Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Nguyễn Thu Hà
Ngày sinh: 1970
Giới tính: Nữ
Nơi sinh:
Quê quán:
Dân tộc:
Đơn vị công tác: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Đơn vị ngoài ĐHĐN
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Chọn trình độ (2014)
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Điện thoại cơ quan:
E-mail: thuha.sw.hnue@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~nguyen-thu-ha