Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Trần Thị Hương Xuân
Ngày sinh: 1987
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán: Đà Nẵng
Dân tộc: Kinh
Đơn vị công tác: Khoa Vật lý, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Giảng viên
Học vị - Chức danh KH: Thạc sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu: Đánh giá học sinh theo năng lực;; Phương pháp dạy học môn Vật lý
Chuyên ngành giảng dạy: Phân tích chương trình Vật lý phổ thông; Phương pháp dạy học Vật lý
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Vật lý, trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN
Điện thoại cơ quan: 05113733329
E-mail: huongxuansp@gmail.com; tthxuan@ued.udn.vn
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~tran-thi-huong-xuan-sp

Quá trình đào tạo
Từ Năm 2010 đến Năm 2012: Trình độ - Thạc sĩ; Ngành - Vật lý; Chuyên ngành - Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý Tại Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 01-01-2014 đến nay: Giảng viên - Khoa Vật lý - Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Các đề tài khoa học
[1] Cấp cơ sở (Trường): Xây dựng bộ tiêu chí kiểm tra đánh giá năng lực tự học khi dạy học chủ đề "Quang hình học"
Chủ nhiệm: Trần Thị Hương Xuân , Thành viên: Trần Thị Hồng , Mã số: T2015-03-33

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: ẢNH HƯỞNG CỦA HỢP PHẦN LÊN TÍNH CHẤT QUANG CỦA ION Eu3+ TRONG THỦY TINH
EFFECTS OF COMPOSITION ON OPTICAL PROPERTY OF Eu3+ ION IN GLASSES

Tác giả: Trần Thị Hồng, Lê Văn Thanh Sơn, Trần Thị Hương Xuân Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 32(01).2019 Trang: 13 Năm: 2019
[2] Bài báo: Dạy học dự án – Giải pháp hiệu quả hướng mục tiêu dạy học tích hợp xuyên môn
Tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Phùng Việt Hải, Lê Thanh Huy, Trần Thị Hương Xuân, Cộng sự Tạp chí: KY HTKH toàn quốc "Bồi dưỡng năng lực cho giảng viên các trường Sư phạm" Số: Trang: 704 - 710 Năm: 2015
[3] Bài báo: Xây dựng quy trình tổ chức và đánh giá năng lực tự học của sinh viên sư phạm theo hướng tiếp cận năng lực
Tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Trần Thị Hương Xuân, Phùng Việt Hải, Lê Thanh Huy Tạp chí: KY HTKH toàn quốc "Bồi dưỡng năng lực cho giảng viên các trường Sư phạm" Số: Trang: 696- 704 Năm: 2015
[4] Bài báo: Quy trình bồi dưỡng dạy học tích hợp cho sinh viên ngành sư phạm đáp ứng CTGDPT mới
Tác giả: Phùng Việt Hải, Lê Thanh Huy, Trần Thị Hương Xuân Tạp chí: HTKH Bồi dưỡng năng lực cho giảng viên các trường sư phạm 2015 Số: Trang: 498-502 Năm: 2015
[5] Bài báo: XÂY DỰNG BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TỰ HỌC CỦA HỌC SINH PHỔ THÔNG TRONG DẠY HỌC VẬT LÝ
Designing a set of criteria to assess the self-directed learning capacities of primary school students in teaching and learning physics

Tác giả: Trần Thị Hương Xuân Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 16(03) - 2015 Trang: 131 Năm: 2015
[6] Bài báo: Tăng cường rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên theo hướng phát triển năng lực
Strengthening training of pedagogic skills for students by the direction of capacity development

Tác giả: Trần Thị Hương Xuân Tạp chí: Số: 350 Trang: 26-27 Năm: 2015
[7] Tham luận: Một số giải pháp tăng cường rèn luyện nghiệp vụ sư phạm theo hướng phát triển năng lực
Some solutions help strengthen training of pedagogic skills for students by the direction of capacity development

Tác giả: Trần Thị Hương Xuân Tạp chí: Ký yếu HTKH Đổi mới hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên theo hướng phát triển năng lực Số: Trang: 121-125 Năm: 2014
Quốc tế