Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Trần Anh Tiến
Ngày sinh: 1970
Giới tính: Nam
Nơi sinh:
Quê quán:
Dân tộc:
Đơn vị công tác: Trường THPT Trần Quốc Tuấn, Quảng Ngãi, Đơn vị ngoài ĐHĐN
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Thạc sĩ (2014)
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: Trường THPT Trần Quốc Tuấn, Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan:
E-mail: atientqt@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~tran-anh-tien