Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Chu Văn Tiềm
Ngày sinh: 1987
Giới tính: Nam
Nơi sinh:
Quê quán:
Dân tộc:
Đơn vị công tác: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Đơn vị ngoài ĐHĐN
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Thạc sĩ (2014)
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: khoa Hóa học trường ĐHSP Hà Nội 2, Xuân Hòa, Phúc Yên, Vĩnh Phúc
Điện thoại cơ quan:
E-mail: chuvantiemsp2@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~chu-van-tiem

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG MỘT SỐ NỘI DUNG MÔ PHỎNG TRONG DẠY HỌC PHẦN HÓA HỌC HỮU CƠ – SÁCH GIÁO KHOA HÓA HỌC 11 NÂNG CAO
Designing and using the contents of simulation in teaching organic chemistry – grade 11 advanced chemistry textbook

Tác giả: Chu Văn Tiềm, Đào Thị Việt Anh Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 12(03) - 2014 Trang: 114 Năm: 2014
Quốc tế