Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Cộng Sự 3
Ngày sinh: 2014
Giới tính: Nữ
Nơi sinh:
Quê quán:
Dân tộc:
Đơn vị công tác: Khác, -
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Tiến sĩ (2014)
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ:
Điện thoại cơ quan:
E-mail:
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: ĐIỀU KIỆN CẦN HỮU HIỆU CHO NGHIỆM HỮU HIỆU HENIG ĐỊA PHƯƠNG CỦA BÀI TOÁN CÂN BẰNG VECTƠ CÓ RÀNG BUỘC QUA ĐẠO HÀM STUDNIARSKI
NECESSARY EFFICIENCY CONDITIONS FOR THE LOCAL HENIG EFFICIENT SOLUTIONS OF VECTOR EQUILIBRIUM PROBLEMS WITH CONSTRAINTS IN TERMS OF S TUDNIARSKI’S DERIVATIVES

Tác giả: D. D Hang, Trần Văn Sự, Cộng Sự 3, Cộng Sự 4 Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên (1859-2171) Số: 225(06): http://jst.tnu.edu.vn/jst/ft/view/66 Trang: Trang 548 - 552 Năm: 2020
[2] Bài báo: Nghiên cứu DFT về ảnh hưởng của nhóm thế lên hoạt tính chống oxy hóa của dẫn xuất thế một lần từ 3,3’-diindolylmethane
SUBSTITUENT EFFECTS ON THE ANTIOXIDANT ACTIVITY OF MONOSUBSTITUTED 3,3’-DIINDOLYLMETHANE: A DFT STUDY

Tác giả: Võ Thắng Nguyên, Mai Văn Bảy, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3 Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 36(05).2019 Trang: 1 Năm: 2019
[3] Bài báo: ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ ĐẾN QUÁ TRÌNH TỔNG HỢP NANO BẠC BẰNG TRICHODERMA ASPERELLUM
EFFECT OF VARIOUS PARAMETERS ON SILVER NANOPARTICLES BIOSYNTHESIS BY TRICHODERMA ASPERELLUM

Tác giả: Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3, Nguyễn Minh Lý Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 35(04).2019 Trang: 14 Năm: 2019
[4] Bài báo: ĐIỀU KIỆN CẦN HỮU HIỆU CHO NGHIỆM SIÊU HỮU HIỆU ĐỊA PHƯƠNG CỦA BÀI TOÁN CÂN BẰNG VECTƠ CÓ RÀNG BUỘC BẤT ĐẲNG THỨC TỔNG QUÁT VÀ ÁP DỤNG
NECESSARY EFFICIENCY CONDITIONS FOR THE LOCAL SUPEREFFICIENT SOLUTIONS OF VECTOR EQUILIBRIUM PROBLEMS WITH GENERAL INEQUALITY CONSTRAINTS AND APPLICATIONS

Tác giả: Trần Văn Sự, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3 Tạp chí: TC Khoa học Đại học Đồng Tháp Số: No. 41 (12-2019) Trang: trang 74-80 Năm: 2019
[5] Bài báo: ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGUỒN NITƠ KHÁC NHAU ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG CỦA ARTHROSPIRA (SPIRULINA) PLATENSIS
EFFECT OF DIFFERENT NITROGEN SOURCES ON GROWTH OF ARTHROSPIRA (SPIRULINA) PLATENSIS

Tác giả: Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3, Trịnh Đăng Mậu Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 34(03).2019 Trang: 26 Năm: 2019
[6] Bài báo: TỔNG HỢP VÀ ĐẶC TRƯNG TÍNH CHẤT CỦA GRAPHENE OXIT (GO) ỨNG DỤNG LÀM PHỤ GIA GIA CƯỜNG CHO NANOCOMPOSITE TRÊN NỀN NHỰA EPOXY
SYNTHESIS AND PROPERTIES OF GRAPHENE OXIDE (GO) THE APPLICATION AND USE OF GRAPHENE OXIDE IN STRENGTHENING NANOCOMPOSITE ON THE FOUNDATION OF EPOXY

