Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Tăng Chánh Tín
Ngày sinh: 1991
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Trung Nghĩa - Hòa Minh - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Quê quán: Trung Nghĩa - Hòa Minh - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Dân tộc: Kinh
Đơn vị công tác: Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Giảng viên
Học vị - Chức danh KH: Cử nhân/Kỹ sư (2014)
Lĩnh vực nghiên cứu: Việt Nam học, Lịch sử Việt Nam; Việt Nam học; Du lịch
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: Khoa Lịch sử, trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN
Điện thoại cơ quan: 05113733330 - Điện thoại nhà: 05113 767475
E-mail: tinchanhtang@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~tinchanhtang

Các đề tài khoa học
[1] Cấp cơ sở (Trường): Thực trạng và giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dòng họ tại Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Tăng Chánh Tín , Mã số: T2016-03-21

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: Tuổi trẻ với việc phát triển du lịch trên Con đường Di sản miền Trung
Tác giả: Tăng Chánh Tín, Cộng Sự 1 Tạp chí: KY Hội nghị Cán bộ Đoàn, Hội chủ chốt các Đại học Quốc gia, Đại học Vùng mở rộng năm 2019 Số: Trang: 46 - 49 Năm: 2019
[2] Bài báo: Giữ gìn và khai thác hiệu quả danh thắng Ngũ Hành Sơn
Tác giả: Ngô Thị Hường, Cộng Sự 2, Tăng Chánh Tín Tạp chí: TC Du lịch Số: 4/2019 Trang: 17-18 Năm: 2019
[3] Bài báo: Lễ hội mục đồng làng Phong Lệ, Hòa Vang, Đà Nẵng
Tác giả: Tăng Chánh Tín Tạp chí: Văn hóa Nghệ thuật Số: 416 Trang: 30-34 Năm: 2019
[4] Bài báo: Phát triển du lịch bền vững tại căn cứ địa K20 thành phố Đà Nẵng
Tác giả: Tăng Chánh Tín Tạp chí: Hội thảo Khoa học Quốc tế "Phát triển du lịch bền vững các tính miền Trung Việt Nam" Số: Trang: 312-321 Năm: 2018
[5] Bài báo: Đa dạng hóa sản phẩm du lịch cộng đồng hướng đến phát triển du lịch bền vững tại xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam
Tác giả: Tăng Chánh Tín, Ngô Thị Hường, Cộng Sự 1 Tạp chí: Hội thảo Khoa học Quốc tế "Phát triển du lịch bền vững các tính miền Trung Việt Nam" Số: Trang: 359 - 367 Năm: 2018
[6] Bài báo: Đánh giá tài nguyên nhân văn nhằm phát triển bền vững du lịch thành phố Đà Nẵng
Tác giả: Tăng Chánh Tín, Ngô Thị Hường, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2 Tạp chí: Hội thảo Khoa học Quốc tế "Phát triển du lịch bền vững các tính miền Trung Việt Nam" Số: Trang: 347 - 358 Năm: 2018
[7] Bài báo: Bảo tồn và phát huy văn hóa dòng họ tại Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nay
Tác giả: Tăng Chánh Tín Tạp chí: Hội thảo Khoa học "Làng xã Quảng Nam - Đà Nẵng sau ngày đất nước Đổi mới 1986" Số: Trang: 69 - 80 Năm: 2018
[8] Bài báo: Đánh giá mức độ bền vững của du lịch cộng đồng ở Cẩm Thanh, Hội An
Tác giả: Ngô Thị Hường, Cộng Sự 2, Tăng Chánh Tín Tạp chí: TC Khoa học công nghệ tỉnh Quảng Nam Số: 189 Trang: 26-32 Năm: 2018
[9] Bài báo: Phát triển du lịch bền vững ở Cẩm Thanh cơ hội và thách thức
Tác giả: Ngô Thị Hường, Cộng Sự 2, Tăng Chánh Tín Tạp chí: Khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Nam Số: 188 Trang: 15-18 Năm: 2018
[10] Bài báo: Lễ hội Mục đồng làng Phong Lệ, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng
Tác giả: Tăng Chánh Tín Tạp chí: KY HTKH cán bộ trẻ các trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ 7 Số: Trang: 310 - 316 Năm: 2018
[11] Bài báo: NGHỆ THUẬT ÂM NHẠC TRUYỀN THỐNG TẠI QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG
Traditional music art in Quang Nam - Da Nang

Tác giả: Tăng Chánh Tín Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 24(03) Trang: 77 Năm: 2017
[12] Bài báo: Vài nét về sự hình thành các dòng họ ở thành phố Đà Nẵng trong lịch sử
Tác giả: Tăng Chánh Tín Tạp chí: HTKH cán bộ trẻ các trường Đại học Sư phạm toàn quốc năm 2016 Số: Trang: 1418-1425 Năm: 2016
[13] Bài báo: Đào tạo Nguồn nhân lực du lịch tại Đà Nẵng: Thực trạng và giải pháp (Nghiên cứu trường hợp ngành Việt Nam học)
Tác giả: Tăng Chánh Tín Tạp chí: Hội thảo toàn quốc về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao Số: 1 Trang: 328-335 Năm: 2016
[14] Bài báo: Phát triển làng nghề truyền thống nước mắm Nam Ô trong giai đoạn hiện nay
Tác giả: Tăng Chánh Tín Tạp chí: Hội thảo Một số vấn đề lịch sử, chính trị xã hội trong phát triển kinh tế biển : Nhìn từ Quảng Nam Đà Nẵng Số: Trang: Năm: 2016
[15] Bài báo: ĐÀO TẠO VIỆT NAM HỌC TẠI ĐÀ NẴNG: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
TRAINING OF VIETNAMESE STUDIES IN DA NANG: REALITIES AND SOLUTIONS

Tác giả: Tăng Chánh Tín Tạp chí: “ Nghiên cứu, giảng dạy Việt Nam học và tiếng Việt: Những vấn đề lý luận và thực tiễn Số: Trang: Năm: 2016
[16] Bài báo: VĂN HÓA DÒNG HỌ Ở ĐÀ NẴNG ( NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP DÒNG HỌ ÔNG, LÀNG PHONG LỆ, PHƯỜNG HÒA THỌ ĐÔNG, QUẬN CẨM LỆ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG)
CLAN CULTURE IN DA NANG (CASE STUDIES ONG CLAN, PHONG LE VILLAGE, HOA THO DONG WARD, CAM LE COUNTY, DA NANG CITY)

Tác giả: Tăng Chánh Tín Tạp chí: Văn hóa gia đình, dòng họ và gia phả Việt Nam Số: 1 Trang: 568-574 Năm: 2015
[17] Bài báo: Văn Hóa Ẩm Thực Xứ Quảng Trong Hành Trình Hội Nhập Của Thế Kỷ XXI
Food Culture Of Quang In The Integration Of The XXI Century

Tác giả: Tăng Chánh Tín Tạp chí: 17th International Joint World Cultural Tourism Conference 3rd World Tourism Conference Tourism: Số: 1 Trang: Năm: 2015
[18] Bài báo: VĂN HÓA DÒNG HỌ Ở ĐÀ NẴNG: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
Family culture in Da Nang: theoretical and practical issues

Tác giả: Tăng Chánh Tín Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 16(03) - 2015 Trang: 91 Năm: 2015
[19] Bài báo: DU LỊCH ĐÀ NẴNG QUA NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN NGÀNH VIỆT NAM HỌC (VĂN HÓA - DU LỊCH), TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
Da Nang tourism through the scientific researches by students majoring in Vietnamese studies (culture - tourism), University of Education, The University of Danang

Tác giả: Tăng Chánh Tín Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 15(02) Trang: 102 Năm: 2015
[20] Bài báo: Nguồn gốc bản địa của văn hóa Đông Nam Á, nền tảng quan trọng của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN (ASCC)
Native origin cultural ò southeast ASIA the important foundation of Community Culture - Society (ASCC)

Tác giả: Tăng Chánh Tín Tạp chí: Cộng đồng ASEAN sau 2015: Cơ hội và thách thức Số: ISBN:978-6049440038 Trang: 333-342 Năm: 2015
[21] Bài báo: Nghệ thuật âm nhạc truyền thống Đà Nẵng: Bản sắc và giá trị
Artistic of traditional music Da Nang: Identity and value

Tác giả: Tăng Chánh Tín Tạp chí: Nghệ thuật âm nhạc phương Đông: Bản sắc và giá trị Số: ISBN:978-6047330201 Trang: 308 - 322 Năm: 2014
[22] Bài báo: Sự biến đổi của tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên ở Đà Nẵng dưới tác động của đô thị hóa
The change of ancestor worship belief under the impact of urbanization in Danang

Tác giả: Tăng Chánh Tín Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP Đà Nẵng Số: 12(03) - 2014 Trang: 56 Năm: 2014
[23] Bài báo: Sự biến đổi của lễ hội Mục đồng làng Phong Lệ, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng dưới góc nhìn truyền thống
Change of the festival Phong Le village shepherds perspective traditinal

Tác giả: Tăng Chánh Tín Tạp chí: Lễ hội cộng đồng: Truyền thống và biến đổi Số: ISBN:978-6047327010 Trang: 215-226 Năm: 2014
[24] Bài báo: Khai thác nghệ thuật âm nhạc truyền thống vào phát triển du lịch tại Đà Nẵng: Thực trạng và giải pháp
EXPLOITATION OF THE TRADITIONAL MUSIC ARTISTRY IN TOURISM DEVELOPMENT IN DANANG: REALITIES AND SOLUTIONS

Tác giả: Tăng Chánh Tín Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 9 Trang: 78-83 Năm: 2014
Quốc tế