Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Nguyễn Văn Sang
Ngày sinh: 1988
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Quảng Bình
Quê quán: Quảng Bình
Dân tộc: Kinh
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Sư phạm Lịch sử, Tại: Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng - Việt Nam, Năm: 2010
Đơn vị công tác: Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
Chức vụ: Không
Học vị - Chức danh KH: Giảng viên, Tiến sĩ (2019)
Lĩnh vực nghiên cứu: Lịch sử thế giới; Quan hệ quốc tế
Chuyên ngành giảng dạy: Lịch sử thế giới; Lịch sử quan hệ quốc tế
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: K79/16 Võ Duy Ninh, Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
Điện thoại cơ quan: 05113733330
E-mail: nguyenvansang168@gmail.com; nvsang@ued.udn.vn
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~http://scv.udn.vn/nvsang

Quá trình đào tạo
Từ Năm 2006 đến Năm 2010: Trình độ - Đại học; Ngành - Lịch sử; Chuyên ngành - Sư phạm Lịch sử Tại Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng, Việt Nam
Từ Năm 2011 đến Năm 2013: Trình độ - Thạc sĩ; Ngành - Lịch sử ; Chuyên ngành - Lịch sử Thế giới Tại Đại học Sư phạm Huế, Việt Nam
Từ Năm 2015 đến Năm 2019: Trình độ - Tiến sĩ; Ngành - Lịch sử; Chuyên ngành - Lịch sử Tại Viện Lịch sử, Khoa Lịch sử và Triết học, Trường Đại học Tổng hợp Lodz, Ba Lan, Poland

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 09-05-2010 đến nay: - Giảng viên Khoa Lịch sử - Trường Đại học Sư Phạm Đà Nẵng.

Các đề tài khoa học
[1] Cấp cơ sở (Trường): Nghiên cứu chương trình, sách giáo khoa Lịch sử bậc Trung học cơ sở (THCS) phục vụ đổi mới căn bản toàn diện giáo dục hiện nay
Chủ nhiệm: Lưu Trang , Thành viên: Nguyễn Văn Sang , Mã số: T2014-03-42
[2] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Sử dụng hệ thống tư liệu bảo tàng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong dạy học lịch sử Việt Nam ở Đại học Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Lưu Trang , Thành viên: Nguyễn Văn Sang , Mã số: Đ2012 - 03 - 29
[3] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Sử dụng hệ thống di tích lịch sử trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong dạy học lịch sử Việt Nam (chương trình chuẩn) ở các trường THPT thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Dương Thị Tuyết , Thành viên: Trương Trung Phương ,Nguyễn Văn Sang , Mã số: Đ2012 - 03 - 33
[4] Cấp cơ sở (Trường): Ngân hàng tự luận các học phần Lịch sử thế giới
Chủ nhiệm: Dương Thị Tuyết , Thành viên: Lê Thị Mai ,Nguyễn Văn Sang , Mã số: T2011
[5] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Khai thác và sử dụng hệ thống tư liệu ở bảo tàng Chăm Đà Nẵng phục vụ dạy học lịch sử, văn hóa ở các trường đại học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Lưu Trang , Thành viên: Nguyễn Văn Sang , Mã số: Đ2011-03-04
[6] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Khai thác và sử dụng hệ thống tư liệu ở bảo tàng Chăm Đà Nẵng phục vụ dạy học lịch sử, văn hóa ở các trường đại học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Lưu Trang , Thành viên: Trương Anh Thuận ,Nguyễn Văn Sang , Mã số: Đ2011-03-04

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: SỰ TÁI THIẾT MỐI QUAN HỆ ANH - MỸ: TỪ CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP CỦA MỸ ĐẾN CHIẾN TRANH 1812
THE RECONSTRUCTION OF THE BRITISH - AMERICAN RELATIONS: FROM THE AMERICAN REVOLUTIONARY WAR TO THE WAR OF 1812

Tác giả: Nguyễn Văn Sang Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 36(05).2019 Trang: 50 Năm: 2019
[2] Bài báo: Hoa Kỳ, Anh và Bắc Mỹ thuộc Anh từ hòa bình đến chiến tranh: lịch sử cuộc chiến tranh 1812
Tác giả: Nguyễn Văn Sang Tạp chí: TC Nghiên cứu châu Âu Số: 07 (226) Trang: 46-56 Năm: 2019
[3] Bài báo: HỌC THUYẾT MONROE (1823): NGUỒN GỐC, NGUYÊN TẮC VÀ TÁC ĐỘNG
THE MONROE DOCTRINE (1823): ORIGINS, PRINCIPLES AND EFFECTS

