Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Nguyễn Hoàng Hải
Ngày sinh: 1962
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Hoàn Kiếm, Hà Nội
Quê quán: Việt Hòa, Khoái Châu, Hưng Yên
Dân tộc: Kinh
Đơn vị công tác: Cơ quan Đại học Đà Nẵng, Đại học Đà Nẵng
Chức vụ: Trưởng Ban Thanh tra
Học vị - Chức danh KH: Tiến sĩ (2012)
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: Ban Thanh tra, Đại học Đà Nẵng
Điện thoại cơ quan:
E-mail: hainh@ac.udn.vn
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: Đánh giá năng lực hiểu biết thống kê của học sinh tiểu học
Tác giả: Hoàng Nam Hải, Đinh Thị Phương Anh, Nguyễn Hoàng Hải Tạp chí: tạp chí khoa học và giáo dục trường đại học sư phạm, đại học đà nẵng Số: Trang: Năm: 2016
[2] Bài báo: ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HIỂU BIẾT THỐNG KÊ CỦA HỌC SINH TIỂU HỌC
Assessing primary school pupils’ competence in understanding statistics

Tác giả: Đinh Thị Phương Anh, Hoàng Nam Hải, Nguyễn Hoàng Hải Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 18(01) Trang: 120 Năm: 2016
[3] Bài báo: Về năng lực hiểu biết thống kê của học sinh tiểu học
Tác giả: Hoàng Nam Hải, Nguyễn Hoàng Hải, Phạm Huyền Trang Tạp chí: TẠP CHÍ GIÁO DỤC - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 378 Trang: Năm: 2016
Quốc tế