Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Nguyễn Thị Triều Tiên
Ngày sinh: 2014
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: cần cập nhật
Quê quán: cần cập nhật
Dân tộc: Kinh
Đơn vị công tác: Khoa GDTH-MN, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Giảng viên
Học vị - Chức danh KH: Cử nhân/Kỹ sư (2014)
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục Tiểu học - Mầm non, trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN
Điện thoại cơ quan:
E-mail: lavenderth225@yahoo.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~