Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Hoàng Đình Phương
Ngày sinh: 1978
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Bình Hải, Thăng Bình, Quảng Nam
Quê quán: Thăng Bình, Quảng Nam
Dân tộc: Kinh
Đơn vị công tác: Khoa GDCT, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Giảng viên
Học vị - Chức danh KH: Cử nhân/Kỹ sư (2014)
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: Khoa GDCT, trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN
Điện thoại cơ quan:
E-mail: hoangdinhphuongdhspdn@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~/~hoang-dinh-phuong (?)

Các đề tài khoa học
[1] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Những giá trị âm nhạc trong hát Bài chòi truyền thống ở Hội An, Quảng Nam
Chủ nhiệm: Hoàng Đình Phương , Mã số: T2016

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: HÁT BÀI CHÒI - MỘT GIÁ TRỊ NGHỆ THUẬT DÂN GIAN Ở HỘI AN - QUẢNG NAM
Bai choi singing - a folk art value in Hoi An - Quang Nam

Tác giả: Hoàng Đình Phương Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP Đà Nẵng Số: 21(04) Trang: 31 Năm: 2016
Quốc tế