Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Cộng Sự 1
Ngày sinh: 2014
Giới tính: Nam
Nơi sinh:
Quê quán:
Dân tộc:
Đơn vị công tác: Khác, -
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Tiến sĩ (2014)
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ:
Điện thoại cơ quan:
E-mail:
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~

Các đề tài khoa học
[1] Cấp cơ sở (Trường): Xây dựng quy trình sử dụng các phần mềm hỗ trợ thiết kế hoạt động dạy học một số chủ đề môn Toán tại trường THPT
Chủ nhiệm: , Thành viên: Cộng Sự 1 , Mã số: T03-2015-12
[2] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Nghiên cứu xây dựng sản phẩm du lịch Đà Nẵng từ tài nguyên văn hóa
Chủ nhiệm: , Thành viên: Cộng Sự 1 , Mã số: DD2014-03-58
[3] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Nghiên cứu sản xuất chế phẩm vi sinh có hoạt tính xử lý sulfate từ chủng vi khuẩn Desulfovibrio sp. được phân lập từ phân trâu, bò
Chủ nhiệm: , Thành viên: Cộng Sự 1 ,Cộng Sự 2 , Mã số: Đ2015-03-75

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: Tín ngưỡng thờ Thiên Hậu Thánh Mẫu trong cộng đồng người Việt gốc Hoa ở Hội An
Tác giả: Cộng Sự 1 Tạp chí: KY HTKH Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa Quảng Nam trong thời kỳ hội nhập và phát triển Số: Trang: 231-238 Năm: 2020
[2] Bài báo: Nghiên cứu DFT về ảnh hưởng của nhóm thế lên hoạt tính chống oxy hóa của dẫn xuất thế một lần từ 3,3’-diindolylmethane
SUBSTITUENT EFFECTS ON THE ANTIOXIDANT ACTIVITY OF MONOSUBSTITUTED 3,3’-DIINDOLYLMETHANE: A DFT STUDY

Tác giả: Võ Thắng Nguyên, Mai Văn Bảy, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3 Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 36(05).2019 Trang: 1 Năm: 2019
[3] Bài báo: ĐẶC ĐIỂM CỦA QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA THÀNH PHỐ TAM KỲ, TỈNH QUẢNG NAM (1997 - 2017)
SOME CHARACTERISTICS OF THE URBANIZATION PROCESS IN TAM KY CITY, QUANG NAM PROVINCE (1997 - 2017)

Tác giả: Lưu Trang, Cộng Sự 1 Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 35(04).2019 Trang: 62 Năm: 2019
[4] Bài báo: CHẾ TẠO VẬT LIỆU NANO Fe3O4 PHÂN TÁN TRÊN XƠ DỪA ĐỂ HẤP PHỤ ION KIM LOẠI NẶNG TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC
FABRICATION OF Fe3O4 NANOPATICLE ON COCONUT FIBERS FOR REMOVAL OF HEAVY METALS IN WATER

Tác giả: Đinh Văn Tạc, Vũ Thị Duyên, Cộng Sự 1 Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 35(04).2019 Trang: 20 Năm: 2019
[5] Bài báo: ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ ĐẾN QUÁ TRÌNH TỔNG HỢP NANO BẠC BẰNG TRICHODERMA ASPERELLUM
EFFECT OF VARIOUS PARAMETERS ON SILVER NANOPARTICLES BIOSYNTHESIS BY TRICHODERMA ASPERELLUM

Tác giả: Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3, Nguyễn Minh Lý Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 35(04).2019 Trang: 14 Năm: 2019
[6] Bài báo: ĐIỀU KIỆN CẦN HỮU HIỆU CHO NGHIỆM SIÊU HỮU HIỆU ĐỊA PHƯƠNG CỦA BÀI TOÁN CÂN BẰNG VECTƠ CÓ RÀNG BUỘC BẤT ĐẲNG THỨC TỔNG QUÁT VÀ ÁP DỤNG
NECESSARY EFFICIENCY CONDITIONS FOR THE LOCAL SUPEREFFICIENT SOLUTIONS OF VECTOR EQUILIBRIUM PROBLEMS WITH GENERAL INEQUALITY CONSTRAINTS AND APPLICATIONS

Tác giả: Trần Văn Sự, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3 Tạp chí: TC Khoa học Đại học Đồng Tháp Số: No. 41 (12-2019) Trang: trang 74-80 Năm: 2019
[7] Tham luận: Phát triển du lịch đường sông kết hợp với khai thác các giá trị văn hóa làng quê ở thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
Tác giả: Lê Thị Thu Hiền, Cộng Sự 1 Tạp chí: KY HTKHQT Văn hóa sông nước ở Đông Nam Á: Bảo tồn và phát triển Số: Trang: 293-303 Năm: 2019
[8] Bài báo: THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG SÁCH ĐIỆN TỬ TƯƠNG TÁC ÁP DỤNG THỬ NGHIỆM DẠY HỌC MÔN HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU Ở CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
DESIGN AND CREATE DIGITAL HYBRID TEXT BOOK EXAMINE ITS UTILIZATION IN TEACHING DATABASE MANAGEMENT SYSTEM SUBJECT AT HIGH SCHOOL

Tác giả: Phạm Dương Thu Hằng, Trần Văn Hưng, Hồ Ngọc Tú, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3, Cộng Sự 4, Vũ Thị Trà Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 34(03).2019 Trang: 73 Năm: 2019
[9] Bài báo: VAI TRÒ VÀ Ý NGHĨA CỦA KINH TẾ DỊCH VỤ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (1997 - 2017)
ROLE AND SIGNIFIANCE OF SERVICE ECONOMY OF DA NANG CITY FROM 1997 - 2017

Tác giả: Lưu Trang, Cộng Sự 1 Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 34(03).2019 Trang: 64 Năm: 2019
[10] Bài báo: PHỦ TỔNG QUÁT CỦA MÔĐUN VÀ MỘT VÀI KẾT QUẢ LIÊN QUAN
GENERAL COVER OF MODULES AND SOME RELATED RESULS

Tác giả: Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Nguyễn Quốc Tiến Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 34(03).2019 Trang: 12 Năm: 2019
[11] Bài báo: ẨM THỰC ĐƯỜNG PHỐ TRONG PHÁT TRIỂN DU LỊCH PHỐ CỔ HỘI AN, TỈNH QUẢNG NAM
STREET FOOD IN TOURISM DEVELOPMENT IN HOI AN CITY, QUANG NAM PROVINCE

Tác giả: Lê Thị Thu Hiền, Cộng Sự 1 Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 34(03).2019 Trang: 33 Năm: 2019
[12] Bài báo: ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGUỒN NITƠ KHÁC NHAU ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG CỦA ARTHROSPIRA (SPIRULINA) PLATENSIS
EFFECT OF DIFFERENT NITROGEN SOURCES ON GROWTH OF ARTHROSPIRA (SPIRULINA) PLATENSIS

Tác giả: Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3, Trịnh Đăng Mậu Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 34(03).2019 Trang: 26 Năm: 2019
[13] Bài báo: TỔNG HỢP VÀ ĐẶC TRƯNG TÍNH CHẤT CỦA GRAPHENE OXIT (GO) ỨNG DỤNG LÀM PHỤ GIA GIA CƯỜNG CHO NANOCOMPOSITE TRÊN NỀN NHỰA EPOXY
SYNTHESIS AND PROPERTIES OF GRAPHENE OXIDE (GO) THE APPLICATION AND USE OF GRAPHENE OXIDE IN STRENGTHENING NANOCOMPOSITE ON THE FOUNDATION OF EPOXY

Tác giả: Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3, Cộng Sự 4, Lê Minh Đức Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 34(03).2019 Trang: 1 Năm: 2019
[14] Bài báo: Tín ngưỡng thờ Thiên Hậu Thánh Mẫu trong cộng đồng người Việt gốc Hoa ở Hội An
Tác giả: Lê Thị Thu Hiền, Cộng Sự 1 Tạp chí: KY HTKH Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa Quảng Nam trong thời kỳ hội nhập và phát triển Số: Trang: 231-238 Năm: 2019
[15] Bài báo: ĐÁNH GIÁ SỰ SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA GIỐNG MƯỚP ĐẮNG XANH ĐEN KAMI 999 TẠI HUYỆN HÒA VANG, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Study on growth, development and productivity of black green bitter melon variety Kami 999 in Hoa Vang district, Da Nang city

Tác giả: Cộng Sự 1, Nguyễn Minh Lý Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 33(02).2019 Trang: 1 Năm: 2019
[16] Bài báo: Người thầy trong Tư tưởng Hồ Chí Minh - Vận dụng vào việc giáo dục đạo đức cho sinh viên Sư phạm hiện nay
Tác giả: Nguyễn Hải Như, Hồ Thanh Hải, Cộng Sự 1 Tạp chí: HTKH quốc gia " Đạo đức nhà giáo trong bối cảnh hiện nay" Số: Trang: 407 - 412 Năm: 2019
[17] Bài báo: Một phương pháp hiệu quả phát hiện chủ đề nóng từ các bài báo khoa học
Một phương pháp hiệu quả phát hiện chủ đề nóng từ các bài báo khoa học

Tác giả: Nguyễn Trần Quốc Vinh, Nguyễn Việt Anh, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2 Tạp chí: KYHT Quốc gia 'Các vấn đề chọn lọc trong Công nghệ thông tin và Truyền thông' Số: 2019 Trang: Năm: 2019
[18] Bài báo: Tuổi trẻ với việc phát triển du lịch trên Con đường Di sản miền Trung
Tác giả: Tăng Chánh Tín, Cộng Sự 1 Tạp chí: KY Hội nghị Cán bộ Đoàn, Hội chủ chốt các Đại học Quốc gia, Đại học Vùng mở rộng năm 2019 Số: Trang: 46 - 49 Năm: 2019
[19] Bài báo: HỰC TRẠNG CĂNG THẲNG CỦA HỌC SINH LỚP 12 (NGHIÊN CỨU TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG)
REALITY OF BEING STRESSED IN 12TH GRADE A RESEARCH UNDERTAKEN BY STUDENTS IN DA NANG

Tác giả: Đinh Xuân Lâm, Nguyễn Thị Hằng Phương, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2 Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 32(01).2019 Trang: 98 Năm: 2019
[20] Bài báo: THIẾT KẾ VÀ TỔ CHỨC DẠY HỌC STEM CHỦ ĐỀ “MÁY BẮT MUỖI SÁNG TẠO” CHO HỌC SINH LỚP 11
DESIGN AND ORGANIZATION OF TEACHING “CREATIVE MOSQUITO STEM” FOR 11TH GRADERS

