Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Nguyễn Thế Hà
Ngày sinh: 1986
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Nghi Lộc-Nghệ An
Quê quán: Nghi Lộc-Nghệ An
Dân tộc: Kinh
Đơn vị công tác: Khác, -
Chức vụ: Học Viên cao học- ĐHSP Huế
Học vị - Chức danh KH: Thạc sĩ (2010)
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: Số nhà 31/kiệt 266/ Phan Chu Trinh/ Tp Huế.
Điện thoại cơ quan:
E-mail: thehasp@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~nguyen-the-ha

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: NỖ LỰC NGOẠI GIAO CỦA RUMANI VỚI HOA KỲ VỀ VẤN ĐỀ CHIẾN TRANH VIỆT NAM (1966 - 1973)
ROMANIAN DIPLOMATIC EFFORTS WITH THE UNITED STATES OF AMERICA ON THE ISSUE OF VIETNAM WAR (1966 - 1973)

Tác giả: Nguyễn Thế Hà Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 37(01).2020 Trang: 30 Năm: 2020
[2] Bài báo: SỰ GIÚP ĐỠ CỦA RUMANI DÀNH CHO VIỆT NAM TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ (1954 -1975)
ROMANIA'S HELP FOR VIETNAM IN THE RESISTANCE AGAINST THE UNITED STATES (1954-1975)

Tác giả: Nguyễn Thế Hà Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 31(05).2018 Trang: 22 Năm: 2018
[3] Bài báo: QUAN HỆ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - RUMANI (2010 - 2016)
TRADE RELATIONS BETWEEN VIETNAM AND RUMANIA (2010 - 2016)

Tác giả: Nguyễn Thế Hà Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 27(01).2018 Trang: 7 Năm: 2018
Quốc tế