Tác giả: Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3, Cộng Sự 4, Lê Minh Đức Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 34(03).2019 Trang: 1 Năm: 2019
[7] Bài báo: THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG SÁCH ĐIỆN TỬ TƯƠNG TÁC ÁP DỤNG THỬ NGHIỆM DẠY HỌC MÔN HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU Ở CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
DESIGN AND CREATE DIGITAL HYBRID TEXT BOOK EXAMINE ITS UTILIZATION IN TEACHING DATABASE MANAGEMENT SYSTEM SUBJECT AT HIGH SCHOOL

Tác giả: Phạm Dương Thu Hằng, Trần Văn Hưng, Hồ Ngọc Tú, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3, Cộng Sự 4, Vũ Thị Trà Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 34(03).2019 Trang: 73 Năm: 2019
[8] Bài báo: Tổng hợp điện hóa và hóa học [ZnTCNQF4(DMF)2]•2DMF- polymer mang 2D
Electrochemical and chemical synthesis of [ZnTCNQF4(DMF)2]•2DMF – a 2D Network Coordination Polymer

Tác giả: Trần Đức Mạnh, Lê Tự Hải, Võ Thắng Nguyên, Mai Văn Bảy, Cộng sự, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3 Tạp chí: European Journal of Inorganic Chemistry Số: Trang: Năm: 2019
[9] Bài báo: THIẾT KẾ VÀ TỔ CHỨC DẠY HỌC STEM CHỦ ĐỀ “MÁY BẮT MUỖI SÁNG TẠO” CHO HỌC SINH LỚP 11
DESIGN AND ORGANIZATION OF TEACHING “CREATIVE MOSQUITO STEM” FOR 11TH GRADERS

Tác giả: Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3, Phùng Việt Hải Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 32(01).2019 Trang: 82 Năm: 2019
[10] Bài báo: TIÊU CỰC VÀ CHỐNG TIÊU CỰC TRONG THI CỬ DƯỚI TRIỀU NGUYỄN
NEGATIVES AND ANTI-NEGATIVES IN NGUYEN DYNASTIES’ EXAMINATIONS

Tác giả: Lê Thị Thu Hiền, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3 Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 32(01).2019 Trang: 45 Năm: 2019
[11] Bài báo: Associations between nutrition, gut microbiome, and health in a novel nonhuman primate model
Associations between nutrition, gut microbiome, and health in a novel nonhuman primate model

Tác giả: Võ Văn Minh, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3, Cộng Sự 4, Cộng Sự 5, Cộng sự Tạp chí: Scientific reports Số: 8 Trang: Năm: 2018
[12] Bài báo: THỰC TRẠNG HIỂU BIẾT VÀ MỨC ĐỘ SẴN SÀNG DẠY HỌC TÍCH HỢP CỦA GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
THE LEVELS OF UNDERSTANDING AND PREPARATION FOR INTEGRATED TEACHING OF GENERAL EDUCATION TEACHERS IN DANANG CITY

Tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Lê Thanh Huy, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3 Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 29A(03).2018 Trang: 95 Năm: 2018
[13] Bài báo: THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHỦ ĐỀ “ROBOT ĐƠN GIẢN” CHO HỌC SINH LỚP 7
DESIGNING EXPERIENTIAL ACTIVITIES FOR THE TOPICS "SIMPLE ROBOT" FOR GRADE 7 STUDENTS

Tác giả: Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3, Nguyễn Quang Linh Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 29B(03).2018 Trang: 49 Năm: 2018
[14] Bài báo: THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM
DESIGNING EDUCATIONAL ACTIVITIES IN LINE WITH STEM DIRECTION

Tác giả: Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3, Cộng Sự 4, Cộng Sự 5, Thái Quốc Bảo Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 29B(03).2018 Trang: 1 Năm: 2018
[15] Bài báo: CHẾ TẠO BỘ THÍ NGHIỆM ĐO ĐẠC TỰ ĐỘNG ĐẶC TUYẾN VOLT - AMPERE MỘT SỐ LINH KIỆN ĐIỆN TỬ NHẰM PHỤC VỤ GIẢNG DẠY VẬT LÍ 11 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
FABRICATING AN EXPERIMENTAL SYSTEM TO AUTOMATICALLY MEASURE I-V CURVES OF SOME DEVICES FOR TEACHING PHYSICS IN HIGH SCHOOL (GRADE 11)

