Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Lê Thị Minh Phương
Ngày sinh: 1991
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán: Đà Nẵng
Dân tộc: Kinh
Đơn vị công tác: Khoa Vật lý, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Giảng viên
Học vị - Chức danh KH: Cử nhân/Kỹ sư (2014)
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: Khoa Vật lý, trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN
Điện thoại cơ quan:
E-mail: minhphuongsp2014@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~le-thi-minh-phuong (?)

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI VỀ CHỦ ĐỀ “CƠ HỌC” VẬT LÝ 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH
Constructing question banks for “mechanics” in grade 10 physics textbook in the orientation toward competence development

Tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Lê Thanh Huy, Lê Thị Minh Phương Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 21(04) Trang: 99 Năm: 2016
[2] Bài báo: Phát triển kỹ năng sử dụng thiết bị dạy học bộ môn vật lí cho viên chức làm công tác thiết bị dạy học ở trường trung học cơ sở.
DEVELOPING THE USING PHYSICAL TEACHING EQUIPMENT SKILL FOR OFFICERS, WHO ARE WORKING IN TEACHING EQUIPMENT IN SECONDARY SCHOOLS.

Tác giả: Phùng Việt Hải, Nguyễn Nhật Quang, Lê Thị Minh Phương Tạp chí: TC khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội Số: Vol. 61, No. 8B Trang: 187-195. Năm: 2016
Quốc tế