Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Nguyễn Thị Hải Yến
Ngày sinh: 1985
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Quảng Trạch - Quảng Bình
Quê quán: Nam Lý - Đồng Hới - Quảng Bình
Dân tộc: Kinh
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: , Tại: Đại học Sư phạm, Đại học Huế - Việt Nam, Năm: 2007
Đơn vị công tác: Khoa Sinh - Môi trường, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Giảng viên
Học vị - Chức danh KH: Thạc sĩ (2009)
Lĩnh vực nghiên cứu: Đo lường và đánh giá trong giáo dục; Lý luận dạy học Sinh học
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Sinh - Môi trường, trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN
Điện thoại cơ quan: 05113.733.292
E-mail: nguyenthihaiyen.smt@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~nguyenthihaiyen

Quá trình đào tạo
Từ Năm 2000 đến Năm 2003: Trình độ - Phổ thông trung học; Ngành - Sinh học; Chuyên ngành - Tại THPT Chuyên Quảng Bình, Việt Nam
Từ Năm 2003 đến Năm 2007: Trình độ - Đại học; Ngành - Sư phạm Sinh học; Chuyên ngành - Tại Đại học Sư phạm, Đại học Huế, Việt Nam
Từ Năm 2007 đến Năm 2009: Trình độ - Thạc sĩ; Ngành - Sư phạm Sinh học; Chuyên ngành - Lý luận và phương pháp dạy học Sinh học Tại Đại học sư phạm, Đại học Huế, Việt Nam

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 01-10-2010 đến 31-10-2011: Giảng viên tập sự - Khoa Sinh - Môi trường, trường ĐHSP, ĐHĐN
Từ 01-11-2011 đến nay: giảng viên - Khoa Sinh - Môi trường, trường ĐHSP, ĐHĐN

Các đề tài khoa học
[1] Cấp cơ sở (Trường): Xây dựng bài hướng dẫn thực hành môn Sinh lý thực vật bằng phương pháp hiện thực ảo
Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Hải Yến , Thành viên: Đỗ Thị Trường , Mã số: T2011-ĐN03-07
[2] Cấp cơ sở (Trường): Xây dựng bài hướng dẫn thực hành môn Di truyền học đại cương bằng phương pháp hiện thực ảo
Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Hải Yến , Mã số: T2012-03-08
[3] Cấp cơ sở (Trường): Nghiên cứu xây dựng các chủ đề tích hợp Sinh học, Vật lý, Hóa học trong môn Khoa học tự nhiên – THCS
Chủ nhiệm: , Thành viên: Nguyễn Thị Hải Yến ,Nguyễn Công Thuỳ Trâm , Mã số: T 2014 – 03 - 38

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: THÍ NGHIỆM SINH HỌC Ở NHÀ – MỘT HƯỚNG PHÁT HUY TÍNH TỰ LỰC CỦA HỌC SINH TRONG HỌC TẬP
HOME BIOLOGY EXPERIMENTS – AN APPROACH TO ENHANCE THE SENSE OF INITIATIVE OF STUDENTS

Tác giả: Nguyễn Thị Hải Yến Tạp chí: Kỉ yếu hội nghị nghiên cứu và giảng dạy sinh học toàn quốc Số: Trang: Năm: 2016
[2] Bài báo: ÁP DỤNG CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ RUBRIC ĐỂ THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN
APPLYING RUBRIC TO PROMOTE STUDENT LEARNING

Tác giả: Nguyễn Thị Hải Yến Tạp chí: ky hội thảo khoa học toàn quốc bồi dưỡng năng lực cho giảng viên trương các trường Đại học Sư Phạm Số: Trang: 503-509 Năm: 2015
[3] Bài báo: Phân tích đề thi trắc nghiệm khách quan Sinh học lớp 6 bằng phần mềm Vitesta.
ANALYZING A SIXTH GRADE BIOLOGY OBJECTVE TEST BY VITESTA SOFTWARE

Tác giả: Trương Thị Thanh Mai, Nguyễn Thị Hải Yến Tạp chí: Số: 350 Trang: Năm: 2015
[4] Bài báo: XÂY DỰNG BỘ TƯ LIỆU HỖ TRỢ DẠY HỌC THỰC HÀNH MÔN SINH HỌC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Building multimedia materials supporting practical biology lessons at high school

Tác giả: Trương Thị Thanh Mai, Nguyễn Thị Hải Yến Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 12(03) - 2014 Trang: 126 Năm: 2014
[5] Bài báo: Tiếp cận sư phạm tương tác- một hướng giải pháp nâng cao chất lượng dạy học
Approaching interactive pedagogy – an oriented solution to improve teaching quality

Tác giả: Nguyễn Thị Hải Yến Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP Đà Nẵng Số: 2(01) Trang: Năm: 2012
[6] Bài báo: Đổi mới phương pháp dạy học trong quá trình đào tạo theo học chế tín chỉ tại khoa Sinh – Môi trường, trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng.
Tác giả: Nguyễn Thị Hải Yến Tạp chí: Số: Trang: Năm: 2011
Quốc tế