Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Nguyễn Huy Khuyến
Ngày sinh: 1983
Giới tính: Nam
Nơi sinh:
Quê quán:
Dân tộc:
Đơn vị công tác: Trường Đại học Đà Lạt, Đơn vị ngoài ĐHĐN
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Đại học (2014)
Lĩnh vực nghiên cứu: Hán Nôm - văn hóa - lịch sử
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Trung
Địa chỉ liên hệ: Khoa Quốc Tế học Đại học Đà Lạt
Điện thoại cơ quan:
E-mail: nguyenkhuyen.vnn@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~nguyen-huy-khuyen

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: VẤN ĐỀ VĂN BẢN BỘ NGỰ CHẾ THI NHỊ TẬP CỦA VUA MINH MỆNH TẠI ĐÀ LẠT
Problems related to the second volume of Ngu Che Poetry by King Minh Menh in Da Lat

Tác giả: Nguyễn Huy Khuyến Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 16(03) - 2015 Trang: 39 Năm: 2015
[2] Bài báo: NỖI LÒNG CỦA VUA MINH MẠNG KHI NGHĨ VỀ DÂN ĐƯỢC THỂ HIỆN QUA NHỮNG BÀI THƠ NGỰ CHẾ
King Minh Mang’s sentiments expressed through his royal poems made as he shared a thought for his people

Tác giả: Nguyễn Huy Khuyến Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 15(02) Trang: 51 Năm: 2015
[3] Bài báo: THỂ THƠ “PHÚ ĐẮC” TRONG THƠ NGỰ CHẾ CỦA HOÀNG ĐẾ MINH MỆNH
“Phu Dac” form in Ngu Che poetry by King Minh Menh

Tác giả: Nguyễn Huy Khuyến Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 13(04) - 2014 Trang: 56 Năm: 2014
[4] Bài báo: VĂN BẢN NGỰ CHẾ THIÊN CƠ DỰ TRIỆU THI 御製天機預兆詩 CỦA VUA MINH MỆNH TẠI ĐÀ LẠT
The Ngu Che Thien Co Du Trieu Thi by Minh Menh king in Dalat

Tác giả: Nguyễn Huy Khuyến Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 12(03) - 2014 Trang: 40 Năm: 2014
Quốc tế