Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Bùi Đình Tuân
Ngày sinh: 1985
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Thanh Hóa
Quê quán: TP.Đà Nẵng
Dân tộc: Kinh
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Công tác xã hội và Phát triển cộng đồng, Tại: Đại học Đà Lạt - Việt Nam, Năm: 2008
Đơn vị công tác: Khoa Tâm lý Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Giảng viên
Học vị - Chức danh KH: Thạc sĩ (2014)
Lĩnh vực nghiên cứu: Công tác xã hội
Chuyên ngành giảng dạy: Công tác xã hội và Phát triển cộng đồng
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Tâm lý - Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN
Điện thoại cơ quan: 05113.733.288
E-mail: bdtuan@ued.udn.vn
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~bui-tuan

Quá trình đào tạo
Từ Năm 2004 đến Năm 2008: Trình độ - Đại học; Ngành - Công tác xã hội và Phát triển cộng đồng; Chuyên ngành - Công tác xã hội và Phát triển cộng đồng Tại Đại học Đà Lạt, Việt Nam
Từ Năm 2012 đến Năm 2014: Trình độ - Thạc sĩ; Ngành - Công tác xã hội; Chuyên ngành - Công tác xã hội Tại Học Viện Khoa học Xã hội, Việt Nam

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 04-08-2008 đến 30-04-2009: Chuyên viên nghiên cứu - Đại học Quốc Gia Hà Nội
Từ 01-08-2009 đến 01-11-2011: Giảng Viên - Trường Cao đẳng Sư phạm TƯ, Hà Nội
Từ 11-11-2011 đến nay: Giảng Viên - Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Các đề tài khoa học
[1] Cấp cơ sở (Trường): Nghiên cứu xây dựng bộ công cụ đánh giá kết quả thực hành-thực tập cho sinh viên ngành Công tác xã hội ở Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Bùi Đình Tuân , Mã số: T2015 – 03 - 29
[2] Cấp cơ sở (Trường): Xây dựng quy trình thực hành-thực tập cho sinh viên ngành Công tác xã hội ở Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Trâm Anh , Thành viên: Bùi Đình Tuân , Mã số: T2013-03-26

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: Kỹ năng sử dụng phương pháp ABCD của sinh viên ngành Công tác xã hội Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng.
Skills use ABCD method for students of Social Work at University of Education, University of Da Nang.

Tác giả: Bùi Đình Tuân Tạp chí: TC Giáo dục và Xã hội Số: ISSN 1859-3917 Trang: 403-408 Năm: 2018
[2] Bài báo: CÔNG TÁC XÃ HỘI VỚI HỘ NGHÈO: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TẠI HUYỆN VĨNH LINH TỈNH QUẢNG TRỊ
SOCIAL WORK AT POOR: CASE STUDY IN VINH LINH, QUANG TRI PROVINCE

Tác giả: Bùi Đình Tuân Tạp chí: KY hội thảo quốc tế "Định hướng phát triển nghề CTXH ở Việt Nam" Số: Trang: 258-266 Năm: 2018
[3] Bài báo: MÔ HÌNH CÔNG TÁC XÃ HỘI TẠI TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Social work practice model at Social Protection Center in Danang city

Tác giả: Bùi Đình Tuân Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 23(02).2017 Trang: 94 Năm: 2017
[4] Bài báo: CHĂM SÓC, HỖ TRỢ TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT TỪ THỰC TIỄN TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
CARE, SUPPORT FOR CHILDREN WITH SPECIAL CIRCUMSTANCES PRACTICAL IN DANANG CITY

Tác giả: Bùi Đình Tuân Tạp chí: KY hội thảo quốc tế “Công tác xã hội với phụ nữ và trẻ em: kinh nghiệm của một số quốc gia”. Số: 978-604-0-09664-7 Trang: 354-359 Năm: 2016
[5] Bài báo: Kỹ năng học tập của sinh viên Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
LEARNING SKILLS OF STUDENTS THE UNIVERSITY OF EDUCATION- THE UNIVERSITY OF DA NANG

Tác giả: Bùi Đình Tuân Tạp chí: KY hội thảo quốc tế Tâm lý học đường lần thứ 5 “Phát triển tâm lý học học đường trên thế giới và ở Việt Nam” tháng 7/ 2016 Số: ISBN: 978-604-80-1967-9 Trang: 809-817 Năm: 2016
[6] Bài báo: Nghiên cứu xây dựng bộ công cụ đánh giá kết quả thực tập tốt nghiệp cho sinh viên ngành công tác xã hội ở Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
The toolkit evaluation results graduate internships for students of social work at the University of Pedagogy - UD

Tác giả: Hồ Thị thuý Hằng, Bùi Đình Tuân Tạp chí: KY hội thảo khoa học "Nâng cao năng lực cho giảng viên giảng dạy ngành công tác xã hội ở các trường Đại học, cao đẳng hiện nay" Bộ Giáo dục và Đào tạo Số: 12/ 2015 Trang: Trang 71-82 Năm: 2015
[7] Bài báo: Xây dựng bộ công cụ đánh giá kết quả thực hành cho sinh viên ngành Công tác xã hội ở Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
Developing assessment tools practice results for students in social work at the University of Pedagogy, UD

Tác giả: Bùi Đình Tuân Tạp chí: KY HTKH Quốc tế ngày CTXH thế giới tại Việt Nam Số: ISBN 978-604-59-5001-2 Trang: 213-220 Năm: 2015
[8] Bài báo: Hoạt động công tác xã hội từ thực tiễn ở Trung tâm Bảo trợ Xã hội Thành phố Đà Nẵng
Social work activities from practical in social protection center DaNang city.

Tác giả: Bùi Đình Tuân Tạp chí: KY hội thảo khoa học “Tiến tới chuyên nghiệp hóa nguồn nhân lực CTXH Việt Nam” Trường ĐH Mở TP.HCM Số: Trang: 101-108 Năm: 2015
[9] Bài báo: Kì vọng của cha mẹ về sự thành đạt của con cái
Expectations of parents on their children's achievement

Tác giả: Bùi Đình Tuân Tạp chí: KY hội thảo khoa học “Hỗ trợ sức khỏe tâm thần học đường từ nghiên cứu, đào tạo đến thực tiễn”. Trường Đại học Sư phạm- ĐHĐN Số: Trang: 186-197 Năm: 2015
[10] Bài báo: Kì vọng của cha mẹ về sự thành đạt của con cái
The expectation of parents on their children's achievement

Tác giả: Bùi Đình Tuân Tạp chí: KY hội thảo khoa học "“Thực trạng và giải pháp ngăn chặn bạo lực học đường ở trường phổ thông”. Trường Đại học Sư phạm Tp.HCM" Số: Trang: Năm: 2015
[11] Bài báo: Xây dựng mô hình thực hành - thực tập cho sinh viên ngành công tác xã hội ở Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
Construction practice models - internships for students of social work at the University of Pedagogy, UD

Tác giả: Bùi Đình Tuân Tạp chí: KY HTKH cán bộ trẻ các trường Đại học sư phạm toàn quốc năm 2015 Số: ISBN: 978-604-0-07475-1 Trang: 608-615 Năm: 2015
[12] Bài báo: Sự phối hợp trong đào tạo nghề công tác xã hội giữa khoa tâm lý giáo dục – trường Đại học Sư phạm – ĐHĐN với Trung tâm Cung cấp dịch vụ CTXH thành phố Đà Nẵng
The combination of training in social work between educational psychology - Pedagogical University - UD Center Provides social work services in Da Nang city

Tác giả: Bùi Đình Tuân, Bùi Văn Vân Tạp chí: KY hội thảo khoa học "Phát triển chương trình đào tạo Công tác xã hội ở các trường Đại học hiện nay" Bộ Giáo dục và Đào Tạo Số: Trang: 149-153 Năm: 2013
[13] Bài báo: Mô hình thực hành-thực tập tại các cơ sở đào tạo nghề công tác xã hội ở Việt Nam hiện nay
Model in practice-practice training base of social work in Vietnam at present

Tác giả: Nguyễn Thị Trâm Anh, Bùi Đình Tuân Tạp chí: KY HTKH Quốc tế ngày công tác xã hội thế giới tại Việt Nam Số: ISBN 02.01.18/21-D Trang: 377-382 Năm: 2013
[14] Bài báo: Lý giải hiện tượng bán đất nông nghiệp của người nông dân thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
Explaining the phenomenon of selling agricultural land for farmers in Da Lat city, Lam Dong Province

Tác giả: Bùi Đình Tuân Tạp chí: Số: ISSN 1859-0098 Trang: 59 - 63 Năm: 2009
Quốc tế
[1] Bài báo: XÂY DỰNG BỘ CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC TẬP CUỐI KHÓA CHO SINH VIÊN NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
DEVELOPING A TOOL TO EVALUATE INTERNSHIP RESULT FOR STUDENTS STUDYING SOCIAL WORK AT DA NANG UNIVERSITY

Tác giả: Bùi Đình Tuân Tạp chí: The 7th International Conference on Sciences and Social Sciences 2017 Số: 2017 Trang: 241-248 Năm: 2017