Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Nguyễn Thị Bích Hằng
Ngày sinh: 1982
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Quảng Nam
Quê quán: Đông Phú - Quế Sơn - Quảng Nam
Dân tộc: Kinh
Đơn vị công tác: Khoa Sinh - Môi trường, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Giảng viên
Học vị - Chức danh KH: Thạc sĩ (2010)
Lĩnh vực nghiên cứu: Hóa sinh, Công nghệ sinh học trồng nấm, Bảo quản và chế biến nông sản, thực phẩm; Khoa học - Công nghệ
Chuyên ngành giảng dạy: Hóa sinh học, Công nghệ chế biến và bảo quản sau thu hoạch, Kiểm nghiệm an toàn lương thực- thực phẩm, Sinh học và kĩ thuật trồng nấm
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: Khoa Sinh - Môi trường, trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN
Điện thoại cơ quan: 0511.3733292
E-mail: bichhang2007@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~nguyen-bich-hang

Các đề tài khoa học
[1] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Nghiên cứu quy trình phân lập, nhân giống và trồng nấm bào ngư vàng (Pleurotus citrinopileatus) tại Đà Nẵng.
Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Bích Hằng , Mã số: T2015-03-09.

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: TRIỂN VỌNG ỨNG DỤNG CỦA SỢI NẤM BÀO NGƯ VÀNG (PLEUROTUS CITRINOPILEATUS) ĐƯỢC NUÔI CẤY DỊCH THỂ TRONG NUÔI TRỒNG NẤM VÀ SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM DƯỢC LIỆU
POTENTIAL APPLICATION OF THE LIQUID SPAWN OF PLEUROTUS CITRINOPILEATUS FOR MUSHROOM CULTIVATION AND MEDICINE PRODUCTION

Tác giả: Lê Vũ Khánh Trang, Nguyễn Thị Bích Hằng Tạp chí: Hội thảo nghiên cứu và giảng dạy sinh học ở Việt Nam Số: 3 Trang: 1196-1204 Năm: 2018
[2] Bài báo: NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG DINH DƯỠNG ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA NẤM TRÂN CHÂU (AGROCYBE AEGERITA) TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
A STUDY OF THE INFLUENCE OF THE MEDIUM ON THE GROWTH, DEVELOPMENT AND BIOLOGICAL EFFICIENCY OF AGROCYBE AEGERITAIN DA NANG CITY

Tác giả: Nguyễn Thị Bích Hằng Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: Số 5(102).2016 Trang: 146-150 Năm: 2016
[3] Bài báo: Nghiên cứu trồng nấm bào ngư vàng (Pleurotus citrinopileatus) trên cơ chất tổng hợp và đánh giá chất lượng nấm sau thu hoạch
Study on Pleurotus citrinopileatus cultivation in synthetic substrates and analyse quality of posthavest product

Tác giả: Nguyễn Thị Bích Hằng Tạp chí: Kỉ yếu hội nghị nghiên cứu và giảng dạy sinh học toàn quốc Số: Lần thứ 2 Trang: 963-970 Năm: 2016
[4] Bài báo: NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG VÀ TRỒNG NẤM BÀO NGƯ VÀNG (PLEUROTUS CITRONOPILEATUS) TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Breeding and raising Pleurotus Citronopileatus in Da Nang city

Tác giả: Nguyễn Thị Bích Hằng Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 17B(04) - 2015 Trang: 9 Năm: 2015
[5] Bài báo: ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY ĐẾN KHẢ NĂNG PHÂN LẬP VÀ NHÂN GIỐNG NẤM LINH CHI (GANODERMA LUCIDUM) TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
THE INFLUENCE OF MEDIA TO THE ISOLATION AND BREEDING REISHI MUSHROOM (GANODERMA LUCIDUM) IN DA NANG

Tác giả: Nguyễn Thị Bích Hằng, Võ Châu Tuấn Tạp chí: KY hội nghị nấm học: Nghiên cứu và ứng dụng phía Nam năm 2014 Số: Trang: Năm: 2014
[6] Bài báo: NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH SẢN XUẤT CAO LINH CHI VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT TỪ NẤM LINH CHI
STUDY ON PRODUCTION OF LINGZHI-BASED CONCENTRATE AND BEVERAGE

Tác giả: Nguyễn Thị Bích Hằng, Đặng Đức Long Tạp chí: TC khoa học & công nghệ Số: Vol.49, N0. 6A Trang: 198-203 Năm: 2011
Quốc tế