Tác giả: Nguyễn Văn Sang Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 31(05).2018 Trang: 39 Năm: 2018
[4] Bài báo: Các xu hướng chính trị trong đấu tranh giành độc lập của Ba Lan ở Galicia trước Chiến tranh thế giới thứ nhất
Political trends in Poland's struggle for independence in Galicia before World War I

Tác giả: Nguyễn Văn Sang Tạp chí: TC Nghiên cứu châu Âu Số: 3 Trang: 27-36 Năm: 2016
[5] Bài báo: Quá trình cụ thế hóa Tuyên ngôn giải phóng nô lệ của Mỹ (1863 - 1877)
Tác giả: Nguyễn Văn Sang Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP Đà Nẵng Số: Trang: Năm: 2014
[6] Bài báo: Các nhân tố tác động đến quan hệ Ấn Độ - Nhật Bản kể từ sau Chiến tranh lạnh
Tác giả: Nguyễn Văn Sang Tạp chí: Nghiên cứu Ấn Độ và châu Á Số: 4(17) Trang: 16 - 26 Năm: 2014
[7] Tham luận: Một số hình thức khai thác hệ thống tư liệu từ các bảo tàng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong dạy học lịch sử Việt Nam ở Đại học Đà Nẵng
Tác giả: Nguyễn Văn Sang, Lưu Trang Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 2(63) Trang: 167-172 Năm: 2013
[8] Bài báo: Chính sách giáo dục Nhật Bản dưới thời Minh Trị (1868 - 1912)
Tác giả: Nguyễn Thị Hoàn, Nguyễn Văn Sang Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 8(03) Trang: 73 - 78 Năm: 2013
[9] Bài báo: Về ảnh hưởng của phương Tây ở Xiêm dưới triều đại Rama V (1868 - 1910)
Tác giả: Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Văn Sang Tạp chí: Nghiên cứu châu Âu Số: Trang: 44 - 51 Năm: 2013
[10] Bài báo: Các nhân tố quốc tế tác động đến sự lựa chọn đối tác Nhật Bản của Ấn Độ kể từ sau Chiến tranh Lạnh
Tác giả: Nguyễn Văn Sang Tạp chí: Hội thảo Khoa học cán bộ Trẻ các Trường Sư phạm Toàn quốc lần thứ III, NXB Đà Nẵng Số: Trang: 395 - 400 Năm: 2013
[11] Bài báo: Quan hệ thương mại Ấn Độ - Nhật Bản (1991 - 2011)
Tác giả: Nguyễn Văn Sang Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 12 (61), Quy?n 3 Trang: 107 - 112 Năm: 2012
[12] Bài báo: Đầu tư của Nhật Bản ở Ấn Độ (1991 - 2011)
J

