Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Nguyễn Phương Khánh
Ngày sinh: 1982
Giới tính: Nữ
Nơi sinh:
Quê quán:
Dân tộc:
Đơn vị công tác: Khác, -
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Thạc sĩ (2014)
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngữ Văn, trường ĐHSP, ĐHĐN
Điện thoại cơ quan:
E-mail: phuongkhanh82@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: Văn học di dân Nhật Bản trong bối cảnh toàn cầu hóa
Japanese emigrant literature in the globalization context

Tác giả: Nguyễn Phương Khánh Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 12(03) - 2014 Trang: 35 Năm: 2014
Quốc tế