Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Nguyễn Thị Thuý Nga
Ngày sinh: 1975
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Yên Thọ, ý Yên, Nam Định
Quê quán: Yên Thọ, ý Yên, Nam Định
Dân tộc:
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: , Tại: - Việt Nam, Năm: 1997
Đơn vị công tác: Khoa GDTH-MN, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Thạc sĩ (2002)
Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ học
Chuyên ngành giảng dạy: Ngôn ngữ học đại cương; Tiếng Việt; Tiếng Việt thực hành; Văn học trẻ em; Phương pháp dạy học tiếng Việt ở tiểu học
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: K693/38 Trần Cao Vân; ĐN
Điện thoại cơ quan:
E-mail: nttnga@dce.udn.vn
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~nguyen-thi-thuy-nga

Quá trình đào tạo
Từ Năm đến Năm 1997: Trình độ - Cử nhân/Kỹ sư; Chuyên ngành - Tại , Việt Nam
Từ Năm đến Năm 2002: Trình độ - Thạc sĩ; Chuyên ngành - Tại Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 01-01-1997 đến nay: Giảng viên - Giảng viên Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định
Từ 01-01-2005 đến nay: - Giảng viên Khoa Giáo dục Tiểu học-Mầm non Trường Đại học Sư phạm –  Đại học Đà Nẵng

Các đề tài khoa học
[1] Cấp cơ sở (Trường): NGÂN HÀNG ĐỀ THI TỰ LUẬN CÁC HỌC PHẦN TOÁN HỌC 1, TOÁN HỌC 2, HÌNH HỌC, XÁC SUẤT THỐNG KÊ, ĐẠI SỐ SƠ CẤP
Chủ nhiệm: , Thành viên: Nguyễn Thị Thuý Nga ,Cộng Sự 2 , Mã số: Mã số T2011-ĐN03-32
[2] Cấp cơ sở (Trường): NGHIÊN CỨU TRIỂN KHAI MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI VNEN TẠI HUYỆN HÒA VANG, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Chủ nhiệm: Mã Thanh Thuỷ , Thành viên: Nguyễn Phan Lâm Quyên ,Nguyễn Thị Thuý Nga ,Lê Tử Tín ,Bùi Văn Vân , Mã số: T2014-03-40
[3] Cấp cơ sở (Trường): Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn Tiếng Việt cho ngành đào tạo ĐHSP Tiểu học và ĐHSP Mầm non
Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Thuý Nga , Thành viên: Bùi Thị Thanh ,Lê Thị Ngọc Luyên , Mã số:

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: TÌM HIỂU NĂNG LỰC ĐỌC, KỂ DIỄN CẢM CỦA SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
Investigation into expressive reading and story telling ability of students majoring in primary education at University of Education - The University of Da Nang

Tác giả: Nguyễn Thị Thuý Nga Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 22(01).2017 Trang: 124 Năm: 2017
[2] Bài báo: TỪ “MÀ” VỚI TƯ CÁCH LÀ MỘT PHƯƠNG TIỆN BIỂU HIỆN SỰ ĐÁNH GIÁ BẤT THƯỜNG TRONG CÂU TIẾNG VIỆT
The word “mà” as a means of expressing unusual evaluation in Vietnamese sentences

Tác giả: Nguyễn Thị Thuý Nga Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 17B(04) - 2015 Trang: 83 Năm: 2015
Quốc tế