Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Đoàn Thị Vân
Ngày sinh: 1985
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Hải Dương
Quê quán: Hải Dương
Dân tộc: Kinh
Đơn vị công tác: Khoa Sinh - Môi trường, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Giảng viên
Học vị - Chức danh KH: Tiến sĩ (2014)
Lĩnh vực nghiên cứu: công nghệ sinh học
Chuyên ngành giảng dạy: Vi sinh vật môi trường; Công nghệ sinh học môi trường; Công nghệ vi sinh vật ứng dụng; Công nghệ vi sinh vật ứng dụng trong nông nghiệp; Vi sinh vật đại cương; Công nghệ sinh học TẢO trong sản xuất nhiên liệu
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Nga
Địa chỉ liên hệ: Khoa Sinh - Môi trường, trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN
Điện thoại cơ quan:
E-mail: doanvandhsp2014@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~doan-thi-van

Quá trình đào tạo
Từ Năm 2004 đến Năm 2013: Trình độ - Tiến sĩ; Ngành - Công nghệ sinh học; Chuyên ngành - Công nghệ thực phẩm Tại ĐH Công nghệ sinh học ứng dụng Matx-cơ-va, Russian Federation

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 01-06-2014 đến nay: Giảng viên - Khoa Sinh-Môi trường, ĐHSP, ĐHĐN

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT CHẾ PHẨM VI SINH KHÁNG NẤM FUSARIUM SP. ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH NẢY MẦM CỦA HẠT CÀ PHÊ TẠI HUYỆN KON RẪY TÌNH KONTUM
STUDY ON MICROBIAL PREPARATIONS PRODUCTION AGAINS FUNGI FUSARIUM SP. AFFECTING THE SPROUT OF COFFE SEED IN KONRAY DISTRICT, KON TUM PROVINCE

Tác giả: Lê Vũ Khánh Trang, Võ Châu Tuấn, Đoàn Thị Vân Tạp chí: Hội thảo Quốc Gia Bệnh hại thực vật Việt Nam lần thứ 16 Số: 16 Trang: 258-266 Năm: 2017
[2] Bài báo: Ứng dụng vi sinh vật xác định tetracycline tồn dư trong thịt gia cầm
Application microorganisms to determine tetracycline residues in poultry meat

Tác giả: Đoàn Thị Vân Tạp chí: KY Hội thảo Khoa học Cán bộ trẻ các trường ĐHSP toàn quốc Số: 2016 Trang: 933-940 Năm: 2016
[3] Bài báo: NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP VI SINH VẬT ĐỂ XÁC ĐỊNH KHÁNG SINH TỒN DƯ TRONG THỰC PHẨM
A study on using microbial screening method for detection of antibiotic residues in food

Tác giả: Nguyễn Thị Lan Phương, Cộng sự, Đoàn Thị Vân Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP Đà Nẵng Số: 13(04) - 2014 Trang: 38 Năm: 2014
Quốc tế
[1] Bài báo: Tính kháng khuẩn của chất tách chiết từ chè xanh Việt Nam lên chủng Yersinia Enterocolitica
Tính kháng khuẩn của chất tách chiết từ chè xanh Việt Nam lên chủng Yersinia Enterocolitica

Tác giả: Đoàn Thị Vân Tạp chí: TC “Các vấn đề công nghệ sinh học hiện đại” Số: 1 Trang: Năm: 2015
[2] Bài báo: Nghiên cứu tính kháng khuẩn của chất tách từ chè xanh
aaaaaa

Tác giả: Đoàn Thị Vân Tạp chí: Institute of Mathematics and Image Computing, University of Lübeck, Germany Số: 1 Trang: 56-58 Năm: 2014
[3] Bài báo: Sự ổn định của chất lượng thịt khi bảo quản đông lạnh
Sự ổn định của chất lượng thịt khi bảo quản đông lạnh

Tác giả: Đoàn Thị Vân Tạp chí: Số: 8 Trang: 49-53 Năm: 2013
[4] Bài báo: Chất tách chiết từ chè xanh Việt Nam và chất lượng thịt đông lạnh
Chất tách chiết từ chè xanh Việt Nam và chất lượng thịt đông lạnh

Tác giả: Đoàn Thị Vân Tạp chí: Số: 10 Trang: 43-46 Năm: 2012

Khen thưởng
[1] Bằng sáng tạo - Sáng chế khoa học - Khác ; Năm: 2014 - 2034, Quyết định số: RU 2503284C1, Ngày 10-01-2014.