Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Trương Anh Thuận
Ngày sinh: 1983
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Ba Tơ - Quảng Ngãi
Quê quán: Đức Phổ - Quảng Ngãi
Dân tộc: Kinh
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: , Tại: Đại học Sư phạm Qui Nhơn - Việt Nam, Năm: 2006
Đơn vị công tác: Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Giảng viên chính
Học vị - Chức danh KH: Giảng viên chính, Tiến sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu: Lịch sử địa phương; Lịch sử Việt Nam; Lịch sử Tôn giáo
Chuyên ngành giảng dạy: Lịch sử Việt Nam
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: Tổ 24, Khu TĐC Hòa Hiệp 3, Hòa Hiệp Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Điện thoại cơ quan:
E-mail: tathuan@ued.udn.vn; thuankhoalichsu@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~truong-anh-thuan

Quá trình đào tạo
Từ Năm 2002 đến Năm 2006: Trình độ - Cử nhân/Kỹ sư; Ngành - Sư phạm Lịch sử; Chuyên ngành - Tại Đại học Sư phạm Qui Nhơn, Việt Nam
Từ Năm 2007 đến Năm 2009: Trình độ - Thạc sĩ; Ngành - Lịch sử Việt Nam; Chuyên ngành - Tại Trường Đại học Sư phạm Qui Nhơn, Việt Nam
Từ Năm 2011 đến Năm 2016: Trình độ - Tiến sĩ; Ngành - Lịch sử học; Chuyên ngành - Tại Đại học Sư phạm Hoa Trung, China

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 01-01-2009 đến 29-05-2017: Giảng viên - Giảng viên Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng 

Các đề tài khoa học
[1] Cấp Bộ: NGHIÊN CỨU CƠ QUAN KHÂM THIÊN GIÁM TRIỀU NGUYỄN (1802-1883)
Chủ nhiệm: Trương Anh Thuận , Thành viên: Nguyễn Duy Phương ,Lê Thị Mai , Mã số: B2017-ĐN03-19
[2] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Xây dựng ngân hàng câu hỏi tự luận cho các học phần: Cơ sở văn hóa Việt Nam; Văn hóa ẩm thực; Phong tục, Lễ hội Việt Nam; Văn hóa Champa; Thể chế chính trị Việt Nam hiện đại
Chủ nhiệm: Trương Anh Thuận , Thành viên: Nguyễn Mạnh Hồng , Mã số: T2011-ĐN03-18
[3] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Khai thác và sử dụng hệ thống tư liệu ở bảo tàng Chăm Đà Nẵng phục vụ dạy học lịch sử, văn hóa ở các trường đại học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Lưu Trang , Thành viên: Trương Anh Thuận ,Nguyễn Văn Sang , Mã số: Đ2011-03-04
[4] Cấp cơ sở (Trường): CHÍNH SÁCH CỦA VUA GIA LONG (1802 - 1819), MINH MẠNG (1820 - 1841) ĐỐI VỚI THIÊN CHÚA GIÁO
Chủ nhiệm: Trương Anh Thuận , Mã số:
[5] Cấp cơ sở (Trường): Nghiên cứu sự thay đổi địa danh làng xã ở dinh Quảng Nam qua bản tấu của bộ Hộ trong sử liệu Minh Mệnh tấu nghị (1824)
Chủ nhiệm: Lê Thị Mai , Thành viên: Trương Anh Thuận , Mã số: T2017-03-05

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: Processes of Receiving Western Astronomy in China and Vietnam
Processes of Receiving Western Astronomy in China and Vietnam

Tác giả: Trương Anh Thuận Tạp chí: Vestnik of Saint Petersburg University. History Số: Trang: Năm: 2020
[2] Bài báo: SỰ DU NHẬP CỦA THIÊN VĂN HỌC PHƯƠNG TÂY VÀO VIỆT NAM TRONG CÁC THẾ KỈ XVII - XVIII
Tác giả: Trương Anh Thuận, Trần Thị Minh Lệ Tạp chí: TC Khoa học - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng Số: Trang: Năm: 2020
[3] Bài báo: 徐延旭《越南辑略》及其价值
徐延旭《越南辑略》及其价值

