Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Đinh Thị Đoan Hương
Ngày sinh: 1982
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Quảng Ngãi
Quê quán: Quảng Ngãi
Dân tộc: Kinh
Đơn vị công tác: Khoa Giáo dục Mầm non, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Giảng viên
Học vị - Chức danh KH: Tiến sĩ (2014)
Lĩnh vực nghiên cứu: Chương trình Giáo dục mầm non (2009); Phương pháp cho trẻ làm quen môi trường xung quanh; Dạy học tích hợp ở bậc học mầm non
Chuyên ngành giảng dạy: Giáo dục mầm non
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 55/2 Nguyễn công Phương, Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan:
E-mail: doanhuongdinh@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~dinh-thi-doan-huong

Các đề tài khoa học
[1] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Sử dụng biện pháp chơi trong dạy học cho trẻ mẫu giáo nhỡ theo hướng tích hợp chủ đề.
Chủ nhiệm: Đinh Thị Đoan Hương , Mã số:
[2] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Sử dụng trò chơi học tập cho trẻ mẫu giáo bé làm quen với Toán theo hướng tích hợp
Chủ nhiệm: Đinh Thị Đoan Hương , Mã số:

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: PHÂN TÍCH NHU CẦU HỌC TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH CỦA SINH VIÊN KHOA GIÁO DỤC MẦM NON - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
English for early childhood education majors: a needs analysis from undergraduates’ perspective at University of Education - The University of Danang

Tác giả: Đinh Thị Đoan Hương Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 21(04) Trang: 69 Năm: 2016
Quốc tế