Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Nguyễn Phan Lâm Quyên
Ngày sinh: 1980
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Hòa Tiến, Hòa Vang
Quê quán: Hòa Tiến, Hòa Vang
Dân tộc: Kinh
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: , Tại: Trường Đại học Sư phạm Huế - Việt Nam, Năm: 2002
Đơn vị công tác: Khoa GDTH-MN, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Giảng viên
Học vị - Chức danh KH: Thạc sĩ (2006)
Lĩnh vực nghiên cứu: Các biện pháp rèn luyện các kỹ năng sư phạm cho sinh viên; Chương trình sách giáo khoa tiểu học; Phương pháp dạy học ở tiểu học
Chuyên ngành giảng dạy: Giáo dục Tiểu học
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Số 1- Nam Sơn, Hải Châu, Đà Nẵng.
Điện thoại cơ quan: 0511-3733289
E-mail: lamquyen.kth@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~nguyen-lam-quyen

Quá trình đào tạo
Từ Năm 1998 đến Năm 2002: Trình độ - Đại học; Ngành - Giáo dục Tiểu học; Chuyên ngành - Tại Trường Đại học Sư phạm Huế, Việt Nam
Từ Năm 2004 đến Năm 2006: Trình độ - Thạc sĩ; Ngành - Giáo dục học; Chuyên ngành - Giáo dục Tiểu học Tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Việt Nam

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 01-01-2002 đến 17-11-2014: Giảng viên - Khoa Giáo dục Tiểu học - Mầm non, trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN
Từ 15-11-2014 đến nay: Giảng viên - Khoa Giáo dục Tiểu học, trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN

Các đề tài khoa học
[1] Cấp cơ sở (Trường): NGHIÊN CỨU TRIỂN KHAI MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI VNEN TẠI HUYỆN HÒA VANG, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Chủ nhiệm: Mã Thanh Thuỷ , Thành viên: Nguyễn Phan Lâm Quyên ,Nguyễn Thị Thuý Nga ,Lê Tử Tín ,Bùi Văn Vân , Mã số: T2014-03-40
[2] Cấp cơ sở (ĐHĐN): HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP BÀN TAY NẶN BỘT TRONG DẠY HỌC MÔN KHOA HỌC CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
Chủ nhiệm: Nguyễn Phan Lâm Quyên , Mã số: Đ2013-03-54-BS

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: Phát triển năng lực dạy học theo hướng trải nghiệm cho giáo viên tiểu học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục
DEVELOPING TEACHING CMPETENCY THROUGH THE EXPERIENTIAL LEARNING FOR PRIMARY TEACHERS TO MEET THE REQUIREMENTS OF EDUCATION REFORM

Tác giả: Trần Thị Kim Cúc, Nguyễn Phan Lâm Quyên Tạp chí: Số: 3B/2017 Trang: 20 - 28 Năm: 2017
[2] Bài báo: THỰC TRẠNG NHẬN THỨC VỀ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO CỦA SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC
Primary education majors’ awareness of hands-on creative activities

Tác giả: Trần Thị Kim Cúc, Nguyễn Phan Lâm Quyên Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 21(04) Trang: 43 Năm: 2016
[3] Bài báo: THIẾT KẾ THIẾT BỊ DẠY HỌC TỰ LÀM Ở TIỂU HỌC ĐÁP ỨNG XU HƯỚNG DẠY HỌC THEO MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI VIỆT NAM
DESIGN SELF-MADE TEACHING EQUIPMENT TO MEET WITH PRIMARY TRENDS BY VIET NAM ESCUELA NUEVA

Tác giả: Trần Thị Kim Cúc, Nguyễn Phan Lâm Quyên Tạp chí: TC Khoa học Giáo dục Số: Số Đặc biệt Tháng 12-2015 Trang: 29-33 Năm: 2016
[4] Bài báo: PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG THIẾT BỊ DẠY HỌC CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC ĐÁP ỨNG VỚI MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI VIỆT NAM
DEVELOP DESIGN AND USED TEACHING EQUIPMENT CAPACITY FOR STUDENTS PRIMARY EDUCATION SECTOR MEET WITH VIETNAM ESCUELA NUEVA

Tác giả: Nguyễn Phan Lâm Quyên, Trần Thị Kim Cúc Tạp chí: Hội thảo bồi dưỡng năng lực cho giảng viên các trường sư phạm năm 2015 Số: Trang: Năm: 2015
[5] Bài báo: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP BÀN TAY NẶN BỘT TRONG DẠY HỌC MÔN KHOA HỌC CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
GUIDE THE USE OF HANDS - ON METHOD IN TEACHING SCIENCE SUBJECT FOR THE STUDENTS LEARNING PRIMARY EDUCATION MAJOR OF PEDAGOGICAL UNIVERSITY OF DANANG UNIVERSITY

Tác giả: Nguyễn Phan Lâm Quyên Tạp chí: TC Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng Số: 02(87).2015 Trang: 24-29 Năm: 2015
[6] Bài báo: THỰC TRẠNG SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP BÀN TAY NẶN BỘT TRONG DẠY HỌC MÔN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI Ở MỘT SỐ TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẬN THANH KHÊ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Tác giả: Lê Thị Hương Giang, Hồ Thị Kim Kiều, Nguyễn Thị Hằng Min, Nguyễn Phan Lâm Quyên Tạp chí: KY Hội nghị 'Sinh viên NCKH các Trường Đại học Sư phạm toàn quốc' - lần thứ 7 (10-2014) Số: Trang: 134-141 Năm: 2014
[7] Bài báo: XÂY DỰNG TÌNH HUỐNG CÓ VẤN ĐỀ TRONG MÔN KHOA HỌC LỚP 4 VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
CONSTRUCTION PROBLEMATIC SITUATIONS IN SCIENCE IN GRADE 4 WITH THE SUPPORT OF INFORMATION TECHNOLOGY

Tác giả: Nguyễn Phan Lâm Quyên Tạp chí: KY HTKH Ứng dụng CNTT trong giáo dục và đào tạo Số: 1 Trang: 256-260 Năm: 2014
[8] Bài báo: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG RÈN LUYỆN NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
ENHANCE THE QUALITY OF PEDAGOGICAL SKILLS TRAINING FOR THE STUDENTS LEARNING PRIMARY EDUCATION MAJOR OF PEDAGOGICAL UNIVERSITY OF DANANG UNIVERSITY

Tác giả: Nguyễn Phan Lâm Quyên Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 6(47)2011 Trang: 275-280 Năm: 2011
Quốc tế

Khen thưởng
[1] Giấy khen - Đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học - Cấp trường ; Năm: 2013 - 2014, Ngày 01-06-2014.
[2] Giấy khen - Đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học - Cấp trường ; Năm: 2012 - 2013, Ngày 01-06-2013.