Tác giả: Trương Anh Thuận Tạp chí: 三峡大学学报(人文社会科学版) Journal of China Three Gorges University(Humanities & Social Sciences) Số: Trang: Năm: 2019
[4] Bài báo: Quá trình tiếp nhận Thiên văn học phương Tây ở Trung Quốc từ thế kỉ XVII đến thế kỉ XVIII
Tác giả: Trương Anh Thuận Tạp chí: TC Khoa học - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng Số: Trang: Năm: 2019
[5] Bài báo: Một số chính sách của triều Nguyễn đối với đội ngũ quan lại Khâm Thiên giám (1802-1883)
Tác giả: Trương Anh Thuận Tạp chí: TC Khoa học Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh Số: 245 Trang: 37-52 Năm: 2019
[6] Bài báo: Thực trạng bệnh dịch dưới triều Nguyễn (1802-1883)
Tác giả: Trương Anh Thuận Tạp chí: TC Khoa học Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh Số: 238 Trang: 49-64 Năm: 2018
[7] Bài báo: Các biện pháp khẳng định và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Đàng Trong dưới thời các Chúa Nguyễn (1558-1777)
Tác giả: Trương Anh Thuận, Lưu Trang Tạp chí: TC Nghiên cứu Lịch sử Số: 507 Trang: 3-12 Năm: 2018
[8] Bài báo: Đảng bộ Hòa Vang với công tác binh địch vận (1960-1975)
Tác giả: Trương Anh Thuận Tạp chí: Kỉ yếu hội thảo khoa học "Vị trí, vai trò của Khu căn cứ cách mạng Huyện ủy Hòa Vang" Số: Trang: Năm: 2018
[9] Bài báo: Một vài suy nghĩ về vấn đề rèn luyện kĩ năng nghề nghiệp cho sinh viên ngành Sư phạm Lịch sử đáp ứng yêu cầu dạy học lịch sử ở phổ thông hiện nay
Tác giả: Trương Anh Thuận Tạp chí: , Kỉ yếu hội thảo khoa học “Giảng dạy lịch sử, văn hóa đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay” Số: Trang: 41-45 Năm: 2018
[10] Bài báo: Luận về vai trò của Bình Định trong giai đoạn phôi thai hình thành chữ Quốc Ngữ đầu thế kỉ XVII
Tác giả: Trương Anh Thuận Tạp chí: Sách "Chữ Quốc ngữ từ Nước Mặn đến Làng Sông - Kỉ niểm 400 chữ Quốc ngữ" Số: QĐXB185B/QĐ-ĐoN Trang: 139-159 Năm: 2018
[11] Tham luận: Đỗ Thúc Tịnh qua nguồn sử liệu Quốc sử quán triều Nguyễn
Tác giả: Trương Anh Thuận Tạp chí: Kỉ yếu hội thảo khoa học Cuộc đời và sự nghiệp của Tiến sĩ Đỗ Thúc Tịnh (1818-1862) Số: Trang: 39-48 Năm: 2018
[12] Bài báo: Cơ quan Khâm Thiên giám qua các triều đại quân chủ Việt Nam
Tác giả: Trương Anh Thuận Tạp chí: TC Khoa học Xã hội thành phố Hồ Chí Minh Số: 11 Trang: 27-38 Năm: 2018
[13] Bài báo: 50 năm nhìn lại cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 trên quê hương Bình Định
Tác giả: Trương Anh Thuận Tạp chí: TC Văn hóa Bình Định Số: 68 Trang: 9-11 Năm: 2018
[14] Bài báo: Triều Nguyễn với việc tổ chức các nghi lễ nông nghiệp trong mùa xuân
Tác giả: Trương Anh Thuận Tạp chí: TC Văn hóa Bình Định Số: 68 Trang: 52-54 Năm: 2018
[15] Bài báo: Tản mạn về tiền mừng tuổi trong ngày Tết ở Trung Quốc và Việt Nam
Tác giả: Trương Anh Thuận Tạp chí: TC Văn hóa Bình Định Số: 68 Trang: 136-138 Năm: 2018
[16] Bài báo: Đặc khu Quảng Đà với công tác binh địch vận (1967-1975)
Tác giả: Trương Anh Thuận Tạp chí: Sách "Đặc khu Quảng Đà trung dũng kiên cường (1967 - 1975)" Số: Trang: 249-265 Năm: 2017
[17] Bài báo: Cách mạng tháng Tám - 1945 ở Bình Định: một số vấn đề cần bàn thêm
Tác giả: Trương Anh Thuận Tạp chí: TC Văn hóa Bình Định Số: 67 Trang: 23-25 Năm: 2017
[18] Tham luận: Đặc khu ủy Quảng Đà với công tác binh địch vận (1967-1975)
Tác giả: Trương Anh Thuận Tạp chí: Kỉ yếu hội thảo khoa học Vai trò của Đặc khu ủy Quảng Đà đối với phong trào cách mạng Quảng Đà (1967 - 1975) Số: Trang: 242-252 Năm: 2017
[19] Tham luận: Bàn thêm về tư tưởng "bài Cựu học, trọng Tân học" của các nhân sĩ Quảng Nam trong phong trào Duy Tân đầu thế kỉ XX
Tác giả: Trương Anh Thuận Tạp chí: Kỉ yếu hội thảo khoa học: Tác động của phong trào Duy Tân trong lịch sử và những gợi mở cho công cuộc đổi mới đất nước hiện nay Số: Trang: 165 - 172 Năm: 2017
[20] Bài báo: Bước đầu nghiên cứu hệ thống các nguồn ở Bình Định
Tác giả: Trương Anh Thuận Tạp chí: TC Văn hóa Bình Định Số: 66 Trang: 35-38 Năm: 2017
[21] Bài báo: MỘT SỐ BIỆN PHÁP CỦA TRIỀU NGUYỄN TRONG VIỆC ĐÀO TẠO VÀ TUYỂN BỔ QUAN LẠI KHÂM THIÊN GIÁM
Some measures of the Nguyen dynasty in training and selecting Kham Thien Giam’s officials