Tác giả: Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3, Phùng Việt Hải Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 32(01).2019 Trang: 82 Năm: 2019
[21] Bài báo: TIÊU CỰC VÀ CHỐNG TIÊU CỰC TRONG THI CỬ DƯỚI TRIỀU NGUYỄN
NEGATIVES AND ANTI-NEGATIVES IN NGUYEN DYNASTIES’ EXAMINATIONS

Tác giả: Lê Thị Thu Hiền, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3 Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 32(01).2019 Trang: 45 Năm: 2019
[22] Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của potassium dichromate lên loài Moina micrura Kurz. 1875 (Cladocera: Moinidae)
Effects of potassium dichromate on the survival and reproduction of Moina micrura Kurz. 1875 (Cladocera: Moinidae)

Tác giả: Trịnh Đăng Mậu, Võ Văn Minh, Trần Ngọc Sơn, Cộng Sự 1, Lê Vũ Khánh Trang Tạp chí: TC sinh học Số: 41 Trang: 101-107 Năm: 2019
[23] Bài báo: MỘT SỐ KẾT QUẢ MỚI VỀ SỰ TỒN TẠI VÀ DUY NHẤT NGHIỆM CỦA BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN VÀ ỨNG DỤNG
SOME NEW RESULTS IN THE EXISTENCE AND UNIQUENESS OF THE SOLUTION TO THE VARIATIONAL INEQUALITY PROBLEM AND ITS APPLICATION

Tác giả: Phạm Quý Mười, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Phan Đức Tuấn Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP Đà Nẵng Số: 31(05).2018 Trang: 1 Năm: 2018
[24] Bài báo: HIỆN TRẠNG CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC VÀ MỐI TƯƠNG QUAN VỚI CẤU TRÚC QUẦN XÃ TRÙNG BÁNH XE Ở HỒ PHÚ NINH, TỈNH QUẢNG NAM
THE STATUS OF WATER QUALITY AND CORRELATION WITH ROTIFERS COMMUNITY STRUCTURE IN PHU NINH LAKE, QUANG NAM PROVINCE

Tác giả: Trần Nguyễn Quỳnh Anh, Trịnh Đăng Mậu, Võ Văn Minh, Trần Ngọc Sơn, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2 Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP Đà Nẵng, Số: 30(04).2018 Trang: 20 Năm: 2018
[25] Bài báo: Associations between nutrition, gut microbiome, and health in a novel nonhuman primate model
Associations between nutrition, gut microbiome, and health in a novel nonhuman primate model

Tác giả: Võ Văn Minh, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3, Cộng Sự 4, Cộng Sự 5, Cộng sự Tạp chí: Scientific reports Số: 8 Trang: Năm: 2018
[26] Bài báo: Đa dạng hóa sản phẩm du lịch cộng đồng hướng đến phát triển du lịch bền vững tại xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam
Tác giả: Tăng Chánh Tín, Ngô Thị Hường, Cộng Sự 1 Tạp chí: Hội thảo Khoa học Quốc tế "Phát triển du lịch bền vững các tính miền Trung Việt Nam" Số: Trang: 359 - 367 Năm: 2018
[27] Bài báo: Đánh giá tài nguyên nhân văn nhằm phát triển bền vững du lịch thành phố Đà Nẵng
Tác giả: Tăng Chánh Tín, Ngô Thị Hường, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2 Tạp chí: Hội thảo Khoa học Quốc tế "Phát triển du lịch bền vững các tính miền Trung Việt Nam" Số: Trang: 347 - 358 Năm: 2018
[28] Bài báo: So sánh một số chỉ tiêu sinh lí và sinh hóa trong hạt nảy mầm của hai giống lúa kháng axit khác nhau OM1490 và CR203 dưới tác động của môi trường axit và môi trường axit bổ sung KClO3 được xử lí với hạt giống
Comparison of several physiological and biochemical indexes in germinating seeds of two different acid - resistant rice (Oryza sativa L.) varieties OM1490 and CR203 under the influence of the acid environment and acid environment plus KClO3 treated to see

Tác giả: Nguyễn Tấn Lê, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2 Tạp chí: tạp chí khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Số: 63 Trang: 169-176 Năm: 2018
[29] Bài báo: TRẮC NGHIỆM TOÁN HỌC: GIỚI HẠN CỦA HÀM SỐ THỰC
MATHEMATICAL TEST: THE LIMIT OF REAL FUNCTIONS

Tác giả: Cộng Sự 1 Tạp chí: TC Khoa học và giáo dục Đại học Sư phạm - Đại học Huế Số: Trang: pp. 1-10 Năm: 2018
[30] Bài báo: XÂY DỰNG MÔ HÌNH THÍ NGHIỆM CHUYỂN HÓA CÁC DẠNG NĂNG LƯỢNG SỬ DỤNG TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ VÀ KHOA HỌC TỰ NHIÊN
BUILD MODELS OF ENERGY TRANSFORMATION EXPERIENCE TO TEACH PHYSICS AND NATURAL SCIENCE

Tác giả: Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Tưởng Duy Hải Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 29A(03).2018 Trang: 39 Năm: 2018
[31] Bài báo: XÂY DỰNG CHỦ ĐỀ DẠY HỌC “CÁC ĐỊNH LUẬT CHẤT KHÍ” - VẬT LÍ 10 THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CỦA HỌC SINH
DESIGNING THE LEARNING SUBJECT "THE LAWS OF GAS" (PHYSICS GRADE 10) BASED ON THE DEVELOPMENT OF STUDENT COMPETENCY

Tác giả: Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Phùng Việt Hải Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 29A(03).2018 Trang: 31 Năm: 2018
[32] Bài báo: XÂY DỰNG CÁC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG
DESIGNING EXPERIENTIAL LEARNING ACTIVITIES FOR TEACHING AND LEARNING PHYSICS IN SCHOOLS

Tác giả: Cộng Sự 1, Dương Xuân Quý Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 29A(03).2018 Trang: 89 Năm: 2018
[33] Bài báo: ỨNG DỤNG GOOGLE SITES XÂY DỰNG WEBSITE DẠY HỌC HỌC PHẦN VẬT LÍ ĐẠI CƯƠNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - ĐẠI HỌC HUẾ
APPLYING GOOGLE SITES TO BUILD A WEBSITE OF TEACHING GENERAL PHYSICS AT THE UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND FORESTRY - HUE UNIVERSITY

Tác giả: Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Nguyễn Đăng Nhật Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 29A(03).2018 Trang: 71 Năm: 2018
[34] Bài báo: XÂY DỰNG THANG ĐO ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC DẠY HỌC TÍCH HỢP DÀNH CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM VẬT LÍ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
DESIGNING THE SCALE OF INTEGRATED TEACHING COMPETENCY FOR PEDAGOGICAL PHYSICS IN CANTHO UNIVERSITY

Tác giả: Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Trần Thị Kiểm Thu Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 29A(03).2018 Trang: 105 Năm: 2018
[35] Bài báo: THỰC TRẠNG HIỂU BIẾT VÀ MỨC ĐỘ SẴN SÀNG DẠY HỌC TÍCH HỢP CỦA GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
THE LEVELS OF UNDERSTANDING AND PREPARATION FOR INTEGRATED TEACHING OF GENERAL EDUCATION TEACHERS IN DANANG CITY

Tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Lê Thanh Huy, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3 Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 29A(03).2018 Trang: 95 Năm: 2018
[36] Bài báo: TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM VẬN DỤNG KIẾN THỨC DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU, VẬT LÍ 12 CHO HỌC SINH
ORGANIZING EXPERIENTIAL ACTIVITIES TO APPLY THE KNOWLEDGE OF ALTERNATING CURRENTS, PHYSICS 12 FOR STUDENTS

Tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Nguyễn Quý Tuấn, Nguyễn Thị Xuân Hoài, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Phùng Việt Hải Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 29B(03).2018 Trang: 17 Năm: 2018
[37] Bài báo: THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHỦ ĐỀ “ROBOT ĐƠN GIẢN” CHO HỌC SINH LỚP 7
DESIGNING EXPERIENTIAL ACTIVITIES FOR THE TOPICS "SIMPLE ROBOT" FOR GRADE 7 STUDENTS

Tác giả: Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3, Nguyễn Quang Linh Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 29B(03).2018 Trang: 49 Năm: 2018
[38] Bài báo: THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM
DESIGNING EDUCATIONAL ACTIVITIES IN LINE WITH STEM DIRECTION

Tác giả: Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3, Cộng Sự 4, Cộng Sự 5, Thái Quốc Bảo Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 29B(03).2018 Trang: 1 Năm: 2018
[39] Bài báo: XÂY DỰNG MỘT SỐ LOẠI ĐỘNG CƠ NHIỆT ĐỂ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG STEM VÀ DẠY HỌC VẬT LÍ PHỔ THÔNG
BUILDING SOME TYPES OF MECHANICAL TOOLS TO ORGANIZE STEM ACTIVITIES AND TEACHING GENERAL PHYSICS

Tác giả: Cộng Sự 1, Tưởng Duy Hải Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 29B(03).2018 Trang: 34 Năm: 2018
[40] Bài báo: THIẾT KẾ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC KIẾN THỨC “MÁY PHÁT ĐIỆN, ĐỘNG CƠ ĐIỆN XOAY CHIỀU” - VẬT LÍ 12 THEO ĐỊNH HƯỚNG GIÁO DỤC STEM
DESIGNING THE TEACHING PROCESS OF THEORY LESSON “ELECTRICITY GENERATOR, ALTERNATING CURRENT MOTOR” IN PHYSICS GRADE 12 FOLLOWING STEM APPROACH

Tác giả: Cộng sự, Cộng Sự 1, Nguyễn Quang Linh Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 29A(03).2018 Trang: 53 Năm: 2018
[41] Bài báo: DẠY HỌC VẬT LÍ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG - NHỮNG KHÓ KHĂN, THÁCH THỨC VÀ QUAN ĐIỂM VỀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
TEACHING AND LEARNING PHYSICS IN THE ORIENTATION OF COMPETENCE DEVELOPMENT IN SECONDARY SCHOOLS - DIFFICULTIES, CHALLENGES AND VIEWS ON SOLUTIONS

Tác giả: Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Nguyễn Thanh Hải Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 29B(03).2018 Trang: 26 Năm: 2018
[42] Bài báo: TỔ CHỨC DẠY HỌC CHỦ ĐỀ “CHẾ TẠO MÁY LẠNH MINI DI ĐỘNG” - VẬT LÍ 10 THEO ĐỊNH HƯỚNG GIÁO DỤC STEM
TEACHING THE TOPIC OF "MOBILE MINI-AIR CONDITIONER" (GRADE 10 PHYSICS) IN STEM - ORIENTED EDUCATION

Tác giả: Cộng sự, Cộng Sự 1, Phùng Thị Tố Loan Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 29B(03).2018 Trang: 59 Năm: 2018
[43] Bài báo: TỔ CHỨC DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG GIÁO DỤC STEM MỘT SỐ KIẾN THỨC VẬT LÍ 10 THÔNG QUA CHẾ TẠO ĐỒ CHƠI ĐƠN GIẢN
ORGANIZING TEACHING IN DIRECTION OF STEM EDUCATION THE KNOWLEDGE OF PHYSICS 10 THROUGH CREATING SIMPLE TOYS

Tác giả: Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Hoàng Phước Muội Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 29B(03).2018 Trang: 66 Năm: 2018
[44] Bài báo: CHẾ TẠO BỘ THÍ NGHIỆM ĐO ĐẠC TỰ ĐỘNG ĐẶC TUYẾN VOLT - AMPERE MỘT SỐ LINH KIỆN ĐIỆN TỬ NHẰM PHỤC VỤ GIẢNG DẠY VẬT LÍ 11 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
FABRICATING AN EXPERIMENTAL SYSTEM TO AUTOMATICALLY MEASURE I-V CURVES OF SOME DEVICES FOR TEACHING PHYSICS IN HIGH SCHOOL (GRADE 11)

Tác giả: Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3, Cộng Sự 4, Nguyễn Tấn Phát Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 29B(03).2018 Trang: 92 Năm: 2018
[45] Bài báo: MỐI QUAN HỆ CỦA NĂNG LỰC CHUYỂN VỊ DIDACTIC VỚI NĂNG LỰC PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH NHÀ TRƯỜNG CỦA SINH VIÊN SƯ PHẠM
THE RELATIONSHIP BETWEEN THE DIDACTIC TRANSPOSITION AND THE CURICULUM DEVELOPTMENT CAPACITY OF PEDAGOGICAL STUDENTS

Tác giả: Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Nguyễn Thị Thanh Vân Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 29B(03).2018 Trang: 133 Năm: 2018
[46] Bài báo: GIẢI PHÁP GIẢNG DẠY “HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM” TRONG ĐÀO TẠO SINH VIÊN NGÀNH SƯ PHẠM VẬT LÍ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
SOLUTIONS FOR TEACHING “EXPERIENTIAL-ACTIVITIES” FOR PEDAGOGICAL PHYSICS STUDENTS TO SATISFY THE REQUIREMENTS FOR GENERAL EDUCATION CURRICULUM REFORM

Tác giả: Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3, Cộng Sự 4, Cộng Sự 5, Quách Nguyễn Bảo Nguyên Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 29B(03).2018 Trang: 126 Năm: 2018
[47] Bài báo: XÂY DỰNG CÁC THÍ NGHIỆM VỚI MICRÔ VÀ DAO ĐỘNG KÍ ĐỂ DẠY HỌC CHỦ ĐỀ ÂM HỌC Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG
DEVELOPMENT OF EXPERIMENTS WITH MICROPHONE AND OSCILLOSCOPE FOR TEACHING ACOUSTICS IN HIGHSCHOOLS

Tác giả: Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Trần Bá Trình Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 29A(03).2018 Trang: 124 Năm: 2018
[48] Bài báo: Tổ chức và hoạt động của Cảng Đà Nẵng dưới thời thuộc Pháp - Mỹ (1888-1975)
Tác giả: Lưu Trang, Cộng Sự 1 Tạp chí: KY HTKH: Đà nẵng chống liên quân Pháp - Tây Ban Nha (1858-1860) Quá khứ và hiện tại Số: Trang: 38-47 Năm: 2018
[49] Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của thức ăn đến các đặc điểm sinh học của Moina micrura (Cladocera: moinidae)
Nghiên cứu ảnh hưởng của thức ăn đến các đặc điểm sinh học của Moina micrura (Cladocera: moinidae)

Tác giả: Trịnh Đăng Mậu, Võ Văn Minh, Trần Ngọc Sơn, Cộng Sự 1 Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 7 Trang: 56 Năm: 2018
[50] Bài báo: BIỆN PHÁP RÈN LUYỆN KĨ NĂNG KIỂM SOÁT CẢM XÚC CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ
MEASURES OF EMOTION CONTROL SKILLS TRAININGFOR SECONDARY SCHOOL STUDENTS

Tác giả: Lê Mỹ Dung, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2 Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 28(02).2018 Trang: 96 Năm: 2018
[51] Bài báo: THỰC TRẠNG ĐIỀU KIỆN SỐNG, HỌC TẬP VÀ MỐI LIÊN HỆ VỚI MỨC ĐỘ PHÁT TRIỂN TRÍ NHỚ CỦA HỌC SINH TIỂU HỌC VÙNG NÔNG THÔN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
THE CURRENT STATUS OF THE LIVING AND LEARNING CONDITIONS AND THE RELATIONSHIP TO THE PRIMARY STUDENTS’ MEMORY DEVELOPMENT IN THE RURAL AREA IN MEKONG DELTA

Tác giả: Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Nguyễn Thị Thu Ba Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 27(01).2018 Trang: 66 Năm: 2018
[52] Bài báo: TRẮC NGHIỆM TOÁN HỌC: GIỚI HẠN CỦA HÀM SỐ THỰC
MATHEMATICAL TEST: THE LIMIT OF REAL FUNCTIONS

Tác giả: Cộng Sự 1 Tạp chí: Số: Trang: Năm: 2018
[53] Bài báo: ĐỊNH HƯỚNG GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TẠI THÀNH PHỐ BÀ RỊA - VŨNG TÀU
ORIENTING ETHICAL VALUES OF HIGH SCHOOL STUDENTS AT BA RIA - VUNG TAU CITY

Tác giả: Cộng Sự 1, Đồng Văn Toàn Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 25(04).2017 Trang: 106 Năm: 2017
[54] Bài báo: CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÍ NHÀ TRƯỜNG Ở MỘT SỐ QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI VÀ HƯỚNG VẬN DỤNG VÀO VIỆT NAM
REFRESHER TRAINING PROGRAMS FOR SCHOOL MANAGERS OF SOME COUNTRIES IN THE WORLD AND HOW TO APPLY TO VIETNAM

Tác giả: Cộng Sự 1, Phạm Bích Thủy Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 25(04).2017 Trang: 99 Năm: 2017
[55] Bài báo: Similarity Detection for Higher-Order Structure of DNA Sequences
Similarity Detection for Higher-Order Structure of DNA Sequences

Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Anh, Hồ Phan Hiếu, Cộng Sự 1, Vo Trung Hung Tạp chí: Journal of Science and Technology Số: 2 Trang: Năm: 2017
[56] Bài báo: PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO GIÁO VIÊN TOÁN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRONG DẠY HỌC SỬ DỤNG HÌNH ẢNH TRỰC QUAN THEO ĐỊNH HƯỚNG CỦA LÍ THUYẾT KIẾN TẠO
DEVELOPING PROFESSIONAL PEDAGOGICAL CAPACITY FOR HIGH SCHOOL MATHEMATICS TEACHERS THROUGH THE USE OF VISUAL IMAGES IN TEACHING UNDER THE DIRECTION OF THE CONSTRUCTIVISM THEORY

Tác giả: Nguyễn Thị Hà Phương, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2 Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 25(04).2017 Trang: 71-78 Năm: 2017
[57] Bài báo: PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGHIỆP VỤ CHO GIÁO VIÊN TOÁN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRONG DẠY HỌC SỬ DỤNG HÌNH ẢNH TRỰC QUAN THEO ĐỊNH HƯỚNG CỦA LÝ THUYẾT KIẾN TẠO
Tác giả: Cộng Sự 1, Cộng Sự 2 Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục, trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN Số: 25(04).2017 Trang: Năm: 2017
[58] Bài báo: Kết quả bước đầu về thành phần loài lưỡng cư ở Khu Bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà, tỉnh Khánh Hòa
A PRIMINARY CHECKLIST OF AMPHIBIANS FROM HON BA NATURE RESERVE, KHANH HOA PROVINCE

Tác giả: Phan Thị Hoa, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3 Tạp chí: Hội nghị khoa học toàn quốc về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, lần 7, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Số: Lần 7 Trang: 261-267 Năm: 2017
[59] Bài báo: Vận dụng các phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy môn Giáo dục công dân ở trường trung học phổ thông
Tác giả: Cộng Sự 1, Vương Thị Bích Thuỷ Tạp chí: HTKH Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên Giáo dục công dân đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục Số: (1)/2017 Trang: 90-95 Năm: 2017
[60] Bài báo: Một số ý kiến về đổi mới nội dung và phương pháp dạy học môn Giáo dục công dân lớp 12 ở trường trung học phổ thông
Tác giả: Cộng Sự 1, Vương Thị Bích Thuỷ Tạp chí: HTKH: Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên GDCD đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục Số: (1)/2017 Trang: 145-150 Năm: 2017
[61] Bài báo: Phát huy tính tích cực của học sinh trong việc tự thiết kế các câu trắc nghiệm thông qua các bài học trong môn GDCD ở THPT
Tác giả: Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3, Hồ Thanh Hải Tạp chí: HTKH: Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên GDCD đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục Số: 11,2017 Trang: 96-100 Năm: 2017
[62] Bài báo: MEASURING LABOYR'S CONTRIBUTION TO ADDED VALUE OF ENTERPRISES IN THAI NGUYEN PROVINCE
Measuring laboyr's contribution to added value of enterprises in Thai Nguyen province

Tác giả: Trần Thị Mai, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3 Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên (1859-2171) Số: No. 1, Vol. 3 Trang: pp. 29-35 Năm: 2017
[63] Bài báo: Ảnh hưởng của Mo, B, Cu và Gibberellin đến sự tăng trưởng và phẩm chất của cây củ đậu (Pachyrhizus erosus L.) trồng trên đất cát pha có bón mức phân kali khác nhau tại Quảng Nam
The Effects of Mo, B, Cu and gibberellin on the development and quality of the jicama (Pachyrhizus erosus L.) grown on sandy soil at different potassium levels in Quang Nam province

Tác giả: Nguyễn Tấn Lê, Cộng Sự 1 Tạp chí: TC Khoa học Yersin - Trường Đại học Đà Lạt Số: 03 Trang: Năm: 2017
[64] Bài báo: PHƯƠNG PHÁP NEWTON SUY RỘNG CHO PHƯƠNG TRÌNH KHÔNG LIÊN TỤC MỘT BIẾN
Generalized newton method for non-continuous one-variable equations

Tác giả: Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Phan Đức Tuấn Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 24(03) Trang: 19 Năm: 2017
[65] Bài báo: Một cách tiếp cận mới để phát hiện sự giống nhau của văn bản dựa trên phép biến đổi wavelet rời rạc
A Novel Approach Based On Discrete Wavelet Transformation For Text Similarity Detection

Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Anh, Hồ Phan Hiếu, Vo Trung Hung, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2 Tạp chí: HTKH Quốc gia Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng CNTT (FAIR) Số: Trang: Năm: 2017
[66] Bài báo: So sánh văn bản dựa trên mô hình Vector
So sánh văn bản dựa trên mô hình Vector

Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Anh, Vo Trung Hung, Hồ Phan Hiếu, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3 Tạp chí: tap chi khoa hoc cong nghe DHDN (Ngon ngu) Số: Trang: Năm: 2017
[67] Bài báo: Lời đề từ trong văn bản nghệ thuật văn học Việt Nam
Tác giả: Bùi Trọng Ngoãn, Cộng Sự 1 Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 04(113). 2017 Trang: 55-58 Năm: 2017
[68] Bài báo: Một số giải pháp nâng cao hứng thú học tập các môn Lý luận chính trị của sinh viên Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng
Tác giả: Cộng Sự 1, Vương Thị Bích Thuỷ Tạp chí: HTKH Quốc gia “Nghiên cứu và giảng dạy lý luận chính trị trong xu thế toàn cầu hóa”, Số: Trang: 106-112 Năm: 2016
[69] Tham luận: Văn hóa vật thể Việt Nam cuối thế kỷ XIX – đầu thế kỉ XX qua nguồn tư liệu tranh ảnh của người Pháp
Tác giả: Lê Thị Thu Hiền, Cộng Sự 1 Tạp chí: KY hội thảo sinh viên và cán bộ trẻ các trường đại học sư phạm toàn quốc năm 2016 Số: Trang: 1390-1404 Năm: 2016
[70] Tham luận: Văn hóa phi vật thể của người Việt thế kỉ XVII – XIX qua nhãn quan người phương Tây
Tác giả: Lê Thị Thu Hiền, Cộng Sự 1, Cộng Sự 3, Cộng Sự 2 Tạp chí: KY hội thảo sinh viên và cán bộ trẻ các trường đại học sư phạm toàn quốc năm 2016 Số: Trang: 1405-1415 Năm: 2016
[71] Bài báo: Các mối quan hệ trong gia đình người Việt thời Lê Thánh Tông qua một số văn bản điển chế và pháp luật
Tác giả: Lê Thị Thu Hiền, Cộng Sự 1 Tạp chí: KY hội thảo sinh viên và cán bộ trẻ các trường đại học sư phạm toàn quốc năm 2016 Số: Trang: 1381-1389 Năm: 2016
[72] Bài báo: Xây dựng chủ đề tích hợp liên môn về "Mắt" chương trình trung học phổ thông
Tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Phùng Việt Hải, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3, Cộng Sự 4 Tạp chí: HTKH sinh viên và cán bộ trẻ các trường ĐHSP toàn quốc năm 2016 Số: Trang: 298-313 Năm: 2016
[73] Bài báo: ỨNG DỤNG SỐ PHỨC VÀO GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH, CHỨNG MINH BẤT ĐẲNG THỨC, TÌM CỰC TRỊ CỦA BIỂU THỨC VÀ CÁC BÀI TOÁN VỀ HÌNH HỌC PHẲNG.
Tác giả: Nguyễn Thị Hà Phương, Cộng Sự 1 Tạp chí: KY hội thảo khoa học sinh viên và cán bộ trẻ các trường Đại học Sư phạm Toàn quốc năm 2016 Số: Trang: 802-811 Năm: 2016
[74] Bài báo: Vận dụng nội dung quyền con người, quyền công dân trong Hiến pháp năm 2013 vào dạy học môn Giáo dục công dân lớp 12
Tác giả: Vương Thị Bích Thuỷ, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2 Tạp chí: HTKH sinh viên và cán bộ trẻ các Trường Đại học Sư phạm toàn quốc Số: Trang: 279-287 Năm: 2016
[75] Bài báo: Thực trạng và giải pháp cơ bản giáo dục ý thức pháp luật cho học sinh trung học phổ thông trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng
Tác giả: Vương Thị Bích Thuỷ, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2 Tạp chí: HTKH sinh viên và cán bộ trẻ các Trường Đại học Sư phạm toàn quốc Số: Trang: 288-297 Năm: 2016
[76] Bài báo: Vận dụng quy trình xây dựng chủ đề tích hợp vào việc xây dựng chủ đề "Sự nở vì nhiệt" dạy học phần Nhiệt học ở trung học cơ sở
Tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Lê Thanh Huy, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2 Tạp chí: TC Khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội Số: 8B(61).2016 Trang: 148-155 Năm: 2016
[77] Bài báo: SƠ ĐỒ TẠO TRẠNG THÁI NÉN BỚT PHOTON HAI MODE
A diagram to generate two-mode photon-subtracted squeezed states

Tác giả: Nguyễn Thị Xuân Hoài, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2 Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 20(03) Trang: 13 Năm: 2016
[78] Bài báo: MÔ HÌNH B-LEARNING VÀ ỨNG DUNG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THỰC HÀNH CHO SINH VIÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Tác giả: Trần Văn Hưng, Cộng Sự 1 Tạp chí: HTKH cấp quốc gia " Giáo dục kỹ thuật các xu hướng công nghệ và thách thức" Số: Trang: 108-115 Năm: 2016
[79] Bài báo: DẠY HỌC TOÁN CHO SINH VIÊN CÁC NGÀNH KĨ THUẬT TRONG MÔI TRƯỜNG B-LEARNING THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC
Tác giả: Trần Văn Hưng, Cộng Sự 1 Tạp chí: Kĩ yếu hội thảo khoa học cấp Quốc gia " GIÁO DỤC KỸ THUẬT CÁC XU HƯỚNG CÔNG NGHỆ VÀ THÁCH THỨC" Số: Trang: 156-165 Năm: 2016
[80] Bài báo: Thực trạng nghiện Internet và mối quan hệ giữa mức độ nghiện Internet với trầm cảm ở học sinh trường THCS Nguyễn Lương Bằng, Thành phố Đà Nẵng
Tác giả: Lê Thị Phi, Cộng Sự 1 Tạp chí: KY hội thảo quốc tế Tâm lý học đường lần thứ 5 “Phát triển tâm lý học học đường trên thế giới và ở Việt Nam” tháng 7/ 2016 Số: Trang: 468-475 Năm: 2016
[81] Tham luận: Xây dựng chủ đề tích hợp trong chương trình GDCD lớp 12
Tác giả: Hồ Thanh Hải, Cộng Sự 1 Tạp chí: TĐKH: Tích hợp trong dạy học GDCD ở trường THPT hiện nay Số: 10-GDCT Trang: 87-96 Năm: 2016
[82] Bài báo: MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA THẢM THỰC VẬT Ở RỪNG PHÒNG HỘ VEN BIỂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Tác giả: Võ Văn Minh, Đoạn Chí Cường, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2 Tạp chí: Hội thảo nghiên cứu và giảng dạy sinh học ở Việt Nam Số: Trang: Năm: 2016
[83] Bài báo: NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ GIỮA SỰ PHÂN BỐ HỆ THỰC VẬT BẬC CAO VÀ THỰC TRẠNG SẠT LỞ BỜ SÔNG Ở KHU VỰC HẠ LƯU SÔNG THU BỒN - HỘI AN
Tác giả: Võ Văn Minh, Nguyễn Thị Kim Yến, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2 Tạp chí: Hội thảo nghiên cứu và giảng dạy sinh học ở Việt Nam Số: Trang: Năm: 2016
[84] Bài báo: Nghiên cứu một số chỉ tiêu sinh lý, hóa sinh của một số giống lạc (Arachis hypogea L) có năng suất khác nhau trồng tại Thanh Hóa
Study of some physiological and biochemical indexes of some peanut varieties (arachis hypogaea. L) grown in Thanh Hoa province

Tác giả: Nguyễn Tấn Lê, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2 Tạp chí: KY hội nghị khoa học toàn quốc về nghiên cứu và giảng dạy Sinh học ở Việt Nam lần thứ II, ngày 20-05-2016 tại Trường ĐHSP-ĐH Đà Nẵng Số: Trang: 1285-1293 Năm: 2016
[85] Bài báo: Đánh giá sự tích lũy kim loại nặng trong một số loại rau trồng ở vùng nông nghiệp bị ảnh hưởng bởi nước thải công nghiệp, Đà Nẵng, Việt Nam
Tác giả: Võ Văn Minh, Đoạn Chí Cường, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2 Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 12(97).2015 Trang: 14 Năm: 2015
[86] Bài báo: USE FE MODEL ANALYZING THE EFFECT OF FACTORS ON THE INVESTMENT EFFICIENCY OF THAI NGUYEN ENTERPRISES
Use FE model analyzing the effect of factors on the investment efficiency of Thai Nguyen enterprises

Tác giả: Cộng Sự 1, Trần Thị Mai, Cộng Sự 2 Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên (1859-2171) Số: No. 14, Vol. 144 Trang: pp. 101-105 Năm: 2015
[87] Tham luận: Định hướng đào tạo giáo viên trung học đáp ứng yêu cầu của sự thay đổi
Orienting teacher training to meet the requirements of innovation

Tác giả: Trần Xuân Bách, Cộng Sự 1 Tạp chí: KY hội thảo khoa học Nâng cao năng lực đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các trường sư phạm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông Số: Trang: Năm: 2015
[88] Bài báo: CHẾ TẠO VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ĐIỀU TRỊ BỎNG CỦA TỔ HỢP VẬT LIỆU AGNP - CURCUMIN - CHITOSAN HÒA TAN TRONG NƯỚC
Fabricating Silver nanoparticles – Curcumin – Water soluble chitosan composite and evaluating its capacity for burn treatment

Tác giả: Nguyễn Bá Trung, Cộng Sự 1 Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 15(02) - 2015 Trang: 10 Năm: 2015
[89] Bài báo: trung
trung

Tác giả: Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3 Tạp chí: Số: 2 Trang: 3-8 Năm: 2015
[90] Bài báo: Nghiên cứu bước đầu về ảnh hưởng của việc khai thác tổ đến sức sinh sản của quần thể loài chim yến tổ trắng Aerodramus fuciphagus(Thunbe rg,1812) tại khu bảo tồn thiên nhiên Cù Lao Chàm , tỉnh Qủang Nam
Tác giả: Đinh Thị Phương Anh, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2 Tạp chí: Số: 37 (1) Trang: 20-24 Năm: 2015
[91] Bài báo: Thiết lập hệ thống trường vệ tinh tham gia đào tạo giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục: một số kinh nghiệm của Đà Nẵng
Tác giả: Lê Quang Sơn, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3 Tạp chí: KY hội thảo khoa học Nâng cao năng lực đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các trường sư phạm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông Số: Trang: Năm: 2015
[92] Bài báo: Tổng hợp vật liệu nano composite bạc nano - curcumin - agar và khảo sát tính năng kháng khuẩn của nó
Fabrication of silver nanoparticles–curcumin–agar nanocomposite film and its super antimicrobial activity

Tác giả: Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Nguyễn Bá Trung Tạp chí: International Jounal of Nanotechnology Số: Trang: 380-390 Năm: 2015
[93] Bài báo: Tổng hợp, đặc trưng và đánh giá khả năng xúc tác của Mg-Al hydrotancite cho phản ứng este chéo hóa dầu jatropha bằng methanol
Tổng hợp, đặc trưng và đánh giá khả năng xúc tác của Mg-Al hydrotancite cho phản ứng este chéo hóa dầu jatropha bằng methanol

Tác giả: Ngô Minh Đức, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Nguyễn Bá Trung Tạp chí: Số: 52 Trang: 93-98 Năm: 2015
[94] Bài báo: Đa dạng thành phần loài rắn ở khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà - Núi chúa Thành phố Đà Nẵng
Đa dạng thành phần loài rắn ở khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà - Núi chúa Thành phố Đà Nẵng

Tác giả: Đinh Thị Phương Anh, Phạm Hồng Thái, Cộng Sự 1 Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 01 (86) Trang: 126-128 Năm: 2015
[95] Bài báo: Kết quả bước đầu nghiên cứu khu hệ cá cửa sông Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam
Tác giả: Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3, Nguyễn Thị Tường Vi Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ Biển Số: 1 Trang: 55-66 Năm: 2015
[96] Bài báo: Du lịch cuối tuần ở thành phố Đà Nẵng
Tác giả: Lê Thị Thu Hiền, Cộng Sự 1 Tạp chí: TC Văn hóa Du lịch Đà Nẵng Số: Trang: Năm: 2014
[97] Bài báo: Ứng dụng GIS nghiên cứu tác động của nước biển dâng đến sử dụng đất lưu vực sông Cu Đê, thành phố Đà Nẵng
A study impact of sea level rise to land use in Cu De river basin, Da Nang city by using GIS technology

Tác giả: Lê Ngọc Hành, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3 Tạp chí: KY Hội nghị Địa lý toàn quốc Số: Trang: Năm: 2014
[98] Bài báo: Removal of Cr(VI) from aqueous solution using modified chitosan flakes with citric acid
Removal of Cr(VI) from aqueous solution using modified chitosan flakes with citric acid

Tác giả: Ngô Thị Mỹ Bình, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2 Tạp chí: proceedings of the 2nd international conference on green technology and sustainable development Số: 2 Trang: 397-402 Năm: 2014
[99] Bài báo: Sử dụng phần mềm Cabri 3D trong dạy học nội dung "quỹ tích" chương trình hình học lớp 9 trung học cơ sở
Tác giả: Trần Văn Hưng, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3 Tạp chí: Hội nghị SV NCKH các trường ĐHSP toàn quốc lần thứ VII năm 2014 Số: Trang: 319-327 Năm: 2014
[100] Bài báo: Sử dụng phần mềm Crocodile ICT 605 hổ trợ dạy và học thuật toán THPT
Using software supports 605 Crocodile ICT teaching and learning algorithms THPT

Tác giả: Trần Văn Hưng, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2 Tạp chí: Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học các trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ VII năm 2014 Số: 1 Trang: Năm: 2014
[101] Bài báo: Bước đầu nghiên cứu trồng thử nghiệm giống cây dong riềng (canna edulis ker) trong điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu huyện Hòa Vang - Tp Đà Nẵng
Tác giả: Nguyễn Huy Bình, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2 Tạp chí: KY Hội nghị 'Sinh viên NCKH các Trường Đại học Sư phạm toàn quốc' - lần thứ 7 (10-2014) Số: Trang: 684-688 Năm: 2014
[102] Bài báo: MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN LUYỆN TƯ DUY CHO HỌC SINH TRONG VIỆC GIẢI BÀI TOÁN HÌNH HỌC PHẲNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP VECTƠ
Tác giả: Ngô Thị Bích Thuỷ, Cộng Sự 1, Cộng Sự 3, Cộng Sự 2 Tạp chí: Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học các trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ VII năm 2014 Số: Trang: 233-239 Năm: 2014
[103] Bài báo: Chính sách nông nghiệp thời Lê sơ
Tác giả: Lê Thị Thu Hiền, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3 Tạp chí: Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học các trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ VII năm 2014 Số: Trang: Năm: 2014
[104] Bài báo: Hiện trạng ô nhiễm và một số giải pháp bảo vệ môi trường nước sông Phú Lộc, thành phố Đà Nẵng
Tác giả: Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3, Nguyễn Thị Kim Thoa Tạp chí: Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học các trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ VII năm 2014 Số: Trang: 545-551 Năm: 2014
[105] Bài báo: Kiểm tra hê thông
nvnvn

Tác giả: Cộng Sự 1 Tạp chí: Institute of Mathematics and Image Computing, University of Lübeck, Germany Số: 1 Trang: 12-30 Năm: 2014
[106] Bài báo: NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG HẠ GLUCOSE HUYẾT CỦA CAO DỊCH CHIẾT TOÀN PHẦN TỪ QUẢ CÂY DỨA DẠI (PANDANUS ODORATISSIMUS) TRÊN CHUỘT NHẮT TRẮNG (MUS MUSCULUS VAR. ALBINO)
Tác giả: Nguyễn Công Thuỳ Trâm, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3 Tạp chí: Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học các trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ VII năm 2014 Số: Trang: Năm: 2014
[107] Bài báo: Nghiên cứu bài thuốc, cây thuốc phía Tây Nam huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam, tỉnh Quảng Nam
Tác giả: Nguyễn Huy Bình, Cộng Sự 1, Cộng Sự 3, Cộng Sự 2 Tạp chí: KY Hội nghị 'Sinh viên NCKH các Trường Đại học Sư phạm toàn quốc' - lần thứ 7 (10-2014) Số: Trang: Năm: 2014
[108] Bài báo: XÂY DỰNG BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG TÓM TẮT NỘI DUNG KIẾN THỨC PHẦN SINH THÁI HỌC - SINH HỌC 12 - THPT
Tác giả: Trương Thị Thanh Mai, Cộng Sự 1, Cộng Sự 3, Cộng Sự 2 Tạp chí: Hội nghị SV NCKH các trường ĐHSP toàn quốc lần thứ VII năm 2014 Số: Trang: Năm: 2014
[109] Bài báo: TÍCH HỢP SỬ DỤNG TÀI LIỆU ĐỊA LÝ TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG. MỘT BIỆN PHÁP DẠY HỌC CÓ HIỆU QUẢ
INTEGRATED MATERIALS USED IN TEACHING GEOGRAPHY HISTORY IN SCHOOL. A MEASURE OF EFFECTIVE TEACHING

Tác giả: Trương Trung Phương, Cộng Sự 1 Tạp chí: KY Hội nghị khoa học sau đại học - Đại học Huế lần thứ II Số: ISBN:978-604-912-304-7 Trang: 443-449 Năm: 2014
[110] Bài báo: GIÁO DỤC LÒNG YÊU NƯỚC CHO THẾ HỆ TRẺ THÔNG QUA TÁC PHẨM "LỊCH SỬ NƯỚC TA" CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Tác giả: Trương Trung Phương, Cộng Sự 1 Tạp chí: KY Hội nghị Sinh viên NCKH các trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ VII-năm 2014 Số: ISBN:978-604-80-0796-6 Trang: 757-763 Năm: 2014
[111] Bài báo: Tổ chức nghiên cứu, biên soạn lịch sử dưới triều Nguyễn (1802-1883)
Tác giả: Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3, Lưu Trang Tạp chí: Kỉ yếu Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học các trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ VII Số: Trang: 729-735 Năm: 2014
[112] Bài báo: Những bất cập của sách giáo khoa lịch sử bậc Trung học cơ sở và giải pháp đề xuất xây dựng sách giáo khoa Lịch sử mới hiện nay
Tác giả: Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3, Lưu Trang Tạp chí: Kỉ yếu Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học các trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ VII Số: Trang: 259-265 Năm: 2014
[113] Bài báo: Sử dụng bản đồ tư duy trong ghi chép và tự học học phần Địa lí kinh tế xã hội Việt Nam 3 của sinh viên khoa Địa lí, trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Tác giả: Đậu Thị Hoà, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2 Tạp chí: Kỉ yếu Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học các trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ VII Số: Trang: 290 - 296 Năm: 2014
[114] Bài báo: CẢI TIẾN CÁCH THỨC THỰC HIỆN TIÊU BẢN HIỂN VI CỐ ĐỊNH ĐỂ DẠY HỌC SINH HỌC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Tác giả: Trương Thị Thanh Mai, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3 Tạp chí: Hội nghị SV NCKH các trường ĐHSP toàn quốc lần thứ VII năm 2014 Số: Trang: 1-6 Năm: 2014
[115] Bài báo: HIện trạng và giải pháp sử dụng bền vững nguồn lợi tôm hùng giống ở vùng biển ven bờ bán đảo Sơn Trà
Tác giả: Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Nguyễn Thị Tường Vi Tạp chí: KY HTKH toàn quốc Sinh học biển và phát triển bền vững Số: Trang: Năm: 2014
[116] Bài báo: BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC VẬN DỤNG TOÁN HỌC VÀO THỰC TIỄN THÔNG QUA KHAI THÁC CÁC BÀI TOÁN THỰC TẾ TRONG DẠY HỌC XÁC SUẤT THỐNG KÊ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
TRAINING CAPABILITY OF MATH APPLICATIONS TO PRACTICES THROUGH EXPLOITING THE ACTUAL PROBLEMS IN TEACHING PROBABILITY AND STATISTICS AT HIGH SCHOOL

Tác giả: Hoàng Nam Hải, Cộng Sự 1 Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 10[83] 2014 Trang: 8-11 Năm: 2014
[117] Bài báo: VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC DỰ ÁN VÀO HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH CHO TRẺ 5 - 6 TUỔI Ở CÁC TRƯỜNG MẦM NON
TEACHING METHODS APPLICATION TO PROJECT ACTIVITIES AROUND DISCOVER THE ENVIRONMENT FOR CHILDREN 5-6 YEARS IN PRESCHOOL

Tác giả: Bùi Việt Phú, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3 Tạp chí: KY Hội nghị 'Sinh viên NCKH các Trường Đại học Sư phạm toàn quốc' - lần thứ 7 (10-2014) Số: 2014 Trang: 80-84 Năm: 2014
[118] Bài báo: PHÁT TRIỂN KHẢ NĂNG QUAN SÁT CHO TRẺ MẪU GIÁO 4 - 5 TUỔI
CAPACITY DEVELOPMENT OBSERVATION NURSERY FOR CHILDREN 4-5 YEARS LEARNING THROUGH GAMES

Tác giả: Bùi Việt Phú, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Nguyễn Thị Triều Tiên Tạp chí: KY Hội nghị 'Sinh viên NCKH các Trường Đại học Sư phạm toàn quốc' - lần thứ 7 (10-2014) Số: 2014 Trang: 74-79 Năm: 2014
[119] Bài báo: Văn hóa khoa bảng huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An
Tác giả: Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Nguyễn Hoàng Thân Tạp chí: Kỉ yếu Hội thảo NCKH SV toàn quốc Số: Trang: Năm: 2014
[120] Bài báo: Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nanocomposite từ collagen và nano vàng để ứng dụng trong y sinh.
Tác giả: Cộng Sự 1, Nguyễn Bá Trung Tạp chí: KY Hội nghị 'Sinh viên NCKH các Trường Đại học Sư phạm toàn quốc' - lần thứ 7 (10-2014) Số: Trang: Năm: 2014
[121] Bài báo: Vận dụng lý thuyết Hội thoại vào việc rèn luyện kĩ năng nói cho học sinh lớp 4,5 các trường Tiểu học thành phố Rạch Giá tỉnh Kiên Giang
Applying theory into practice Dialogue Speaking to students in grades 4,5 Primary schools in Rach Gia, Kien Giang Province

Tác giả: Bùi Việt Phú, Cộng Sự 1 Tạp chí: Số: Đặc biệt 9/2014 Trang: 117-119 Năm: 2014
[122] Bài báo: Nghiên cứu chế tạo hệ xúc tác axit rắn La,Zn/Al2O3 để điều chế biodiesel từ mỡ bò đã qua sử dụng có chỉ số axit tự do cao
Nghiên cứu chế tạo hệ xúc tác axit rắn La,Zn/Al2O3 để điều chế biodiesel từ mỡ bò đã qua sử dụng có chỉ số axit tự do cao

Tác giả: Ngô Minh Đức, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2 Tạp chí: TC phân tích Hóa, Lý và Sinh học Số: 19 Trang: 8-15 Năm: 2014
[123] Bài báo: Nghiên cứu chế tạo hệ xúc tác axit rắn La,Zn/Al2O3 để điều chế biodiesel từ mỡ bò đã qua sử dụng có chỉ số axit tự do cao
Tác giả: Ngô Minh Đức, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Nguyễn Bá Trung Tạp chí: TC phân tích Hóa, Lý và Sinh học Số: 3 Trang: 8-15 Năm: 2014
[124] Bài báo: SOME METHODOLOGIES FOR ENHANCING THE QUALITY OF TEACHING OF ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION-TNU
Some methodologies for enhancing the quality of teaching of economics and business administration - TNU

Tác giả: Cộng Sự 1, Trần Thị Mai, Cộng Sự 2 Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên (1859-2171) Số: No. 10, Vol. 124 Trang: pp. 151-156 Năm: 2014
[125] Bài báo: Mạng giao thông mở rộng và bài toán phân luồng giao thông đa phương tiện tuyến tính
Tác giả: Trần Quốc Chiến, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2 Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 1(74) Trang: 136-139 Năm: 2014
[126] Bài báo: Thuật toán tuần tự và song song đẩy luồng trước tìm luồng cực đại
Tác giả: Trần Quốc Chiến, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2 Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Số: Tập 51-Số 4A Trang: 109-125 Năm: 2013
[127] Bài báo: MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA NHÓM THƯƠNG G/[G, G]
SOME PROPERTIES OF THE QUOTIENT GROUP G / [G, G]

Tác giả: Cộng Sự 1 Tạp chí: Số: Trang: 1-6 Năm: 2013
[128] Tham luận: Thuật toán tìm đường đi ngắn nhất trên đồ thị mở rộng
Tác giả: Trần Quốc Chiến, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2 Tạp chí: HTKH Quốc gia Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng CNTT (FAIR) Số: Trang: 522-527 Năm: 2013
[129] Tham luận: Thuật toán tuần tự và song song tìm luồng cực đại bằng phương pháp hỗn hợp đẩy kéo luồng
Tác giả: Trần Quốc Chiến, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2 Tạp chí: HTKH Quốc gia Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng CNTT (FAIR) Số: Trang: 538-549 Năm: 2013
[130] Bài báo: Tích chập suy rộng liên kết với biến đổi tích phân dạng Fourier và ứng dụng
Generalized convolutions associated with the integral transforms of Fourier type and the applications

Tác giả: Cộng Sự 1, Phan Đức Tuấn Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 7(02) Trang: 1-5 Năm: 2013
[131] Bài báo: Một số tính chất của nhóm thương G/[G, G]
Some Properties of Quotient Group G/[G, G]

Tác giả: Cộng Sự 1 Tạp chí: TTKH ĐH Kiến Trúc ĐN Số: Trang: 5 trang Năm: 2013
Quốc tế
[1] Bài báo: A novel solution of enhanced loss function using deep learning in sleep stage classification: predict and diagnose patients with sleep disorders
A novel solution of enhanced loss function using deep learning in sleep stage classification: predict and diagnose patients with sleep disorders

Tác giả: Cộng Sự 1, Abeer Alsadoon, Phạm Dương Thu Hằng, P. W.C. Prasad, Cộng Sự 2, Nguyễn Trần Quốc Vinh Tạp chí: Multimedia Tools and Applications (SCIE, Q1) Số: 2021 Trang: Năm: 2021
[2] Bài báo: A Novel Approach for Early Prediction of Sudden Cardiac Death (SCD) using Hybrid Deep Learning
A Novel Approach for Early Prediction of Sudden Cardiac Death (SCD) using Hybrid Deep Learning

Tác giả: Abeer Alsadoon, Cộng Sự 1, P. W.C. Prasad, Nguyễn Trần Quốc Vinh, Phạm Dương Thu Hằng Tạp chí: Multimedia Tools and Applications (SCIE, Q1) Số: Trang: Năm: 2020
[3] Bài báo: A Novel Solution of Using Deep Learning for Left Ventricle Detection: Enhanced Feature Extraction
A Novel Solution of Using Deep Learning for Left Ventricle Detection: Enhanced Feature Extraction

Tác giả: Cộng Sự 1, Abeer Alsadoon, P. W.C. Prasad, Cộng Sự 2, Nguyễn Trần Quốc Vinh, Phạm Dương Thu Hằng Tạp chí: Computer Methods and Programs in Biomedicine (SCIE, Q1) Số: Trang: Năm: 2020
[4] Bài báo: STRONG KARUSH-KUHN-TUCKER OPTIMALITY CONDITIONS FOR WEAK EFFICIENCY IN CONSTRAINED MULTIOBJECTIVE PROGRAMMING PROBLEMS IN TERMS OF MORDUKHOVICH SUBDIFFERENTIALS
Strong Karush-Kuhn-Tucker Optimality Conditions for Weak Efficiency in Constrained Multiobjective Programming Problems in Terms of Mordukhovich Subdifferentials [Q1-SCImago, IF=1.502, ISI-SCOPUS]

Tác giả: Trần Văn Sự, Cộng Sự 1 Tạp chí: Optimization Letters Số: DOI:10.1007/s11590-020-01620-0 Trang: p.1-20 Năm: 2020
[5] Bài báo: A new solution for asynchronous incremental maintenance of materialized views
A new solution for asynchronous incremental maintenance of materialized views

Tác giả: Nguyễn Trần Quốc Vinh, Phạm Dương Thu Hằng, Trần Trọng Nhân, Trần Đăng Hưng, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3 Tạp chí: Eastern-European Journal of Enterprise Technologies (Scopus, Q3) Số: VOL 1, NO 2 (103) Trang: 6-13 Năm: 2020
[6] Bài báo: STUDNIARSKI'S DERIVATIVES AND EFFICIENCY CONDITIONS FOR CONSTRAINED VECTOR EQUILIBRIUM PROBLEMS WITH APPLICATIONS
STUDNIARSKI'S DERIVATIVES AND EFFICIENCY CONDITIONS FOR CONSTRAINED VECTOR EQUILIBRIUM PROBLEMS WITH APPLICATIONS (ISI, SCOPUS, Q1)

Tác giả: Trần Văn Sự, Cộng Sự 1 Tạp chí: Optimization Số: Vol. 17, Issue1, DOI:10.1080/02331934.2019.1702985 Trang: pages 121-148 Năm: 2019
[7] Bài báo: Effective Text Data Preprocessing Technique for Sentiment Analysis in Social Media Data
Effective Text Data Preprocessing Technique for Sentiment Analysis in Social Media Data

Tác giả: Cộng Sự 1, Halgamuge Malka N., Nguyễn Trần Quốc Vinh Tạp chí: IEEE International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE) Số: 11th Trang: 108-117 Năm: 2019
[8] Bài báo: An Analysis on Use of Deep Learning and Lexical-Semantic Based Sentiment Analysis Method on Twitter Data to Understand the Demographic Trend of Telemedicine
An Analysis on Use of Deep Learning and Lexical-Semantic Based Sentiment Analysis Method on Twitter Data to Understand the Demographic Trend of Telemedicine

Tác giả: Cộng Sự 1, Halgamuge Malka N., Nguyễn Trần Quốc Vinh Tạp chí: IEEE International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE) Số: 11th Trang: 37-45 Năm: 2019
[9] Bài báo: Prediction of Autism-Related Genes Using a New Clustering-Based Under-Sampling Method
Prediction of Autism-Related Genes Using a New Clustering-Based Under-Sampling Method

Tác giả: Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3, Nguyễn Trần Quốc Vinh, Trần Đăng Hưng Tạp chí: IEEE International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE) Số: 11th Trang: 209-214 Năm: 2019
[10] Bài báo: Systems Analysis of Acoustic Underwater Sensor Networks: A Taxonomy
Systems Analysis of Acoustic Underwater Sensor Networks: A Taxonomy

Tác giả: Cộng Sự 1, Abeer Alsadoon, P. W.C. Prasad, Cộng Sự 4, Nguyễn Trần Quốc Vinh Tạp chí: IEEE International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE) Số: 11th Trang: 260-268 Năm: 2019
[11] Bài báo: Forecasting Trading-Time based Profit-Making Strategies in Forex Industry: Using Australian Forex Data
Forecasting Trading-Time based Profit-Making Strategies in Forex Industry: Using Australian Forex Data

Tác giả: Cộng Sự 1, Halgamuge Malka N., Nguyễn Trần Quốc Vinh Tạp chí: IEEE International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE) Số: 11th Trang: 396-404 Năm: 2019
[12] Bài báo: Wearable Devices for Monitoring Dementia Sufferers: A Review and Framework for Discussion
Wearable Devices for Monitoring Dementia Sufferers: A Review and Framework for Discussion