Tác giả: Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3, Cộng Sự 4, Nguyễn Tấn Phát Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 29B(03).2018 Trang: 92 Năm: 2018
[16] Bài báo: GIẢI PHÁP GIẢNG DẠY “HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM” TRONG ĐÀO TẠO SINH VIÊN NGÀNH SƯ PHẠM VẬT LÍ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
SOLUTIONS FOR TEACHING “EXPERIENTIAL-ACTIVITIES” FOR PEDAGOGICAL PHYSICS STUDENTS TO SATISFY THE REQUIREMENTS FOR GENERAL EDUCATION CURRICULUM REFORM

Tác giả: Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3, Cộng Sự 4, Cộng Sự 5, Quách Nguyễn Bảo Nguyên Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 29B(03).2018 Trang: 126 Năm: 2018
[17] Bài báo: Kết quả bước đầu về thành phần loài lưỡng cư ở Khu Bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà, tỉnh Khánh Hòa
A PRIMINARY CHECKLIST OF AMPHIBIANS FROM HON BA NATURE RESERVE, KHANH HOA PROVINCE

Tác giả: Phan Thị Hoa, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3 Tạp chí: Hội nghị khoa học toàn quốc về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, lần 7, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Số: Lần 7 Trang: 261-267 Năm: 2017
[18] Bài báo: Phát huy tính tích cực của học sinh trong việc tự thiết kế các câu trắc nghiệm thông qua các bài học trong môn GDCD ở THPT
Tác giả: Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3, Hồ Thanh Hải Tạp chí: HTKH: Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên GDCD đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục Số: 11,2017 Trang: 96-100 Năm: 2017
[19] Bài báo: MEASURING LABOYR'S CONTRIBUTION TO ADDED VALUE OF ENTERPRISES IN THAI NGUYEN PROVINCE
Measuring laboyr's contribution to added value of enterprises in Thai Nguyen province

Tác giả: Trần Thị Mai, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3 Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên (1859-2171) Số: No. 1, Vol. 3 Trang: pp. 29-35 Năm: 2017
[20] Bài báo: So sánh văn bản dựa trên mô hình Vector
So sánh văn bản dựa trên mô hình Vector

Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Anh, Vo Trung Hung, Hồ Phan Hiếu, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3 Tạp chí: tap chi khoa hoc cong nghe DHDN (Ngon ngu) Số: Trang: Năm: 2017
[21] Bài báo: KHẢ NĂNG BIẾN ĐỔI BÀI TOÁN HÌNH HỌC TỪ CHỨNG MINH SANG KHẢO SÁT CỦA GIÁO VIÊN TOÁN TƯƠNG LAI.
Tác giả: Nguyễn Thị Hà Phương, Cộng Sự 3 Tạp chí: TẠP CHÍ GIÁO DỤC - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: Số đặc biệt tháng 12/2016 Trang: 167-170 Năm: 2016
[22] Tham luận: Văn hóa phi vật thể của người Việt thế kỉ XVII – XIX qua nhãn quan người phương Tây
Tác giả: Lê Thị Thu Hiền, Cộng Sự 1, Cộng Sự 3, Cộng Sự 2 Tạp chí: KY hội thảo sinh viên và cán bộ trẻ các trường đại học sư phạm toàn quốc năm 2016 Số: Trang: 1405-1415 Năm: 2016
[23] Bài báo: Xây dựng chủ đề tích hợp liên môn về "Mắt" chương trình trung học phổ thông
Tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Phùng Việt Hải, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3, Cộng Sự 4 Tạp chí: HTKH sinh viên và cán bộ trẻ các trường ĐHSP toàn quốc năm 2016 Số: Trang: 298-313 Năm: 2016
[24] Bài báo: trung
trung

Tác giả: Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3 Tạp chí: Số: 2 Trang: 3-8 Năm: 2015
[25] Bài báo: Thiết lập hệ thống trường vệ tinh tham gia đào tạo giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục: một số kinh nghiệm của Đà Nẵng
Tác giả: Lê Quang Sơn, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3 Tạp chí: KY hội thảo khoa học Nâng cao năng lực đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các trường sư phạm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông Số: Trang: Năm: 2015
[26] Bài báo: Kết quả bước đầu nghiên cứu khu hệ cá cửa sông Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam
Tác giả: Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3, Nguyễn Thị Tường Vi Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ Biển Số: 1 Trang: 55-66 Năm: 2015
[27] Bài báo: Ứng dụng GIS nghiên cứu tác động của nước biển dâng đến sử dụng đất lưu vực sông Cu Đê, thành phố Đà Nẵng
A study impact of sea level rise to land use in Cu De river basin, Da Nang city by using GIS technology

Tác giả: Lê Ngọc Hành, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3 Tạp chí: KY Hội nghị Địa lý toàn quốc Số: Trang: Năm: 2014
[28] Bài báo: Sử dụng phần mềm Cabri 3D trong dạy học nội dung "quỹ tích" chương trình hình học lớp 9 trung học cơ sở
Tác giả: Trần Văn Hưng, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3 Tạp chí: Hội nghị SV NCKH các trường ĐHSP toàn quốc lần thứ VII năm 2014 Số: Trang: 319-327 Năm: 2014
[29] Bài báo: MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN LUYỆN TƯ DUY CHO HỌC SINH TRONG VIỆC GIẢI BÀI TOÁN HÌNH HỌC PHẲNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP VECTƠ
Tác giả: Ngô Thị Bích Thuỷ, Cộng Sự 1, Cộng Sự 3, Cộng Sự 2 Tạp chí: Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học các trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ VII năm 2014 Số: Trang: 233-239 Năm: 2014
[30] Bài báo: Chính sách nông nghiệp thời Lê sơ
Tác giả: Lê Thị Thu Hiền, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3 Tạp chí: Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học các trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ VII năm 2014 Số: Trang: Năm: 2014
[31] Bài báo: Hiện trạng ô nhiễm và một số giải pháp bảo vệ môi trường nước sông Phú Lộc, thành phố Đà Nẵng
Tác giả: Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3, Nguyễn Thị Kim Thoa Tạp chí: Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học các trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ VII năm 2014 Số: Trang: 545-551 Năm: 2014
[32] Bài báo: NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG HẠ GLUCOSE HUYẾT CỦA CAO DỊCH CHIẾT TOÀN PHẦN TỪ QUẢ CÂY DỨA DẠI (PANDANUS ODORATISSIMUS) TRÊN CHUỘT NHẮT TRẮNG (MUS MUSCULUS VAR. ALBINO)
Tác giả: Nguyễn Công Thuỳ Trâm, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3 Tạp chí: Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học các trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ VII năm 2014 Số: Trang: Năm: 2014
[33] Bài báo: Nghiên cứu bài thuốc, cây thuốc phía Tây Nam huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam, tỉnh Quảng Nam
Tác giả: Nguyễn Huy Bình, Cộng Sự 1, Cộng Sự 3, Cộng Sự 2 Tạp chí: KY Hội nghị 'Sinh viên NCKH các Trường Đại học Sư phạm toàn quốc' - lần thứ 7 (10-2014) Số: Trang: Năm: 2014
[34] Bài báo: XÂY DỰNG BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG TÓM TẮT NỘI DUNG KIẾN THỨC PHẦN SINH THÁI HỌC - SINH HỌC 12 - THPT
Tác giả: Trương Thị Thanh Mai, Cộng Sự 1, Cộng Sự 3, Cộng Sự 2 Tạp chí: Hội nghị SV NCKH các trường ĐHSP toàn quốc lần thứ VII năm 2014 Số: Trang: Năm: 2014
[35] Bài báo: Tổ chức nghiên cứu, biên soạn lịch sử dưới triều Nguyễn (1802-1883)
Tác giả: Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3, Lưu Trang Tạp chí: Kỉ yếu Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học các trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ VII Số: Trang: 729-735 Năm: 2014
[36] Bài báo: Những bất cập của sách giáo khoa lịch sử bậc Trung học cơ sở và giải pháp đề xuất xây dựng sách giáo khoa Lịch sử mới hiện nay
Tác giả: Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3, Lưu Trang Tạp chí: Kỉ yếu Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học các trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ VII Số: Trang: 259-265 Năm: 2014
[37] Bài báo: CẢI TIẾN CÁCH THỨC THỰC HIỆN TIÊU BẢN HIỂN VI CỐ ĐỊNH ĐỂ DẠY HỌC SINH HỌC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Tác giả: Trương Thị Thanh Mai, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3 Tạp chí: Hội nghị SV NCKH các trường ĐHSP toàn quốc lần thứ VII năm 2014 Số: Trang: 1-6 Năm: 2014
[38] Bài báo: VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC DỰ ÁN VÀO HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH CHO TRẺ 5 - 6 TUỔI Ở CÁC TRƯỜNG MẦM NON
TEACHING METHODS APPLICATION TO PROJECT ACTIVITIES AROUND DISCOVER THE ENVIRONMENT FOR CHILDREN 5-6 YEARS IN PRESCHOOL

Tác giả: Bùi Việt Phú, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3 Tạp chí: KY Hội nghị 'Sinh viên NCKH các Trường Đại học Sư phạm toàn quốc' - lần thứ 7 (10-2014) Số: 2014 Trang: 80-84 Năm: 2014
Quốc tế
[1] Bài báo: A new solution for asynchronous incremental maintenance of materialized views
A new solution for asynchronous incremental maintenance of materialized views

Tác giả: Nguyễn Trần Quốc Vinh, Phạm Dương Thu Hằng, Trần Trọng Nhân, Trần Đăng Hưng, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3 Tạp chí: Eastern-European Journal of Enterprise Technologies (Scopus, Q3) Số: VOL 1, NO 2 (103) Trang: 6-13 Năm: 2020
[2] Bài báo: Prediction of Autism-Related Genes Using a New Clustering-Based Under-Sampling Method
Prediction of Autism-Related Genes Using a New Clustering-Based Under-Sampling Method

Tác giả: Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3, Nguyễn Trần Quốc Vinh, Trần Đăng Hưng Tạp chí: IEEE International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE) Số: 11th Trang: 209-214 Năm: 2019
[3] Bài báo: Wearable Devices for Monitoring Dementia Sufferers: A Review and Framework for Discussion
Wearable Devices for Monitoring Dementia Sufferers: A Review and Framework for Discussion

Tác giả: Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Abeer Alsadoon, P. W.C. Prasad, Cộng Sự 3, Cộng Sự 4, Nguyễn Trần Quốc Vinh Tạp chí: IEEE International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE) Số: 11th Trang: 300-306 Năm: 2019
[4] Bài báo: Tổng hợp hóa học, điện hóa phức polyme hai chiều [ZnTCNQF4(DMF)2]•2DMF
Electrochemical and chemical synthesis of [ZnTCNQF4(DMF)2]•2DMF – a 2D Network Coordination Polymer

Tác giả: Lê Tự Hải, Trần Đức Mạnh, Võ Thắng Nguyên, Cộng sự, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3 Tạp chí: European Journal of Inorganic Chemistry Số: Trang: 1-8 Năm: 2019
[5] Bài báo: Hg2+-Promoted Spirolactam Hydrolysis Reaction: A Design Strategy for the Highly Selective Sensing of Hg2+ over other Metal Ions in Aqueous Media
Hg2+-Promoted Spirolactam Hydrolysis Reaction: A Design Strategy for the Highly Selective Sensing of Hg2+ over other Metal Ions in Aqueous Media

Tác giả: Mai Văn Bảy, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3, Cộng Sự 4, Cộng Sự 5 Tạp chí: Sensors Số: Trang: Năm: 2019
[6] Bài báo: Effect of Light Quality on the Growth of Microalgae Haematococcus lacustris
Effect of Light Quality on the Growth of Microalgae Haematococcus lacustris

Tác giả: Trịnh Đăng Mậu, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3, Lê Vũ Khánh Trang Tạp chí: Journal of Advances in Biology & Biotechnology Số: 19 Trang: 1-8 Năm: 2018
[7] Bài báo: A method for determining information diffusion cascades on social networks
A method for determining information diffusion cascades on social networks

Tác giả: Nguyễn Việt Anh, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3, Nguyễn Trần Quốc Vinh Tạp chí: Eastern-European Journal of Enterprise Technologies (Scopus, Q3) Số: Vol 6 N2 (96) Trang: 61-69 Năm: 2018
[8] Bài báo: Density functional theory study of the role of benzylic hydrogen atoms in the antioxidant properties of lignans
Density functional theory study of the role of benzylic hydrogen atoms in the antioxidant properties of lignans

Tác giả: Mai Văn Bảy, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3, Cộng Sự 4, Cộng Sự 5 Tạp chí: Scientific Reports Số: 8 Trang: 12361-12371 Năm: 2018
[9] Bài báo: Các bài toán ngược với nghiệm thưa không âm: Các giải thuật và ứng dụng cho bài toán khôi phục pha
Inverse Problems with Nonnegative and Sparse Solutions: Algorithms and Application to the Phase Retrieval Problem

Tác giả: Phạm Quý Mười, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3, Cộng Sự 4, Cộng Sự 5 Tạp chí: Số: Trang: Năm: 2018
[10] Bài báo: Ghi nhận loài mới thuộc giống Leptolalax (Bộ Cóc bùn) từ Bán đảo Sơn Trà, Việt Nam
A new species of Leptolalax (Anura: Megophryidae) from Son Tra Peninsula, central Vietnam

Tác giả: Phan Thị Hoa, Cộng sự, Cộng sự, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3, Cộng Sự 4, Cộng Sự 5 Tạp chí: Số: 4388 Trang: 001–021 Năm: 2018
[11] Bài báo: Phase Transition in Armchair Graphene Nanoribbon Due to Peierls Distortion
Phase Transition in Armchair Graphene Nanoribbon Due to Peierls Distortion

Tác giả: Nguyễn Văn Hiếu, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3, Cộng Sự 4 Tạp chí: Journal of Electronic Materials Số: Trang: Năm: 2017
[12] Bài báo: Linear and nonlinear magneto-optical properties of monolayer phosphorene
Linear and nonlinear magneto-optical properties of monolayer phosphorene

Tác giả: Nguyễn Văn Hiếu, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3, Cộng Sự 4, Cộng Sự 5 Tạp chí: Journal of Applied Physics Số: Trang: Năm: 2017
[13] Bài báo: Band gap and electronic properties of molybdenum disulphide under strain engineering: density functional theory calculations
Band gap and electronic properties of molybdenum disulphide under strain engineering: density functional theory calculations

Tác giả: Nguyễn Văn Hiếu, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3 Tạp chí: Journal Molecular Simulation Số: 2 Trang: 86-91 Năm: 2017
[14] Bài báo: Linear and nonlinear magneto-optical absorption in parabolic quantum well
Linear and nonlinear magneto-optical absorption in parabolic quantum well

Tác giả: Nguyễn Văn Hiếu, Cộng Sự 3, Cộng Sự 4, Cộng Sự 5 Tạp chí: Optik - International Journal for Light and Electron Optics Số: 22 Trang: 10519-10526 Năm: 2016
[15] Bài báo: Các phương pháp giảm Gradient cho các bài toán tối ưu không trơn trong các bài toán ngược
Descent Gradient Methods for Nonsmooth Minimization Problems in Ill-Posed Problems

Tác giả: Phạm Quý Mười, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3 Tạp chí: Journal of Computational and Applied Mathematics Số: 298 Trang: 105-122 Năm: 2016
[16] Bài báo: Solvability of singular integral equations with rotations and degenerate kernels in the vanishing coefficient case
Solvability of singular integral equations with rotations and degenerate kernels in the vanishing coefficient case

Tác giả: Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3, Cộng Sự 4, Phan Đức Tuấn Tạp chí: Analysis and Applications Số: 1(13) Trang: 1-12 Năm: 2015
[17] Bài báo: Low-frequency noise of intrinsic gated region in AlN/AlGaN/GaN metal-insulator-semiconductor heterojunction field-effect transistors
Low-frequency noise of intrinsic gated region in AlN/AlGaN/GaN metal-insulator-semiconductor heterojunction field-effect transistors