Tác giả: Trương Anh Thuận Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 22(01).2017 Trang: 70 Năm: 2017
[22] Bài báo: Hoàng đế Quang Trung và hai mùa xuân chiến thắng ngoại xâm trong lịch sử dân tộc
Tác giả: Trương Anh Thuận Tạp chí: TC Văn hóa Bình Định Số: Trang: 9-10 Năm: 2017
[23] Bài báo: Trao đổi về vai trò của Nước Mặn (Bình Định) và Hội An - Thanh Chiêm (Quảng Nam) đối với quá trình ra đời của chữ Quốc ngữ đầu thế kỉ XVII
Tác giả: Trương Anh Thuận Tạp chí: TC Văn hóa Bình Định Số: 64 Trang: 52-55 Năm: 2016
[24] Bài báo: Luận về vai trò của Bình Định trong giai đoạn phôi thai hình thành chữ Quốc ngữ đầu thế kỉ XVII
Tác giả: Trương Anh Thuận Tạp chí: Bình Định với chữ Quốc ngữ Số: Trang: 342-354 Năm: 2016
[25] Tham luận: Bước đầu định vị vai trò của Hội An - Thanh Chiêm (Quảng Nam) và Nước Mặn (Bình Định) trong giai đoạn phôi thai hình thành chữ Quốc ngữ đầu thế kỉ XVII
Tác giả: Trương Anh Thuận Tạp chí: HTKH “Dinh trấn Thanh Chiêm và chữ Quốc ngữ” Số: Trang: 515 -543 Năm: 2016
[26] Bài báo: Thái độ của các giai tầng xã hội ở Việt Nam và Trung Quốc đối với Thiên Chúa giáo trong các thế kỉ XVII, XVIII, XIX
Tác giả: Trương Anh Thuận Tạp chí: TC Khoa học Xã hội thành phố Hồ Chí Minh Số: 212 Trang: 66-88 Năm: 2016
[27] Bài báo: Luận về vai trò của Bình Định trong giai đoạn phôi thai hình thành chữ Quốc ngữ đầu thế kỉ XVII
Tác giả: Trương Anh Thuận Tạp chí: Kỉ yếu HTKH Bình Định với chữ Quốc ngữ Số: Trang: Năm: 2016
[28] Bài báo: Bình Định trong quá trình phôi thai hình thành chữ Quốc ngữ
Tác giả: Trương Anh Thuận Tạp chí: Số: 468 Trang: Năm: 2016
[29] Tham luận: Tư tưởng Vô ngã của Phật giáo nguyên thủy và tác dụng của nó đối với xã hội đương đại
Tác giả: Trương Anh Thuận Tạp chí: HTKH Phật giáo nguyên thủy trong kỉ nguyên toàn cầu hóa Số: Trang: Năm: 2011
[30] Tham luận: Cộng đồng người Hoa trên vùng đất Nam Trung bộ từ thế kỷ XVII đến thế kỷ XIX
Tác giả: Lưu Trang, Trương Anh Thuận Tạp chí: Hội thảo khoa học quốc tế: Di sản văn hóa Nam Trung bộ với sự phát triển du lịch trong hội nhập quốc tế. Số: Trang: Năm: 2011
[31] Tham luận: Bàn thêm về không gian chính trị Phật giáo thời Đinh - Tiền Lê và Hậu Lý
Tác giả: Trương Anh Thuận, Lưu Trang Tạp chí: Hội thảo khoa học quốc tế: Quốc Sư Khuông Việt và Phật giáo Việt Nam đầu kỷ nguyên độc lập. Số: Trang: 667-676 Năm: 2011
[32] Bài báo: Vai trò của cộng đồng người Hoa ở Nam Trung Bộ từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XIX
Tác giả: Trương Anh Thuận Tạp chí: Khoa học Xã hội Việt Nam Số: Trang: Năm: 2010
[33] Bài báo: Chính sách cấm đạo Thiên Chúa của Triều Nguyễn: Những hệ lụy chính trị
Tác giả: Trương Anh Thuận Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: Trang: Năm: 2010
[34] Tham luận: Con đường tiếp xúc văn hóa Việt - Hoa ở Hội An thế kỉ XVI - XVIII
Tác giả: Trương Anh Thuận Tạp chí: Hội thảo khoa học đổi mới quản lí , nâng cao chất lượng đào tạo ở trường Đại học Sư Phạm. Số: Trang: Năm: 2010
[35] Tham luận: Một số trao đổi vầ vấn đề tích cực hóa người học thông qua việc sử dụng hệ thống tư liệu nghe - nhìn phục vụ giảng dạy các học phần lịch sử Việt Nam
Tác giả: Trương Anh Thuận Tạp chí: Hội thảo khoa học đổi mới quản lí, nâng cao chất lượng đào tạo ở trường Đại học Sư Phạm. Số: Trang: Năm: 2010
[36] Tham luận: Đặc điểm và vai trò quan hệ giao thương Nhật Bản - Cochinchina cuối thế kỷ XVI - nửa đầu thế kỷ XVII
Tác giả: Lưu Trang, Trương Anh Thuận Tạp chí: Hội thảo Khoa học quốc tế "Nhật Bản và các nước tiểu vùng sông Mekong - mối quan hệ lịch sử". Số: Trang: Năm: 2010
[37] Tham luận: Một số trao đổi trong việc soạn và giảng dạy bằng bài giảng điện tử ở trường Trung học Phổ thông hiện nay
Tác giả: Trương Anh Thuận Tạp chí: Hội thảo khoa học đào tạo giáo viên và bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đáp ứng yêu cầu xã hội, Cần Thơ. Số: Trang: Năm: 2010
[38] Tham luận: Một số trao đổi về những cơ sở để Triều Nguyễn đưa ra chính sách cấm đạo Thiên Chúa
Tác giả: Trương Anh Thuận Tạp chí: Hội thảo khoa học Chúa Nguyễn và Vương triều Nguyễn trong lịch sử Việt Nam từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XIX Số: Trang: Năm: 2008
Quốc tế
[1] Bài báo: 十七至十九世纪中越两国接受天主教社会阶层之比较
Tác giả: Trương Anh Thuận Tạp chí: Số: No. 02 Trang: 77-84 Năm: 2016

Sách - giáo trình
[1] Lịch sử phong trào nông dân và Hội Nông dân thành phố Hội An (1930 - 2010) - Năm xuất bản: 2011; Nhà xuất bản: Đà Nẵng; Loại: Sách giáo trình , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[2] Chú giải và mở rộng kiến thức Lịch sử lớp 12 - Năm xuất bản: 2011; Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Đà NẵngĐà Nẵng; Loại: Sách hướng dẫn/từ điển CN , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[3] Bình Định với chữ Quốc ngữ - Năm xuất bản: 2016; Nhà xuất bản: NXB Tổng hợp thành phố Hồ Chí MinhThành phố Hồ Chí Minh; Loại: Sách chuyên khảo , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[4] Tư tưởng Vô ngã của Phật giáo nguyên thủy và tác dụng của nó đối với xã hội đương đại - Năm xuất bản: 2011; Nhà xuất bản: NXB Hồng ĐứcThành phố Hồ Chí Minh; Loại: Sách chuyên khảo , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[5] Đặc khu Quảng Đà trung dũng kiên cường (1967 - 1975) - Năm xuất bản: 2017; Nhà xuất bản: NXB Đầ NẵngĐà Nẵng; Loại: Sách chuyên khảo , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[6] Chữ Quốc ngữ từ Nước Mặn đến Làng Sông - Kỉ niệm 400 chữ Quốc ngữ - Năm xuất bản: 2018; Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Đồng NaiĐồng Nai; Loại: Sách chuyên khảo , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[7] Tổ chức phòng thủ và thực thi chủ quyền biển đảo Đàng Trong dưới thời các chúa Nguyễn - Năm xuất bản: 2018; Nhà xuất bản: NXB Đà NẵngĐà Nẵng; Loại: Sách chuyên khảo , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam