Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Cộng Sự 4
Ngày sinh: 2014
Giới tính: Nữ
Nơi sinh:
Quê quán:
Dân tộc:
Đơn vị công tác: Khác, -
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Tiến sĩ (2014)
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ:
Điện thoại cơ quan:
E-mail:
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: ĐIỀU KIỆN CẦN HỮU HIỆU CHO NGHIỆM HỮU HIỆU HENIG ĐỊA PHƯƠNG CỦA BÀI TOÁN CÂN BẰNG VECTƠ CÓ RÀNG BUỘC QUA ĐẠO HÀM STUDNIARSKI
NECESSARY EFFICIENCY CONDITIONS FOR THE LOCAL HENIG EFFICIENT SOLUTIONS OF VECTOR EQUILIBRIUM PROBLEMS WITH CONSTRAINTS IN TERMS OF S TUDNIARSKI’S DERIVATIVES

Tác giả: D. D Hang, Trần Văn Sự, Cộng Sự 3, Cộng Sự 4 Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên (1859-2171) Số: 225(06): http://jst.tnu.edu.vn/jst/ft/view/66 Trang: Trang 548 - 552 Năm: 2020
[2] Bài báo: TỔNG HỢP VÀ ĐẶC TRƯNG TÍNH CHẤT CỦA GRAPHENE OXIT (GO) ỨNG DỤNG LÀM PHỤ GIA GIA CƯỜNG CHO NANOCOMPOSITE TRÊN NỀN NHỰA EPOXY
SYNTHESIS AND PROPERTIES OF GRAPHENE OXIDE (GO) THE APPLICATION AND USE OF GRAPHENE OXIDE IN STRENGTHENING NANOCOMPOSITE ON THE FOUNDATION OF EPOXY

Tác giả: Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3, Cộng Sự 4, Lê Minh Đức Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 34(03).2019 Trang: 1 Năm: 2019
[3] Bài báo: THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG SÁCH ĐIỆN TỬ TƯƠNG TÁC ÁP DỤNG THỬ NGHIỆM DẠY HỌC MÔN HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU Ở CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
DESIGN AND CREATE DIGITAL HYBRID TEXT BOOK EXAMINE ITS UTILIZATION IN TEACHING DATABASE MANAGEMENT SYSTEM SUBJECT AT HIGH SCHOOL

Tác giả: Phạm Dương Thu Hằng, Trần Văn Hưng, Hồ Ngọc Tú, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3, Cộng Sự 4, Vũ Thị Trà Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 34(03).2019 Trang: 73 Năm: 2019
[4] Bài báo: PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN Bacillus thuringiensis TỪ MỘT SỐ MẪU ĐẤT TẠI XÃ TIÊN CẢNH, TỈNH QUẢNG NAM
ISOLATED AND SELECTION Bacillus thuringiensis FROM OF SOME SOIL IN TIEN CANH COMMUNE, QUANG NAM PROVINCE

Tác giả: Võ Văn Minh, Lê Thị Mai, Cộng Sự 4, Lê Vũ Khánh Trang Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 32(01).2019 Trang: 18 Năm: 2019
[5] Bài báo: Associations between nutrition, gut microbiome, and health in a novel nonhuman primate model
Associations between nutrition, gut microbiome, and health in a novel nonhuman primate model

Tác giả: Võ Văn Minh, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3, Cộng Sự 4, Cộng Sự 5, Cộng sự Tạp chí: Scientific reports Số: 8 Trang: Năm: 2018
[6] Bài báo: THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM
DESIGNING EDUCATIONAL ACTIVITIES IN LINE WITH STEM DIRECTION

Tác giả: Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3, Cộng Sự 4, Cộng Sự 5, Thái Quốc Bảo Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 29B(03).2018 Trang: 1 Năm: 2018
[7] Bài báo: CHẾ TẠO BỘ THÍ NGHIỆM ĐO ĐẠC TỰ ĐỘNG ĐẶC TUYẾN VOLT - AMPERE MỘT SỐ LINH KIỆN ĐIỆN TỬ NHẰM PHỤC VỤ GIẢNG DẠY VẬT LÍ 11 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
FABRICATING AN EXPERIMENTAL SYSTEM TO AUTOMATICALLY MEASURE I-V CURVES OF SOME DEVICES FOR TEACHING PHYSICS IN HIGH SCHOOL (GRADE 11)

