Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Bùi Ngọc Phương Châu
Ngày sinh: 1988
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Thừa Thiên Huế
Quê quán: Hải Lăng - Quảng Trị
Dân tộc: Kinh
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Sư phạm Hóa học, Tại: Đại học Sư phạm - Đai học Đà Nẵng - Việt Nam, Năm: 2010
Đơn vị công tác: Cơ quan Đại học Đà Nẵng, Đại học Đà Nẵng
Chức vụ: Giảng viên
Học vị - Chức danh KH: Thạc sĩ (2014)
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 175 Kỳ Đồng, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng
Điện thoại cơ quan: 05113733327
E-mail: buingocphuongchau@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~bui-ngọc-phuong-chau

Quá trình đào tạo
Từ Năm 2006 đến Năm 2010: Trình độ - Đại học; Ngành - Hóa học; Chuyên ngành - Sư phạm Hóa học Tại Đại học Sư phạm - Đai học Đà Nẵng, Việt Nam
Từ Năm 2011 đến Năm 2013: Trình độ - Thạc sĩ; Ngành - Hóa học; Chuyên ngành - Hóa hữu cơ Tại Đại học Sư phạm - Đai học Đà Nẵng, Việt Nam

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 01-11-2014 đến nay: Giảng vien - Khoa Hóa - Trường ĐH Sư phạm - ĐHĐN

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH HOÁ ĐỂ NHẬN DIỆN CƠ CHẾ PHẢN ỨNG HỮU CƠ
AN INVESTIGATION INTO REPRESENTATIVE MODELS FOR INDENTIFYING ORGANIC REACTION MECHANISMS

Tác giả: Đào Hùng Cường, Cộng sự, Bùi Ngọc Phương Châu Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 31(05).2018 Trang: 13 Năm: 2018
[2] Bài báo: Thành phần hóa học trong hạt cau Quảng Nam
Chemical components of areca nut Quang Nam

Tác giả: Đào Hùng Cường, Phan Thảo Thơ, Đỗ Thị Thuý Vân, Bùi Ngọc Phương Châu Tạp chí: TC Hóa học và ứng dụng Số: 4 Trang: 16-20 Năm: 2011
Quốc tế