Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Nguyễn Văn Linh
Ngày sinh: 1970
Giới tính: Nam
Nơi sinh:
Quê quán:
Dân tộc:
Đơn vị công tác: Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Tiến sĩ (2014)
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế
Điện thoại cơ quan:
E-mail: trong.hueuni@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~nguyen-van-linh