Tác giả: Nguyễn Văn Sang Tạp chí: Hội nghị Khoa học Trẻ toàn quốc lần thứ VII, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội. Số: Trang: 354 - 364 Năm: 2012
[13] Bài báo: Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Nhật Bản ở Ấn Độ (1991 - 2011)
Tác giả: Nguyễn Văn Sang Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng Số: Trang: 26 - 32 Năm: 2012
[14] Bài báo: Viện trợ phát triển chính thức (ODA) của Nhật Bản cho Ấn Độ (2001 - 2011)
Tác giả: Hoàng Thị Minh Hoa, Nguyễn Văn Sang Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á. Số: Trang: 32 - 40 Năm: 2012
[15] Bài báo: Viện trợ phát triển chính thức (ODA) của Nhật Bản cho Ấn Độ (2001 - 2011)
Tác giả: Hoàng Thị Minh Hoa, Nguyễn Văn Sang Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á. Số: Trang: 32 - 40 Năm: 2012
[16] Bài báo: Từ tư tưởng giáo dục lấy người học làm trung tâm của Khổng Tử nghĩ về giáo dục đại học Việt Nam hiện nay
Tác giả: Lê Thị Thu Hiền, Nguyễn Văn Sang Tạp chí: Tạp chí Dạy và học ngày nay. Số: Trang: 21 - 24 Năm: 2011
[17] Bài báo: Đánh giá nhận thức của sinh viên các trường đại học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đối với việc học tập lịch sử, văn hoá trực tiếp tại bảo tàng Điêu khắc Chăm
Tác giả: Nguyễn Văn Sang, Lưu Trang Tạp chí: Khoa học-Giáo dục DHSPĐN. Số: Trang: 134 - 140 Năm: 2011
[18] Bài báo: Hoạt động phòng thủ và bảo vệ biên giới phía Bắc của Đại Việt dưới thời Lê Thánh Tông (1460 – 1497)
Tác giả: Nguyễn Văn Sang Tạp chí: Tạp chí Đại học Sài Gòn. Số: Trang: 30 - 37 Năm: 2011
[19] Bài báo: Đánh giá nhận thức của sinh viên các trường đại học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đối với việc học tập lịch sử văn hóa trực tiếp tại bảo tàng Điêu khắc Chăm
Tác giả: Nguyễn Văn Sang, Lưu Trang Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Giáo dục. Số: 1 (01) Trang: 134 - 139 Năm: 2011
[20] Bài báo: Nhận thức của Thiền sư Thích Đại Sán về Phật giáo dưới thời Chúa Nguyễn Phúc Chu qua tác phầm Hải ngoại ký sự.
Tác giả: Lê Thị Thu Hiền, Nguyễn Văn Sang Tạp chí: Hội thảo Chúa – Nguyễn Phúc Chu (1675 – 1725) và sự nghiệp mở mang bờ cõi, phát triển đất nước, Viện Nghiên cứu Việt Nam, Viện Nghiên cứu Tôn giáo tổ chức. Số: Trang: 516 - 524 Năm: 2011
[21] Tham luận: Vai trò của đội ngũ Tăng quan đối với sự phát triển của Đại Việt dưới triều Lý (1010 -1225)
Tác giả: Lê Thị Thu Hiền, Nguyễn Văn Sang Tạp chí: Hội thảo Văn học, Phật giáo với 1000 năm Thăng Long-Hà Nội, Học viện Phật giáo Việt Nam và Trường Đại học KHXHNV TPHCM tổ chức. Số: Trang: 45 - 56 Năm: 2010
[22] Tham luận: Vài nét về sinh hoạt văn hóa của người Việt ở kinh thành Thăng Long và Đàng Ngoài qua tác phẩm Tập du ký mới và kỳ thú về Vương quốc Đàng Ngoài của Jean-Baptiste Tavernier
Tác giả: Nguyễn Văn Sang Tạp chí: Hội thảo Khoa học Thành phố Hồ Chí Minh hướng về 1000 năm Thăng Long, Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch, Thành ủy TPHCM, Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức. Số: Trang: 352 - 363 Năm: 2010
[23] Tham luận: Vị trí và vai trò của Hội An đối với hoạt động thương mại trên biển Đông của Nhật Bản thế kỷ XVI - XVII
Tác giả: Lê Thị Thu Hiền, Nguyễn Văn Sang Tạp chí: Hội thảo Quốc tế Nhật Bản - Tiểu vùng sông Mekong mối quan hệ lịch sử, Trường Đại học KHXHNV tổ chức. Số: Trang: Năm: 2010
[24] Bài báo: Vị trí và vai trò cảng thị Hội An đối với hoạt động thương mại quốc tế trên biển của Nhật Bản thế kỷ XVI – XVII
Tác giả: Lê Thị Thu Hiền, Nguyễn Văn Sang Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo quốc tế “Nhật Bản - tiểu vùng sông Mêkông: Mối quan hệ lịch sử - hiện tại”. Số: Trang: 465-468 Năm: 2010
Quốc tế
[1] Bài báo: Tranh chấp quyền trên biển trong quan hệ Anh - Mỹ: Trường hợp cuộc nổi dậy của nô lệ trên tàu Creole (1841)
Struggle of the Right on the sea in the British-American relations: The case of the Creole Slaves Revolt (1841)

Tác giả: Nguyễn Văn Sang, Nguyễn Duy Phương, Lưu Trang Tạp chí: Analele Universitatii din Craiova - Seria Istorie (Annals of the University of Craiova. History - Scopus) Số: 2(36) Trang: 23-36 Năm: 2019
[2] Bài báo: Ngoại giao Anh-Mỹ trong tìm kiếm được biên giới Đông Bắc ở Maine và New Brunswick, 1820-1846
The British-American Diplomacy in Searching for the Northeast Boundary in Maine and New Brunswick, 1820-1846

Tác giả: Nguyễn Văn Sang Tạp chí: Analele Universitatii din Craiova - Seria Istorie (Annals of the University of Craiova. History - Scopus) Số: 2 (34) Trang: 35-48 Năm: 2018
[3] Bài báo: Vụ bê bối Caroline và cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa Anh và Hoa Kỳ, 1837-1841
The Caroline Affair and the Diplomatic Crisis between Great Britain and the United States, 1837–1841

Tác giả: Nguyễn Văn Sang Tạp chí: Prawo i Polityka (Law and Politics) Số: 8 Trang: 73-83 Năm: 2018
[4] Bài báo: Vấn đề Oregon trong quan hệ Anh-Mỹ, 1818-1846
The question of Oregon in British-American relations, 1818-1846

Tác giả: Nguyễn Văn Sang Tạp chí: Koło Historii (Circle of History) Số: 21 Trang: 43-58 Năm: 2017