Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Nguyễn Thị Hoa
Ngày sinh: 1970
Giới tính:
Nơi sinh:
Quê quán:
Dân tộc:
Đơn vị công tác: Khác, -
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Chọn trình độ
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ:
Điện thoại cơ quan:
E-mail:
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~nguyen-thi-hoa

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: VĂN HÓA VẬT CHẤT CỦA NGƯỜI VIỆT THẾ KỶ XVII - XIX QUA CON MẮT NGƯỜI PHƯƠNG TÂY
The material culture of Vietnamese people in the XVII - XIX centuries through Western Eyes

Tác giả: Lê Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Hoa Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 16(03) - 2015 Trang: 32 Năm: 2015
Quốc tế