kỷ yếu "Hội thảo Đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo ở Trường Đại học Sư phạm". Số: Trang: 86-92 Năm: 2010
[45] Bài báo: Đội ngũ tiến sĩ thời Lê – Trịnh với việc thực hiện tư tưởng trung quân
LE-TRINH DYNASTIES’ DOCTORS AND THEIR REALIZATION OF “LOYAL TO THE KING” IDEA

Tác giả: Lê Thị Thu Hiền Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: Trang: 83-89 Năm: 2010
[46] Tham luận: Những bài học cho việc hội nhập thế giới của văn hóa Việt Nam hiện nay nhìn từ phong trào Duy Tân đầu thế kỷ XX.
Experiences for world integration of current Vietnamese culture in the view of Duy Tan movement in the early 20th century.

Tác giả: Lê Thị Thu Hiền Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo quốc tế “Văn hóa trong thế giới hội nhập”, Nxb Văn hoá – thông tin. Số: Trang: 130-137 Năm: 2010
[47] Bài báo: Vị trí và vai trò cảng thị Hội An đối với hoạt động thương mại quốc tế trên biển của Nhật Bản thế kỷ XVI – XVII
Tác giả: Lê Thị Thu Hiền, Nguyễn Văn Sang Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo quốc tế “Nhật Bản - tiểu vùng sông Mêkông: Mối quan hệ lịch sử - hiện tại”. Số: Trang: 465-468 Năm: 2010
[48] Bài báo: Thi Đình thời Lê – Trịnh: Lều thi hay bàn thi?
Tác giả: Lê Thị Thu Hiền Tạp chí: Tạp chí Xưa và Nay. Số: Trang: Năm: 2007
[49] Bài báo: Đèn lồng Hội An
Tác giả: Lê Thị Thu Hiền Tạp chí: Tạp chí Xưa và Nay. Số: Trang: 27-28 Năm: 2004
Quốc tế

Sách - giáo trình
[1] Văn hóa gia đình dòng họ và gia phả Việt Nam - Năm xuất bản: 2015; Nhà xuất bản: Đại học quốc gia TP.HCMTP Hồ Chí Minh; Loại: Sách tham khảo , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[2] Bảo tồn và phát huy giá trị tín ngưỡng cư dân ven biển Đà Nẵng trong quá trình đô thị hóa hiện nay - Năm xuất bản: 2018; Nhà xuất bản: Thông tin và truyền thôngHà Nội; Loại: Sách giáo trình , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[3] Nghiên cứu phục dựng một số lễ hội truyền thóng của dân tộc JRai tại tỉnh Gia Lai - Năm xuất bản: 2018; Nhà xuất bản: Thông tin và Truyền thôngHà Nội; Loại: Sách tham khảo , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam

Khen thưởng
[1] Chiến sỹ thi đua - Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2009 - 2010 - Giám đốc ĐHĐN ; Năm: 2010.
[2] Giấy khen - Giấy khen của GĐĐH Đà Nẵng vì Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2009-2010 - Giám đốc ĐHĐN ; Năm: 2010.
[3] Chiến sỹ thi đua - - Giám đốc ĐHĐN ; Năm: 2013 - 2014, Quyết định số: 4754, Ngày 18-08-2014.
[4] Giấy khen - - Cấp trường ; Năm: 2014, Ngày 01-01-1900.
[5] Chiến sỹ thi đua - - Cấp ĐHĐN ; Năm: 2014 - 2015.
[6] Chiến sỹ thi đua - - Cấp ĐHĐN ; Năm: 2016 - 2017.
[7] Chiến sỹ thi đua - - Cấp trường ; Năm: 2015 - 2016, Quyết định số: 5079, Ngày 17-08-2016.
[8] Giấy khen - Xuất sắc trong hoạt động Công đoàn - Cấp ĐHĐN ; Năm: 2016 - 2017, Quyết định số: 79, Ngày 10-08-2017.