Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Đinh Thị Thu Hằng
Ngày sinh: 1984
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: cần cập nhật
Quê quán: cần cập nhật
Dân tộc: Kinh
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Giáo dục Mầm non, Tại: Đại học Sư phạm Đà Nẵng - Việt Nam, Năm: 2008
Đơn vị công tác: Khoa Giáo dục Mầm non, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Giảng viên
Học vị - Chức danh KH: Thạc sĩ (2011)
Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục mầm non
Chuyên ngành giảng dạy: Phương pháp dạy - học toán cho trẻ mầm non; Phương pháp dạy - học MTXQ cho trẻ mầm non
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục Tiểu học - Mầm non, trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN
Điện thoại cơ quan:
E-mail: Dinhthuhang225@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~

Quá trình đào tạo
Từ Năm 2004 đến Năm 2008: Trình độ - Đại học; Ngành - Sư phạm Mầm non; Chuyên ngành - Giáo dục Mầm non Tại Đại học Sư phạm Đà Nẵng, Việt Nam
Từ Năm 2008 đến Năm 2011: Trình độ - Thạc sĩ; Ngành - Giáo dục học; Chuyên ngành - Giáo dục mầm non Tại Đại học Sư phạm Hà Nội, Việt Nam

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 01-11-2011 đến 03-06-2015: Trưởng bộ môn - Bí thư Liên chi Đoàn - Khoa Giáo dục Mầm non-Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: THỰC TRẠNG KỸ NĂNG THỎA THUẬN CỦA TRẺ 5 - 6 TUỔI TRONG HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ KHOA HỌC
The status quo of the negotiation skill of children aged 5 to 6 in their scientific discovery activities

Tác giả: Đinh Thị Thu Hằng Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 16(03) - 2015 Trang: 118 Năm: 2015
[2] Bài báo: THIẾT KẾ THÍ NGHIỆM TRONG HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ KHOA HỌC CHO TRẺ 5 - 6 TUỔI Ở TRƯỜNG MẦM NON
Designing experiments to help enhance 5-6 year old children’s scientific exploration activities in nursery schools

Tác giả: Đinh Thị Thu Hằng Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP Đà Nẵng Số: 14(01) - 2015 Trang: 82 Năm: 2015
[3] Bài báo: MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN KHẢ NĂNG TẬP TRUNG CHÚ Ý CHO TRẺ 3 - 4 TUỔI TRONG HOẠT ĐỘNG LÀM QUEN VỚI TOÁN Ở TRƯỜNG MẦM NON
Some measures to develop concentration skills for 3 – 4 year old children in math activities at preschool

Tác giả: Đinh Thị Thu Hằng Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP Đà Nẵng, Số: 13(04) - 2014 Trang: 76 Năm: 2014
Quốc tế