Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Đỗ Vĩnh Trúc
Ngày sinh: 1966
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Binh Dinh
Quê quán: Binh Dinh
Dân tộc: Kinh
Đơn vị công tác: Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Chức vụ: Giảng viên DH
Học vị - Chức danh KH: Thạc sĩ (2014)
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: 390/62 Nguyễn Đình Chiểu
Điện thoại cơ quan:
E-mail: dvtruc@hcmiu.edu.vn; dvtruc@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~do-vinh-truc

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: SỬ DỤNG GIẢI THUẬT TỐI ƯU HÓA RỪNG CÂY RỜI RẠC CHO BÀI TOÁN LẬP LỊCH CÁC CÔNG VIỆC ĐỘC LẬP TRONG LƯỚI TÍNH TOÁN
Using the discrete forest optimization algorithm for the problem of scheduling independent jobs on computational grids

Tác giả: Đỗ Vĩnh Trúc Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 14(01) - 2015 Trang: 15 Năm: 2015
[2] Bài báo: PHÁT TRIỂN MẠNG XÃ HỘI GIÁO DỤC HỖ TRỢ HỌC TẬP CHO SINH VIÊN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
The development of an educational social network supporting students at Faculty of Information Technology at International University – Vietnam National University, Ho Chi Minh city

Tác giả: Đỗ Vĩnh Trúc Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 13(04) - 2014 Trang: 113 Năm: 2014
Quốc tế