Tác giả: Cộng Sự 1, Nguyễn Quý Tuấn, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3, Cộng Sự 4 Tạp chí: 2014 International Conference on Solid State Devices and Materials (SSDM2014) Số: Trang: 622-623 Năm: 2014
[18] Bài báo: Low-frequency noise in AlN/AlGaN/GaN metal-insulator-semiconductor devices: A comparison with Schottky devices
Low-frequency noise in AlN/AlGaN/GaN metal-insulator-semiconductor devices: A comparison with Schottky devices

Tác giả: Cộng Sự 1, Nguyễn Quý Tuấn, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3, Cộng Sự 4 Tạp chí: Journal of Applied Physics Số: 116 Trang: 054510-1--054510-8 Năm: 2014
[19] Bài báo: Temperature-dependent characteristics of AlTiO/AlGaN/GaN metal-insulator-semiconductor heterojunction field-effect transistors
Temperature-dependent characteristics of AlTiO/AlGaN/GaN metal-insulator-semiconductor heterojunction field-effect transistors

Tác giả: Nguyễn Quý Tuấn, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3, Cộng Sự 4, Cộng Sự 5 Tạp chí: 2014 Asia-Pacific Workshop on Fundamentals and Applications of Advanced Semiconductor Devices Số: Trang: 234-238 Năm: 2014
[20] Bài báo: Phương pháp Newton và tựa Newton nửa trơn trong chỉnh hóa l^1 có trọng số
Semismooth Newton and quasi-Newton methods in weighted ℓ1-regularization

Tác giả: Phạm Quý Mười, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3 Tạp chí: Journal of Inverse and Ill-Posed Problems Số: 21(5) Trang: 665-693 Năm: 2013
[21] Bài báo: Ứng dụng của lớp màng mỏng AlTiO cho việc chế tạo transistor hiệu ứng trường tiếp xúc dị thể AlGaN/GaN
Application of AlTiO thin films to AlTiO/AlGaN/GaN metal-insulator-semiconductor heterojunction field-effect transistors.

Tác giả: Nguyễn Quý Tuấn, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3, Cộng Sự 4 Tạp chí: 2013 International Conference on Solid State Devices and Materials (SSDM 2013) Số: J-2-2 Trang: 920-921 Năm: 2013
[22] Bài báo: X-ray photoelectron spectroscopy for BN/AlGaN/GaN metal-insulator-semiconductor heterojunction field-effect transistors
X-ray photoelectron spectroscopy for BN/AlGaN/GaN metal-insulator-semiconductor heterojunction field-effect transistors

Tác giả: Cộng Sự 1, Nguyễn Quý Tuấn, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3 Tạp chí: 10th Topical Workshop on Heterostructure Microelectronics (TWHM 2013) Số: Trang: 49-50 Năm: 2013
[23] Bài báo: Fabrication and characterization of BN/AlGaN/GaN metal-insulator-semiconductor heterojunction field-effect transistors with sputtering-deposited BN gate dielectric
Fabrication and characterization of BN/AlGaN/GaN metal-insulator-semiconductor heterojunction field-effect transistors with sputtering-deposited BN gate dielectric

Tác giả: Nguyễn Quý Tuấn, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3 Tạp chí: Phys Status Solidi C Số: 10 Trang: 1401-1404 Năm: 2013
[24] Bài báo: Transistor trường tiếp xúc dị thể AlGaN/GaN với lớp cách điện BN lắng đọng bằng phương pháp phún xạ
AlGaN/GaN metal-insulator-semiconductor heterojunction field-effect transistors with sputtering-deposited BN gate dielectric

Tác giả: Nguyễn Quý Tuấn, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3 Tạp chí: The 40th International Symposium on Compound Semiconductors (ISCS 2013) Số: Trang: Năm: 2013
[25] Bài báo: Research results on the distribution,population dynamics and feeding ecology of red- shanked douc langurs, Pygathrix nemaeus in Sơn Tra Nature Reserve ,Đa Nang City,Vietnam
Research results on the distribution,population dynamics and feeding ecology of red- shanked douc langurs, Pygathrix nemaeus in Sơn Tra Nature Reserve ,Đa Nang City,Vietnam

Tác giả: Đinh Thị Phương Anh, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3, Cộng Sự 4 Tạp chí: Symposium “ Conservation of Primates in Indochina” Số: Trang: 1-8 Năm: 2008