Tác giả: Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3, Cộng Sự 4, Nguyễn Tấn Phát Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 29B(03).2018 Trang: 92 Năm: 2018
[8] Bài báo: GIẢI PHÁP GIẢNG DẠY “HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM” TRONG ĐÀO TẠO SINH VIÊN NGÀNH SƯ PHẠM VẬT LÍ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
SOLUTIONS FOR TEACHING “EXPERIENTIAL-ACTIVITIES” FOR PEDAGOGICAL PHYSICS STUDENTS TO SATISFY THE REQUIREMENTS FOR GENERAL EDUCATION CURRICULUM REFORM

Tác giả: Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3, Cộng Sự 4, Cộng Sự 5, Quách Nguyễn Bảo Nguyên Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 29B(03).2018 Trang: 126 Năm: 2018
[9] Bài báo: Xây dựng chủ đề tích hợp liên môn về "Mắt" chương trình trung học phổ thông
Tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Phùng Việt Hải, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3, Cộng Sự 4 Tạp chí: HTKH sinh viên và cán bộ trẻ các trường ĐHSP toàn quốc năm 2016 Số: Trang: 298-313 Năm: 2016
Quốc tế
[1] Bài báo: Systems Analysis of Acoustic Underwater Sensor Networks: A Taxonomy
Systems Analysis of Acoustic Underwater Sensor Networks: A Taxonomy

Tác giả: Cộng Sự 1, Abeer Alsadoon, P. W.C. Prasad, Cộng Sự 4, Nguyễn Trần Quốc Vinh Tạp chí: IEEE International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE) Số: 11th Trang: 260-268 Năm: 2019
[2] Bài báo: Wearable Devices for Monitoring Dementia Sufferers: A Review and Framework for Discussion
Wearable Devices for Monitoring Dementia Sufferers: A Review and Framework for Discussion

Tác giả: Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Abeer Alsadoon, P. W.C. Prasad, Cộng Sự 3, Cộng Sự 4, Nguyễn Trần Quốc Vinh Tạp chí: IEEE International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE) Số: 11th Trang: 300-306 Năm: 2019
[3] Bài báo: A novel modified undersampling (MUS) technique for software defect prediction
A novel modified undersampling (MUS) technique for software defect prediction

Tác giả: Cộng Sự 1, Abeer Alsadoon, P. W.C. Prasad, Cộng Sự 4, Cộng Sự 5, Nguyễn Trần Quốc Vinh Tạp chí: Computational Intelligence (SCIe, Q2) Số: Vol 35 - 2019 Trang: 1-18 Năm: 2019
[4] Bài báo: Hg2+-Promoted Spirolactam Hydrolysis Reaction: A Design Strategy for the Highly Selective Sensing of Hg2+ over other Metal Ions in Aqueous Media
Hg2+-Promoted Spirolactam Hydrolysis Reaction: A Design Strategy for the Highly Selective Sensing of Hg2+ over other Metal Ions in Aqueous Media

Tác giả: Mai Văn Bảy, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3, Cộng Sự 4, Cộng Sự 5 Tạp chí: Sensors Số: Trang: Năm: 2019
[5] Bài báo: Density functional theory study of the role of benzylic hydrogen atoms in the antioxidant properties of lignans
Density functional theory study of the role of benzylic hydrogen atoms in the antioxidant properties of lignans

Tác giả: Mai Văn Bảy, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3, Cộng Sự 4, Cộng Sự 5 Tạp chí: Scientific Reports Số: 8 Trang: 12361-12371 Năm: 2018
[6] Bài báo: Các bài toán ngược với nghiệm thưa không âm: Các giải thuật và ứng dụng cho bài toán khôi phục pha
Inverse Problems with Nonnegative and Sparse Solutions: Algorithms and Application to the Phase Retrieval Problem

Tác giả: Phạm Quý Mười, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3, Cộng Sự 4, Cộng Sự 5 Tạp chí: Số: Trang: Năm: 2018
[7] Bài báo: Ghi nhận loài mới thuộc giống Leptolalax (Bộ Cóc bùn) từ Bán đảo Sơn Trà, Việt Nam
A new species of Leptolalax (Anura: Megophryidae) from Son Tra Peninsula, central Vietnam

Tác giả: Phan Thị Hoa, Cộng sự, Cộng sự, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3, Cộng Sự 4, Cộng Sự 5 Tạp chí: Số: 4388 Trang: 001–021 Năm: 2018
[8] Bài báo: Phase Transition in Armchair Graphene Nanoribbon Due to Peierls Distortion
Phase Transition in Armchair Graphene Nanoribbon Due to Peierls Distortion

Tác giả: Nguyễn Văn Hiếu, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3, Cộng Sự 4 Tạp chí: Journal of Electronic Materials Số: Trang: Năm: 2017
[9] Bài báo: Linear and nonlinear magneto-optical properties of monolayer phosphorene
Linear and nonlinear magneto-optical properties of monolayer phosphorene

Tác giả: Nguyễn Văn Hiếu, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3, Cộng Sự 4, Cộng Sự 5 Tạp chí: Journal of Applied Physics Số: Trang: Năm: 2017
[10] Bài báo: Linear and nonlinear magneto-optical absorption in parabolic quantum well
Linear and nonlinear magneto-optical absorption in parabolic quantum well

Tác giả: Nguyễn Văn Hiếu, Cộng Sự 3, Cộng Sự 4, Cộng Sự 5 Tạp chí: Optik - International Journal for Light and Electron Optics Số: 22 Trang: 10519-10526 Năm: 2016
[11] Bài báo: Captivity humanizes the primate microbiome
Captivity humanizes the primate microbiome

Tác giả: Võ Văn Minh, Hà Thăng Long, Cộng sự, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 4 Tạp chí: Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) Số: Trang: Năm: 2016
[12] Bài báo: Solvability of singular integral equations with rotations and degenerate kernels in the vanishing coefficient case
Solvability of singular integral equations with rotations and degenerate kernels in the vanishing coefficient case

Tác giả: Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3, Cộng Sự 4, Phan Đức Tuấn Tạp chí: Analysis and Applications Số: 1(13) Trang: 1-12 Năm: 2015
[13] Bài báo: Low-frequency noise of intrinsic gated region in AlN/AlGaN/GaN metal-insulator-semiconductor heterojunction field-effect transistors
Low-frequency noise of intrinsic gated region in AlN/AlGaN/GaN metal-insulator-semiconductor heterojunction field-effect transistors

Tác giả: Cộng Sự 1, Nguyễn Quý Tuấn, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3, Cộng Sự 4 Tạp chí: 2014 International Conference on Solid State Devices and Materials (SSDM2014) Số: Trang: 622-623 Năm: 2014
[14] Bài báo: Low-frequency noise in AlN/AlGaN/GaN metal-insulator-semiconductor devices: A comparison with Schottky devices
Low-frequency noise in AlN/AlGaN/GaN metal-insulator-semiconductor devices: A comparison with Schottky devices

Tác giả: Cộng Sự 1, Nguyễn Quý Tuấn, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3, Cộng Sự 4 Tạp chí: Journal of Applied Physics Số: 116 Trang: 054510-1--054510-8 Năm: 2014
[15] Bài báo: Temperature-dependent characteristics of AlTiO/AlGaN/GaN metal-insulator-semiconductor heterojunction field-effect transistors
Temperature-dependent characteristics of AlTiO/AlGaN/GaN metal-insulator-semiconductor heterojunction field-effect transistors

Tác giả: Nguyễn Quý Tuấn, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3, Cộng Sự 4, Cộng Sự 5 Tạp chí: 2014 Asia-Pacific Workshop on Fundamentals and Applications of Advanced Semiconductor Devices Số: Trang: 234-238 Năm: 2014
[16] Bài báo: Ứng dụng của lớp màng mỏng AlTiO cho việc chế tạo transistor hiệu ứng trường tiếp xúc dị thể AlGaN/GaN
Application of AlTiO thin films to AlTiO/AlGaN/GaN metal-insulator-semiconductor heterojunction field-effect transistors.

Tác giả: Nguyễn Quý Tuấn, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3, Cộng Sự 4 Tạp chí: 2013 International Conference on Solid State Devices and Materials (SSDM 2013) Số: J-2-2 Trang: 920-921 Năm: 2013
[17] Bài báo: Research results on the distribution,population dynamics and feeding ecology of red- shanked douc langurs, Pygathrix nemaeus in Sơn Tra Nature Reserve ,Đa Nang City,Vietnam
Research results on the distribution,population dynamics and feeding ecology of red- shanked douc langurs, Pygathrix nemaeus in Sơn Tra Nature Reserve ,Đa Nang City,Vietnam

Tác giả: Đinh Thị Phương Anh, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3, Cộng Sự 4 Tạp chí: Symposium “ Conservation of Primates in Indochina” Số: Trang: 1-8 Năm: 2008