Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Nguyễn Kim Lợi
Ngày sinh: 1970
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Cần cập nhật
Quê quán: Cần cập nhật
Dân tộc: Kinh
Đơn vị công tác: Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, Đơn vị ngoài ĐHĐN
Chức vụ: Giảng viên
Học vị - Chức danh KH: Chọn trình độ (2014)
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại cơ quan:
E-mail: nguyenkimloi@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~nguyen-kim-loi