Tác giả: Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Abeer Alsadoon, P. W.C. Prasad, Cộng Sự 3, Cộng Sự 4, Nguyễn Trần Quốc Vinh Tạp chí: IEEE International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE) Số: 11th Trang: 300-306 Năm: 2019
[13] Bài báo: NECESSARY AND SUFFICIENT OPTIMALITY CONDITIONS FOR VECTOR EQUILIBRIUM PROBLEMS USING CONTINGENT HYPODERIVATVES
Necessary and sufficient optimality conditions for constrained vector equilibrium problems using contingent hypoderivatives (ISI/Scopus, IF=1.824)

Tác giả: Trần Văn Sự, Cộng Sự 1 Tạp chí: Optimization and Engineering Số: Vol. 21 (2); DOI: 10.1007/s11081-019-09464-z Trang: pp.585-609 Năm: 2019
[14] Bài báo: A novel modified undersampling (MUS) technique for software defect prediction
A novel modified undersampling (MUS) technique for software defect prediction

Tác giả: Cộng Sự 1, Abeer Alsadoon, P. W.C. Prasad, Cộng Sự 4, Cộng Sự 5, Nguyễn Trần Quốc Vinh Tạp chí: Computational Intelligence (SCIe, Q2) Số: Vol 35 - 2019 Trang: 1-18 Năm: 2019
[15] Bài báo: A COGNITIVE APPROACH TO THE EVALUATION OF PROSPECTIVE MATHEMATICS TEACHERS' PROFESSIONAL COMPETENCIES
Tác giả: Nguyễn Thị Hà Phương, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2 Tạp chí: THE 5th INTERNATIONAL CONFERENCE LANGUAGE, SOCIETY, AND CULTURE IN ASIAN CONTEXTS (LSCAC 2018) Số: LSCAC 2018 Trang: 926-940 Năm: 2019
[16] Bài báo: A new rotifer species: Lecane langsenensis n. sp. (Rotifera: Monogononta) from Vietnam
A new rotifer species: Lecane langsenensis n. sp. (Rotifera: Monogononta) from Vietnam

Tác giả: Trịnh Đăng Mậu, Võ Văn Minh, Cộng Sự 1 Tạp chí: zootaxa Số: 4615 Trang: 4615 Năm: 2019
[17] Bài báo: Species diversity of rotifers (Rotifera: Eurotatoria) of Phu Ninh Lake with five new records from Vietnam
Species diversity of rotifers (Rotifera: Eurotatoria) of Phu Ninh Lake with five new records from Vietnam

Tác giả: Trần Nguyễn Quỳnh Anh, Trịnh Đăng Mậu, Võ Văn Minh, Trần Ngọc Sơn, Cộng Sự 1 Tạp chí: International Journal Aquatic Biology Số: 7 Trang: 38-44 Năm: 2019
[18] Bài báo: ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỊA LÝ DÂN CƯ ĐẾN VIỆC NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN TỈNH QUẢNG BÌNH (VIỆT NAM)
MAIN TASKS GEOGRAPHY OF POPULATION IN STUDY POLYLINGUAL ENVIRONMENT THE PROVINCE OF QUANG BINH (VIETNAM)

Tác giả: Hoàng Thị Diệu Hương, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2 Tạp chí: III МЕЖДУНАРОДНОГО НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОНЛАЙН- СЕМИНАРА Số: УДК 372.881.1 ББК 74.268.1 Trang: 459-461 Năm: 2019
[19] Bài báo: Hg2+-Promoted Spirolactam Hydrolysis Reaction: A Design Strategy for the Highly Selective Sensing of Hg2+ over other Metal Ions in Aqueous Media
Hg2+-Promoted Spirolactam Hydrolysis Reaction: A Design Strategy for the Highly Selective Sensing of Hg2+ over other Metal Ions in Aqueous Media

Tác giả: Mai Văn Bảy, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3, Cộng Sự 4, Cộng Sự 5 Tạp chí: Sensors Số: Trang: Năm: 2019
[20] Bài báo: Effect of Light Quality on the Growth of Microalgae Haematococcus lacustris
Effect of Light Quality on the Growth of Microalgae Haematococcus lacustris

Tác giả: Trịnh Đăng Mậu, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3, Lê Vũ Khánh Trang Tạp chí: Journal of Advances in Biology & Biotechnology Số: 19 Trang: 1-8 Năm: 2018
[21] Bài báo: A method for determining information diffusion cascades on social networks
A method for determining information diffusion cascades on social networks

Tác giả: Nguyễn Việt Anh, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3, Nguyễn Trần Quốc Vinh Tạp chí: Eastern-European Journal of Enterprise Technologies (Scopus, Q3) Số: Vol 6 N2 (96) Trang: 61-69 Năm: 2018
[22] Bài báo: Density functional theory study of the role of benzylic hydrogen atoms in the antioxidant properties of lignans
Density functional theory study of the role of benzylic hydrogen atoms in the antioxidant properties of lignans

Tác giả: Mai Văn Bảy, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3, Cộng Sự 4, Cộng Sự 5 Tạp chí: Scientific Reports Số: 8 Trang: 12361-12371 Năm: 2018
[23] Bài báo: First-principles study of electronic properties of AB-stacked bilayer armchair graphene nanoribbons under out-plane strain
First-principles study of electronic properties of AB-stacked bilayer armchair graphene nanoribbons under out-plane strain

Tác giả: Nguyễn Văn Hiếu, Cộng Sự 1 Tạp chí: Indian Journal of Physics Số: 4 Trang: 447-452 Năm: 2018
[24] Bài báo: ON OPTIMALITY CONDITIONS FOR EFFICIENT SOLUTIONS OF VECTOR EQUILIBRIUM PROBLEMS WITH CONSTRAINTS VIA CLARKE AND MICHEL-PENOT SUBDIFFERENTIALS
On optimality conditions for efficient solutions of vector equilibrium problem with constraints via Clarke and Michel-Penot subdifferentials

Tác giả: Cộng Sự 1 Tạp chí: Số: Trang: 15 pages Năm: 2018
[25] Bài báo: OPTIMALITY CONDITIONS FOR THE EFFICIENT SOLUTIONS OF VECTOR EQUILIBRIUM PROBLEMS WITH CONSTRAINTS IN TERMS OF DIRECTIONAL DERIVATIVES AND ITS APPLICATIONS
Optimality conditions for the efficient solutions of vector equilibrium problems with constraints in terms of directional derivatives and its applications

Tác giả: Cộng Sự 1 Tạp chí: Số: Trang: 36 pages Năm: 2018
[26] Bài báo: Low-Feature Extraction for Multi-label Patterns Analyzing in Complex Time Series Mining
Low-Feature Extraction for Multi-label Patterns Analyzing in Complex Time Series Mining

Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Anh, Vo Trung Hung, Nguyễn Trần Quốc Vinh, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2 Tạp chí: Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems (ACIIDS) Số: X Trang: 307-317 Năm: 2018
[27] Bài báo: Tuning the electronic and optical properties of two-dimensional graphene-like C2N nanosheet by strain engineering
Tuning the electronic and optical properties of two-dimensional graphene-like C2N nanosheet by strain engineering

Tác giả: Nguyễn Văn Hiếu, Cộng Sự 1 Tạp chí: Journal of Electronic Materials Số: 3 Trang: 1-7 Năm: 2018
[28] Bài báo: fMKL-DR: A Fast Multiple Kernel Learning Framework with Dimensionality Reduction
fMKL-DR: A Fast Multiple Kernel Learning Framework with Dimensionality Reduction

Tác giả: Giang Thanh Trung, Cộng Sự 1, Nguyễn Trần Quốc Vinh, Trần Đăng Hưng Tạp chí: International Symposium on Integrated Uncertainty in Knowledge Modelling and Decision Making (IUKM) Số: 6th Trang: 153-165 Năm: 2018
[29] Bài báo: Các bài toán ngược với nghiệm thưa không âm: Các giải thuật và ứng dụng cho bài toán khôi phục pha
Inverse Problems with Nonnegative and Sparse Solutions: Algorithms and Application to the Phase Retrieval Problem

Tác giả: Phạm Quý Mười, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3, Cộng Sự 4, Cộng Sự 5 Tạp chí: Số: Trang: Năm: 2018
[30] Bài báo: Ghi nhận loài mới thuộc giống Leptolalax (Bộ Cóc bùn) từ Bán đảo Sơn Trà, Việt Nam
A new species of Leptolalax (Anura: Megophryidae) from Son Tra Peninsula, central Vietnam

Tác giả: Phan Thị Hoa, Cộng sự, Cộng sự, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3, Cộng Sự 4, Cộng Sự 5 Tạp chí: Số: 4388 Trang: 001–021 Năm: 2018
[31] Bài báo: Tuning the electronic properties, effective mass and carrier mobility of MoS2 monolayer by strain engineering
Tuning the electronic properties, effective mass and carrier mobility of MoS2 monolayer by strain engineering

Tác giả: Nguyễn Văn Hiếu, Cộng Sự 1 Tạp chí: Journal of Electronic Materials Số: 1 Trang: 730-736 Năm: 2018
[32] Bài báo: Linear and nonlinear of Magneto-optical properties of monolayer MoS2
Linear and nonlinear of Magneto-optical properties of monolayer MoS2

Tác giả: Nguyễn Văn Hiếu, Cộng Sự 1 Tạp chí: journal appied of physics Số: 123 Trang: 034301(1-7) Năm: 2018
[33] Bài báo: Out-of-plane strain and electric field tunable electronic properties and Schottky contact of graphene/atimonene heterostructure
Out-of-plane strain and electric field tunable electronic properties and Schottky contact of graphene/atimonene heterostructure

Tác giả: Nguyễn Văn Hiếu, Cộng Sự 1 Tạp chí: Superlattices and Microstructures Số: 112 Trang: 554-560 Năm: 2017
[34] Bài báo: First principles study of the structural and electronic properties of graphene/MoS2 interfaces
First principles study of the structural and electronic properties of graphene/MoS2 interfaces

Tác giả: Nguyễn Văn Hiếu, Cộng Sự 1 Tạp chí: Journal of Applied Physics Số: 122 Trang: 104301 (1)-104301(7) Năm: 2017
[35] Bài báo: Comparison of the Documents Based On Vector Model: A Case Study of Vietnamese Documents
Comparison of the Documents Based On Vector Model: A Case Study of Vietnamese Documents

Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Anh, Vo Trung Hung, Hồ Phan Hiếu, Cộng Sự 1 Tạp chí: American Journal of Engineering Research Số: Trang: Năm: 2017
[36] Bài báo: High-dimensional finite elements for multiscale Maxwell-type equations(Phương pháp phần tử hữu hạn với số chiều lớn cho phương trình dạng Maxwell đa kích thước)
High-dimensional finite elements for multiscale Maxwell-type equations

Tác giả: Cộng Sự 1, Chử Văn Tiệp Tạp chí: IMA Journal of Numerical Analysis Số: 38 Trang: 227-270 Năm: 2017
[37] Bài báo: Linear and nonlinear magneto-optical absorption coefficients and refractive index changes in graphene
Linear and nonlinear magneto-optical absorption coefficients and refractive index changes in graphene

Tác giả: Nguyễn Văn Hiếu, Cộng Sự 1 Tạp chí: Optical Materials-Elsevier Số: 69 Trang: 328-332 Năm: 2017
[38] Bài báo: Phase Transition in Armchair Graphene Nanoribbon Due to Peierls Distortion
Phase Transition in Armchair Graphene Nanoribbon Due to Peierls Distortion

Tác giả: Nguyễn Văn Hiếu, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3, Cộng Sự 4 Tạp chí: Journal of Electronic Materials Số: Trang: Năm: 2017
[39] Bài báo: Linear and nonlinear magneto-optical properties of monolayer phosphorene
Linear and nonlinear magneto-optical properties of monolayer phosphorene

Tác giả: Nguyễn Văn Hiếu, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3, Cộng Sự 4, Cộng Sự 5 Tạp chí: Journal of Applied Physics Số: Trang: Năm: 2017
[40] Bài báo: Band gap and electronic properties of molybdenum disulphide under strain engineering: density functional theory calculations
Band gap and electronic properties of molybdenum disulphide under strain engineering: density functional theory calculations

Tác giả: Nguyễn Văn Hiếu, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3 Tạp chí: Journal Molecular Simulation Số: 2 Trang: 86-91 Năm: 2017
[41] Tham luận: Feature Extraction of Emotional States for EEG-based Rage Control
Feature Extraction of Emotional States for EEG-based Rage Control

Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Anh, Cộng Sự 1 Tạp chí: 39th International Conference on Telecommunications and Signal Processing Số: Trang: Năm: 2016
[42] Bài báo: The Influence of the Electromagnetic Wave on the Acoustomagnetoelectric Effect in a Doped Superlattice
The Influence of the Electromagnetic Wave on the Acoustomagnetoelectric Effect in a Doped Superlattice

Tác giả: Nguyễn Văn Hiếu, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2 Tạp chí: PIERS-Progress In Electromagnetics Research Symposium Số: 8 Trang: 3888-3892 Năm: 2016
[43] Bài báo: Captivity humanizes the primate microbiome
Captivity humanizes the primate microbiome

Tác giả: Võ Văn Minh, Hà Thăng Long, Cộng sự, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 4 Tạp chí: Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) Số: Trang: Năm: 2016
[44] Bài báo: Các phương pháp giảm Gradient cho các bài toán tối ưu không trơn trong các bài toán ngược
Descent Gradient Methods for Nonsmooth Minimization Problems in Ill-Posed Problems

Tác giả: Phạm Quý Mười, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3 Tạp chí: Journal of Computational and Applied Mathematics Số: 298 Trang: 105-122 Năm: 2016
[45] Bài báo: On the existence of solutions of quasi-equilibrium problems (UPQEP), (LPQEP), (UWQEP) and (LWQEP) and problems related (Joint work with Than Van Dinh)
On the existence of solutions of quasi-equilibrium problems (UPQEP), (LPQEP), (UWQEP) and (LWQEP) and problems related

Tác giả: Cộng Sự 1 Tạp chí: Số: Trang: Năm: 2016
[46] Bài báo: Solvability of singular integral equations with rotations and degenerate kernels in the vanishing coefficient case
Solvability of singular integral equations with rotations and degenerate kernels in the vanishing coefficient case

Tác giả: Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3, Cộng Sự 4, Phan Đức Tuấn Tạp chí: Analysis and Applications Số: 1(13) Trang: 1-12 Năm: 2015
[47] Bài báo: Low-frequency noise of intrinsic gated region in AlN/AlGaN/GaN metal-insulator-semiconductor heterojunction field-effect transistors
Low-frequency noise of intrinsic gated region in AlN/AlGaN/GaN metal-insulator-semiconductor heterojunction field-effect transistors

Tác giả: Cộng Sự 1, Nguyễn Quý Tuấn, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3, Cộng Sự 4 Tạp chí: 2014 International Conference on Solid State Devices and Materials (SSDM2014) Số: Trang: 622-623 Năm: 2014
[48] Bài báo: Tạo trạng thái nén dịch chuyển thêm photon hai mode
Generation of two-mode photon-added displaced squeezed states

Tác giả: Nguyễn Thị Xuân Hoài, Cộng Sự 1 Tạp chí: Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology Số: 5 Trang: 035012 (6pp) Năm: 2014
[49] Bài báo: Low-frequency noise in AlN/AlGaN/GaN metal-insulator-semiconductor devices: A comparison with Schottky devices
Low-frequency noise in AlN/AlGaN/GaN metal-insulator-semiconductor devices: A comparison with Schottky devices

Tác giả: Cộng Sự 1, Nguyễn Quý Tuấn, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3, Cộng Sự 4 Tạp chí: Journal of Applied Physics Số: 116 Trang: 054510-1--054510-8 Năm: 2014
[50] Bài báo: Temperature-dependent characteristics of AlTiO/AlGaN/GaN metal-insulator-semiconductor heterojunction field-effect transistors
Temperature-dependent characteristics of AlTiO/AlGaN/GaN metal-insulator-semiconductor heterojunction field-effect transistors

Tác giả: Nguyễn Quý Tuấn, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3, Cộng Sự 4, Cộng Sự 5 Tạp chí: 2014 Asia-Pacific Workshop on Fundamentals and Applications of Advanced Semiconductor Devices Số: Trang: 234-238 Năm: 2014
[51] Bài báo: Nén tổng, nén hiệu, Antibunching bậc cao và tính chất rối của trạng thái nén dịch chuyển thêm photon hai mode
Sum Squeezing, Difference Squeezing, Higher-Order Antibunching and Entanglement of Two-Mode Photon-Added Displaced Squeezed States

Tác giả: Nguyễn Thị Xuân Hoài, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2 Tạp chí: International Journal of Theoretical Physics Số: 53 (3) Trang: 899-910 Năm: 2014
[52] Bài báo: Phương pháp Newton và tựa Newton nửa trơn trong chỉnh hóa l^1 có trọng số
Semismooth Newton and quasi-Newton methods in weighted ℓ1-regularization

Tác giả: Phạm Quý Mười, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3 Tạp chí: Journal of Inverse and Ill-Posed Problems Số: 21(5) Trang: 665-693 Năm: 2013
[53] Bài báo: Ứng dụng của lớp màng mỏng AlTiO cho việc chế tạo transistor hiệu ứng trường tiếp xúc dị thể AlGaN/GaN
Application of AlTiO thin films to AlTiO/AlGaN/GaN metal-insulator-semiconductor heterojunction field-effect transistors.

Tác giả: Nguyễn Quý Tuấn, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3, Cộng Sự 4 Tạp chí: 2013 International Conference on Solid State Devices and Materials (SSDM 2013) Số: J-2-2 Trang: 920-921 Năm: 2013
[54] Bài báo: X-ray photoelectron spectroscopy for BN/AlGaN/GaN metal-insulator-semiconductor heterojunction field-effect transistors
X-ray photoelectron spectroscopy for BN/AlGaN/GaN metal-insulator-semiconductor heterojunction field-effect transistors

Tác giả: Cộng Sự 1, Nguyễn Quý Tuấn, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3 Tạp chí: 10th Topical Workshop on Heterostructure Microelectronics (TWHM 2013) Số: Trang: 49-50 Năm: 2013
[55] Bài báo: Fabrication and characterization of BN/AlGaN/GaN metal-insulator-semiconductor heterojunction field-effect transistors with sputtering-deposited BN gate dielectric
Fabrication and characterization of BN/AlGaN/GaN metal-insulator-semiconductor heterojunction field-effect transistors with sputtering-deposited BN gate dielectric

Tác giả: Nguyễn Quý Tuấn, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3 Tạp chí: Phys Status Solidi C Số: 10 Trang: 1401-1404 Năm: 2013
[56] Bài báo: Transistor trường tiếp xúc dị thể AlGaN/GaN với lớp cách điện BN lắng đọng bằng phương pháp phún xạ
AlGaN/GaN metal-insulator-semiconductor heterojunction field-effect transistors with sputtering-deposited BN gate dielectric

Tác giả: Nguyễn Quý Tuấn, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3 Tạp chí: The 40th International Symposium on Compound Semiconductors (ISCS 2013) Số: Trang: Năm: 2013
[57] Bài báo: Giảm Gradient cho phiếm hàm Tikhonov với ràng buộc thưa: lý thuyế và so sánh số với các stepsize khác nhau
GRADIENT DESCENT FOR TIKHONOV FUNCTIONALS WITH SPARSITY CONSTRAINTS: THEORY AND NUMERICAL COMPARISON OF STEP SIZE RULES

Tác giả: Phạm Quý Mười, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2 Tạp chí: Electronic Transactions on Numerical Analysis Số: 39 Trang: 437-463 Năm: 2012
[58] Bài báo: Research results on the distribution,population dynamics and feeding ecology of red- shanked douc langurs, Pygathrix nemaeus in Sơn Tra Nature Reserve ,Đa Nang City,Vietnam
Research results on the distribution,population dynamics and feeding ecology of red- shanked douc langurs, Pygathrix nemaeus in Sơn Tra Nature Reserve ,Đa Nang City,Vietnam

Tác giả: Đinh Thị Phương Anh, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3, Cộng Sự 4 Tạp chí: Symposium “ Conservation of Primates in Indochina” Số: Trang: 1-8 Năm: 2008

Sách - giáo trình
[1] Hỏi - Đáp kiến thức ngữ văn 10 - Năm xuất bản: 2006; Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dụcHà Nội; Loại: Sách tham khảo , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[2] Hỏi - Đáp kiến thức Ngữ văn 11 - Năm xuất bản: 2007; Nhà xuất bản: Nhà xuất bản giáo dụcHà Nội; Loại: Sách tham khảo , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[3] Kiến thức cơ bản và bài tập trắc nghiệm Ngữ văn 12 - Năm xuất bản: 2008; Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dụchà Nội; Loại: Sách giáo trình , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[4] Bài tập trắc nghiệm và tự luận Ngữ văn 11 - Năm xuất bản: 2009; Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dụchà Nội; Loại: Sách tham khảo , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam