Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Đặng Hồng Cam Vũ
Ngày sinh: 1980
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Thừa Thiên Huế
Quê quán: Thừa Thiên Huế
Dân tộc: Kinh
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Báo chí, Tại: Đại học Khoa học Huế - Việt Nam, Năm: 2003
Đơn vị công tác: Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Giảng viên
Học vị - Chức danh KH: Thạc sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu: Báo Chí
Chuyên ngành giảng dạy: Báo chí
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngữ văn, trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN
Điện thoại cơ quan: 0511.3733328
E-mail: camvudh@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~/~cam.vu.dang

Quá trình đào tạo
Từ Năm 1999 đến Năm 2003: Trình độ - Đại học; Ngành - Ngữ văn; Chuyên ngành - Báo chí Tại Đại học Khoa học Huế, Việt Nam
Từ Năm 2008 đến Năm 2009: Trình độ - Thạc sĩ; Ngành - Báo chí; Chuyên ngành - Tại Đại học Kỹ thuật Sydney - Úc, Australia

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 01-01-2014 đến 31-12-2014: Giảng viên - Khoa Ngữ văn - Trường ĐHSP Đà Nẵng

Các đề tài khoa học
[1] Cấp cơ sở (Trường): Xây dựng chiến lược quảng bá thương hiệu Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN: tẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2025
Chủ nhiệm: Đặng Hồng Cam Vũ , Mã số: T2015-03-

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: VẬN DỤNG XU HƯỚNG MARKETING 3.0 VÀO VIỆC QUẢNG BÁ THƯƠNG HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
Applying the marketing 3.0 trend in popularizing the trademark of The University of Education – The University of Da Nang

Tác giả: Đặng Hồng Cam Vũ Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 17A(04) Trang: 132 Năm: 2015
Quốc tế